Bookmark and Share

วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ นครสวรรค์

Detail

Zoom ++ Click

วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ เป็นพุทธสถานที่คณะศิษย์สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ นำโดย
พระเทพโมลีสร้างถวายสมเด็จฯในโอกาสที่ได้เจริญพระชนมายุครบ 80 ปี เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2529
ชื่อ
"วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์" นี้
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์อดีตเจ้าอาวาสวัดราชผาติการามได้ประทานเพื่อถวายพระเกียรติแด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้า
กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์
สร้างเป็นรูปเรือหลวงมีความหมายถึงพาหนะที่จะช่วยขนสัตว์ที่ตกอยู่ในห้วงแห่งสังสารวัฎ
(ทะเลวน)ให้พ้นจากโอฆะสงสารห้วงน้ำคือกิเลส โดยมีชื่อเรียกว่า
"ราชญาณนาวาทีฆายุมงคล"เพราะสร้างขึ้นในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ 60
พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถต่อมากรมธนรักษ์ให้ใช้พื้นที่ 96 ไร่ 2 งาน 58
ตารางวาเพื่อสร้างวัดขึ้นเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6
รอบ72พรรษาและได้รับพระราชทานวิสุงคามเสมาในปี พ.ศ. 2548

เจดีย์ศรีพุทธคยา
สร้างขึ้นเพื่อเป็นการแสดงกตัญญูกตเวทิตาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเพื่อทูลเกล้าฯถวายพระบาทสม
เด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสที่ครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีและเฉลิมพระชนมพรรษา 80พรรษา ในวันที่ 5
ธันวาคม พ.ศ. 2550
ทรงเจดีย์ได้จำลองแบบมาจากเจดีย์พุทธคยาประเทศอินเดียโดยย่อขนาดลงมาเพื่อให้เหมาะสมกับสถานที่ มีความสูง
28 เมตร เสมอเหมือนพระพุทธเจ้า 28พระองค์ได้มีการวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.
2547ซึ่งสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงมีพระกรุณาคุณบริจาคทุน
ทรัพย์และทรงรับเป็นองค์ประธานงานสร้างเจดีย์ และเมื่อวันที่ 12มิถุนายน พ.ศ.2550
พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯรับวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์เป็นวัดในพระองค์

ความเชื่อและวิธีการบูชา
เชื่อว่าหากได้มานมัสการเจดีย์ศรีพุทธคยาอันเป็นสังเวชนียสถานที่ตรัสรู้ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสักคร
ั้งในชีวิตย่อมให้อานิสงส์และมงคลชีวิตเช่นเดียวกับได้สักการะสังเวชนียสถานแห่งองค์สัมมาสัมพุทธเจ้ายังป
ระเทศอินเดีย

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ www.watpasiri.comm_37a499c.jpg yut8089 [2008-09-19 22:03:52] mail not show 118.172.159.131

1


Comment : 1

Zoom ++ Click

วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ นครสวรรค์

m_37a499c.jpg yut8089 [2008-09-19 22:14:28] mail not show 118.172.159.131

Comment : 2

Zoom ++ Click

วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ นครสวรรค์ ลูกชายกับแฟนผมเอง

m_37a499c.jpg yut8089 [2008-09-19 22:16:32] mail not show 118.172.159.131

Comment : 3

Zoom ++ Click

วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ นครสวรรค์ ลูกชายกับแฟนผมเอง และแม่อีกคน

m_37a499c.jpg yut8089 [2008-09-19 22:19:22] mail not show 118.172.159.131

Comment : 4

Zoom ++ Click

วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ นครสวรรค์ ถ่ายรูปหมู..หมู่

m_37a499c.jpg yut8089 [2008-09-19 22:20:41] mail not show 118.172.159.131

Comment : 5

Zoom ++ Click

วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ นครสวรรค์

m_37a499c.jpg yut8089 [2008-09-19 22:21:50] mail not show 118.172.159.131

Comment : 6

Zoom ++ Click

วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ นครสวรรค์

m_37a499c.jpg yut8089 [2008-09-19 22:22:25] mail not show 118.172.159.131

Comment : 7

รอชมภาพเพิ่มเติมนะครับ

m_ichaochao.gif ichaochao [2008-09-19 23:14:48] mail not show 124.121.65.179

Comment : 8

วิจิตรมากๆ ต้องไปเห็นกับตาตัวเองแล้ว

ขอยคุณที่เอาภาพสวยๆมาแบ่งปันกันครับ

รอชมภาพต่อไปครับ

m_0e9ab90.jpg KARN [2008-09-19 23:21:51] 124.121.140.169

Comment : 9

สวยงาม งามงด ++

ขอภาพเพิ่มอีกนี้สสส ครับ

m_3a2c5e6.jpg เดีย หนามเป้า [2008-09-19 23:35:07] 203.144.136.80

Comment : 10

รูปน้อยไปว่ะเพื่อนของกูเยอะกว่าอีก

Post by : beer [2008-09-20 13:12:20] mail not show 172.31.155.88

Comment : 11

Zoom ++ Click

วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ นครสวรรค์ มองไม่ออก

m_37a499c.jpg yut8089 [2008-09-20 20:13:38] mail not show 118.172.158.171

Comment : 12

Zoom ++ Click

วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ นครสวรรค์ มองไม่ออกอีกรูป

m_37a499c.jpg yut8089 [2008-09-20 20:15:14] mail not show 118.172.158.171

Comment : 13

Zoom ++ Click

วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ นครสวรรค์

m_37a499c.jpg yut8089 [2008-09-20 20:15:46] mail not show 118.172.158.171

Comment : 14

Zoom ++ Click

วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ นครสวรรค์ การเดินทางเริ่มต้น

m_37a499c.jpg yut8089 [2008-09-20 20:29:03] mail not show 118.172.158.171

Comment : 15

Zoom ++ Click

วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ นครสวรรค์ การเดินทางเริ่มต้น

m_37a499c.jpg yut8089 [2008-09-20 20:29:49] mail not show 118.172.158.171

Comment : 16

Zoom ++ Click

วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ นครสวรรค์

m_37a499c.jpg yut8089 [2008-09-20 20:44:52] mail not show 118.172.158.171

Comment : 17

Zoom ++ Click

วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ นครสวรรค์

m_37a499c.jpg yut8089 [2008-09-20 20:45:29] mail not show 118.172.158.171

Comment : 18

Zoom ++ Click

วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ นครสวรรค์

m_37a499c.jpg yut8089 [2008-09-20 20:47:09] mail not show 118.172.158.171

Comment : 19

Zoom ++ Click

วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ นครสวรรค์ คุณลูกชายผมเอง

m_37a499c.jpg yut8089 [2008-09-20 20:47:55] mail not show 118.172.158.171

Comment : 20

Zoom ++ Click

วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ นครสวรรค์ คุณแม่กับคุณหลาน

m_37a499c.jpg yut8089 [2008-09-20 20:48:36] mail not show 118.172.158.171

Comment : 21

เอาแต่รูปวัดก็ได้ครอบครัวไม่ต้องก็ได้โว้ย

Post by : beer [2008-09-23 12:35:28] mail not show 172.31.155.88

Comment : 22

โทรหากูหน่อยกูมีอะไรจะบอก

Post by : beer [2008-09-23 12:37:01] mail not show 172.31.155.88

1

Bookmark and Share

Reply

 Board v.0.12 beta :: Powered by : PacketLove.com | รับทำ SEO | electric cigarette | เว็บไซต์สำเร็จรูป | เว็บสำเร็จรูป | นั่งสมาธิ| สติปัฏฐาน dentist bangkok | implant bangkok | veneer bangkok | implant thailand | dentist sukhumvit | dental sukhumvit | fast braces bangkok | tooth whitening bangkok | Huahin Resort | Pool Villa Huahin |

© 2543-2562-THAILAND, All rights reserved.