Bookmark and Share

หงสาวดี อดีตราชธานีมอญ

Detail

Zoom ++ Click

วันนี้มีคนมาถามเรื่องการไปเที่ยวประเทศพม่า เขาบอกว่าจะไปเมืองหงสา เพราะเคยเรียนในวิชาประวัติศาสตร์
เราบอกเข้าว่าให้ไปดูข้อมูลประกอบจากเว็บชมไทยที่เราได้โพสไว้
เขากลับมาบอกว่าที่เราโพสไม่มีหงสามีแต่ย่างกุ้ง อ้าว! ไม่มีรึ นึกว่าโพสแล้ว ) วันนี้เลยกลับมาโพสให้
เผื่อจะเป็นประโยชน์ในเบื้องหน้า สำหรับคนเดินทาง

Post by : Juy008 [2012-04-23 22:20:27] mail not show 110.49.249.118

1 [ 2 ]


Comment : 1

Zoom ++ Click

หงสาวดีหรือที่คนพม่าเรียกว่าเมือง"พะโค" เมืองนี้มีสัญลักษณ์เป็นหงส์คู่

Post by : Juy008 [2012-04-23 22:22:29] mail not show 110.49.249.118

Comment : 2

Zoom ++ Click

แหล่งท่องเที่ยวเมืองหงสาวดี : เมืองหงสาวดี มีโบราณสถานที่สำคัญได้แก่ พระเจดีย์ชเวมอดอว์
(พระธาตุมุเตา) พระราชวังบุเรงนอง พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น
หงสาวดีเป็นเมืองที่ทำรายได้ให้แก่ประเทศพม่าด้วยความที่เป็นเมืองท่องเที่ยว
มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และศิลปะ วัฒนธรรม
การเดินทาง: หงสาวดี อยู่ห่างจากตัวเมืองย่างกุ้งประมาณ 84 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง

Post by : Juy008 [2012-04-23 22:24:39] mail not show 110.49.249.118

Comment : 3

Zoom ++ Click

เจดีย์ไจ๊ปุ่น (พระสี่ทิศ) ไจ๊ คือ พระ หรือ เจดีย์ ปุ่น คือ 4 ดังนั้นพระเจดีย์จุ่น คือ
พระเจดีย์ที่มีพระ 4 ทิศ
พระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ 4 องค์ อายุกว่า 500 ปี หันพระพักตร์ไปยัง 4 ทิศ สร้างขึ้นโดย 4
สาวพี่น้อง ที่อุทิศตนแด่พุทธศาสนา จึงสร้างพระพุทธรูปแทนตนเอง และได้สาบานไว้ว่าจะไม่ข้องแวะกับชายใด

Post by : Juy008 [2012-04-23 22:26:19] mail not show 110.49.249.118

Comment : 4

Zoom ++ Click

4 ด้านไหนสวยสุดต้องไปดูเองค่ะ

Post by : Juy008 [2012-04-23 22:27:35] mail not show 110.49.249.118

Comment : 5

Zoom ++ Click

Post by : Juy008 [2012-04-23 22:28:19] mail not show 110.49.249.118

Comment : 6

Zoom ++ Click

เจอที่นั่นแต่แปลกมากคุยภาษาไทยกับน้องหมามันรู้เรื่องอ่ะ

Post by : Juy008 [2012-04-23 22:30:03] mail not show 110.49.249.118

Comment : 7

Zoom ++ Click

Post by : Juy008 [2012-04-23 22:30:55] mail not show 110.49.249.118

Comment : 8

Zoom ++ Click

แคะบอกเทวดาว่ามาทำบุญค่ะ

Post by : Juy008 [2012-04-23 22:32:04] mail not show 110.49.249.118

Comment : 9

Zoom ++ Click

Post by : Juy008 [2012-04-23 22:32:53] mail not show 110.49.249.118

Comment : 10

Zoom ++ Click

Post by : Juy008 [2012-04-23 22:33:44] mail not show 110.49.249.118

Comment : 11

Zoom ++ Click

มีน้ำไว้ให้ดื่มฟรีด้วย เราจะเห้นชาวบ้านมากรอกน้ำไปกิน เขาถือว่าทำบุญไหว้พระแล้วก็ทำทานด้วย สาธุค่ะ

Post by : Juy008 [2012-04-23 22:35:28] mail not show 110.49.249.118

Comment : 12

Zoom ++ Click

งาม

Post by : Juy008 [2012-04-23 22:37:10] mail not show 110.49.249.118

Comment : 13

Zoom ++ Click

อีกมุม

Post by : Juy008 [2012-04-23 22:38:13] mail not show 110.49.249.118

Comment : 14

Zoom ++ Click

Post by : Juy008 [2012-04-23 22:42:31] mail not show 110.49.248.191

Comment : 15

Zoom ++ Click

แวะพัก

Post by : Juy008 [2012-04-23 22:45:41] mail not show 110.49.248.191

Comment : 16

Zoom ++ Click

ร้านชำ

Post by : Juy008 [2012-04-23 22:48:31] mail not show 110.49.248.191

Comment : 17

Zoom ++ Click

พระพม่าบิณฑบาตได้ทั้งวันจ้า

Post by : Juy008 [2012-04-23 22:50:13] mail not show 110.49.248.191

Comment : 18

Zoom ++ Click

พระธาตุชเวมอดอว์ หรือที่คนไทยนิยมเรียกตามชาวมอญว่า พระธาตุมุเตา เป็นพระธาตุที่อยู่มานานคู่กับเมือง
เป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชื่อว่าภายในบรรจุพระบรมสารีรีกธาตุไว้
ว่ากันว่าเมื่อครั้งใดที่พระเจ้าบุเรงนองจะออกทำศึกสงครามจะทรงเสด็จสักการะขอพรจากพระธาตุนี้ทุกครั้ง
สมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้เสด็จมายังที่หงสาวดีนี้ก็ได้ทำการสักการะพระธาตุนี้

Post by : Juy008 [2012-04-23 22:53:58] mail not show 110.49.248.191

Comment : 19

Zoom ++ Click

Post by : Juy008 [2012-04-23 22:56:21] mail not show 110.49.248.191

Comment : 20

Zoom ++ Click

งานไม้

Post by : Juy008 [2012-04-23 22:59:26] mail not show 110.49.248.191

Comment : 21

Zoom ++ Click

Post by : Juy008 [2012-04-23 22:59:54] mail not show 110.49.248.191

Comment : 22

Zoom ++ Click

Post by : Juy008 [2012-04-23 23:01:34] mail not show 110.49.248.191

Comment : 23

Zoom ++ Click

หอมและงาม

Post by : Juy008 [2012-04-23 23:11:07] mail not show 110.49.248.191

Comment : 24

Zoom ++ Click

โชคดี มีชัยชนะ

Post by : Juy008 [2012-04-23 23:12:28] mail not show 110.49.248.191

Comment : 25

Zoom ++ Click

พี่ไม

Post by : Juy008 [2012-04-23 23:13:55] mail not show 110.49.248.191

Comment : 26

Zoom ++ Click

Post by : Juy008 [2012-04-23 23:15:15] mail not show 110.49.248.191

Comment : 27

Zoom ++ Click

Post by : Juy008 [2012-04-23 23:16:24] mail not show 110.49.248.191

Comment : 28

Zoom ++ Click

Post by : Juy008 [2012-04-23 23:17:36] mail not show 110.49.248.191

Comment : 29

Zoom ++ Click

มหาเจดีย์ชเวมอดอร์ (พระธาตุมุเตา) เจดีย์สูงที่สุดในพม่า

Post by : Juy008 [2012-04-23 23:19:32] mail not show 110.49.248.191

Comment : 30

Zoom ++ Click

Post by : Juy008 [2012-04-23 23:21:05] mail not show 110.49.248.191

Comment : 31

Zoom ++ Click

Post by : Juy008 [2012-04-23 23:24:06] mail not show 110.49.248.191

Comment : 32

Zoom ++ Click

Post by : Juy008 [2012-04-23 23:25:36] mail not show 110.49.248.191

Comment : 33

Zoom ++ Click

Post by : Juy008 [2012-04-23 23:27:08] mail not show 110.49.248.191

Comment : 34

Zoom ++ Click

Post by : Juy008 [2012-04-23 23:28:43] mail not show 110.49.248.191

Comment : 35

Zoom ++ Click

เหมือนอ่านออก

Post by : Juy008 [2012-04-23 23:30:33] mail not show 110.49.248.191

Comment : 36

Zoom ++ Click

Post by : Juy008 [2012-04-23 23:32:18] mail not show 110.49.248.191

Comment : 37

Zoom ++ Click

หักลงมา

Post by : Juy008 [2012-04-23 23:34:03] mail not show 110.49.248.191

Comment : 38

Zoom ++ Click

ใหญ่มากเมืองเทียบกันคน

Post by : Juy008 [2012-04-23 23:36:30] mail not show 110.49.248.191

Comment : 39

Zoom ++ Click

Post by : Juy008 [2012-04-23 23:40:14] mail not show 110.49.248.191

Comment : 40

Zoom ++ Click

สรงน้ำตามอายุ (เหนื่อยเลย)

Post by : Juy008 [2012-04-23 23:43:34] mail not show 110.49.248.191

Comment : 41

Zoom ++ Click

Post by : Juy008 [2012-04-23 23:47:25] mail not show 110.49.248.191

Comment : 42

Zoom ++ Click

ทริปนี้ไปกันสองคน

Post by : Juy008 [2012-04-23 23:51:26] mail not show 110.49.248.191

Comment : 43

Zoom ++ Click

น่ารัก

Post by : Juy008 [2012-04-23 23:54:06] mail not show 110.49.248.191

Comment : 44

Zoom ++ Click

น้องเณร

Post by : Juy008 [2012-04-23 23:56:38] mail not show 110.49.248.191

Comment : 45

Zoom ++ Click

Post by : Juy008 [2012-04-23 23:57:30] mail not show 110.49.248.191

Comment : 46

Zoom ++ Click

ใจบุญ

Post by : Juy008 [2012-04-23 23:58:28] mail not show 110.49.248.191

Comment : 47

Zoom ++ Click

ร้อน

Post by : Juy008 [2012-04-23 23:59:45] mail not show 110.49.248.191

Comment : 48

Zoom ++ Click

Post by : Juy008 [2012-04-24 00:00:53] mail not show 110.49.248.191

Comment : 49

Zoom ++ Click

เท่ห์จัง

Post by : Juy008 [2012-04-24 00:03:10] mail not show 110.49.248.191

Comment : 50

Zoom ++ Click

• ตำนานหงส์คู่ : หงส์ตัวบนเป็นหงส์ตัวเมียส่วนตัวล่างเป็นตัวผู้
เพราะเรื่องนี้มีตำนานวเมืองที่จารึกไว้เป็นภาษามอญว่า เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จมาถึงยังดินแดนแห่งนี้
ได้ทอดพระเนตรเห็นหงส์ทอง 2 ตัวเล่นน้ำอยู่ จึงได้ทำนายว่า ในภายภาคหน้าเมืองนี้จะกลายเป็นมหานครขึ้น
ชื่อว่า"เมืองหงสาวดี" หลังจากนั้นดินแดนที่มีหงส์ทอง 2
ตัวลงเล่นน้ำก็ได้กลายเป็นมหานครและเป็นราชธานีในเวลาต่อมา
และได้มีการแต่งเติมเรื่องราวเกี่ยวกับหงส์ทอง 2
ตัวเพิ่มขึ้นโดยเล่าว่าหงส์ที่บินมาเกาะอยู่เหนือพื้นดินผืนเล็กๆ ในทะเล
ผืนดินแผ่นนี้เล็กจนกระทั่งตัวเมียไม่มีที่เกาะ และต้องมาเกาะอยู่บนหลังของหงส์ตัวผู้

Post by : Juy008 [2012-04-24 00:05:23] mail not show 110.49.248.191

1 [ 2 ]

Bookmark and Share

Reply

 Board v.0.12 beta :: Powered by : PacketLove.com | รับทำ SEO | electric cigarette | เว็บไซต์สำเร็จรูป | เว็บสำเร็จรูป | นั่งสมาธิ| สติปัฏฐาน dentist bangkok | implant bangkok | veneer bangkok | implant thailand | dentist sukhumvit | dental sukhumvit | fast braces bangkok | tooth whitening bangkok | Huahin Resort | Pool Villa Huahin |

© 2543-2562-THAILAND, All rights reserved.