Bookmark and Share

ที่นี้ลำปาง-ลำพูน พิชิตยอดขุนตาลหนา

Detail

Zoom ++ Click

ทริปนี้ไม่ค่อยได้ถ่ายรูปเท่าไร มัวแต่ทำไรอยู่ไม่รู้
เก็บตกบรรยากาศ อาจจะต่อเนื่องบ้าง ขาดตอนบ้าง
เบลอบ้าง มืดบ้าง ก็ว่ากันไป

ขอบคุณเพื่อนๆ 26 ชีวิตที่ไปร่วมพิชิตดอยขุนตาล

m_46ea206.jpg TonKlongwan [2012-11-05 13:17:45] mail not show 125.24.161.157

1


Comment : 1

Zoom ++ Click

วัดศรีชุม
ประวัติ
ศรีชุม ในภาษาคำเมืองเหนือแปลว่า ต้นโพธิ์ วัดศรีชุม
เป็นวัดพม่าที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาวัดพม่าที่มีอยู่ในประเทศไทยทั้งหมด 31 วัด สร้างในปี พ.ศ. 2436
โดยคหบดีพม่าชื่อ อูโย ซึ่งติดตามชาวอังกฤษเข้ามาทำงานป่าไม้ในประเทศไทย
เมื่อตนเองมีฐานะดีขึ้นจึงต้องการทำบุญโดยสร้างวัดศรีชุมขึ้นในเขตตำบลสวนดอก

สถานที่น่าสนใจ
พระวิหาร ซึ่งเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้
ที่มีศิลปะการตกแต่งภายในร่วมสมัยระหว่างศิลปะล้านนาและศิลปะพม่า
หลังคาเครื่องไม้ยอดแหลมแกะสลักเป็นลวดลายสวยงามมาก
แต่เป็นที่น่าเสียดายว่าได้เกิดเหตุเพลิงไหม้พระวิหารลงทั้งหลัง เมื่อตอนเช้าตรู่ของวันที่ 16
มกราคม2535 คงเหลืเพียงไม้แกะสลักตรงซุ้มประตูเป็นลวดลายพรรณพฤกษาฉลุโปร่ง
วิหารเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ประดิษฐาน พระพุทธรูป ศิลปะแบบพม่า หลังคาเครื่องไม้ยอดแหลม
แกะสลักเป็นลวดลาย บานปะตูเป็นไม้สัก ฉลุลวดลายโป่ง ภายในวิหารมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง เรื่อง พุทธประวัติ
และ ภาพจำลองแผนผังของวัด

พระอุโบสถและพระเจดีย์ใหญ่สีทอง ภายในบรรจุ พระบรมสารีริกธาตุ ที่อัญเชิญมาจาก ประเทศพม่า
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๙

การเดินทาง วัดศรีชุมตั้งอยู่ที่ ถนนศรีชุม-แม่วะ ตำบลศรีชุม จากถนนพหลโยธินเมื่อถึงโรงเรียน
บุญวาทย์วิทยาลัยแล้ว เลี้ยวซ้ายตรงสี่แยกเข้าถนนศรีชุมไปประมาณ 100 เมตร
จะพบทางเข้าวัดอยู่ทางด้านขวามือ

m_46ea206.jpg TonKlongwan [2012-11-05 13:18:44] mail not show 125.24.161.157

Comment : 2

Zoom ++ Click

m_46ea206.jpg TonKlongwan [2012-11-05 13:19:03] mail not show 125.24.161.157

Comment : 3

Zoom ++ Click

m_46ea206.jpg TonKlongwan [2012-11-05 13:19:17] mail not show 125.24.161.157

Comment : 4

Zoom ++ Click

m_46ea206.jpg TonKlongwan [2012-11-05 13:19:35] mail not show 125.24.161.157

Comment : 5

Zoom ++ Click

m_46ea206.jpg TonKlongwan [2012-11-05 13:19:51] mail not show 125.24.161.157

Comment : 6

Zoom ++ Click

ระหว่างทางบน 2 แถว

m_46ea206.jpg TonKlongwan [2012-11-05 13:31:15] mail not show 125.24.161.157

Comment : 7

Zoom ++ Click

วัดเจดีย์ซาวหลังตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง บนถนนลำปาง-แจ้ห่ม เป็นวัดที่งดงามแห่งหนึ่งของจังหวัดลำปาง
ซาวเป็น ภาษาเหนือ หมายถึง 20 หลัง เป็นภาษาเหนือเช่นกันหมายถึงองค์ เมื่อรวมกันเป็นวัดเจดีย์ซาวหลัง
จึงหมายถึง วัดที่มีเจดีย์ 20 องค์ วัดนี้เป็นปูชนียสถานที่สำคัญของจังหวัดลำปางสร้างแต่โบราณ
ทรงคุณค่าทั้งทาง ด้านประวัติ ศาสตร์และโบราณวัตถุ
จากหลักฐานการขุดพบพระเครื่องสมัยหริภุญชัยที่องค์พระเจดีย์ ทำให้สันนิษฐานได้ว่า
วัดนี้สร้างมานานกว่าพันปี เจดีย์แต่ละองค์เป็นลักษณะสถาปัตยกรรมแบบเจดีย์พม่าขนาดเล็ก
มีสีทองเป็นประกาย ตั้งอยู่บนฐานเหลี่ยม ยอดเจดีย์ตกแต่งประดับด้วยฉัตรอย่างสวยงาม
มีความเชื่อกันว่าภายใน แต่ละเจดีย์มี พระเกศาธาตุบรรจุอยู่

m_46ea206.jpg TonKlongwan [2012-11-05 13:33:38] mail not show 125.24.161.157

Comment : 8

Zoom ++ Click

บ้างก็มาขอหวย

m_46ea206.jpg TonKlongwan [2012-11-05 13:34:03] mail not show 125.24.161.157

Comment : 9

Zoom ++ Click

m_46ea206.jpg TonKlongwan [2012-11-05 13:50:22] mail not show 125.24.161.157

Comment : 10

Zoom ++ Click

สำนักปฏิบัติธรรมหลวงพ่อเกษม เขมโก

ตั้งอยู่ชานเมืองลำปาง ประมาณ 4 กิโลเมตร ตามถนนสายลำปาง-แจ้ห่ม ภายในบริเวณ
มีรูปปั้นขนาดใหญ่ของหลวงพ่อเกษมเขมโก พระเกจิอาจารย์อันเป็นที่เคารพนับถือของบรรดา
พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ ยืนเด่นอยู่ ด้านหน้า หลังูรูปปั้นมีมณฑปลักษณะเป็นอาคารทรงไทย ประยุกต์
มีรูปปั้นหุ่นขี้ผึ้งของหลวงพ่อเกษม และห้องด้านซ้ายเป็นที่ตั้งโลงแก้วกระจกใสบรรจุศพ

ถึงแม้ว่าหลวงพ่อเกษม เขมโก จะมรณภาพไปนานแล้ว แต่ก็ยังมีพุทธศาสนิกชนผู้เลื่อมใส
ศรัทธายังคงเดินทางไปนมัสการอยู่เสมอ มิได้ขาด

m_46ea206.jpg TonKlongwan [2012-11-05 13:50:58] mail not show 125.24.161.157

Comment : 11

Zoom ++ Click

รวมๆๆ

m_46ea206.jpg TonKlongwan [2012-11-05 13:51:40] mail not show 125.24.161.157

Comment : 12

Zoom ++ Click

วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

ตั้งอยู่ที่ ถนนสุชาดา ตำบลเวียงเหนือ เป็นวัดเก่าแก่และสวยงาม มีอายุนับพันปี
เคยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 1979 เป็นเวลานานถึง 32 ป
ีเหตุที่วัดนี้ได้ชื่อว่าวัดพระแก้วดอนเต้า มีตำนานกล่าวว่า พระมหาเถระแห่งวัดนี้ได้พบ แก้วมรกตในแตงโม
(ภาษาเหนือเรียกว่า หมากเต้า) และนำมาแกะสลักเป็นพระพุทธรูป
แต่ต่อมาได้อัญเชิญไปประดิษฐานที่วัดพระธาตุลำปางหลวง จนถึงปัจจุบัน ปูชนียสถานที่สำคัญในวัด
พระแก้วดอนเต้า ได้แก่ องค์พระบรมธาตุของดอนเต้า พระเจดีย์องค์ใหญ่ ซึ่งบรรจุพระเกศาธาตุ ของพระพุทธเจ้า

วิหารหลวงที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ที่มีอายุเก่าแก่พอ ๆ กับวัดนี้ นอกจากนี้ยังมีวิหารหลวง
ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย วิหารพระเจ้าทองทิพย์สร้างศิลปะสมัยเชียงแสน
มณฑปหรือพญาธาตุศิลปะแบบพม่า วิหารลายคำสุชาดารามฝีมือช่างเชียงแสน ภายในมีจิตรกรรม
ฝาผนังโดยมีลวดลายทอง ประดับตามส่วนต่าง ๆ งดงาม เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเชียงแสน
และยังมีพิพิธภัณฑสถานแห่งล้านนา อันเป็นแหล่งรวบรวมศิลปวัตถุแบบล้านนาเช่น สัตตภัณฑ์ เครื่องถ้วย
กระเบื้องพระพุทธรูป เป็นต้น

m_46ea206.jpg TonKlongwan [2012-11-05 13:52:41] mail not show 125.24.161.157

Comment : 13

Zoom ++ Click

m_46ea206.jpg TonKlongwan [2012-11-05 13:56:45] mail not show 125.24.161.157

Comment : 14

Zoom ++ Click

ระฆัง

m_46ea206.jpg TonKlongwan [2012-11-05 13:59:22] mail not show 125.24.161.157

Comment : 15

Zoom ++ Click

m_46ea206.jpg TonKlongwan [2012-11-05 14:02:28] mail not show 125.24.161.157

Comment : 16

Zoom ++ Click

ส่งท้ายวัดที่นครลำปางไว้แค่นี้นะครับ
แล้วไปชมบรรยากาศบนรถไฟ จาก
นครลำปาง - ขุนตาล

m_46ea206.jpg TonKlongwan [2012-11-05 14:04:41] mail not show 125.24.161.157

Comment : 17

Zoom ++ Click

บรรยากาศบนรถไฟ
นครลำปาง-ขุนตาล

พี่นุ

m_46ea206.jpg TonKlongwan [2012-11-05 14:16:03] mail not show 125.24.161.157

Comment : 18

Zoom ++ Click

พี่เอ๋ ผู้มาจากปัตตานี ใจมากพี่
กะ พี่วิท บั๊ดดี้คู่ใจ ทริปนี้

m_46ea206.jpg TonKlongwan [2012-11-05 14:18:40] mail not show 125.24.161.157

Comment : 19

Zoom ++ Click

น้องกิ่ง อีก 1 สาวน้อยที่มาจากเลย

m_46ea206.jpg TonKlongwan [2012-11-05 14:20:17] mail not show 125.24.161.157

Comment : 20

Zoom ++ Click

หมู่คณะ

m_46ea206.jpg TonKlongwan [2012-11-05 14:21:54] mail not show 125.24.161.157

Comment : 21

Zoom ++ Click

คู่หูคู่ฮา

m_46ea206.jpg TonKlongwan [2012-11-05 14:23:45] mail not show 125.24.161.157

Comment : 22

Zoom ++ Click

ดูข้างทางบ้าง

m_46ea206.jpg TonKlongwan [2012-11-05 14:32:52] mail not show 125.24.161.157

Comment : 23

Zoom ++ Click

m_46ea206.jpg TonKlongwan [2012-11-05 14:33:26] mail not show 125.24.161.157

Comment : 24

Zoom ++ Click

m_46ea206.jpg TonKlongwan [2012-11-05 14:33:51] mail not show 125.24.161.157

Comment : 25

ยังไม่จบนี่ต้น

m_740ef53.jpg ake_chomthai [2012-11-09 21:24:07] mail not show 183.89.100.221

Comment : 26


รออยู่ๆๆๆๆ

Post by : PaeYuvarin [2012-11-11 14:01:44] mail not show 125.27.164.84

Comment : 27

น้อยไปมั้ย
แต่ก็ยังได้บรรยากาศความสนุก
อิอิ

m_2419b2c.jpg kettek [2012-11-12 21:09:06] mail not show 118.172.219.63

1

Bookmark and Share

Reply

 Board v.0.12 beta :: Powered by : PacketLove.com | รับทำ SEO | electric cigarette | เว็บไซต์สำเร็จรูป | เว็บสำเร็จรูป | นั่งสมาธิ| สติปัฏฐาน dentist bangkok | implant bangkok | veneer bangkok | implant thailand | dentist sukhumvit | dental sukhumvit | fast braces bangkok | tooth whitening bangkok | Huahin Resort | Pool Villa Huahin |

© 2543-2562-THAILAND, All rights reserved.