Bookmark and Share

อุทัยธานีเมืองน่ารักที่เราหลงรัก

Detail

Zoom ++ Click

จังหวัดอุทัยธานี ตั้งอยู่ในเขตภาคกลางตอนบน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าและและภูเขาสูง
สภาพป่าไม้ของจังหวัดอุทัยธานีอุดมสมบูรณ์มีความหลากหลายทางธรรมชาติ
เขตรักษาพันธุ์ห้วยขาแข้งจึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
พบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ให้ข้อมูลว่าเคยเป็นอาศัยของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ เช่น
ภาพเขียนที่เขาปล้าร้า

Post by : Juy008 [2012-07-13 20:24:19] mail not show 110.49.241.33

1 [ 2 ]


Comment : 1

Zoom ++ Click

ตำนานกล่าวว่าในสมัยสุโขทัยท้าวมหาพรหมได้เข้ามาสร้างเมืองที่บ้านอุทัยเก่า(อำเภอหนองฉาง)แล้วพาคนไทยมาอ
ยู่ท่ามกลางหมู่บ้านกะเหรี่ยงและหมู่บ้านมอญจึงเรียกว่า “เมืองอู่ไทย”ตามกลุ่มหรือที่อยู่ของคนไทย
ต่อมาเกิดความแห้งแล้งกระแสน้ำเปลี่ยนทางเมืองจึงถูกทิ้งร้าง
ในสมัยอยุธยาชาวกะเหรี่ยงชื่อ“พะตะเบิด”เข้ามาปรับปรุงเมืองอู่ไทยโดยขุดทะเลสาบขังน้ำไว้ใกล้เมืองและเป็
นผู้ปกครองเมืองอู่ไทยเก่าคนแรก
ชื่อเมืองจึงเรียกเพี้ยนเป็น“เมืองอุไทย”ตามสำเนียงชาวกะเหรี่ยงและมีฐานะเป็นหัวเมืองหน้าด่านชั้นนอกในส
มัยกรุงศรีอยุธยา
ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นมีการอพยพผู้คนมาตั้งบ้านเรือนที่ริมฝั่งแม่น้ำสะแกกรังมากขึ้น
และได้กลายเป็นที่ตั้งของตัวเมืองอุทัยธานีในปัจจุบัน

Post by : Juy008 [2012-07-13 20:27:50] mail not show 110.49.241.33

Comment : 2

Zoom ++ Click

ลำน้ำสะแกกรัง ไหลผ่านตัวจังหวัดอุทัยธานี มีเรื่องเล่าต่อกันมาว่า
ในสมัยก่อนเมื่อพ่อค้าล่องเรือผ่านมาจะรู้ได้ว่าถึงบ้านสะแกกรังแล้ว
โดยเฉพาะในเดือนยี่-เดือนสามจะสังเกตเห็นต้นสะแกจะออกดอกเล็ก ๆ ช่อยาวสีเขียวอมเหลืองห้อยลงมาริมน้ำ
และนี่คือที่มาของชื่อลำน้ำสะแกกรัง

Post by : Juy008 [2012-07-13 20:33:54] mail not show 110.49.241.33

Comment : 3

Zoom ++ Click

เกาะเทโพเป็นเกาะน้ำจืดขนาดใหญ่ มีสวนผลไม้ และป่าไผ่ตามธรรมชาติ
มีเรือนแพที่อยู่สองฝั่งแม่น้ำเป็นเรือนไม้สร้างคร่อมบนแพลูกบวบไม้ไผ่
ชาวเรือนแพเหล่านี้ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการประมงในช่วงเช้าหลังจากที่ได้ปลามาจะนำมาชำแหละ
เสียบไม้เป็นแผง ผึ่งให้แห้ง ย่างรมควันทำเป็นปลาแห้ง และนำไปขายในตลาด
ตามเรือนแพริมน้ำเหล่านี้ยังมีกระชังเลี้ยงปลาสวาย ปลาแรด และปลาเทโพ
จึงทำให้หารับประทานอาหารประเภทได้ง่ายที่อุทัยธานี แถมราคาไม่แพง สดใหม่ไม่คาวเลย

Post by : Juy008 [2012-07-13 20:39:41] mail not show 110.49.241.33

Comment : 4

Zoom ++ Click

เขาสะแกกรัง จากบริเวณลานวัดสังกัสรัตนคีรีมีบันไดขึ้นไปสู่ยอดเขาสะแกกรังได้
หรือจะเดินทางโดยรถก็ให้เลี้ยวบริเวณสนามกีฬาจังหวัดไปตามทางขึ้นสู่ยอดเขา
จากบนยอดเขาสามารถมองเห็นทิวทัศน์เมืองอุทัยธานีได้มุม เป็นที่ตั้งของมณฑปประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลอง
ซึ่งย้ายมาจากวัดจันทาราม
ด้านหน้ามีระฆังใบใหญ่ที่พระปลัดใจและชาวอุทัยธานีร่วมกันสร้างถือกันว่าเป็นระฆังศักดิ์สิทธิ์
ใครที่ไปเที่ยวอุทัยธานีแล้วไม่ได้ขึ้นไปตีระฆังใบนี้ก็เท่ากับไม่ได้ไปเที่ยวอุทัยธานี

Post by : Juy008 [2012-07-13 20:44:26] mail not show 110.49.241.33

Comment : 5

Zoom ++ Click

Post by : Juy008 [2012-07-13 20:45:56] mail not show 110.49.241.33

Comment : 6

Zoom ++ Click

ระฆังโบราณ

Post by : Juy008 [2012-07-13 20:47:19] mail not show 110.49.241.33

Comment : 7

Zoom ++ Click

ใครไม่ตีเหมือนมาไม่ถึงอุทัย สงสัยบางคนต้องไปแก้มือซะแล้ว

Post by : Juy008 [2012-07-13 20:49:04] mail not show 110.49.241.33

Comment : 8

Zoom ++ Click

Post by : Juy008 [2012-07-13 20:50:06] mail not show 110.49.241.33

Comment : 9

Zoom ++ Click

Post by : Juy008 [2012-07-13 20:52:05] mail not show 110.49.241.33

Comment : 10

Zoom ++ Click

ทางลงนี้เมืองถึงวันออกพรรษาจะมีงานตักบาตรเทโว
พระสงฆ์จะลงทางบันไดนี้จำลองการเสด็จลงจากดาวดึงส์ของพระพุทธองค์

Post by : Juy008 [2012-07-13 20:54:39] mail not show 110.49.241.33

Comment : 11

Zoom ++ Click

พระคู่บ้านคู่เมืองอุทัยธานี

Post by : Juy008 [2012-07-13 20:56:01] mail not show 110.49.241.33

Comment : 12

Zoom ++ Click

Post by : Juy008 [2012-07-13 20:57:15] mail not show 110.49.241.33

Comment : 13

Zoom ++ Click

พระบรมรูปของสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกนาถ
เป็นรูปหล่อขนาดสองเท่าขององค์จริงประทับนั่งบนแท่นพระหัตถ์ซ้ายถือดาบประจำตำแหน่งเจ้าพระยาจักรี
ทั้งฝักวางบนพระเพลาซ้าย และทรงวางพระหัตถ์ขวาบนพระเพลาขวา ด้านขวามือมีพานวางพระมาลาเส้าสูง
ไม่มียี่ก่า (ขนนก) สวมพระบาทด้วยรองเท้าแตะไม่หุ้มส้นพระบาท มีพิธีถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์แห่งนี้
ในวันที่ 6 เมษายน ของทุกปี ซึ่งตรงกับช่วงที่ดอกสุพรรณิการ์ หรือฝ้ายคำ
ดอกไม้ประจำจังหวัดอุทัยธานีบานสะพรั่งอยู่ทั่วไปบนเขาสะแกกรัง

Post by : Juy008 [2012-07-13 20:59:30] mail not show 110.49.241.33

Comment : 14

Zoom ++ Click

Post by : Juy008 [2012-07-13 21:00:29] mail not show 110.49.241.33

Comment : 15

Zoom ++ Click

เดินจากพระราชานุสาวรีย์ไปทางป่าหลังเขา ประมาณ 250เมตร จะพบ หมุดแผนที่โลก ซึ่งใช้ในการสำรวจแผนที่
สร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2575

Post by : Juy008 [2012-07-13 21:03:07] mail not show 110.49.241.33

Comment : 16

Zoom ++ Click

Post by : Juy008 [2012-07-13 21:04:14] mail not show 110.49.241.33

Comment : 17

Zoom ++ Click

พี่แอนเดินไปชมหมุดแผนที่โลก ซึ่งในทวีปเอเชียมีแค่ 3 แห่งคือ อินเดีย เวียดนาม และประเทศไทย
ที่นี่อุทัยธานี

Post by : Juy008 [2012-07-13 21:06:51] mail not show 110.49.241.33

Comment : 18

Zoom ++ Click

ชมวิวจากยอดเขาสะแกกรังด้านนี้จะเห็นอำเภอบ้านไร่และทัพทันในวันอากาศดีๆ

Post by : Juy008 [2012-07-13 21:08:56] mail not show 110.49.241.33

Comment : 19

Zoom ++ Click

Post by : Juy008 [2012-07-13 21:10:11] mail not show 110.49.241.33

Comment : 20

Zoom ++ Click

เดินลงจากเขากันเถอะ

Post by : Juy008 [2012-07-13 21:12:00] mail not show 110.49.241.33

Comment : 21

Zoom ++ Click

สอนใจ

Post by : Juy008 [2012-07-13 21:15:30] mail not show 110.49.241.33

Comment : 22

Zoom ++ Click

หิวแล้ว ขอแนะนำร้านศาลาโค้ก อร่อย ราคาไม่แพง อยู่เลยวัดท่าซุงไป (อยู่ด้านซ้ายมือ )

Post by : Juy008 [2012-07-13 21:18:11] mail not show 110.49.241.33

Comment : 23

Zoom ++ Click

ชิมอีกร้านใกล้อุทัยที่ท่าน้ำอ้อย นครสวรรค์

Post by : Juy008 [2012-07-13 21:22:01] mail not show 110.49.241.33

Comment : 24

Zoom ++ Click

Post by : Juy008 [2012-07-13 21:24:17] mail not show 110.49.241.33

Comment : 25

Zoom ++ Click

น่ากินทุกอย่าง บรรยากาศริมน้ำเย็นๆสบายๆ

Post by : Juy008 [2012-07-13 21:26:31] mail not show 110.49.241.33

Comment : 26

Zoom ++ Click

วัดท่าซุงตั้งมาก่อนสร้างกรุงศรีอยธยา 30 ปี พศ.1863 ในยุคต้นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หลวงพ่อใหญ่องค์แรกที่เป็นผู้สร้างวัด ชื่อปานเหมือนกับหลวงพ่อปานวัดบางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

Post by : Juy008 [2012-07-13 21:35:33] mail not show 110.49.241.33

Comment : 27

Zoom ++ Click

Post by : Juy008 [2012-07-13 21:37:05] mail not show 110.49.241.33

Comment : 28

Zoom ++ Click

Post by : Juy008 [2012-07-13 21:38:34] mail not show 110.49.241.33

Comment : 29

Zoom ++ Click

จะเข้าข้างในโปรดเช็คเวลาเปิดให้ดี

Post by : Juy008 [2012-07-13 21:41:41] mail not show 110.49.241.33

Comment : 30

Zoom ++ Click

ค่ำนี้นอนที่นี่แล้วกันบ้านอิงน้ำตั้งอยู่บนเกาะเทโพ

Post by : Juy008 [2012-07-13 21:44:13] mail not show 110.49.241.33

Comment : 31

Zoom ++ Click

จะเล่นน้ำสระก็ได้หรือจะเล่นในแม่น้ำสะแกรังก็เลิศ

Post by : Juy008 [2012-07-13 21:49:12] mail not show 110.49.241.33

Comment : 32

Zoom ++ Click

Post by : Juy008 [2012-07-13 21:50:50] mail not show 110.49.241.33

Comment : 33

Zoom ++ Click

นอนแพไหม

Post by : Juy008 [2012-07-13 21:55:30] mail not show 110.49.241.33

Comment : 34

Zoom ++ Click

Post by : Juy008 [2012-07-13 21:56:28] mail not show 110.49.241.33

Comment : 35

Zoom ++ Click

เล็กแต่น่ารัก

Post by : Juy008 [2012-07-13 21:57:34] mail not show 110.49.241.33

Comment : 36

Zoom ++ Click

Post by : Juy008 [2012-07-13 21:59:15] mail not show 110.49.241.33

Comment : 37

Zoom ++ Click

Post by : Juy008 [2012-07-13 22:01:23] mail not show 110.49.241.33

Comment : 38

Zoom ++ Click

Post by : Juy008 [2012-07-13 22:03:07] mail not show 110.49.241.33

Comment : 39

Zoom ++ Click

น้องเงือก

Post by : Juy008 [2012-07-13 22:05:59] mail not show 110.49.241.33

Comment : 40

Zoom ++ Click

วัดอุโปสถาราม
เดิมชื่อวัดโบสถ์มโนรมย์ ชาวบ้านเรียกว่าวัดโบสถ์ เป็นวัดเก่าแก่อยู่ริมลำน้ำสะแกกรังในเขตเทศบาลเมือง
จากตลาดสดเทศบาล มีสะพานข้ามแม่น้ำไปยังวัดอุโปสถาราม ซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งตะวันออกของแม่น้ำ
สิ่งที่น่าสนใจในวัดได้แก่ จิตรกรรมฝาผนังในโบสถ์ และวิหาร เป็นภาพเขียนสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
ในโบสถ์เป็นภาพเกี่ยวกับพุทธประวัติเริ่มตั้งแต่ประสูติจนถึงปรินิพพานฝีมือประณีตมาก
ส่วนในวิหารเขียนเป็นภาพพระพุทธเจ้าเสด็จโปรดเทพยดาบนสวรรค์และภาพปลงสังขาร
ด้านบนฝาผนังเป็นพระสงฆ์สาวกชุมนุมสลับกับพัดยศเหมือนจะไหว้พระประธานในวิหาร
ฝาผนังด้านนอกหน้าวิหารมีภาพถวายพระเพลิงศพพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและภาพชีวิตชาวบ้านที่เกี่ยวกับพุทธศาสนา


Post by : Juy008 [2012-07-13 22:09:57] mail not show 110.49.241.33

Comment : 41

Zoom ++ Click

Post by : Juy008 [2012-07-13 22:10:50] mail not show 110.49.241.33

Comment : 42

Zoom ++ Click

Post by : Juy008 [2012-07-13 22:11:53] mail not show 110.49.241.33

Comment : 43

Zoom ++ Click

Post by : Juy008 [2012-07-13 22:13:41] mail not show 110.49.241.33

Comment : 44

Zoom ++ Click

Post by : Juy008 [2012-07-13 22:15:02] mail not show 110.49.241.33

Comment : 45

Zoom ++ Click

มณฑปแปดเหลี่ยม เป็นอาคารแปดเหลี่ยม สองชั้น มีบันไดวนอยู่ด้านนอกอาคาร
ซุ้มหน้าต่างเป็นวงโค้งแบบอาคารในยุคอาณานิคม ลายปูนปั้นบนผนังด้านนอกที่เป็นภาพพระพุทธรูปปางถวายเนต
อยู่ท่ามกลางหงส์และนกกระสา ช่วยตกแต่งให้มณฑปงดงามยิ่งขึ้น มณฑปแปดเหลี่ยมนี้ หลวงพิทักษ์ภาษา
(บุญเรือง พิทักษ์อรรณนพ) สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2442 เพื่อถวายแด่พระสุนทรมุนี (จัน)
หรือพระครูอุไททิศธรรม ซึ่งเคยเป็นเจ้าอาวาสวัดและเจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานีในช่วงรัชกาลที่ 5

Post by : Juy008 [2012-07-13 22:16:15] mail not show 110.49.241.33

Comment : 46

Zoom ++ Click

Post by : Juy008 [2012-07-13 22:17:09] mail not show 110.49.241.33

Comment : 47

Zoom ++ Click

งดงาม

Post by : Juy008 [2012-07-13 22:18:47] mail not show 110.49.241.33

Comment : 48

Zoom ++ Click

Post by : Juy008 [2012-07-13 22:19:37] mail not show 110.49.241.33

Comment : 49

Zoom ++ Click

Post by : Juy008 [2012-07-13 22:20:25] mail not show 110.49.241.33

Comment : 50

Zoom ++ Click

วิถีไทย

Post by : Juy008 [2012-07-13 22:21:39] mail not show 110.49.241.33

1 [ 2 ]

Bookmark and Share

Reply

 Board v.0.12 beta :: Powered by : PacketLove.com | รับทำ SEO | electric cigarette | เว็บไซต์สำเร็จรูป | เว็บสำเร็จรูป | นั่งสมาธิ| สติปัฏฐาน dentist bangkok | implant bangkok | veneer bangkok | implant thailand | dentist sukhumvit | dental sukhumvit | fast braces bangkok | tooth whitening bangkok | Huahin Resort | Pool Villa Huahin |

© 2543-2562-THAILAND, All rights reserved.