Bookmark and Share

สุดขีด กับ Workshop ถ่ายภาพสุดเข้ม โดยนิตยสาร National Geographic ฉบับภาษาไทย

Detail


ร่วมสัมผัสประสบการณ์ตรง เรียนรู้เทคนิคถ่ายภาพในสถานที่จริง
กับช่างภาพนิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย
และช่างภาพมืออาชีพระดับประเทศ

Workshop “สวรรค์กลางขุนเขา ชนเผ่ามลาบรี วิถีนครเก่าแก่ ตะวันลับแลริมน้ำน่าน”
3 – 7 พฤษภาคม 2555 (ช่วงหยุดยาววันฉัตรมงคล) 5 วัน 3 คืน ออกเดินทางตอนเย็นวันที่ 3 พ.ค. ณ
จังหวัดน่าน

• ดินแดนเหนือเขื่อนดินใหญ่สุด แหล่งพักไม้เถื่อนในอดีต
พลิกชะตามาเป็นหมู่บ้านหาปลาแห่งปากนาย
• สายใยแห่งสิบสองปันนา รูปลักษณ์ที่เปลี่ยนแปลง แต่วิถีไม่เปลี่ยนไป กับ
ไทยลื้อผู้เปี่ยมด้วย “ใจ”
• ชนเผ่าเร่ร่อนผู้อาบลมห่มใบตอง เปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนกางเกงตามยุคตามสมัย
แต่ยังโดนเอารัดเอาเปรียบจากชนกลุ่มน้อยด้วยกันเองกับ “มลาบรีผู้ห่มฟ้า”

• ตำนาน “พุ่งสะเน้า” แบ่งถิ่นเกลือสู่เส้นทางการค้า และสงครามการแย้งชิง
บ่อเกลือสินเธาว์ สู่ตำนาน “บ่อเกลือ” แห่งเดียวในภาคเหนือ

วิทยากร
- คุณยุทธนา อัจฉริยวิญญู ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ www.shutter-j.com กับสุดยอดสารคดีคุณภาพ 28 เรื่อง
ในนิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย
- คุณคัมภีร์ ผาติเสนะ ช่างภาพนิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย

สำรองที่นั่ง และโอนเงินก่อน มีสิทธิ์ก่อน!!
ด่วน รับจำนวนจำกัดเพียง 40 ท่านเท่านั้น
ราคาสมาชิก 8,500 บาท ผู้อ่านทั่วไป 9,000 บาท
10 ท่านแรกที่สมัครและชำระเงินแล้ว รับหนังสือตุตันคามุน หรือหนังสือ Nat Geo Amazing ฟรี 1 เล่มทันที
(หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวรวมค่าเดินทาง ที่พัก และอาหารทุกมื้อแล้ว)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : โทร 0-2422-9999 ต่อ 4132, 4176 – 4178, 4700 Hotline
08-4386-5888(คุณอั้น)

สำรองที่นั่งด่วน โทร. 0-2422-9999 ต่อ 4132, 4176 – 4178
ชำระเงินด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
• ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางลำพู เลขที่บัญชี 116-0-71464-6
• ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางยี่ขัน เลขที่บัญชี 047-2-83918-7
• ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาราชดำเนินกลาง เลขที่บัญชี 030-2-47249-0
พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงิน และระบุชื่อผู้เข้าร่วม Workshop หมายเลขสมาชิก
และเบอร์โทรศัพท์ที่สะดวกติดต่อกลับ สาขาธนาคาร และวันเดือนปี ที่โอนเงิน แฟกซ์มาที่ คุณเฉลิมวุฒิ
(อั้น) 0-2422-9999 ต่อ 4132

กำหนดการ Workshop อบรมถ่ายภาพ
วันที่ 3 – 7 พฤษภาคม 2555 (5 วัน 3 คืน) ณ จังหวัดน่าน

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2555
18.30 น. ผู้ร่วมกิจกรรมลงทะเบียนขึ้นรถบัส ที่สมบัติทัวร์ วิภาวดี
20.00 น. เดินทางจาก กทม. มุ่งสู่ น่านวัลเล่ย์ รีสอร์ท

วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2555
06.00 น. เดินทางถึงที่พัก ณ น่านวัลเล่ย์ รีสอร์ท จังหวัดน่าน
- ลงทะเบียนตามกลุ่มสี / รับกุญแจห้อง
- เข้าที่พัก / เก็บสัมภาระ / ทำภารกิจส่วนตัว
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าบริเวณ ห้องอาหาร น่านวัลเล่ย์ รีสอร์ท
08.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย (เตรียมตัวเข้าห้องประชุม)
10.00 น. รวมกลุ่มที่ห้องประชุมใหญ่
10.00 น. คุณโกวิทย์ ผดุงเรืองกิจ บก.บห.นิตยสาร National Geographic ภาษาไทย
- กล่าวต้อนรับผู้ร่วมโครงการ
- แนะนำวิทยากร / ช่างภาพประจำกลุ่ม และ STAFF
- ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนถึงวิธีการทำงานสารคดีแบบ NG THAI / มุมมอง
การถ่ายภาพสารคดี / จุดเด่นของเมืองน่าน และ hi-light จุดถ่ายภาพ
ทั้งหมดของโครงการฯ ณ จังหวัดน่าน โดยวิทยากร 3 ท่าน คือ
• คุณยุทธนา อัจฉริยะวิญญู วิทยากร และ ช่างภาพมืออาชีพ
• คุณรัชศักดิ์ นิลศิริ กองบรรณาธิการนิตยสาร National Geographic ฉบับภาษาไทย

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ น่านวัลเล่ย์ รีสอร์ท
13.00 น. ออกเดินทางสู่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน (หอคำ)
(เรียนรู้วิถีชีวิตชาวน่าน / ความเป็นมา และชนเผ่าต่างๆ)
14.00 น. ออกเดินทางสู่ หมู่บ้านมลาบรี (ตองเหลือง) / หมู่บ้านปางเป๋ย (ม้ง)
- กลุ่ม 1+2+3 เก็บภาพ หมู่บ้านมลาบรี (ตองเหลือง)
- กลุ่ม 4+5 เก็บภาพ หมู่บ้านปางเป๋ย (ม้ง)
** สลับสถานที่ถ่ายภาพของแต่ละกลุ่มตามสมควร
17.00 น. เก็บภาพพระอาทิตย์ตก / บรรยากาศมองเมืองน่าน 360 องศา และสักการะขอพร
พระพุทธมหาอุดมมงคลนันทบุรีศรีน่าน และ องค์พระธาตุเขาน้อย
18.30 น. เดินทางกลับที่พัก น่านฟ้าใสรีสอร์ท
19.00 น. รับประทานอาหารเย็น / ทำภารกิจส่วนตัว
20.30 น. รวมกลุ่ม ณ ห้องประชุมใหญ่ ทำกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ / ทำความรู้จักกัน
22.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2555
05.30 น. ตื่นนอน / ทำภารกิจส่วนตัว
06.00 น. รับประทานอาหารเช้า บริเวณ ห้องรับรอง น่านวัลเล่ย์ รีสอร์ท
07.00 น. เดินทางสู่ อำเภอบัว
08.30 น. เก็บภาพ Landscape บนจุดชมวิวดอยภูคา
11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(ข้าวกล่อง)
12.00 น. เดินทางสู่ อำเภอบ่อเกลือ
14.00 น. เก็บภาพ วิถีชีวิตการทำเกลือสินเธาว์
16.00 น. เดินทางกลับที่พัก / ทำภารกิจส่วนตัว
19.00 น. รับประทานอาหารเย็น / ช่างภาพแต่ละกลุ่มคัดเลือกภาพ
20.00 น. รวมกลุ่ม ณ ห้องประชุมใหญ่
- แต่ละกลุ่มนำเสนอผลงาน
“ภาพชุดสารคดีในหัวข้อ...................................”
- ฟัง Comment และ เทคนิคการถ่ายภาพเพิ่มเติมจากวิทยากร
- วิทยากรตัดสินผู้ชนะ - มอบรางวัล
21.30 น. เข้านอน / พักผ่อนตามอัธยาศรัย

วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2555
05.00 น. ตื่นนอน / ทำภารกิจส่วนตัว / รับประทานอาหารเช้า
05.30 น. รับประทานอาหารเช้า
06.30 น. เก็บภาพวิถีชีวิตเมืองน่านโดยรอบ
- เก็บภาพบรรยากาศคาราวานจักรยานชาวเมืองน่านยามเช้า
- สัมผัสตลาดเช้า ตั้งจิตนุสรณ์
- พักผ่อนตามอัธยาศรัย
09.30 น. เดินทางสู่ หมู่บ้านไทลื้อ (หนองบัว)
10.00 น. เก็บภาพวิถีชีวิตชุมชนหมู่บ้านไทลื้อ พบกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
- กิจกรรมทอผ้าพื้นเมืองของชาวไทลื้อ
- กิจกรรมจักรสานเครื่องใช้ไม้ไผ่
- กิจกรรมการแสดงฟ้อน และดนตรีพื้นเมือง
- ชมจิตรกรรมฝาผนัง และความเก่าแก่ของวัดหนองบัว
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ หมู่บ้านไทลื้อ
14.00 น. เก็บภาพตัวเมืองน่านโดยรอบ / วัดวาอารามต่างๆ (ตามอัธยาศรัย)
17.00 น. เดินทางกลับที่พัก / ทำภารกิจส่วนตัว
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น
19.00 น. รวมกลุ่ม ณ ลานรอบกองไฟ
- วิทยากรสรุปกิจกรรม
- ผู้ร่วมงานบอกเล่าความรู้สึกต่อกิจกรรม
- กิจกรรมอำลาเมืองน่าน
22.00 น. แยกย้ายทำภารกิจส่วนตัว และเข้านอน

วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2555
07.00 น. ตื่นนอน / ทำภารกิจส่วนตัว / เก็บสัมภาระ
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า
10.00 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพมหานคร
(แวะรับประทานอาหารกลางวันระหว่างทางตามอัธยาศัย)
19.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ

-----------------------------------Finish--------------------------------

(*** หมายเหตุ : กำหนดการข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

m_3225814.jpg aunua [2012-03-13 11:43:44] mail not show 58.9.184.142


Bookmark and Share

Reply

 Board v.0.12 beta :: Powered by : PacketLove.com | รับทำ SEO | electric cigarette | เว็บไซต์สำเร็จรูป | เว็บสำเร็จรูป | นั่งสมาธิ| สติปัฏฐาน dentist bangkok | implant bangkok | veneer bangkok | implant thailand | dentist sukhumvit | dental sukhumvit | fast braces bangkok | tooth whitening bangkok | Huahin Resort | Pool Villa Huahin |

© 2543-2562-THAILAND, All rights reserved.