Bookmark and Share

ไดอารี่ชมไทย ตอน..Photo Trip ปี 2

Detail

Zoom ++ Click

...7 ถึง 9 มีนาคม ชมไทยเที่ยว
...ออกเก็บเกี่ยว ประสบการณ์ การถ่ายภาพ
...แค่คืนแรก ฝนกระหน่ำ ฟ้าแปล๊บปล๊าบ
...ใจหายวาบ ซวยแล้วเรา เอาไงดี

...เช้าวันเสาร์ ฝนไม่ตก แต่ฟ้าตุ่น
...รอไปลุ้น กันอีกที ตอนบ่ายบ่าย
...ระหว่างนั่ง อบรม อย่างผ่อนคลาย
...ฝนเป็นสาย ก็เทมา ไม่ปราณี

...ช่วงเย็นเย็น เป็นที ของเราบ้าง
...ได้แบ่งข้าง เตะบอล มันส์กันไป
...หลายหลายคน ถ่ายรูปเล่น สบายใจ
...ฟ้าใสใส หาดขาวขาว ดาวก็มี

...แสงเช้าสาด ฟ้าก็เปิด พาใจบาน
...เดินไม่นาน เราก็ถึง พระที่นั่ง
...ตระเวณถ่าย หามุมไป ตามกำลัง
...กลับถึงยัง ที่พัก ราวเที่ยงตรง

...พอจะเดิน ทางกลับ ฝนดันตก
...เล่นตลก หรือแกล้งกัน จ๊ะฟ้าจ๋า
...ทำได้เพียง เล่นกีต้าร์ ฆ่าเวลา
...4 โมงกว่า ขึ้นรถกลับ หลับเป็นตาย

...ฝนที่สาด มิอาจหยุด เสียงหัวเราะ
...นั่นก็เพราะ มิตรภาพ ที่เรามี
...เก็บเอาไว้ ความทรงจำ ในครั้งนี้
...โอกาสดี คงได้มา เดินทางกัน .... อีกครั้ง ...

m_pich888.jpg pich888 [2008-03-10 23:10:35] mail not show 202.183.248.166

1 [ 2 ] [ 3 ]


Comment : 1

Zoom ++ Click

??????????????????????????????????????????????? ... ??????????????????

m_pich888.jpg pich888 [2008-03-10 23:12:19] mail not show 202.183.248.166

Comment : 2

Zoom ++ Click

??????...???????????????????..?????? ????

m_pich888.jpg pich888 [2008-03-10 23:12:59] mail not show 202.183.248.166

Comment : 3

Zoom ++ Click

??????? ????????????????????????? ????????????????

m_pich888.jpg pich888 [2008-03-10 23:14:03] mail not show 202.183.248.166

Comment : 4

Zoom ++ Click

??????????????????????????????? ????????

m_pich888.jpg pich888 [2008-03-10 23:14:52] mail not show 202.183.248.166

Comment : 5

Zoom ++ Click

?????????? ???????????????????

m_pich888.jpg pich888 [2008-03-10 23:15:21] mail not show 202.183.248.166

Comment : 6

Zoom ++ Click

?????????????????????????????????????? ????????? 200 ???? 300 ????????? ???????? 10-15 ??

m_pich888.jpg pich888 [2008-03-10 23:16:45] mail not show 202.183.248.166

Comment : 7

Zoom ++ Click

?? ???????????

m_pich888.jpg pich888 [2008-03-10 23:17:33] mail not show 202.183.248.166

Comment : 8

Zoom ++ Click

?????? ????????????????????

m_pich888.jpg pich888 [2008-03-10 23:18:08] mail not show 202.183.248.166

Comment : 9

Zoom ++ Click

????????????????? ????? ???? ??????????? ????

m_pich888.jpg pich888 [2008-03-10 23:18:38] mail not show 202.183.248.166

Comment : 10

Zoom ++ Click

????????????????

??. ??????????????????????????????????????????????????? ?????????????? ??????????????????? ????
...?????????????? 34999 ??? ?????????? ???????????????????? 555

m_pich888.jpg pich888 [2008-03-10 23:19:38] mail not show 202.183.248.166

Comment : 11

Zoom ++ Click

???????????????

m_pich888.jpg pich888 [2008-03-10 23:22:10] mail not show 202.183.248.166

Comment : 12

Zoom ++ Click

??????? ??????????????????????????? ???????????????????? ????????? ??.???????????????????????????
???. ?????????????????

m_pich888.jpg pich888 [2008-03-10 23:24:19] mail not show 202.183.248.166

Comment : 13

Zoom ++ Click

????????????????????????????

m_pich888.jpg pich888 [2008-03-10 23:24:56] mail not show 202.183.248.166

Comment : 14

Zoom ++ Click

m_pich888.jpg pich888 [2008-03-10 23:25:38] mail not show 202.183.248.166

Comment : 15

Zoom ++ Click

???????????????????

m_pich888.jpg pich888 [2008-03-10 23:26:20] mail not show 202.183.248.166

Comment : 16

Zoom ++ Click

??????????????????????????????? ?????????????????????????????? ..((?????????????)) ... ??????? 2
?????????????? ??????????????

m_pich888.jpg pich888 [2008-03-10 23:28:32] mail not show 202.183.248.166

Comment : 17

Zoom ++ Click

???????????? ????????? ?????????????

m_pich888.jpg pich888 [2008-03-10 23:29:29] mail not show 202.183.248.166

Comment : 18

Zoom ++ Click

?????

m_pich888.jpg pich888 [2008-03-10 23:32:34] mail not show 202.183.248.166

Comment : 19

Zoom ++ Click

????????????????????? ?????????????????????????????? ...
?????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????

m_pich888.jpg pich888 [2008-03-10 23:35:31] mail not show 202.183.248.166

Comment : 20

Zoom ++ Click

?????????????????? ????????? ???????

m_pich888.jpg pich888 [2008-03-10 23:36:21] mail not show 202.183.248.166

Comment : 21

Zoom ++ Click

????????????????????????

m_pich888.jpg pich888 [2008-03-10 23:37:15] mail not show 202.183.248.166

Comment : 22

Zoom ++ Click

????????????????????????????????? ...

m_pich888.jpg pich888 [2008-03-10 23:39:03] mail not show 202.183.248.166

Comment : 23

Zoom ++ Click

??????? ???????????????????????????????

m_pich888.jpg pich888 [2008-03-10 23:40:09] mail not show 202.183.248.166

Comment : 24

Zoom ++ Click

?????????????????????????????????

m_pich888.jpg pich888 [2008-03-10 23:40:46] mail not show 202.183.248.166

Comment : 25

Zoom ++ Click

?????????????? ???????????? ????????????????????

m_pich888.jpg pich888 [2008-03-10 23:41:32] mail not show 202.183.248.166

Comment : 26

Zoom ++ Click

??????????????????????

m_pich888.jpg pich888 [2008-03-10 23:42:11] mail not show 202.183.248.166

Comment : 27

Zoom ++ Click

????????????????? ..??????????????? ..?????????????????????

m_pich888.jpg pich888 [2008-03-10 23:43:33] mail not show 202.183.248.166

Comment : 28

???????????......

??????? ????

m_Apple.jpg Apple [2008-03-10 23:44:28] 58.8.88.107

Comment : 29

Zoom ++ Click

????????? ????????????????????????? ????????????????

m_pich888.jpg pich888 [2008-03-10 23:44:46] mail not show 202.183.248.166

Comment : 30

Zoom ++ Click

??????????????????????????????????????????... ???????????????????
????????????????????????????????????????????????????

m_pich888.jpg pich888 [2008-03-10 23:46:50] mail not show 202.183.248.166

Comment : 31

Zoom ++ Click

??????????????????? ..?????????????? ????????????????????????????????????? ..??????????????????????


..???????????????????????????

m_pich888.jpg pich888 [2008-03-10 23:48:51] mail not show 202.183.248.166

Comment : 32

Zoom ++ Click

m_pich888.jpg pich888 [2008-03-10 23:51:22] mail not show 202.183.248.166

Comment : 33

Zoom ++ Click

??????????????????? 55

m_pich888.jpg pich888 [2008-03-10 23:53:20] mail not show 202.183.248.166

Comment : 34

Zoom ++ Click

??????????????????????????????????????????????? ??????????????????????

...???????????????????????????????? 1 ????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
"???????????" ??????????????? ????????????????????????????????????????
???????????????????? ??? "?????????????????????" ?????????????????????
???????????????????? 5 ??????? ?.?. 2433 ???? ????????????????????????? ??????????????????????
?????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????

m_pich888.jpg pich888 [2008-03-10 23:54:37] mail not show 202.183.248.166

Comment : 35

Zoom ++ Click

??????????????????????? 555

m_pich888.jpg pich888 [2008-03-10 23:56:04] mail not show 202.183.248.166

Comment : 36

Zoom ++ Click

??????????????...????????????????????? ??????


??. ??????????????????????? 55

m_pich888.jpg pich888 [2008-03-10 23:57:02] mail not show 202.183.248.166

Comment : 37

Zoom ++ Click

???????????????????????? ???????????????????????????????????...?????????????????????
?????????????????????

m_pich888.jpg pich888 [2008-03-10 23:58:22] mail not show 202.183.248.166

Comment : 38

Zoom ++ Click

???????????????????????????????????????????? ???????? ..?????????????????????????????
??????????????????

??. ???????? ???????? ?????? ??????? ??????????????

m_pich888.jpg pich888 [2008-03-11 00:00:28] mail not show 202.183.248.166

Comment : 39

Zoom ++ Click

???????????????????????? ???????? ??????????????? ... ??????????????????????? "??????"
??????????????????? 555

m_pich888.jpg pich888 [2008-03-11 00:02:03] mail not show 202.183.248.166

Comment : 40

Zoom ++ Click

???????????????????? ?????????????????????????????

m_pich888.jpg pich888 [2008-03-11 00:03:06] mail not show 202.183.248.166

Comment : 41

Zoom ++ Click

1 ???..?????????

m_pich888.jpg pich888 [2008-03-11 00:03:56] mail not show 202.183.248.166

Comment : 42

Zoom ++ Click

2 ???...????????????

m_pich888.jpg pich888 [2008-03-11 00:04:43] mail not show 202.183.248.166

Comment : 43

Zoom ++ Click

3 ???..????????? ?????????????

m_pich888.jpg pich888 [2008-03-11 00:05:30] mail not show 202.183.248.166

Comment : 44

Zoom ++ Click

????????...????????? ???????? ????????? ????????????????? ?????? ???.
?????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????

...?????? ?????????????????????????????????? ????????????????????????????

m_pich888.jpg pich888 [2008-03-11 00:08:04] mail not show 202.183.248.166

Comment : 45

??????? ????????

m_0e9ab90.jpg KARN [2008-03-11 00:52:35] 10.5.50.118, 192.168.10.100

Comment : 46

???????????

m_f94c7f5.jpg mimi [2008-03-11 00:54:08] 58.9.185.87

Comment : 47

Zoom ++ Click

??????????? ???????????????????????? ????? 2 ?????????? ????

??. ????????????????????????????????????? ????????????????????????? ???????????????????
...???????????????????????????

...?????? ????????????????????? 55

m_pich888.jpg pich888 [2008-03-11 01:09:13] mail not show 202.183.248.166

Comment : 48

Zoom ++ Click

??? ??????????????? ???????? ??? 1 ????????????????????????????????...????????????????????? 555

m_pich888.jpg pich888 [2008-03-11 01:12:04] mail not show 202.183.248.166

Comment : 49

Zoom ++ Click

????????..?????????? ?????????????????????????????????? ????

m_pich888.jpg pich888 [2008-03-11 01:13:02] mail not show 202.183.248.166

Comment : 50

Zoom ++ Click

???????? ??????????????????????????...????????????? ??????????????? ?????????? ??????????
???????

(??????? 2 )

m_pich888.jpg pich888 [2008-03-11 01:14:14] mail not show 202.183.248.166

1 [ 2 ] [ 3 ]

Bookmark and Share

Reply

 Board v.0.12 beta :: Powered by : PacketLove.com | รับทำ SEO | electric cigarette | เว็บไซต์สำเร็จรูป | เว็บสำเร็จรูป | นั่งสมาธิ| สติปัฏฐาน © 2543-2551-THAILAND, All rights reserved.