Bookmark and Share

ทุ่งดอกบัวตอง-ปางอุ๋ง-ปาย-โป่งเดือด

Detail

Zoom ++ Click

น้องใหม่ในชมไทยครับ น้องแมน(น้องพี่มะลิ)
เริ่มต้นการเดินทาง ทริปนี้ผมจัดทริป 4 วัน 3 คืน จุดมุ่งหมายของปลายทางในครั้งนี้ผมจะไปทุ่งดอกบัวดอก
อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน เป็นที่แรก การเดินทางเรียกว่าสุดยอดมาก เมื่อได้เข้ามาทาง อ.แม่สอด
จนไปถึงจุดหาย ซึ่งเป็นทางโค้งตลอดทริป แต่นี้แหละคือประสบการณ์ครั้งแรกที่ผมชอบ
ไม่ว่าจะผ่านโค้งมาสักเท่าไหร่

Post by : Man_KunG [2012-12-01 14:48:43] mail not show 110.164.194.250

1


Comment : 1

Zoom ++ Click

ระหว่างทาง เจอทะเลหมอกที่ อ.แม่สะเรียง

Post by : Man_KunG [2012-12-01 14:59:42] mail not show 110.164.194.250

Comment : 2

Zoom ++ Click

ในที่สุดเราก็มาถึงจนได้ วนอุทยานทุ่งดอกบัวตอง อ.แม่อูคอ จ.แม่ฮ่องสอน
เป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่ได้พบเจอ

Post by : Man_KunG [2012-12-13 07:04:29] mail not show 110.164.194.250

Comment : 3

Zoom ++ Click

อาจจะมีดอกที่ดำบ้าง เพราะว่าในวันก่อนที่จะไปถึงเกิดฝนตกหนัก

Post by : Man_KunG [2012-12-13 07:05:41] mail not show 110.164.194.250

Comment : 4

Zoom ++ Click

ต่อกานไป

Post by : Man_KunG [2012-12-13 07:06:00] mail not show 110.164.194.250

Comment : 5

Zoom ++ Click

อีกสักภาพ

Post by : Man_KunG [2012-12-13 07:06:39] mail not show 110.164.194.250

Comment : 6

Zoom ++ Click

ต่อไป

Post by : Man_KunG [2012-12-13 07:07:11] mail not show 110.164.194.250

Comment : 7

Zoom ++ Click

ยังไม่หมด

Post by : Man_KunG [2012-12-13 07:08:10] mail not show 110.164.194.250

Comment : 8

Zoom ++ Click

ถ่ายจากบนยอดของทุ่งดอกบัวตองครับ

Post by : Man_KunG [2012-12-13 07:08:43] mail not show 110.164.194.250

Comment : 9

Zoom ++ Click

มุมด้านล่างถ่ายขึ้นบนบ้างนะครับ

Post by : Man_KunG [2012-12-13 07:09:15] mail not show 110.164.194.250

Comment : 10

Zoom ++ Click

หามุุมอยู่นานเลยครับ ตรงนี้มหาชน มาต้องถ่ายเพราะจะเห็นว่าถนนเป็นตัว S

Post by : Man_KunG [2012-12-13 07:10:22] mail not show 110.164.194.250

Comment : 11

Zoom ++ Click

S

Post by : Man_KunG [2012-12-13 07:10:42] mail not show 110.164.194.250

Comment : 12

Zoom ++ Click

S

Post by : Man_KunG [2012-12-13 07:11:00] mail not show 110.164.194.250

Comment : 13

Zoom ++ Click

ปิดท้ายของทุ่งดอกบัวตองที่ภาพนี้ เราจะเดินทางไปที่อื่นต่อ ไปที่ไหนตามมาครับ

Post by : Man_KunG [2012-12-13 07:12:01] mail not show 110.164.194.250

Comment : 14

Zoom ++ Click

มาถึงแล้วครับ เมืองแม่ฮ่องสอน พอถึงเราดึ่งขึ้นพระธาตุดอยกองมูเลย

Post by : Man_KunG [2012-12-13 07:12:55] mail not show 110.164.194.250

Comment : 15

Zoom ++ Click

วัดพระธาตุดอยกองมู เป็นวัดที่มีความสำคัญอย่างยิ่งประจำเมืองแม่ฮ่องสอน วัดนี้เดิมมีชื่อเรียกว่า
วัดปลายดอย และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดพระธาตุดอยกองมู ตามชื่อของดอยกองมู
อันเป็นภาษาไทยใหญ่ที่มีความหมายถึงพระเจดีย์ โดยวัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานพระธาตุ
อันเป็นศูนย์รวมจิตใจ และที่เคารพสักการะอย่างสูงของชาวเมือง
และผู้ที่เดินทางมายังดินแดนสามหมอกแห่งนี้
ตามประวัตินั้นกล่าว่า วัดพระธาตุดอยกองมู ได้สร้างขึ้นในปีพ.ศ.2403 โดยนายจองต่องสู่
และภรรยาชื่อนางเหล็ก ซึ่งได้จัดสร้างกุฏิ และพระเจดีย์องค์ใหญ่ขึ้น
เพื่อบรรจุพระธาตุของพระมหาโมคคัลลานะเถระ
ที่พระอูปั่นเต็กต๊ะชาวเมืองตองกี่ได้นำมาจากเมืองมะละแหม่งประเทศพม่า
โดยพระอู่ปั่นเต๊กต๊ะยังดำรงเจ้าอาวาสรูปแรกของวัดดอยกองมู
นี้เรื่อยมาจนกระทั่งนายจองต่องสู่ได้สิ้นชีวิตลง
พระอู่ปั่นเต๊กต๊ะจึงกลับคืนไปจำพรรษาที่เมืองตองกี่ดังเดิม
ต่อมาในปี พ.ศ.2417 เพื่อพญาสิงปนาทราชาได้รับการสถาปนาให้เป็นเจ้าเมืองแม่ฮ่องสอนคนแรกนั้น
จึงให้สร้างพระเจดีย์ขึ้นอีกองค์หนึ่งซึ่งมีชนาดย่อมกว่าองค์ที่มีอยู่เดิม เพื่อเป็นอนุสรณ์
และได้ให้บรรจุพระธาตุของพระสารีบุตรเถระที่พระอูเอ่งต๊ะก๊ะ นำมาจากเมืองมัณฑเลย์ประเทศพม่า
พร้อมทั้งนิมนต์พระอู่เอ่งต๊ะก๊ะเป็นเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยกองมู รูปต่อไป
วัดพระธาตุดอยกองมู ถือได้ว่าเป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นด้วยศิลปกรรมแบบไทยใหญ่และพม่า
วัดแห่งนี้ได้รับการทำนุบำรุงเรื่อยมา และเป็นเสมือนศูนย์กลางแห่งศรัทธา
ของชาวเมืองแม่ฮ่องสอนจวบจนถึงปัจจุบัน ซึ่งผู้ที่มาไหว้พระธาตุดอยกองมูนี้
จะสามารถมองเห็นความงามของตัวเมืองแม่ฮ่องสอนได้อย่างชัดเจน

Post by : Man_KunG [2012-12-13 07:16:08] mail not show 110.164.194.250

Comment : 16

Zoom ++ Click

อีกสักภาพ ^____^

Post by : Man_KunG [2012-12-13 07:16:43] mail not show 110.164.194.250

1

Bookmark and Share

Reply

 Board v.0.12 beta :: Powered by : PacketLove.com | รับทำ SEO | electric cigarette | เว็บไซต์สำเร็จรูป | เว็บสำเร็จรูป | นั่งสมาธิ| สติปัฏฐาน © 2543-2551-THAILAND, All rights reserved.