Bookmark and Share

ท่องไปตามใจฝัน \\\\\\\" Chomthai On Tour In Lao \\\\\\\"

Detail

Zoom ++ Click

ทริปแรกที่ออกนอกประเทศ กับชมไทย ....


5 คืน ....


4 วัน ....


3 สุดยอดน้ำตก ....


2 ประเทศ ....


1 สายน้ำอันยิ่งใหญ่ ....


กว่า 1000+ กิโลเมตร ...


และมิตรภาพดีๆของกว่า 17 ชีวิต ...


\\\\\\\" Chomthai On Tour In Lao \\\\\\\"


\\\\\\\" สะบายดี ลาว \\\\\\\"

m_b8c3508.jpg god-of-osiris [2008-07-24 13:02:15] mail not show 125.25.118.0

1 [ 2 ]


Comment : 1

Zoom ++ Click

หลังจาก ฝ่าฝูงชนออกมาจากหมอชิดได้ กว่าจะมาถึงอุบลก็ สายๆ
เป้าหมายแรกของเราคือ ผาแต้ม

m_b8c3508.jpg god-of-osiris [2008-07-24 13:22:11] mail not show 125.25.118.0

Comment : 2

Zoom ++ Click

ข้อมูลคร่าวๆ ของผาแต้ม
อ.ช. ผาแต้ม มีเนื้อที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอโขงเจียม อำเภอศรีเมืองใหม่ และอำเภอโพธิ์ไทร
จังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วย สภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ สัตว์ป่านานาชนิด
มีจุดเด่นที่สวยงามตามธรรมชาติมากมาย เช่น ผาชัน น้ำตกสร้อยสวรรค์ เสาเฉลียง ถ้ำปาฏิหารย์
ภูนาทาม เป็นต้น อีกทั้งยังได้มีการค้นพบภาพเขียนสีโบราณ สมัยก่อนประวัติศาสตร์ อายุราว 3,000-4,000 ปี
ที่บริเวณผาขาม ผาแต้ม ผาเจ็ก ผาเมย และถือได้ว่าเป็นอุทยานแห่งชาติ
แห่งแรกในประเทศไทยที่มีแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นเส้นกั้นพรมแดน ระหว่างประเทศไทย
และประเทศลาวเป็นแนวเขตอุทยานแห่งชาติที่ยาวที่สุด ทำให้สามารถมองเห็นทิวทัศน์ป่าเขา
ทางฝั่งประเทศลาวได้เป็นอย่างดี
ในอดีต ชาวบ้านท้องถิ่นที่ทำกินในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่ป่าภูผา
น้อยคนนักที่จะเดินทางเข้าไปในป่าดังกล่าว เนื่องจากมีความเชื่อว่า “ผาแต้มเป็นเขตต้องห้าม
ภูผาเหล่านี้มีความศักดิ์สิทธิ์นักเป็นภูผาแห่งความตาย ใครล่วงล้ำเข้าไปมักมีอันเป็นไป
อาจเจ็บไข้หรือเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ ”
พื้นที่ป่าภูผาบริเวณผาแต้มได้ถูกเปิดเผยจนเป็นที่รู้จักกันทั่วไป
เมื่อคณะอาจารย์และนักศึกษาจากภาควิชามนุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยศิลปากรได้มาทำการสำรวจและค้นพบภาพเขียนสีโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่ผาแต้ม
ท้องที่บ้านกุ่ม ตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
ประกอบกับสภาพป่าในบริเวณใกล้เคียงยังอุดมสมบูรณ์ จึงได้ทำหนังสือบันทึกจากภาควิชาฯ ลงวันที่
26
พฤษภาคม พ.ศ.2524 เสนอต่อ กองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้
ขอให้จัดตั้งป่าภูผาในบริเวณผาแต้มเป็นอุทยานแห่งชาติ ซึ่งกองอุทยานแห่งชาติได้ให้ นายเสงี่ยม
จันทร์แจ่ม นักวิชาการป่าไม้ 4 ทำหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดงหินกอง
(ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นอุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ) ไปทำการสำรวจหา

m_b8c3508.jpg god-of-osiris [2008-07-24 13:24:21] mail not show 125.25.118.0

Comment : 3

Zoom ++ Click

ฟ้า ฝนน่ากลัวมากๆ

m_b8c3508.jpg god-of-osiris [2008-07-24 13:25:27] mail not show 125.25.118.0

Comment : 4

Zoom ++ Click

ฝั่งกะโน้น ประเทศลาว จ้า

m_b8c3508.jpg god-of-osiris [2008-07-24 13:25:51] mail not show 125.25.118.0

Comment : 5

Zoom ++ Click

เอาซะหน่อย อย่าให้เสียเที่ยว

m_b8c3508.jpg god-of-osiris [2008-07-24 13:27:45] mail not show 125.25.118.0

Comment : 6

Zoom ++ Click

m_b8c3508.jpg god-of-osiris [2008-07-24 13:28:32] mail not show 125.25.118.0

Comment : 7

Zoom ++ Click

m_b8c3508.jpg god-of-osiris [2008-07-24 13:28:59] mail not show 125.25.118.0

Comment : 8

Zoom ++ Click

ที่ผาแต้ม มีการค้นพบภาพเขียนสี
กลุ่มภาพเขียนสีของมนุษย์โบราณที่สำคัญ
ภาพเขียนสืบริเวณภูผาขาม ตามแนวของแม่น้ำโขง ประมาณ 3 กม.
พื้นที่ทั่วไปของภูผาขามจะเป็นลานหินกว้างใหญ่สลับกับป่าไม้ และก้อนหินทรายต่าง ๆ
กระจัดกระจายอยู่ทั่วไป ูภูผาขามแห่งนี้มีความลาดชันมาจากทิศตะวันออกเฉียงใต้แล้วหักลงเป็นหน้าผาสูงชัน
เรียกว่าผาขาม ผาแต้ม ผาหมอน ซึ่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออก สู่ลำน้ำโขง
เนื่องจากกลุ่มภาพเขียนสีของผาขาม ผาแต้ม และผาหมอน อยู่ทางด้านทิศตะวันออก
หันด้านภาพออกสู่ลำน้ำโขงนี้เอง จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้แสงอาทิตย์ส่องได้ทุกวัน
และทำให้สีของภาพลบเลือนหรีอจางลงไปบ้าง และที่ผาแต้มนั้นเป็นกลุ่มภาพเขียนสีที่สำคัญที่มีภาพใหญ่ที่สุด
ดังนั้น ผู้คนมักจะเรียกรวมกันไปว่า แหล่งภาพเขียนสีผาแต้ม
การเดินทางลงไปชมภาพเขียนสี เริ่มจากการเดินเลาะลานหินไปตามหน้าผาที่สูงชัน
ทางลงเป็นบันไดที่จัดสร้างขึ้นมา เพื่อสะดวกในการลงไปชมภาพเขียนสี ในระยะ 400-500 เมตรแรก เรียกว่า
ผาขาม บนผาขามนี้บางช่วงพบว่ามีภาพเขียนสีมาก่อน แต่ผนังหินได้พังและหล่นลงมาเสียเป็นส่วนใหญ่
จึงมีกลุ่มภาพที่เหลือให้เห็นชัด ๆ เพียงกลุ่มเดียว ทางตอนปลายของผาขามเท่านั้น
ภาพเขียนสีที่ผาขามเท่าที่เห็นในปัจจุบัน เป็นรูปปลาจำนวน 3 ภาพ และรูปช้างที่พอมองเห็นแต่ส่วนขาอีก 1
ภาพ โดยภาพที่เขียนจะเป็นลักษณะของโครงสร้างมองดูคล้ายกับภาพเอกซเรย์
ถัดจากผาขาม เดินตามไหล่เขาต่อไป ก็จะถึงผาแต้ม ซึ่งเป็นหน้าผาขนาดใหญ่
มีภาพเขียนสีจำนวนมากเรียงรายไปตามความยาวของหน้าผา ผาแต้มเป็นบริเวณที่พบภาพเขียนสีที่ใหญ่ที่สุด
และเป็นภาพเขียนต่อเนื่องกันเต็มหน้าผา และมีความยาวที่สุดถึง 180 เมตร มีภาพต่างๆ ไม่ต่ำกว่า 300 ภาพ
ตัวหน้าผาสูงชันขึ้นไปประมาณ 40 เมตร ส่วนบนหน้าผายื่นออกมา ทำให้มีลักษณะคล้ายหลังคา
ป้องกันแดดและฝนได้เป็นอย่างดี จึงทำให้ภาพที่ผาแต้มมีความชัดเจนกว่าที่อื่น ภาพต่าง ๆ เขียนด้วยสีแดง
เป็นภาพที่ปรากฎชัดมาก
การเดินทางไปชมภาพเขียนสี ควรจะลงไปดูในช่วงบ่ายไปแล้ว จะเห็นภาพชัดเจนมากทีเดียว
เพราะถ้าเป็นเวลาเช้า แสงแดดจะส่องจ้ามาก จนดูภาพเขียนต่างๆ เหล่านี้ลบเลือน ไม่ชัดเจนเท่าที่ควร
สีที่ใช้ในการเขียนภาพเป็นแร่ฮีมาไทต์ (ออกไซด์ของเหล็ก) หรือเรียกว่า ดินเทศ
เป็นสีแดงของสนิมเหล็กเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์
เวลาใช้จะต้องเอามาป่นเป็นผงละเอียดผสมน้ำและกาวให้เข้มข้นพอไม่ให้ซึม
กลุ่มภาพคน
ภาพเขียนนี้ผู้เขียนนี้ผู้เขียนอาจจะแสดงให้เห็นถึง การที่กลุ่มคนหลายคน
มาร่วมกันทำกิจกรรมบางอย่าง เช่น ร่วมกันล่าสัตว์
หรืออาจจะเป็นการทำพิธีกรรมทางไสยศาสตร์บางอย่างก็เป็นได้
กลุ่มภาพมือคน
เป็นภาพที่มีจำนวนมากที่สุด มีมากกว่า 200 ภาพขึ้นไป และแยกเป็นหลายวิธีการเขียน เช่น
พ่นปลงบนฝ่ามือที่วางทับแผ่นหินเอาไว้ และวิธีทาลงบนฝ่ามือ แล้วนำฝ่ามือไปแปะลงบนแผ่นหิน ซื่ง
ก็จะเกิดเป็นภาพรอยฝ่ามือสีแดงบนแผ่นหิน
สำหรับวิธีการพ่นลงบนฝ่ามือที่ทาบกับแผ่นหินนั้น นักโบราณคดีได้อธิบายไว้ว่า
สามารถทำได้โดยการนำหลอดต้นหญ้าที่มีรูจุ่มลงไปบนน้ำสี แล้วเป่าพ่นออกมา ก็จะสร้างภาพมือได้
คล้ายกับฝ่ามือที่ปรากฏอยู่บนผาแต้ม และอีกวิธีหนึ่งเป็นการอมน้ำสีแล้วพ่นด้วยปาก
ก็จะเกิดเป็นภาพฝ่ามือได้เช่นกัน
กลุ่มภาพสัตว์
สำหรับกลุ่มภาพสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของผาแต้มนี้ ได้แก่ ภาพช้าง ซึ่งมีขนาดสูงถึง 3 เมตร
และยาวประมาณ 5 เมตร และภาพปลา ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นปลาบึกที่มีขนาดภาพยาวเกือบ 3 เมตร
นอกจากนี้ยังมีภาพสัตว์อื่นๆ อีกมากมาย เช่น ภาพวัว ภาพสุนัข ภาพกวาง และภาพหมู
มองเห็นเป็นภาพสัตว์ที่กำลังวิ่งเรียงกันมากมาย
และเข้าใจว่าสัตว์เหล่านี้คงจะมีมากที่บริเวณผาแต้มแห่งนี้ในสมัยโบราณ
กลุ่มภาพวัตถุ
สามารถมองเห็นได้ชัดเจนและมีมากคือ ตุ้ม ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับจับปลาและจับสัตว์น้ำอื่น ๆ
ตุ้มเป็นเครื่องมือจักสาน ซึ่งยังมีใช้กันอยู่จนถึงปัจจุบัน
กลุ่มภาพลวดลายเรขาคณิต
เดินถัดจากผาแต้ม ไปตามทางขนานกับแนวของหน้าผาไปเรื่อยๆ อีกประมาณ 700 เมตร ก็จะเป็นผาหมอนน้อย
ซึ่งมีภาพที่จะมองเห็นชัดอยู่ตรงกลางหน้าผาที่สูงจากทางเดินราว 6 เมตร เป็นภาพสัตว์ 4
ว่า คงจะเขียนจากลักษณะการไหลของน้ำในแม่น้ำโขง และนอกจากนี้
ยังมีภาพที่เป็นลวดลายรูปสี่เหลี่ยมต่อเนื่องกัน ภาพลวดลายต่างๆ เหล่านี้ล้วนมีความหมาย
เป็นลักษณะภาพที่ไม่แน่นอนว่าคือภาพอะไร ดังนั้น ภาพเช่นนี้จึงเป็นภาพแบบแอ็บสแทรค
ซึ่งมีคุณค่าทางศิลปะที่นิยมกันในทุกวันนี้ คือ แล้วแต่ผู้ดูจะจินตนาการเอาเอง
หรืออาจจะเป็นภาพที่สื่อความหมายได้ แต่เราไม่สามารถเข้าใจได้

m_b8c3508.jpg god-of-osiris [2008-07-24 13:33:23] mail not show 125.25.118.0

Comment : 9

Zoom ++ Click

ภาพเลขาคณิต

m_b8c3508.jpg god-of-osiris [2008-07-24 13:33:58] mail not show 125.25.118.0

Comment : 10

Zoom ++ Click

ภาพสัตว์

m_b8c3508.jpg god-of-osiris [2008-07-24 13:34:26] mail not show 125.25.118.0

Comment : 11

Zoom ++ Click

อันนี้น่าจะเป็นภาพคน มั้ง...

m_b8c3508.jpg god-of-osiris [2008-07-24 13:35:05] mail not show 125.25.118.0

Comment : 12

Zoom ++ Click

ป้ายต่อไป... น้ำตกแสงจันทร์ น้ำตกลงรู...
น้ำตกแสงจันทร์ (น้ำตกรู) เป็นน้ำตกอีกแห่งหนึ่งที่อยู่ที่อำเภอโขงเจียม ใช้ทางหลวงหมายเลข 2314
(โขงเจียม - ศรีเมืองใหม่) แล้วเลี้ยวขวาตามทางหลวงหมายเลข 2112 ทางไป อ.เขมราฐ ระหว่างทาง ผ่าน
อุทยานแห่งชาติผาแต้ม และน้ำตกสร้อยสวรรค์ ถึงก่อนน้ำตกทุ่งนาเมือง 1 ก.ม.
รถยนต์เข้าถึงได้บริเวณหน้าน้ำตก เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามมาก และพิเศษคือ สายน้ำจากลำห้วยท่าล้ง
จะตกลงปล่องหินลงสู่เบื้องล่าง ซี่งมองดูแล้ว คล้ายกับแสงจันทร์ที่เต็มดวงได้สาดส่องลงมา
อีกทั้งเมื่อสายน้ำกระทบสู่ผืนน้ำเบื้องล่างยังจะกระจายตัวเป็นรูปหัวใจสีขาวน่าอัศจรรย์
บริเวณโดยรอบนั้น มีโขดหินน้อยใหญ่เรียงรายกันอยู่ และมีต้นไม้นานาพันธุ์ ซึ่งดูแล้วคล้ายกับสวนญี่ปุ่น
บริเวณเบื้องล่างนั้นเป็นถ้ำ ซึ่งสามารถตั้งแคมป์ได้เป็นอย่างดี ฤดูที่ควรไปเที่ยวคือ ฤดูฝน
ถึงย่างเข้าฤดูหนาว

m_b8c3508.jpg god-of-osiris [2008-07-24 13:37:27] mail not show 125.25.118.0

Comment : 13

Zoom ++ Click

ของเขาดีจิงๆ

m_b8c3508.jpg god-of-osiris [2008-07-24 13:38:20] mail not show 125.25.118.0

Comment : 14

Zoom ++ Click

ทริปนี้ได้ไปหนึ่งในน้ำตกในฝันที่อยากไปมากที่สุด คุ้มๆ

m_b8c3508.jpg god-of-osiris [2008-07-24 13:40:22] mail not show 125.25.118.0

Comment : 15

มาต่อแว้ว

m_b8c3508.jpg god-of-osiris [2008-07-24 13:41:16] mail not show 125.25.118.0

Comment : 16

ให้ไวๆ รอชมๆ

m_0e9ab90.jpg KARN [2008-07-24 14:14:44] 202.57.129.150

Comment : 17

เอ๊า หมดแระหรอ

Post by : นุ่น [2008-07-24 19:32:26] mail not show 192.168.0.75

Comment : 18

จำได้ว่าเด็กๆ เคยไปที่นี่
อุบลใช่ป่าวคะ ผาแต้ม-โขงเจียม-ช่องแม็ก

m_oandx.jpg oandx [2008-07-24 19:59:05] mail not show 221.128.66.18

Comment : 19

Zoom ++ Click

มาต่อแล้วจ้า
กระโดด มา ที่ลาวเลยแล้วกัน(ไม่ได้ถ่ายรูปที่ช่องเมกมา ขออภัย...)
ครั้งนี้เลือก เข้าทางช่องเมก
ข้อมูลเกี่ยวกับ การเดินทางเข้าลาว ตามลิงค์เลยจ้า....
http://www.ubonratchathani.go.th/border_passed.html

m_b8c3508.jpg god-of-osiris [2008-07-24 23:50:41] mail not show 125.25.90.71

Comment : 20

Zoom ++ Click

ป้ายต่อไป น้ำตกคอนพะเพง
ข้อมูลคร่าวๆของ น้ำตกคอนพะเพ็ง


น้ำตกคอนพะเพ็ง หรือ อีกอย่างหนึ่งคือ ตาดคอน เป็น น้ำตกลาวใต้ ที่ใหญ่ที่สุด ในเขต แม่น้ำโขง ตอนล่าง
แม่น้ำโขง แต่กระแส น้ำยิ่งใหญ่ และ มีพลังรุนแรงอย่างยิ่ง แบบว่า สามารถ ทำ ลายเรือ ขนาดเล็ก
ใหญ่ได้สบาย ซึ่งในต้นศตวรรษ ที่ 20 ยุคฝรั่งเศส ครองครอง ประเทศลาว ไม่สามารถ สำเลียง ขน ทรัพยากร
ต่าง ๆ ผ่าน ได้ แต่ฝรั่งเศส ไม่ย้อท้อ ต่อ พลังธรรมชาติ โดย สร้างทางรถไฟ ลำเลียงเส้นทางอื่น
เพื่อหลีกหนี พื้นที่ เกาะแก่ง บริเวณ สี่พันดอน นั่นคือ คอนพะเพ็ง และ หลี่ผี , น้ำตก คอนพะเพ็ง
เปรียบเสมือน สันเขื่อน กำแพงธรรมชาติ ที่ กรองแม่น้ำโขง อันไหลเชี่ยวกราก ด้วย แก่ง โขดหิน ต่าง ๆ
สิ่งที่ลอดพ้น ออกมากได้ ก็มีแต่ปลา หรือ สัตว์น้ำอื่นๆ สามารถมองเห็นจากฝั่ง ตะวันออก ของแม่น้ำโขง
ถัดมาจากบ้านนากะสัง ลงมา ประมาณ 10 กิโลเมตร จาก ดอนคอน และ ดอนเดช มีความสวยงาม และ ยิ่งไหญ่ จนได้
สมยานาม ว่า น้ำตกคอนพะเพ็ง เป็น น้ำตกไนแองการ่า แห่งเอเซีย ยิ่งใหญ่ แห่ง นครจำปาสัก ปากเซ ลาวตอนใต้
คื่อ น้ำตกคอนพะเพ็ง

m_b8c3508.jpg god-of-osiris [2008-07-24 23:54:37] mail not show 125.25.90.71

Comment : 21

Zoom ++ Click

ความเกรี้ยวกราดของแม่น้ำโขง

m_b8c3508.jpg god-of-osiris [2008-07-24 23:55:18] mail not show 125.25.90.71

Comment : 22

Zoom ++ Click

แม่น้ำโขงทั้งสาย ไหลผ่านแก่ง สุดยออดดดดด

m_b8c3508.jpg god-of-osiris [2008-07-24 23:56:14] mail not show 125.25.90.71

Comment : 23

Zoom ++ Click

m_b8c3508.jpg god-of-osiris [2008-07-24 23:56:43] mail not show 125.25.90.71

Comment : 24

Zoom ++ Click

m_b8c3508.jpg god-of-osiris [2008-07-24 23:57:18] mail not show 125.25.90.71

Comment : 25

Zoom ++ Click

หนึ่งในสุดยอดน้ำตกในดวงใจ
แองการา เอเชีย .....
สุดยอดดดดดด

m_b8c3508.jpg god-of-osiris [2008-07-25 00:01:17] mail not show 125.25.136.117

Comment : 26

Zoom ++ Click

m_b8c3508.jpg god-of-osiris [2008-07-25 00:02:15] mail not show 125.25.136.117

Comment : 27

Zoom ++ Click

ตลอดการเดินทาง
ภาพแบบนี้ที่เห็นได้ตลอดทาง...

m_b8c3508.jpg god-of-osiris [2008-07-25 00:03:21] mail not show 125.25.136.117

Comment : 28

Zoom ++ Click

คืนแรกในลาว เราข้ามเรือไปนอนกันที่ ดอนเดด

m_b8c3508.jpg god-of-osiris [2008-07-25 00:19:04] mail not show 125.25.136.117

Comment : 29

Zoom ++ Click

พระอาทิตดวงเดียวกะที่บ้าน แต่ค่างกันที่ตก

m_b8c3508.jpg god-of-osiris [2008-07-25 00:20:54] mail not show 125.25.136.117

Comment : 30

Zoom ++ Click

เหมี่ยวลาว....

m_b8c3508.jpg god-of-osiris [2008-07-25 00:21:59] mail not show 125.25.136.117

Comment : 31

Zoom ++ Click

m_b8c3508.jpg god-of-osiris [2008-07-25 00:23:28] mail not show 125.25.136.117

Comment : 32

Zoom ++ Click

สะพานสมัยสงครามโลก
ข้ามไปน้ำตกหลีผีจ้า....

m_b8c3508.jpg god-of-osiris [2008-07-25 00:25:36] mail not show 125.25.136.117

Comment : 33

Zoom ++ Click

จากดอนเดด เราเช่า จักรยานปั่นไปน้ำตกหลีผี
สนวนราคา คันละ 10000 กีบ(คิดง่ายๆ 1000 กีบ = 4บาท)

m_b8c3508.jpg god-of-osiris [2008-07-25 00:29:46] mail not show 125.25.136.117

Comment : 34

Zoom ++ Click

วิว 2 ข้างทาง
อารมณ์ประมาณ ปั่นไปตามท้องนา แบบชิวๆ
ระยะทางจาก ดอนเดดไปน้ำตก หลีผี ประมาณ4-5กิโลเมตร
แนะนำว่าอย่าเดินไป จริงๆนะ ไกลพอสมควร( ปันจักรยานไปลับเกือบ2ชั่วโมง)

m_b8c3508.jpg god-of-osiris [2008-07-25 00:33:13] mail not show 125.25.136.117

Comment : 35

Zoom ++ Click

หวัดดีชาวโลก....
เจอระหว่างทางเยอะมาก หน้าตาน่าคบหา ไช้ได้

m_b8c3508.jpg god-of-osiris [2008-07-25 00:34:58] mail not show 125.25.136.117

Comment : 36

Zoom ++ Click

ความสุขเล็กๆ 555+

m_b8c3508.jpg god-of-osiris [2008-07-25 00:35:41] mail not show 125.25.136.117

Comment : 37

Zoom ++ Click

มองหน้าหาเรื่อง...

m_b8c3508.jpg god-of-osiris [2008-07-25 00:36:28] mail not show 125.25.136.117

Comment : 38

Zoom ++ Click

มันจะกินกรูไหมเนี่ย( ยิงรูปควายมา 16 แอ๊ค... )

m_b8c3508.jpg god-of-osiris [2008-07-25 00:37:57] mail not show 125.25.136.117

Comment : 39

Zoom ++ Click

หลังจาก ปั่นมาได้เหงื่อ 1 ปี๊บ ก็มาถึง น้ำตกหลี่ผี

m_b8c3508.jpg god-of-osiris [2008-07-25 00:40:10] mail not show 125.25.136.117

Comment : 40

Zoom ++ Click

น้ำตกหลี่ผี หรือ ตาดสัมพะมิตร เป็นน้ำตก ที่ไหลผ่าน กลางแม่น้ำโขง ไหลรวมกันมา จนรวมกันเป็นเป็น
แรงแม่น้ำกระทบ เกาะ (มหานที สี่พันดอน) แก่งหินต่าง อันเกิดจากพื้นของแม่น้ำโขง ได้เกิดการยุบตัวลง
เป็นหลุม และเกิดผาสูง ประมาณ 15 ถึง 20 เมตร ทำให้สายนำที่ไหลตกลงมาเป็น กระแสน้ำ ที่เชี่ยวกราก
เปรียบเสมือนดั่ง กังหันแห่งสายน้ำ ที่มีแรงกระทบของสายน้ำ อย่างแรง คำว่า หลี่ผี แปลว่า หลี่
เป็นเครื่องมือจับปลาของชาวลาว และผี ก็ คือ ศพ ของคนที่ได้ตกน้ำตาย จากแม่น้ำโขง จะมาตก และติด กับ
หลี่ ของ ชาวบ้านที่ หาปลาแถว ๆ นี้ รวมกัน เป็น หลี่ผี นับตั้งแต่นั้นมา น้ำตกแห่งนี้ จึงมีนาม ว่า
" น้ำตก หลี่ผี "

m_b8c3508.jpg god-of-osiris [2008-07-25 00:41:35] mail not show 125.25.136.117

Comment : 41

Zoom ++ Click

หลี่ผี... คล้ายๆคอนพะเพ็ง แต่ขนาดย่อมลงมาหน่อย
แต่ก็ยังสุดยอดเหมื่อนเดิม...

m_b8c3508.jpg god-of-osiris [2008-07-25 00:43:04] mail not show 125.25.136.117

Comment : 42

Zoom ++ Click

m_b8c3508.jpg god-of-osiris [2008-07-25 00:44:06] mail not show 125.25.136.117

Comment : 43

Zoom ++ Click

การแข่งจักรยาน" ตู จะ ฟ้อง"

m_b8c3508.jpg god-of-osiris [2008-07-25 00:46:04] mail not show 125.25.136.117

Comment : 44

Zoom ++ Click

ข้ามเรือกลับจ้า

m_b8c3508.jpg god-of-osiris [2008-07-25 00:46:58] mail not show 125.25.136.117

Comment : 45

Zoom ++ Click

ไอ้ป๋า

m_b8c3508.jpg god-of-osiris [2008-07-25 00:47:58] mail not show 125.25.136.117

Comment : 46

Zoom ++ Click

ทริปนี้เราเหมา 2 แถวตลอดทริป
สพาบในรถเป็นเช่นนี้ 555+

m_b8c3508.jpg god-of-osiris [2008-07-25 00:49:51] mail not show 125.25.136.117

Comment : 47

Zoom ++ Click

เพื่อนหมี

m_b8c3508.jpg god-of-osiris [2008-07-25 00:50:28] mail not show 125.25.136.117

Comment : 48

Zoom ++ Click

ป้ายต่อไปปราสาทวัดภู
ต้องข้ามแพขนานยนต์ไป...
จำราคาไม่ได้วะ ขออภัย

m_b8c3508.jpg god-of-osiris [2008-07-25 00:52:16] mail not show 125.25.136.117

Comment : 49

Zoom ++ Click

ระหว่างรอ...
แอบถ่าย (ป.เป็ด) อาบน้ำ โป๊หมดเลย
เคร้งๆ

m_b8c3508.jpg god-of-osiris [2008-07-25 00:53:26] mail not show 125.25.136.117

Comment : 50

Zoom ++ Click

ตั้งแต่เกิดมาไม่คิดเลยว่า แม่น้ำโขงจะยิ่งใหญ่ขนาดนี้...
ต่อหน้า 2 จ้า =====>>>

m_b8c3508.jpg god-of-osiris [2008-07-25 00:54:28] mail not show 125.25.136.117

1 [ 2 ]

Bookmark and Share

Reply

 Board v.0.12 beta :: Powered by : PacketLove.com | รับทำ SEO | electric cigarette | เว็บไซต์สำเร็จรูป | เว็บสำเร็จรูป | นั่งสมาธิ| สติปัฏฐาน dentist bangkok | implant bangkok | veneer bangkok | implant thailand | dentist sukhumvit | dental sukhumvit | fast braces bangkok | tooth whitening bangkok | Huahin Resort | Pool Villa Huahin |

© 2543-2562-THAILAND, All rights reserved.