Bookmark and Share

รักยม พาชม วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ 03.08.08

Detail

Zoom ++ Click

รักยม พาชม วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ 03.08.08

ฟังชื่อวัดแล้วออกจะยาวสักหน่อย
แต่ยาวสมกับความอลังการของวัดจริงๆ

วัดนี้เป็นวัดสาขาของวัดเล่งเน่ยยี่ หรือวัดมังกรที่หลายๆ ท่านรู้จักกัน

วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ ฯ ตั้งอยู่ ตำบลโสนน้อย
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
เดิมเป็นโรงเจขนาดเล็ก มีพื้นที่ 2 ไร่เศษ ที่ชาวบ้านบางบัวทองให้ความศรัทธามาเนิ่นนาน
ต่อมาคณะสงฆ์จีนนิกาย มีปณิธานจะพัฒนาที่ส่วนนี้ ให้เป็นวัดที่สมบูรณ์
เพื่อที่จะสร้างเป็นวัดเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
เนื่องในวโรกาสเถลิงถวัลย์ ครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี

ปัจจุบันวัดบรมราชากาญจนาภิเษกฯ มีเนื้อที่ทั้งหมด ๑๒ ไร่
โดยคณะสงฆ์จีนนิกายได้มอบหมายให้ พระเดชพระคุณพระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์
(ท่านเจ้าคุณเย็นเชี้ยว) ดำเนินการก่อสร้าง
และพระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร เป็นประธานที่ปรึกษา พร้อมทั้งพุทธบริษัทไทย-จีน ร่วมกันสร้างถวาย
เป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ เนื่องในวโรกาสอันเป็นมหามงคลสมัยปีกาญจนาภิเษก
ทางวัดมังกรกมลาวาส ได้กราบทูลเชิญสมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก
สมเด็จองค์ประธานวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๙
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงมีพระราชานุญาตให้สร้างวัดและพระราชทาน นามว่า
“วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ คณะสงฆ์จีนนิกายรังสรรค์”

ลักษณะสถาปัตยกรรมวัดบรมราชาฯ
- สร้างแบบศิลปะจีนล้วนๆ เป็นพุทธศิลป์ในราชวงศ์หมิงชิง
- มีการวางผังตามแบบวัดพุทธศาสนานิกายฌาน ตัวอาคารจะวางผังล้อมลาน เรียกว่า ซี่เตี่ยมกิม
- การจัดวางวิหารถือตามแบบวัดหลวง โดยมีวิหารจตุโลกบาลเป็นวิหารแรก พระอุโบสถอยู่กลาง
ด้านหลังพระอุโบสถมีวิหารบูรพาจารย์
ส่วนวิหารอื่นๆ อยู่ประกอบสมดุลซ้ายขวา

แผนที่การเดินทาง หากไปเส้นบางบัวทองที่จะไปสุพรรณ พอผ่านบิ๊กคิงส์บางใหญ่ ให้สังเกตโชว์รูม ISUZU
ชิดซ้ายเพื่อลอดใต้สะพาน
ลอดเสร็จก็เลี้ยวซ้าย วิ่งตรงไปเรื่อยๆ จนถึงทางแยก ที่โรงเรียนพระแม่ฯ เลี้ยวขวา วิ่งตรงไป
เห็นแยกให้เลี้ยวซ้าย จะเห็นหลังคาวัดแล้ว

m_rak-yom.jpg rak-yom [2008-08-04 09:50:56] mail not show 58.8.75.91

1 [ 2 ]


Comment : 1

Zoom ++ Click

หนึ่งในสมาชิกร่วมตะลอน

m_rak-yom.jpg rak-yom [2008-08-04 09:52:50] mail not show 58.8.75.91

Comment : 2

Zoom ++ Click

m_rak-yom.jpg rak-yom [2008-08-04 09:53:13] mail not show 58.8.75.91

Comment : 3

Zoom ++ Click

m_rak-yom.jpg rak-yom [2008-08-04 09:53:51] mail not show 58.8.75.91

Comment : 4

Zoom ++ Click

อลังการ จนเลนส์ที่มีเก็บมาไม่หมด

m_rak-yom.jpg rak-yom [2008-08-04 09:54:28] mail not show 58.8.75.91

Comment : 5

Zoom ++ Click

m_rak-yom.jpg rak-yom [2008-08-04 09:55:05] mail not show 58.8.75.91

Comment : 6

Zoom ++ Click

m_rak-yom.jpg rak-yom [2008-08-04 09:55:30] mail not show 58.8.75.91

Comment : 7

Zoom ++ Click

m_rak-yom.jpg rak-yom [2008-08-04 09:56:07] mail not show 58.8.75.91

Comment : 8

Zoom ++ Click

แชะ!

m_rak-yom.jpg rak-yom [2008-08-04 09:56:34] mail not show 58.8.75.91

Comment : 9

Zoom ++ Click

งดงาม

m_rak-yom.jpg rak-yom [2008-08-04 09:57:08] mail not show 58.8.75.91

Comment : 10

Zoom ++ Click

m_rak-yom.jpg rak-yom [2008-08-04 09:58:07] mail not show 58.8.75.91

Comment : 11

Zoom ++ Click

พลัง

m_rak-yom.jpg rak-yom [2008-08-04 09:58:28] mail not show 58.8.75.91

Comment : 12

Zoom ++ Click

m_rak-yom.jpg rak-yom [2008-08-04 09:59:08] mail not show 58.8.75.91

Comment : 13

Zoom ++ Click

m_rak-yom.jpg rak-yom [2008-08-04 09:59:41] mail not show 58.8.75.91

Comment : 14

Zoom ++ Click

m_rak-yom.jpg rak-yom [2008-08-04 10:00:08] mail not show 58.8.75.91

Comment : 15

Zoom ++ Click

หน้าต่าง

m_rak-yom.jpg rak-yom [2008-08-04 10:00:40] mail not show 58.8.75.91

Comment : 16

Zoom ++ Click

ส่อง นิมิต

m_rak-yom.jpg rak-yom [2008-08-04 10:01:17] mail not show 58.8.75.91

Comment : 17

Zoom ++ Click

m_rak-yom.jpg rak-yom [2008-08-04 10:01:54] mail not show 58.8.75.91

Comment : 18

Zoom ++ Click

ศรัทธา

m_rak-yom.jpg rak-yom [2008-08-04 10:02:26] mail not show 58.8.75.91

Comment : 19

Zoom ++ Click

เสริมบุญ

m_rak-yom.jpg rak-yom [2008-08-04 10:03:00] mail not show 58.8.75.91

Comment : 20

Zoom ++ Click

โคม

m_rak-yom.jpg rak-yom [2008-08-04 10:03:31] mail not show 58.8.75.91

Comment : 21

Zoom ++ Click

m_rak-yom.jpg rak-yom [2008-08-04 10:03:58] mail not show 58.8.75.91

Comment : 22

Zoom ++ Click

m_rak-yom.jpg rak-yom [2008-08-04 10:04:14] mail not show 58.8.75.91

Comment : 23

Zoom ++ Click

m_rak-yom.jpg rak-yom [2008-08-04 10:04:31] mail not show 58.8.75.91

Comment : 24

หมวยเข้ม...เฮ้ร้อยห้าสิบ...เย่...
ไอ วิล เซอร์วาย..เห่...เฮ....
อ่อ..เหมือนจะผิดกระทู้ช่ายปะ...
จุฟๆ...

m_GiGy.jpg GiGy [2008-08-04 10:04:42] 203.146.150.138

Comment : 25

Zoom ++ Click

สามเกลอ ตัวแสบ!!!

m_rak-yom.jpg rak-yom [2008-08-04 10:05:06] mail not show 58.8.75.91

Comment : 26

Zoom ++ Click

ยิ่งใหญ่

m_rak-yom.jpg rak-yom [2008-08-04 10:05:36] mail not show 58.8.75.91

Comment : 27

Zoom ++ Click

อลังการ

m_rak-yom.jpg rak-yom [2008-08-04 10:06:11] mail not show 58.8.75.91

Comment : 28

Zoom ++ Click

m_rak-yom.jpg rak-yom [2008-08-04 10:06:32] mail not show 58.8.75.91

Comment : 29

Zoom ++ Click

m_rak-yom.jpg rak-yom [2008-08-04 10:06:55] mail not show 58.8.75.91

Comment : 30

Zoom ++ Click

m_rak-yom.jpg rak-yom [2008-08-04 10:07:27] mail not show 58.8.75.91

Comment : 31

Zoom ++ Click

สักการะ

m_rak-yom.jpg rak-yom [2008-08-04 10:07:59] mail not show 58.8.75.91

Comment : 32

Zoom ++ Click

m_rak-yom.jpg rak-yom [2008-08-04 10:08:47] mail not show 58.8.75.91

Comment : 33

Zoom ++ Click

m_rak-yom.jpg rak-yom [2008-08-04 10:09:20] mail not show 58.8.75.91

Comment : 34

Zoom ++ Click

พระโพธิสัตว์ กวนอิม พันมือ

m_rak-yom.jpg rak-yom [2008-08-04 10:10:16] mail not show 58.8.75.91

Comment : 35

Zoom ++ Click

m_rak-yom.jpg rak-yom [2008-08-04 10:10:36] mail not show 58.8.75.91

Comment : 36

Zoom ++ Click

m_rak-yom.jpg rak-yom [2008-08-04 10:10:58] mail not show 58.8.75.91

Comment : 37

Zoom ++ Click

เณรน้อย

m_rak-yom.jpg rak-yom [2008-08-04 10:11:22] mail not show 58.8.75.91

Comment : 38

Zoom ++ Click

ถ้าจำไม่ผิด ประมาณช่วงเดือนมกราฯ ปีหน้า จะมีงานฝังลูกนิมิต
คิดว่าน่าจะเป็นงานใหญ่ ที่ไม่ควรพลาดงานหนึ่งทีเดียว

m_rak-yom.jpg rak-yom [2008-08-04 10:12:32] mail not show 58.8.75.91

Comment : 39

Zoom ++ Click

ขอซักภาพนะ

m_rak-yom.jpg rak-yom [2008-08-04 10:13:05] mail not show 58.8.75.91

Comment : 40

Zoom ++ Click

สำหรับเพื่อนๆ ที่ชอบถ่ายภาพแนวสถาปัตยกรรม
คิดว่าวัดนี้คงจะถูกใจ ไม่มากก็น้อย ลองแวะไปชมดูนะคะ
มีมุมให้ถ่ายภาพเยอะแยะเลย

เก็บมาฝากเท่านี้ค่ะ วันนี้รักยมลาไปก่อน ไว้พบกันครั้งหน้านะคะ

ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาชมค่ะ

m_rak-yom.jpg rak-yom [2008-08-04 10:16:23] mail not show 58.8.75.91

Comment : 41

น่าไปเที่ยว-ทำบุญมากเลย

อธิบายทางซะละเอียด ไม่หลงทางแน่ๆ

ขอบคุณ รักยม นะจ๊ะ ไว้จะตามไปเที่ยวมั่ง

m_jubjub.jpg jubjub [2008-08-04 10:45:57] mail not show 61.91.172.247

Comment : 42

ร้อนๆๆๆๆๆๆ
เข้าวัดทีไรเปงแบบนี้ทู้กกกกกกกกกที

สวยงามครับ ได้ดูไรสวยๆงามๆ แถมได้ความสบายใจด้วย สาธุ

m_46ea206.jpg TonKlongwan [2008-08-04 10:52:21] mail not show 202.149.114.184

Comment : 43

รักยมพาไปเที่ยวที่คุ้นเคย ((คนแก่ชอบเข้าวัด))

confirm ว่าวัดนี้เค้าอลังการงานสร้างเจงๆๆๆ

m_^new^.jpg ^new^ [2008-08-04 12:06:50] 125.26.37.54

Comment : 44

สีของวัดสวยสด ตัดกับท้องฟ้าสีครามดีจัง

ข้อมูลแน่นอีกเช่นเคย หลานโตแล้วนี่เนอะ อิๆ ฝากจุ๊บๆ ด้วย


m_ake no.1.jpg ake no.1 [2008-08-04 16:59:16] 158.108.66.243

Comment : 45

อ่ายยยมี่ อ่ายยยฝอย
เด๊วนี้เน้นทัวร์วัดจังเลยนะ
หุหุ เริ่มรู้แนวเที่ยวแล้วใช่มะ
55+++ เอิ๊กๆๆๆๆ

Post by : ก้าน [2008-08-04 17:20:07] 125.26.188.108

Comment : 46

งดงามจริงๆ ข้อมูลก็แน่นปึ๊ก น่าไปเที่ยววัดนี้มั่งเนาะ แต่ไกลบ้านจังเลย
ปล. ดีใจจัง รัก-ยมตะลอนทัวร์ ได้เหมือนเดิมแล้ว จะได้ติดตามภาพสวยๆ อีก ^ - ^

m_7344b2d.jpg moonoi [2008-08-05 11:49:24] mail not show 116.68.154.162

Comment : 47

งดงามดีจัง น่าไป
ขอบคุณที่เอาบุญมาฝากคร๊าบ

Post by : เอ [2008-08-05 12:39:20] mail not show 172.16.11.98

Comment : 48

อลังการมากๆๆๆ

m_nuchtato.jpg nuchtato [2008-08-05 23:45:46] mail not show 58.9.5.252

Comment : 49

สวยและยิ่งใหญ่มากๆๆๆๆ

m_726c19a.jpg loke [2008-08-06 20:13:59] mail not show 124.120.201.214

Comment : 50

กลายเป็นทัวร์ไหว้เจ้านะ น่าจะมีธงด้วย ภาพคุณภาพสวยเหมือนเดิมเลย

m_295e91f.jpg ITsaRa [2008-08-06 22:52:44] 58.9.145.10

1 [ 2 ]

Bookmark and Share

Reply

 Board v.0.12 beta :: Powered by : PacketLove.com | รับทำ SEO | electric cigarette | เว็บไซต์สำเร็จรูป | เว็บสำเร็จรูป | นั่งสมาธิ| สติปัฏฐาน dentist bangkok | implant bangkok | veneer bangkok | implant thailand | dentist sukhumvit | dental sukhumvit | fast braces bangkok | tooth whitening bangkok | Huahin Resort | Pool Villa Huahin |

© 2543-2562-THAILAND, All rights reserved.