"เมื่อตะวันยอแสงเรี่ยวแรงก็เริ่มอ่อนล้า พักลงตงนี้ที่เดิมแล้วหลับตา ชมลม ชมไทย จะพาเรี่ยวแรงคุณกลับคืน"

ชมไทย www.chomthailand.com ติดต่อโฆษณา บทความ แนะนำการท่องเที่ยว IDLINE : akechomthai T. 089-780 1770 e-mail : chomthailand@gmail.com

โฮมสเตย์ วิถีชีวิต ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  Chomthailand

 ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน
ดู: 5012|ตอบกลับ: 4

มาตรฐานการท่องเที่ยว เดินป่า

[คัดลอกลิงก์]

199

กระทู้

31

เพื่อน

3002

เครดิต

ผู้ดูแลบอร์ด

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

เว็บบล็อก/เว็บไซต์ส่วนตัว
พลังน้ำใจ
201
เงิน
1654
ความดี
378
ออนไลน์
741 ชั่วโมง
UID
3
เครดิต
3002
กระทู้
199
โพสต์
568
สิทธิ์อ่าน
100

เหรียญสมาชิกชมลมชมไทย เข็มนักออนไลน์ยอดเยี่ยม

โพสต์เมื่อ 2013-4-24 06:57:50 |ดูโพสต์ทั้งหมด


ภาพประกอบ จากเอดดดี้ ทริปเขาสอยดาวใต้

มาตรฐานการท่องเที่ยว เดินป่าเป็นบทความที่เขียนไว้ใน blog ชมไทย และบอร์ดชมไทยชวนเที่ยวเก่า


.หวังว่าข้อมูลที่จะนำเสนอต่อไปนี้น่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยกับทุกๆ ท่านนะครับ

ถ้าจำไม่ผิดประมาณปี 2548 ผมและพี่โก๋ ได้มีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมในการร่าง และทำประชาวิจารณ์ มาตรฐานการเดินป่ากับเขาด้วย โดยสำนักพัฒนาบริการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในตอนนั้นก็มีทั้ง ชาวบ้านในพื้นที่ นักวิชาการป่าไม้  เจ้าหน้าที่ นักท่องเที่ยว กลุ่ม ชมรม นักวิชาการ และก็ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว มาเข้าร่วมร่าง และทำประชาพิจารณ์ด้วยหลายท่านครับ
ในปี 2556 นี้อาจมีอะไรที่ปรับไปบ้างตามสถานการณ์นะครับ
ในตอนนั้นที่ประชุมได้แบ่งส่วนต่าง ๆ ไว้ดังนี้

กลุ่มด้านมาตรฐานบริการ ประกอบด้วย 5 มาตรฐาน

การจัดทำมาตรฐานการท่องเที่ยวด้านบริการ ปี 2548 นั้น สำนักพัฒนาบริการท่องเที่ยว จะดำเนินการ 5 มาตรฐาน ประกอบด้วย
1. มาตรฐานด้านอาหาร / เครื่องดื่ม
2. มาตรฐานการล่องแก่ง
3. มาตรฐานการเดินป่า
4. มาตรฐานหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป ( ไทย )
5. มาตรฐานผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว

ในส่วนของมาตรฐานการเดินป่า

1. เกณฑ์มาตรฐานสำหรับการกิจกรรมการเดินป่า
ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก3 องค์ประกอบ ปัจจัยหลัก 19 ปัจจัย คือ
1.1 องค์ประกอบหลักที่ 1 องค์ประกอบด้านการบริหารและการจัดองค์กร ประกอบด้วยปัจจัยหลัก 13 ปัจจัย ดังนี้
ปัจจัยหลักที่ 1 มาตรฐานวิชาชีพ
ปัจจัยหลักที่ 2 ความพร้อมด้านบุคคลกร
ปัจจัยหลักที่ 3 การประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว
ปัจจัยหลักที่ 4 การขนส่งนักท่องเที่ยว
ปัจจัยหลักที่ 5 เครื่องมือแลอุปกรณ์
ปัจจัยหลักที่ 6 คุณภาพของน้ำดื่มและอาหาร
ปัจจัยหลักที่ 7 คุณลักษณะของพนักงานผู้ให้บริการ
ปัจจัยหลักที่ 8 การสร่างหลักประกันความปลอดภัยและความพึงพอใจ แก่นักท่องเที่ยว
ปัจจัยหลักที่ 9 การรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว
ปัจจัยหลักที่ 10 การสร่งหลักประกันความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยว
ปัจจัยหลักที่ 11 การดำเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่
ปัจจัยหลักที่ 12 การคำนึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปัจจัยหลักที่ 13 การกำจัดสิ่งปฏิกูลและการสุขาภิบาล

1.2 องค์ประกอบที่ 2 การให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว
ประกอบด้วยปัจจัยหลัก 2 ปัจจัย ดังนี้
ปัจจัยหลักที่ 1 กระบวนการให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว
ปัจจัยหลักที่ 2 ประเภทความรู้ที่ให้แก่นักท่องเที่ยวในพื้นที่เดินป่า

1.3 องค์ประกอบหลักที่ 3 การมีส่วนร่วมของท้องถิ่น
ประกอบด้วยปัจจัยหลัก 4 ปัจจัย ดังนี้
ปัจจัยหลักที่ 1 การมีส่วนร่วมกับองค์กรเจ้าของพื้นที่ในการวางแผน
ปัจจัยหลักที่ 2 ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการประกอบกิจกรรม
ปัจจัยหลักที่ 3 การกระจายรายได้
ปัจจัยหลักที่ 4 การคืนผลกำไรให้ท้องถิ่น

2. เกณฑ์มาตรฐานสำหรับพื้นที่กิจกรรมเดินป่า

มีองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ ปัจจัยหลัก 2 ปัจจัย คือ
2.1 องค์ประกอบหลักที่ 1 องค์ประกอบทางธรรมชาติ
ประกอบด้วยปัจจัยหลัก 1ปัจจัย ดังนี้
ปัจจัยหลักที่ 1 ความโดดเด่นของทรัพยากรธรรมชาติ

2.2 องค์ประกอบหลักที่ 2 สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำกิจกรรมการเดินป่า
ประกอบด้วยปัจจัยหลัก 6 ปัจจัย ได้แก่
ปัจจัยหลักที่ 1 จัดสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันรักษาสภาพแวดล้อม
ปัจจัยหลักที่ 2 คุณภาพของสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันรักษาสภาพแวดล้อม
ปัจจัยหลักที่ 3 การจัดสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการเรียนรู้และการศึกษาธรรมชาติ
ปัจจัยหลักที่ 4 คุณภาพของสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการเรียนรู้และการศึกษาธรรมชาติ
ปัจจัยหลักที่ 5 ความเพียงพอสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเสริมกิจกรรมในป่าพื้นที่บริการ
ปัจจัยหลักที่ 6 คุณภาพสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเสริมกิจกรรมในป่าพื้นที่บริการ

2.3 องค์ประกอบหลักที่ 3 การบริหารและจัดองค์กรที่เกี่ยงข้องกับกิจกรรมเดินป่า
ประกอบด้วยปัจจัยหลัก 9 ปัจจัย ดังนี้
ปัจจัยหลักที่ 1 การประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการ
ปัจจัยหลักที่ 2 ความพร้อมของบุคลากรในการสนับสนุนกิจกรรมเดินป่า
ปัจจัยหลักที่ 3 การจัดเส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะทางสั้น
ปัจจัยหลักที่ 4 การจัดเส้นทางเดินป่าระยะไกลที่มีจุดพักแรม
ปัจจัยหลักที่ 5 สภาพความพร้อมของเส้นทางเดินป่า
ปัจจัยหลักที่ 6 การจัดแบ่งพื้นที่กิจกรรมแก่นักท่องเที่ยว
ปัจจัยหลักที่ 7 การควบคุมพฤติกรรามของนักท่องเที่ยว
ปัจจัยหลักที่ 8 การบังคับใช้มาตรการข้อห้าม
ปัจจัยหลักที่ 9 การรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว

2.4 องค์ประกอบหลักที่ 4 การให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว
ประกอบด้วยปัจจัยหลัก 4 ปัจจัย ดังนี้
ปัจจัยหลักที่ 1 การะบวนการให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว
ปัจจัยหลักที่ 2 การให้ความรู้ในพื้นที่กิจกรรม
ปัจจัยหลักที่ 3 ประเภทความรู้ที่ให้แก่นักท่องเที่ยว
ปัจจัยหลักที่ 4 ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
ปัจจัยหลักที่ 5 ป้ายสื่อความหมาย

2.5 องค์ประกอบหลักที่ 5 การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น
ประกอบด้วยปัจจัยหลัก 2 ปัจจัย ดังนี้
ปัจจัยหลักที่ 1 การมีส่วนร่วมกับผู้ประกอบการในการจัดกิจกรรมเดินป่า
ปัจจัยหลักที่ 2 ชุมชนท้องถิ่นมีรายได้จากการท่องเที่ยว

..............................................

ปัจจัยที่กล่าวเป็นหัวข้อสั้นๆ ที่เพื่อนๆ จะนำไปขยายทำความเข้าใจได้ง่ายๆ ครับ

ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่เป็นที่หยิบยกขึ้นมาให้อ่านกันเป็นตัวอย่างนะครับ ส่วนชุมชน หน่วยงานใด จะนำไปใช้ ผมคิดว่า ควรนำไปประยุกต์ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และชุมชน อาจเพิ่มเติมบางอย่างเข้าไปเช่นความเชื่อ กฏระเบียบทางประเพณี และวัฒนธรรมในท้องถิ่นนั้นๆ สิ่งเอื้ออำนวย เพราะแต่ละสภาพพื้นที่ จะมีปัจจัยที่แตกต่างกันไปครับ ทั้งป่า และชุมชน

สำหรับเพื่อนๆ ที่จะจัดทริปเดินป่าก็สามารถนำแนวทางเหล่านี้ไปใช้ได้เช่นกันครับ เพราะมันเกิดจากการสังเคราะห์มาแล้วของผู้มีประสบการณ์ ความรู้ จากหลายๆ หน่วยงานที่มาร่วมแสดงความคิดในการร่างประชาพิจารณ์กันในครั้งนั้น


ทางโทรศัพท์คุณสามารถระบุรหัสสองมิติเพื่อเข้าโพสต์
[HUX]Posts dimensional code plugin - www.happyux.com
   เข้าถึงเนื้อหานี้ด้วย QR Code[วิธีใช้งาน]
ก้าวเดินอย่างช้าๆ แบบมีสติ

11

กระทู้

14

เพื่อน

957

เครดิต

ชมไทยแฟนพันธ์แท้

Rank: 4

เว็บบล็อก/เว็บไซต์ส่วนตัว
พลังน้ำใจ
22
เงิน
466
ความดี
134
ออนไลน์
100 ชั่วโมง
UID
76
เครดิต
957
กระทู้
11
โพสต์
313
สิทธิ์อ่าน
50

เหรียญสมาชิกชมลมชมไทย เข็มนักออนไลน์ยอดเยี่ยม

โพสต์เมื่อ 2013-4-24 08:16:21 |ดูโพสต์ทั้งหมด
  แหล่มเลย
And this will pass you by as well ....

1

กระทู้

44

เพื่อน

679

เครดิต

ชมไทยแฟนพันธ์แท้

Rank: 4

เว็บบล็อก/เว็บไซต์ส่วนตัว
พลังน้ำใจ
4
เงิน
333
ความดี
225
ออนไลน์
132 ชั่วโมง
UID
5
เครดิต
679
กระทู้
1
โพสต์
113
สิทธิ์อ่าน
50

เหรียญสมาชิกชมลมชมไทย เข็มนักออนไลน์ยอดเยี่ยม

โพสต์เมื่อ 2013-4-24 09:17:27 |ดูโพสต์ทั้งหมด
สาระดีมากเรยค่ะ ประธาน

199

กระทู้

31

เพื่อน

3002

เครดิต

ผู้ดูแลบอร์ด

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

เว็บบล็อก/เว็บไซต์ส่วนตัว
พลังน้ำใจ
201
เงิน
1654
ความดี
378
ออนไลน์
741 ชั่วโมง
UID
3
เครดิต
3002
กระทู้
199
โพสต์
568
สิทธิ์อ่าน
100

เหรียญสมาชิกชมลมชมไทย เข็มนักออนไลน์ยอดเยี่ยม

โพสต์เมื่อ 2013-4-24 09:19:25 |ดูโพสต์ทั้งหมด
ใจจ้า
ก้าวเดินอย่างช้าๆ แบบมีสติ

19

กระทู้

25

เพื่อน

585

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เว็บบล็อก/เว็บไซต์ส่วนตัว
พลังน้ำใจ
35
เงิน
283
ความดี
170
ออนไลน์
96 ชั่วโมง
UID
64
เครดิต
585
กระทู้
19
โพสต์
62
สิทธิ์อ่าน
200

เข็มนักออนไลน์ยอดเยี่ยม เหรียญสมาชิกชมลมชมไทย เข็มคนดีชมไทย

โพสต์เมื่อ 2013-4-24 09:49:31 |ดูโพสต์ทั้งหมด
ชีวิตเรา...ใช้ซะ
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | ลงทะเบียน

เที่ยวทะเลตราด

Archiver|WAP|ชมไทย ชมไทยแลนด์ ชมลม ชมไทย www.chomthai.com www.chomthailand.com ติดต่อ IDLINE : akechomthai Tel. 089-780 1770 e-mail : chomthailand@gmail.com

GMT+7, 2024-6-20 15:33 , Processed in 0.302552 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X2.5 Patch R20130222

© 2001-2012 Comsenz Inc.

ขึ้นไปด้านบน