Bookmark and Share

นั่งรถไปจีนง่ายนิดเดียว / สิปสองปันนา - คุณหมิง

Detail

Zoom ++ Click

การเดินทางโดยใช่รถ ทำให้เราเห็นสภาพภูมิประเทศของสถานที่นั้นผ่านการมองสองข้างทาง
ที่เต็มไปด้วยความงามของธรรมชาติ เป็นอีกหนึ่งสีสันของการเดินทางค่ะ ทริปนี้เราออกเดินทางจากประเทศไทย
ออกนอกประเทศที่เชียงของ จ เชียงราย ข้ามเรือไปลาว และต่อรถไปจีน ค่ะ

Post by : Juy008 [2012-04-14 21:22:45] mail not show 110.49.250.80

1 [ 2 ]


Comment : 1

Zoom ++ Click

การเตรียมก่อนการเดินทาง
- หนังสือเดินทางและวีซ่า
หนังสือเดืนทางต้องต้องมีอายุที่เหลือเกิน ๖ เดือน
การทำวีซ่าเข้าจีน
เอกสารที่ต้องใช้
๑ หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุที่เหลือเกิน ๖ เดือน มีหน้าว่างเกินสามหน้า
๒ รูปถ่าย ๒ นิ้ว / ๑ รูป
๓ใบจองตั๋วเครื่องบินใบจองโรงแรม / ที่พัก จองโรงแรม / ที่พัก) หรือ หากพักกับญาติให้ขอเอกสาร
ที่ระบุว่าจะมาพักอยู่ด้วย พร้อม หน้า passport ของผู้ที่จะไปพักอยู่ด้วย
๔เวลาทำการสถานฑูต จันทร์-ศุกร์ เวลายื่น-รับ : ๐๙.๐๐ น. - ๑๑.๐๐ น.
เวลารับ : ๑๕.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.
วีซ่าท่องเที่ยวใช้เวลาทำการ ๔ วัน /ด่วน ๒วัน และด่วน ๑ วัน
การทำ visa ปกติ จะนัดให้มารับ passport ในอีก ๔ วันทำการ

ส่วนประเทศลาวคนไทยไม่ต้องทำวีซ่าจ้า

Post by : Juy008 [2012-04-14 21:36:29] mail not show 110.49.250.80

Comment : 2

Zoom ++ Click

ออกเดินทางจากไทยขึ้นเหนือไปเรื่อย
เวลาเป้นของเราแล้วเลยแวะพิษณุโลกกินอาหารกลางวันและกราบพระขอพรให้มีโชคดีมีชัยในการเดินทางค่ะ

Post by : Juy008 [2012-04-14 21:38:35] mail not show 110.49.250.80

Comment : 3

Zoom ++ Click

คนปีเสือต้องแวะที่นี้จ้า วัดพระธาตช่อแฮ (แพร่).

Post by : Juy008 [2012-04-14 21:42:49] mail not show 110.49.250.80

Comment : 4

Zoom ++ Click

Post by : Juy008 [2012-04-14 21:43:39] mail not show 110.49.250.80

Comment : 5

Zoom ++ Click

ที่พักสำหรับเราที่เชียงของ

Post by : Juy008 [2012-04-14 21:44:55] mail not show 110.49.250.80

Comment : 6

Zoom ++ Click

Post by : Juy008 [2012-04-14 21:45:34] mail not show 110.49.250.80

Comment : 7

Zoom ++ Click

Post by : Juy008 [2012-04-14 21:46:29] mail not show 110.49.250.80

Comment : 8

Zoom ++ Click

ข้ามโขงไปลาวกันค่ะ

Post by : Juy008 [2012-04-14 21:47:55] mail not show 110.49.250.80

Comment : 9

Zoom ++ Click

เรือบั๊คพาหนะของเราในยามนี้

Post by : Juy008 [2012-04-14 21:49:10] mail not show 110.49.250.80

Comment : 10

Zoom ++ Click

แม่โขงในยามนี้
แม่น้ำโขงได้ชื่อว่าเป็นแม่น้ำนานาชาติเพราะไหลผ่านไหลประเทศ จีน ไทย พม่า ลาว เขมร
และออกปากอ่าวที่เวียดนามจ้า

Post by : Juy008 [2012-04-14 21:51:49] mail not show 110.49.250.80

Comment : 11

Zoom ++ Click

อีกมุมของแม่น้ำโขง

Post by : Juy008 [2012-04-14 21:52:56] mail not show 110.49.250.80

Comment : 12

Zoom ++ Click

ถึงแล้วแล้วจ้า ใครอยากเที่ยวในลาวก้ได้นะ เช่นไปหลวงพระบาง

Post by : Juy008 [2012-04-14 21:54:58] mail not show 110.49.250.80

Comment : 13

Zoom ++ Click

ด่านเข้าจีนหรูไม่เบา

Post by : Juy008 [2012-04-14 21:56:28] mail not show 110.49.250.80

Comment : 14

Zoom ++ Click

ตามเข้ามาค่ะ

Post by : Juy008 [2012-04-14 21:57:31] mail not show 110.49.250.80

Comment : 15

Zoom ++ Click

ภายในอาคาร

Post by : Juy008 [2012-04-14 21:58:32] mail not show 110.49.250.80

Comment : 16

Zoom ++ Click

ถ่ายบนรถให้เห้นสองข้างทาง เขียวดีจริง นั่งเพลิน ดูเพลินเลยค่ะ แผนดินจีนกว้างใหญ่ไพศาลจริง

Post by : Juy008 [2012-04-14 22:00:21] mail not show 110.49.250.80

Comment : 17

Zoom ++ Click

ดูไปเพลินๆกับสองข้างทาง เวลาไปเที่ยวเราอย่าหลับเลยเพราะสองข้างทางมีอะไรให้ดูมากมาย
และที่สำคัญเวลาเดินทางในต่างแดนเราต้องระวังตัวเสมอ

Post by : Juy008 [2012-04-14 22:02:35] mail not show 110.49.250.80

Comment : 18

Zoom ++ Click

Post by : Juy008 [2012-04-14 22:03:49] mail not show 110.49.250.80

Comment : 19

Zoom ++ Click

ถึงแล้วจ้าสิปสองปันนา หิวได้ที่เลย

Post by : Juy008 [2012-04-14 22:06:26] mail not show 110.49.250.80

Comment : 20

Zoom ++ Click

สิบสองปันนา
ตั้งอยู่ทางใต้สุดมณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน สิบสองปันนา หรือ สิบสองพันนา หรือชื่อเต็มว่า
เขตปกครองตนเองชนชาติไท สิบสองปันนา มีความหมายคือ ๑๒ เมือง มีเมืองหลวงอยู่ที่เมืองเชียงรุ่ง
ซึ่งในอดีตเป็นเมืองของชาวไทลื้อ

Post by : Juy008 [2012-04-14 22:10:33] mail not show 110.49.250.80

Comment : 21

Zoom ++ Click

Post by : Juy008 [2012-04-14 22:12:05] mail not show 110.49.250.80

Comment : 22

Zoom ++ Click

ถนนคนเดินมี่สิบสองปันนา (เชียงรุ้ง) ของงามๆเยอะมากจ้า ราคาไม่แพงด้วยค่ะ สินค้าที่นิยมคือหลานเป่า
(อะไรนะ)

Post by : Juy008 [2012-04-14 22:14:37] mail not show 110.49.250.80

Comment : 23

Zoom ++ Click

ไปเที่ยวกันดีกว่า
สถานที่แนะนำ
สำหรับที่สวนป่าดงดิบ มีการโชว์สวนสัตว์ โชว์นกยูง โชว์วัฒนธรรมชนเผ่า โดยแบ่งออกวันละ 2 รอบ
คือรอบเช้าและรอบบ่าย เรียงลำดับการชมดังนี้ค่ะ

-โชว์สิงโตและโชว์เสือ
-โชว์การเรียกนกยูงจากภูเขา
-โชว์วัฒนธรรมชนเผ่า (มีการแต่งงานของอาข่าด้วย )
-โชว์วัฒนธรรมไทลื้อ

Post by : Juy008 [2012-04-14 22:22:10] mail not show 110.49.250.80

Comment : 24

Zoom ++ Click

Post by : Juy008 [2012-04-14 22:23:37] mail not show 110.49.250.80

Comment : 25

Zoom ++ Click

Post by : Juy008 [2012-04-14 22:25:12] mail not show 110.49.250.80

Comment : 26

Zoom ++ Click

สาวไทลื้อ (เธอน่ารักมาก)

Post by : Juy008 [2012-04-14 22:27:10] mail not show 110.49.250.80

Comment : 27

Zoom ++ Click

ไปป่าดงดิบกัน

Post by : Juy008 [2012-04-14 22:30:11] mail not show 110.49.250.80

Comment : 28

Zoom ++ Click

ชิงช้าของอาข่า ใช้ในพิธีปีใหม่โล้ชิงช้า

Post by : Juy008 [2012-04-14 22:31:31] mail not show 110.49.250.80

Comment : 29

Zoom ++ Click

ภายในบ้านจัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้แสดงวิถีชีวิตของพวกเขา

Post by : Juy008 [2012-04-14 22:37:14] mail not show 110.49.250.80

Comment : 30

Zoom ++ Click

ถ่ายกับสาวๆ

Post by : Juy008 [2012-04-14 22:38:28] mail not show 110.49.250.80

Comment : 31

Zoom ++ Click

ของฝาก

Post by : Juy008 [2012-04-14 22:39:48] mail not show 110.49.250.80

Comment : 32

Zoom ++ Click

วัดมหาราชฐานสุทธาวาส

Post by : Juy008 [2012-04-14 22:42:48] mail not show 110.49.250.80

Comment : 33

Zoom ++ Click

งามเชียวค่ะ

Post by : Juy008 [2012-04-14 22:44:52] mail not show 110.49.250.80

Comment : 34

Zoom ++ Click

หมู่บ้านกาหลั่นป้า เป็นที่ตั้งของ วัดมหาราชฐานสุทธาวาส หรือที่ชาวไทลื้อเรียกว่า วัดสวนม่อน
ซึ่งหมายถึงสวนดอกไม้ วัดแห่งนี้มีอายุเก่าแก่กว่า ๑,๔๐๐ ปี
เป็นวัดที่มีศิลปะสถาปัตยกรรมไทลื้อที่สวยงามแห่งหนึ่ง เมื่อครั้งปฏิวัติวัฒนธรรมสมัยเหมา เจ๋อ ตุง
ที่มีการเผาทำลายวัดวาอารามครั้งใหญ่โดยกองทัพแดง
ชาวไทลื้อในหมู่บ้านที่มีความผูกพันและหวงแหนวัดแห่งนี้เป็นอย่างยิ่งได้นำพระคัมภีร์ของวัดไปซ่อนก่อน
และปล่อยให้เป็นวัดร้าง โดยนำวัวควายมาเลี้ยงไว้ในวัดเหมือนไม่ได้เคารพศรัทธาเลย
วัดแห่งนี้จึงรอดพ้นจากการถูกเผาทำลายมาได้

Post by : Juy008 [2012-04-14 22:48:57] mail not show 110.49.250.80

Comment : 35

Zoom ++ Click

แนะนำให้ลองชิม ของเขาดีจริง (หวานมากๆ)เขาจะปลอกและให้ถือกัดกินเลยต่างจากรถขายผลไม้บ้านเรา

Post by : Juy008 [2012-04-14 22:52:50] mail not show 110.49.250.80

Comment : 36

Zoom ++ Click

ของโปรด

Post by : Juy008 [2012-04-14 22:54:18] mail not show 110.49.250.80

Comment : 37

Zoom ++ Click

Post by : Juy008 [2012-04-14 22:55:56] mail not show 110.49.250.80

Comment : 38

Zoom ++ Click

Post by : Juy008 [2012-04-14 22:57:57] mail not show 110.49.250.80

Comment : 39

Zoom ++ Click

น้องเณร

Post by : Juy008 [2012-04-14 22:59:31] mail not show 110.49.250.80

Comment : 40

Zoom ++ Click

ที่หมู่บ้านไทลื้อเราพูดภาษาไทยกับเขารู้เรื่องจ้า ภาษาคล้ายอีสานผสมเหนือ ผสรุปคุยกันเข้าใจ )
ออกแนวเจอญาติที่ห่างกันไปนาน

Post by : Juy008 [2012-04-14 23:05:10] mail not show 110.49.232.8

Comment : 41

Zoom ++ Click

Post by : Juy008 [2012-04-14 23:06:36] mail not show 110.49.232.8

Comment : 42

Zoom ++ Click

ร้านหยกกาหลั่นป้า

Post by : Juy008 [2012-04-14 23:10:42] mail not show 110.49.232.8

Comment : 43

Zoom ++ Click

วัดหลวงเมืองลื้อ สิบสองปันนา ประเทศจีน วัดที่บริษัทพัฒนาการท่องเที่ยวหยวนห้าว จำกัด สิบสองปันนา
ยูนนาน ได้ทุ่มเงินลงทุนเองถึง ๓๕๐ ล้านหยวน เพื่อสร้างวัดนิกายหินยาน หรือเถรวาท
มีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่สุดในแถบนี้ สร้างใน พ.ศ.๒๕๔๘

Post by : Juy008 [2012-04-14 23:16:14] mail not show 110.49.232.8

Comment : 44

Zoom ++ Click

Post by : Juy008 [2012-04-14 23:17:27] mail not show 110.49.232.8

Comment : 45

Zoom ++ Click

Post by : Juy008 [2012-04-14 23:18:18] mail not show 110.49.232.8

Comment : 46

Zoom ++ Click

หลับ

Post by : Juy008 [2012-04-14 23:19:49] mail not show 110.49.232.8

Comment : 47

Zoom ++ Click

พระพุทธรูปปางประสูติ

Post by : Juy008 [2012-04-14 23:22:56] mail not show 110.49.232.8

Comment : 48

Zoom ++ Click

Post by : Juy008 [2012-04-14 23:24:22] mail not show 110.49.232.8

Comment : 49

Zoom ++ Click

ป่าหิน เมืองคุณหมิง

Post by : Juy008 [2012-04-14 23:32:14] mail not show 110.49.232.8

Comment : 50

Zoom ++ Click

ป่าหินงามคุนหมิง เมืองจีน (Stone forest china) ป่าหินตั้งอยู่บริเวณทางตอนใต้ห่างจากเมืองคุนหมิงราว
๙๐ กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางจากคุนหมิงโดยทางรถยนต์ ราวชั่วโมงเศษๆ
ป่าหินแห่งนี้จัดว่าเป็นป่าหินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก
ป่าหินเป็นหินปูนที่แต่เดิมอยู่ใต้ผิวน้ำและเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของผิวโลกหิน
จึงถูกดันให้โผล่ขึ้นเหนือผิวน้ำกลายเป็นภูมิทัศน์ที่งดงามโดดเด่น ป่าหินแห่งนี้ประมาณกันว่า มีอายุราว
๒๗๐ ล้านปีเลย
ที่นี่ได้ชื่อว่าเป็น“มรดกโลกแห่งมณฑลยูนนาน ”

Post by : Juy008 [2012-04-14 23:36:31] mail not show 110.49.232.8

1 [ 2 ]

Bookmark and Share

Reply

 Board v.0.12 beta :: Powered by : PacketLove.com | รับทำ SEO | electric cigarette | เว็บไซต์สำเร็จรูป | เว็บสำเร็จรูป | นั่งสมาธิ| สติปัฏฐาน dentist bangkok | implant bangkok | veneer bangkok | implant thailand | dentist sukhumvit | dental sukhumvit | fast braces bangkok | tooth whitening bangkok | Huahin Resort | Pool Villa Huahin |

© 2543-2562-THAILAND, All rights reserved.