Bookmark and Share

แอ๋วเจียงฮาย พะเยา ตอนปีใหม่

Detail

Zoom ++ Click

ส่งท้ายปี 2554 กับน้องๆบ้านนานา
ต้อนรับปี 2555 กับวันเเกิดของน้องๆ
รอยยิ้ม มิตรภาพ ความสุข
เล่นเอาเราอบอุ่น ตื้นตันใจไปพร้อมๆ กัน
ภาพกิจกรรมกับน้องๆบ้านนานา อาจจะไม่ได้เก็บมาฝาก
แต่ก็เก็บบรรยากาศการท่องเที่ยวของเราชาวชมไทย
เชียงใหม่ พะเยามาฝากครับ

เริ่มภาพเปิดกระทู้ อนุเสาวรีย์ระยามังราย เพื่อขอพรความเป็นศิริมงคลแก่กัน

m_46ea206.jpg TonKlongwan [2012-01-03 17:30:00] mail not show 14.207.175.114

1 [ 2 ]


Comment : 1

Zoom ++ Click

ที่ระลึกกับอนุเสาวรีย์


พระราชานุสาวรีย์พญามังราย ที่ ห้าแยกพ่อขุน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ฝีมือปั้นของ ปกรณ์
เล็กฮอน ด้านหลังคือตุงทองสามผืน ฝีมือของ ถวัลย์ ดัชนี , เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ และ กนก วิศวะกุล
ตามลำดับ

m_46ea206.jpg TonKlongwan [2012-01-03 17:30:54] mail not show 14.207.175.114

Comment : 2

Zoom ++ Click

เตรียมพร้อมออกจากเชียงราย
เตรียมมุ่งสู่ ภูลังกาจังหวัดพะเยา

m_46ea206.jpg TonKlongwan [2012-01-03 17:31:29] mail not show 14.207.175.114

Comment : 3

Zoom ++ Click

พระอาทิตย์ตก ณ ภูลังกา

วนอุทยานภูลังกาอยู่ในท้องที่อำเภอเชียงคำและอำเภอปง จังหวัดพะเยา อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำเปื๋อย
ป่าน้ำหยวนและป่าน้ำลาว และป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยม มีเนื้อที่ประมาณ 7,800 ไร่
กรมป่าไม้ได้ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2545

m_46ea206.jpg TonKlongwan [2012-01-03 17:33:49] mail not show 14.207.175.114

Comment : 4

Zoom ++ Click

พระอาทิตย์ขึ้นที่ ดอยภูนม

ดอยภูนม เป็นสันเขาแคบๆทอดตัวต่อลดหลั่นมาจากดอยภูลังกา
เป็นยอดดอยหัวโล้นมีหญ้าปกคลุมและลมพัดแรงบนยอดสามารถชมทิวทัศน์ได้รอบโดยเฉพาะทะเลหมอก
พระอาทิตย์ขึ้นและตก

m_46ea206.jpg TonKlongwan [2012-01-03 17:34:34] mail not show 14.207.175.114

Comment : 5

Zoom ++ Click

แสงแรก
พระอาทิตย์ขึ้นที่ ดอยภูนม

m_46ea206.jpg TonKlongwan [2012-01-03 17:34:56] mail not show 14.207.175.114

Comment : 6

Zoom ++ Click

ภูลังกา จากมุมมองจากยอดดอยภูนม

m_46ea206.jpg TonKlongwan [2012-01-03 17:36:36] mail not show 14.207.175.114

Comment : 7

Zoom ++ Click

แสงแรก
พระอาทิตย์ขึ้นที่ ดอยภูนม

m_46ea206.jpg TonKlongwan [2012-01-03 17:37:17] mail not show 14.207.175.114

Comment : 8

Zoom ++ Click

น้าป๊อบ In ภูลังกา

m_46ea206.jpg TonKlongwan [2012-01-03 17:41:13] mail not show 14.207.175.114

Comment : 9

Zoom ++ Click

แสงแรก
พระอาทิตย์ขึ้นที่ ดอยภูนม

m_46ea206.jpg TonKlongwan [2012-01-03 17:43:46] mail not show 14.207.175.114

Comment : 10

Zoom ++ Click

ดอกหญ้า

m_46ea206.jpg TonKlongwan [2012-01-03 17:46:40] mail not show 14.207.175.114

Comment : 11

Zoom ++ Click

ที่ระลึก

m_46ea206.jpg TonKlongwan [2012-01-03 17:48:16] mail not show 14.207.175.114

Comment : 12

Zoom ++ Click

หวานบนดอย

m_46ea206.jpg TonKlongwan [2012-01-03 17:48:42] mail not show 14.207.175.114

Comment : 13

Zoom ++ Click

สิ่งที่เรารอคอยมาแล้วววว

m_46ea206.jpg TonKlongwan [2012-01-03 17:54:32] mail not show 14.207.175.114

Comment : 14

Zoom ++ Click

เจ้ก้าน กะ ปอมปอม

m_46ea206.jpg TonKlongwan [2012-01-03 17:55:09] mail not show 14.207.175.114

Comment : 15

Zoom ++ Click

ปอมปอมขอ..

m_46ea206.jpg TonKlongwan [2012-01-03 17:56:56] mail not show 14.207.175.114

Comment : 16

Zoom ++ Click

ปอมปอมขอ..

m_46ea206.jpg TonKlongwan [2012-01-03 17:57:32] mail not show 14.207.175.114

Comment : 17

Zoom ++ Click

พี่ต๋อย

m_46ea206.jpg TonKlongwan [2012-01-03 17:57:56] mail not show 14.207.175.114

Comment : 18

Zoom ++ Click

m_46ea206.jpg TonKlongwan [2012-01-03 17:58:15] mail not show 14.207.175.114

Comment : 19

Zoom ++ Click

พี่นุชตาโต กับ พี่ต๋อย

m_46ea206.jpg TonKlongwan [2012-01-03 17:59:41] mail not show 14.207.175.114

Comment : 20

Zoom ++ Click

หนุ่มแจ๊ค

m_46ea206.jpg TonKlongwan [2012-01-03 18:00:19] mail not show 14.207.175.114

Comment : 21

Zoom ++ Click

อีกรูป

m_46ea206.jpg TonKlongwan [2012-01-03 18:00:47] mail not show 14.207.175.114

Comment : 22

Zoom ++ Click

ปอมๆ อีกรูป

m_46ea206.jpg TonKlongwan [2012-01-03 18:01:48] mail not show 14.207.175.114

Comment : 23

Zoom ++ Click

พี่นุชตาโต

m_46ea206.jpg TonKlongwan [2012-01-03 18:02:16] mail not show 14.207.175.114

Comment : 24

Zoom ++ Click

ขอบ้าง

m_46ea206.jpg TonKlongwan [2012-01-03 18:03:03] mail not show 14.207.175.114

Comment : 25

Zoom ++ Click

อีกๆๆๆ

m_46ea206.jpg TonKlongwan [2012-01-03 18:03:34] mail not show 14.207.175.114

Comment : 26

Zoom ++ Click

m_46ea206.jpg TonKlongwan [2012-01-03 18:04:10] mail not show 14.207.175.114

Comment : 27

Zoom ++ Click

เจ้มะลิ

m_46ea206.jpg TonKlongwan [2012-01-03 18:06:48] mail not show 14.207.175.114

Comment : 28

Zoom ++ Click

เจ้รัช

m_46ea206.jpg TonKlongwan [2012-01-03 18:07:08] mail not show 14.207.175.114

Comment : 29

Zoom ++ Click

m_46ea206.jpg TonKlongwan [2012-01-03 18:08:57] mail not show 14.207.175.114

Comment : 30

Zoom ++ Click

เจ้บุษ

m_46ea206.jpg TonKlongwan [2012-01-03 18:09:28] mail not show 14.207.175.114

Comment : 31

Zoom ++ Click

m_46ea206.jpg TonKlongwan [2012-01-03 18:10:09] mail not show 14.207.175.114

Comment : 32

Zoom ++ Click

m_46ea206.jpg TonKlongwan [2012-01-03 18:10:26] mail not show 14.207.175.114

Comment : 33

Zoom ++ Click

m_46ea206.jpg TonKlongwan [2012-01-03 18:10:41] mail not show 14.207.175.114

Comment : 34

Zoom ++ Click

m_46ea206.jpg TonKlongwan [2012-01-03 18:11:19] mail not show 14.207.175.114

Comment : 35

Zoom ++ Click

พี่นุชตาโต

m_46ea206.jpg TonKlongwan [2012-01-03 18:12:18] mail not show 14.207.175.114

Comment : 36

Zoom ++ Click

m_46ea206.jpg TonKlongwan [2012-01-03 18:12:34] mail not show 14.207.175.114

Comment : 37

Zoom ++ Click

น้าป๊อบ

m_46ea206.jpg TonKlongwan [2012-01-03 18:17:51] mail not show 14.207.175.114

Comment : 38

Zoom ++ Click

m_46ea206.jpg TonKlongwan [2012-01-03 18:18:11] mail not show 14.207.175.114

Comment : 39

Zoom ++ Click

X

m_46ea206.jpg TonKlongwan [2012-01-03 18:20:43] mail not show 14.207.175.114

Comment : 40

Zoom ++ Click

m_46ea206.jpg TonKlongwan [2012-01-03 18:21:27] mail not show 14.207.175.114

Comment : 41

Zoom ++ Click

แจ๊ค

m_46ea206.jpg TonKlongwan [2012-01-03 18:23:29] mail not show 14.207.175.114

Comment : 42

Zoom ++ Click

m_46ea206.jpg TonKlongwan [2012-01-03 18:24:00] mail not show 14.207.175.114

Comment : 43

Zoom ++ Click

น๊อค

m_46ea206.jpg TonKlongwan [2012-01-03 18:25:06] mail not show 14.207.175.114

Comment : 44

Zoom ++ Click

m_46ea206.jpg TonKlongwan [2012-01-03 18:25:53] mail not show 14.207.175.114

Comment : 45

Zoom ++ Click

อนงค์

m_46ea206.jpg TonKlongwan [2012-01-03 18:26:20] mail not show 14.207.175.114

Comment : 46

Zoom ++ Click

m_46ea206.jpg TonKlongwan [2012-01-03 18:28:22] mail not show 14.207.175.114

Comment : 47

Zoom ++ Click

สาวๆ

m_46ea206.jpg TonKlongwan [2012-01-03 18:28:54] mail not show 14.207.175.114

Comment : 48

Zoom ++ Click

m_46ea206.jpg TonKlongwan [2012-01-03 18:29:35] mail not show 14.207.175.114

Comment : 49

Zoom ++ Click

ส่งท้ายภูลังกา

m_46ea206.jpg TonKlongwan [2012-01-03 18:32:50] mail not show 14.207.175.114

Comment : 50

Zoom ++ Click

หน้าต่อไป

m_46ea206.jpg TonKlongwan [2012-01-03 18:35:42] mail not show 14.207.175.114

1 [ 2 ]

Bookmark and Share

Reply

 Board v.0.12 beta :: Powered by : PacketLove.com | รับทำ SEO | electric cigarette | เว็บไซต์สำเร็จรูป | เว็บสำเร็จรูป | นั่งสมาธิ| สติปัฏฐาน dentist bangkok | implant bangkok | veneer bangkok | implant thailand | dentist sukhumvit | dental sukhumvit | fast braces bangkok | tooth whitening bangkok | Huahin Resort | Pool Villa Huahin |

© 2543-2562-THAILAND, All rights reserved.