Bookmark and Share

ไปเข้า ตี เมืองจันท์ จันท์ จันท์..... (จันทบุรี)

Detail

Zoom ++ Click

ขออนุญาตเปิดทริป นี้ด้วย ภาพ อนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ประดิษฐานที่ สวนสมเด็จพระเจ้า ตากสิน ที่ อ.เมือง จ.จันทบุรี

อนุสาวรีย์นี้ เคยเป็น สัญลักษณ์ ใน หลังธนบัตร ราคา 20 บาท รุ่นเก่า


เรื่องราวเป็นไง ไปดู กันต่อนะค๊าบ (ถ่ายมา ไม่เป็นเรื่องราวนัก ส่วนใหญ่ เอาแต่ ถ่ายวีดีโอ 555)เนื้อหาในกระทู้บางส่วน ได้ข้อมูล ประวัตเชิงลึก บางส่วน
ที่มา http://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID=9530000026574 http://biggi23.multiply.com/journal/item/40/40

m_chao-chomthai.jpg chao-chomthai [2011-07-05 23:14:12] mail not show 27.130.175.7

1 [ 2 ]


Comment : 1

Zoom ++ Click

อีกมุม

m_chao-chomthai.jpg chao-chomthai [2011-07-05 23:28:21] mail not show 27.130.175.7

Comment : 2

Zoom ++ Click

อีกที

m_chao-chomthai.jpg chao-chomthai [2011-07-05 23:28:54] mail not show 27.130.175.7

Comment : 3

Zoom ++ Click

พับเพียบ ไทยแลนด์

m_chao-chomthai.jpg chao-chomthai [2011-07-05 23:29:26] mail not show 27.130.175.7

Comment : 4

Zoom ++ Click

วัดชาว ญวณ .... แห่งริมน้ำจันทบูร

m_chao-chomthai.jpg chao-chomthai [2011-07-05 23:31:04] mail not show 27.130.175.7

Comment : 5

Zoom ++ Click

ตั้งอยู่ที่ถนนเบญจมราชูทิศในตัวเมืองจันทบุรี เป็นวัดญวนซึ่งก่อสร้างเป็นศิลปแบบจีนปนไทย
วัดนี้มีสิ่งน่าแปลกอย่างหนึ่งคือ
มีนกนางแอ่นป่ามาสร้างรังสีดำขนาดใหญ่ห้อยย้อยลงมาจากกลางเพดานโบสถ์และยังมีรังเล็ก ๆ
อยู่ตามหัวเสาที่อยู่ด้านหน้าโบสถ์ด้วย นกนางแอ่นเหล่านี้มาอาศัยทำรังที่วัดแห่งนี้เป็นเวลากว่า 20
ปีแล้ว โดยจะบินออกไปหาอาหารในตอนเช้าและบินกลับมาเข้ารังในตอนเย็น

m_chao-chomthai.jpg chao-chomthai [2011-07-05 23:32:21] mail not show 27.130.175.7

Comment : 6

Zoom ++ Click

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓
มีชาวญวนหนีภัยเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารอยู่ในไทย ที่เมืองจันทบุรี และบางส่วนอพยพเข้ามาอยู่ในกรุงเทพ
ฯ แถบสามเสน

ชาวญวนที่เข้ามาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้สร้างวัดญวนขึ้น ๓ วัด คือ
๑.วัดคั้นถ่อตื่อ (วัดถาวรวราราม) เมืองกาญจนบุรี ๒.วัดเกี๋ยงเพื๊อกตื่อ (วัดสมณานับบริหาร)
หรือที่ชาวบ้านเรียกกันโดยทั่วไปว่า วัดญวน สะพานขาว ริมคลองผดุงกรุงเกษม เขตดุสิต และ
๓.วัดเพื๊อกเดี้ยนตื่อ (วัดเขตร์นาบุญญาราม) เมืองจันทบุรี

m_chao-chomthai.jpg chao-chomthai [2011-07-05 23:34:54] mail not show 27.130.175.7

Comment : 7

Zoom ++ Click

ประวัติความเป็นมาวัดเขตร์นาบุญญาราม

สมัยกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่า สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเมื่อครั้งยังเป็น
พระยาวชิรปราการ ได้นำกำลังพลประมาณ 500 คน ตีฝ่าวงล้อมพม่าออกทางทิศตะวันออก
และยึดเมืองจันทบุรีไว้เป็นเวลา 5 เดือน เพื่อเป็นแหล่งสะสมเสบียงอาหารและรี้พล จากนั้น
จึงนำกำลังพลทั้งไทย-จีน จำนวน 5,000 คน กลับไปกอบกู้กรุงศรีอยุธยา ในปี พ.ศ. 2310
ต่อมาในสมัยสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ย้ายเมืองไปตั้งที่บ้านเนินวงซึ่งอยู่
ในที่สูงเพื่อเป็นที่มั่นในการป้องกันการถูกรุกรานของญวณ จนกระทั่งในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมืองจันทบุรีได้ย้ายกลับมาตั้งที่บ้านลุ่มตามเดิมเนื่องจาก
บ้านเนินวงอยู่ไกลจากแหล่งน้ำ
ในปี พ.ศ. 2436 เกิดกรณีพิพาทระหว่างไทยกับฝรั่งเศส และฝรั่งเศสได้เข้ามา
ยึดครองเมืองจันทบุรีไว้นานถึง 11 ปี จนไทยต้องยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้กับ
ฝรั่งเศสเพื่อแลกเมืองจันทบุรีกลับคืนมา

เหตุการณ์ดังกล่าวนับเป็นความภาคภูมิใจของชาวจันทบุรี ซึ่งเราสามารถ
เห็นได้จากการที่มีโบราณสถานและอนุสรณ์สถานหลายแห่งที่มีความเกี่ยวข้องหรือ
จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ในครั้งนั้น
และยังเป็นที่มาของวัดญวนที่อยู่ในจังหวัดตามข้อความข้างล่างนี้
ส่วนพวกญวนที่มาอยู่ในประเทศไทย มีทั้งที่นับถือพระพุทธศาสนา และ
ที่นับถือคริสต์ศาสนา พวกที่นับถือพระพุทธศาสนา เมื่อมาตั้งภูมิลำเนาอยู่แห่งใด
ก็จะนิมนต์พระญวนมาสร้างวัด เป็นที่บำเพ็ญการกุศลของพวกตนที่อยู่ ณ ที่แห่งนั้น

m_chao-chomthai.jpg chao-chomthai [2011-07-05 23:39:43] mail not show 27.130.175.7

Comment : 8

Zoom ++ Click

วัดญวณ อีกภาพ

m_chao-chomthai.jpg chao-chomthai [2011-07-06 00:12:50] mail not show 27.130.175.7

Comment : 9

Zoom ++ Click

ตำแหน่ง เดินทาง ...

m_chao-chomthai.jpg chao-chomthai [2011-07-06 00:13:10] mail not show 27.130.175.7

Comment : 10

Zoom ++ Click

อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี

m_chao-chomthai.jpg chao-chomthai [2011-07-06 00:30:44] mail not show 27.130.175.7

Comment : 11

Zoom ++ Click

ที่ตั้งตาม กูเกิล

m_chao-chomthai.jpg chao-chomthai [2011-07-06 00:31:07] mail not show 27.130.175.7

Comment : 12

Zoom ++ Click

ตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ถนนสันติสุข ตำบลจันทนิมิตร
เป็นโบสถ์ที่มีประวัติการก่อสร้างยาวนานถึง 275 ปี ครั้งแรกสร้างขึ้นในปี
พ.ศ. 2254 บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจันทบุรี โดยคุณพ่อเฮิ้ต โตแลนติโน และบรรดาคาทอลิกชาวญวน จนถึงปี พ.ศ.
2377 ได้มีการย้ายมาสร้าง
บนฝั่งตะวันออกของแม่น้ำจันทบุรีอันเป็นสถานที่ตั้งในปัจจุบัน

m_chao-chomthai.jpg chao-chomthai [2011-07-06 00:32:22] mail not show 27.130.175.7

Comment : 13

Zoom ++ Click

โดยมิได้มีการบันทึกถึงสาเหตุของการย้ายแต่ประการใด และในปี พ.ศ. 2446
ได้ก่อสร้างโบสถ์หลังปัจจุบันขึ้นให้มีขนาดใหญ่กว่าหลังเก่าเพื่อรองรับกับจำนวนคริสตศาสนิกชนที่เพิ่มมาก
ขึ้น โดยมีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรม
ตะวันตกแบบโกธิค

m_chao-chomthai.jpg chao-chomthai [2011-07-06 00:33:31] mail not show 27.130.175.7

Comment : 14

Zoom ++ Click

โบสถ์แม่พระปฏิสนธินิรมล หรือ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล
มิใช่เพียงเป็นโบสถ์ในคริสต์ศาสนานิการโรมันคาทอลิกที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งเท่านั้น
โบสถ์แห่งนี้ยังมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน ยืนหยัดผ่านกาลเวลากว่าศตวรรษคู่กับเมืองจันทบุรี

ตามประวัตินั้นกล่าวว่า ที่ตั้งของโบสถ์แห่งนี้เป็นศูนย์รวมของชาวญวน
ผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ซึ่งอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้ว
โดยตัวโบสถ์หลังปัจจุบันเป็นหลังที่ 5 ซึ่งสร้างขึ้นโดย “คุณพ่อเปรโตร เปริกาล” เป็นศิลปะโกธิก
ที่ได้ถูกสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2443 ซึ่งตรงกับช่วงที่ฝรั่งเศสยังยึดครองเมืองจันทบุรี ตัวอาคารโบสถ์ยาว
60 เมตร กว้าง 20 เมตร ถือเป็นโบสถ์คาทอลิกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ซึ่งเชื่อว่าได้รับการจำลองแบบมาจากวิหารน็อตเตอร์ดามแห่งฝรั่งเศส

m_chao-chomthai.jpg chao-chomthai [2011-07-06 00:35:08] mail not show 27.130.175.7

Comment : 15

Zoom ++ Click

ภายในโบสถ์นั้นตกแต่ไม้ฉลุลวดลาย และประดับกระจกสีสเตนกลาสเป็ฯรูปนักบุญในคริสต์ศาสนาที่สวยงาม
มีบานหน้าต่างทรงสูง ยอดโค้งแหลมประดับกระจกลวดลาย
การประดับประดาโบสถ์หลังนี้ล้วนเปี่ยมด้วยคุณค่าทางศิลปะเดิมนั้นเล่ากันว่าหลังคาโบสถ์เคยมีส่วนที่เป็นย

อดแหลม หากได้ถูกรื้อส่วนนั้นลงในสงครามโลกครั้งที่ 2 เพื่อมิให้เป็นเป้าหมายของการโจมตีจากทางอากาศ
ซึ่งโบสถ์แม่พระปฏิสนธินิรมล ก็ได้ยืนยงต่อมาเป็นศูนย์รวมจิต
และศรัทธาของคริสต์ชนมิใช่เพียงแต่ชาวจันทบุรีเท่านั้น
แต่ยังครอบคลุมไปจนทั่วทั้งฝั่งทะเลตะวันออกด้วย

m_chao-chomthai.jpg chao-chomthai [2011-07-06 00:35:43] mail not show 27.130.175.7

Comment : 16

Zoom ++ Click

ศิลปะ วิจิตรตระการตา

m_chao-chomthai.jpg chao-chomthai [2011-07-06 00:38:37] mail not show 27.130.175.7

Comment : 17

Zoom ++ Click

คริสตชนแห่งอาสนวิหารฯ ยังได้จัดสร้างองค์พระแม่ประดับพลอยกว่า 200,000 เม็ด ขึ้นด้วย
โดยองค์แม่พระและฐานหล่อขึ้นด้วยเงินบริสุทธิ์ ประดับองค์ด้วยทองคำและพลอยชนิดต่างๆ เช่น พลอยสีขาว
บลูแซฟไฟร์ และมรกต องค์พระแม่ยืนเหยียบอยู่บนตัวงู อันเป็นตัวแทนของซาตานและความชั่วร้าย
ส่วนดวงตาของงูนั้นก็แดงก่ำด้วยเม็ดทับทิมที่ประดับไว้

m_chao-chomthai.jpg chao-chomthai [2011-07-06 00:42:55] mail not show 27.130.175.7

Comment : 18

Zoom ++ Click

ภาพ กระจก สี สวยงาม หลาย ๆ บาน

m_chao-chomthai.jpg chao-chomthai [2011-07-06 00:44:09] mail not show 27.130.175.7

Comment : 19

Zoom ++ Click

m_chao-chomthai.jpg chao-chomthai [2011-07-06 00:44:23] mail not show 27.130.175.7

Comment : 20

Zoom ++ Click

m_chao-chomthai.jpg chao-chomthai [2011-07-06 00:44:37] mail not show 27.130.175.7

Comment : 21

Zoom ++ Click

โบสถ์แห่งนี้มีความเก่าแก่และงดงาม ที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองไทย ภายในอาสนวิหารฯ มีการซ่อมแซมขึ้นใหม่
แต่ก็ยังคงของเก่าเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างของตัวโบสถ์ กระจกสี ที่เรียกว่า สเตนกลาส
เป็นรูปภาพนักบุญต่างๆ ในคริสต์ศาสนา รูปปั้นต่างๆ
และกระเบื้องที่ปูพื้นโบสถ์ก็คงเป็นกระเบื้องเก่าดั้งเดิมที่ส่งลงเรือมาจาก ประเทศฝรั่งเศส
รวมถึงระฆังที่ดังเหง่งหง่างก็เป็นของเก่าด้วยเช่นกัน

ช่วงที่เหมาะแก่การมาถ่ายภาพมาก ๆ เป็น บ่ายคล้อยเย็น ครับ แสงจะจากที่ด้านหน้าโบสถ์
และส่องผ่านกระจกสีมายังแท่นบูชาไม้กางเขนภายในโบสถ์พอดิบพอดี เป็นภาพที่งดงามประทับใจเป็นอย่างยิ่ง

m_chao-chomthai.jpg chao-chomthai [2011-07-06 00:53:35] mail not show 27.130.175.7

Comment : 22

Zoom ++ Click

สถาปัตยกรรมของโบสถ์ ได้รับรางวัล การันตี ครับ

m_chao-chomthai.jpg chao-chomthai [2011-07-06 00:58:17] mail not show 27.130.175.7

Comment : 23

Zoom ++ Click

ข้ามฝั่งมายัง ชุมชน ริมน้ำจันทบูร
กันบ้าง.... เดินทะลุตรอก กัน

m_chao-chomthai.jpg chao-chomthai [2011-07-06 07:55:39] mail not show 27.130.175.7

Comment : 24

Zoom ++ Click

มาดูสภาพบ้านเรือนกัน

m_chao-chomthai.jpg chao-chomthai [2011-07-06 07:57:42] mail not show 27.130.175.7

Comment : 25

Zoom ++ Click

จุดโลเกชั่น ที่ใช้โฆษณา

m_chao-chomthai.jpg chao-chomthai [2011-07-06 07:58:47] mail not show 27.130.175.7

Comment : 26

Zoom ++ Click

สิ่งที่โดดเด่นเห็นจะเป็นสถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปตุกีส (สถาปัตยกรรมตะวันออกผสมผสานกับตะวันตก)
บ้านไม้ทรงปั้นหยา เรือนขนมปังขิง ตึกฝรั่งแบบปีนังและสิงคโปร์ หรือตึกแบบยุโรป
ที่ล้วนแล้วแต่มีความคลาสสิคแตกต่างกันไป ความงดงามของบ้านไม้โบราณ
ที่นี่ยังจะดูได้จากลายฉลุที่ช่องลมที่มีความหลาหกลาย เช่น ลายฉลุลวดลายขนมปังขิง ลายเถาดอกไม้
และบางบ้านแลุตัวอักษรจีน นอกจากนี้ยังมีลูกกรงเหล็กแกะสลัก

m_chao-chomthai.jpg chao-chomthai [2011-07-06 08:02:35] mail not show 27.130.175.7

Comment : 27

Zoom ++ Click

ขนมโบราณ

ขนมไข่ ป้าไต๊

m_chao-chomthai.jpg chao-chomthai [2011-07-06 08:08:28] mail not show 27.130.175.7

Comment : 28

Zoom ++ Click

บ้านเรือน เก่า ที่แปลกตา

m_chao-chomthai.jpg chao-chomthai [2011-07-06 08:09:16] mail not show 27.130.175.7

Comment : 29

Zoom ++ Click

ลายฉลุ ที่เป็นศิลปะ และสิ่งแสดงฐานะ ของแต่ล่ะ บ้านในสมัยเดิม

m_chao-chomthai.jpg chao-chomthai [2011-07-06 08:09:54] mail not show 27.130.175.7

Comment : 30

Zoom ++ Click

วัฒนธรรมนำการค้า – หัวใจการพัฒนาที่ยั่งยืน
ขึ้นชื่อว่าชุมชนริมน้ำ หลายคนอาจเข้าใจว่าแนวทางการพัฒนาก็น่าจะเหมือนกับชุมชนริมน้ำอื่นๆ
แต่คณะกรรมการของที่นี่กลับมองต่างออกไป และไม่คิดนำโมเดลของตลาดเก่าริมน้ำอื่นๆ มาใช้
กล่าวคือปัจจัยด้านวิถีชีวิตของตลาดน้ำภาคกลางและท่าน้ำแห่งตะวันออกนั้นแตกต่างกันอยู่มาก

ตลาดน้ำภาคกลางเป็นตลาดซึ่งซื้อขายของกันบนเรือ
ฉะนั้นบ้านริมน้ำของภาคกลางจึงหันหน้าเข้าหาสายน้ำทั้งสองฝั่ง

ส่วนที่จันทบุรีนั้นแม้สินค้าจะเดินทางมาทางน้ำก็จริง แต่พอมาถึงท่าก็ขึ้นมาค้าขายกันบนบก
บ้านเรือนของชุมชนริมน้ำที่นี่จึงหันหลังให้น้ำ ถัดเข้าไปบนบกมีถนนตรงกลาง
และสร้างเรือนแถวยาวคู่กันไปตามแนวถนน ซึ่งถนนนั้นก็จะเป็นถนนค้าขาย มีท่าเรือเป็นที่ขึ้นของ
เรียกได้ว่าเป็นวิถีชีวิตคนละแบบบนโครงสร้างที่ต่างกัน


ที่มาข้อมูล:http://article.tcdcconnect.com/ideas/%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3-
%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD

m_chao-chomthai.jpg chao-chomthai [2011-07-06 08:13:30] mail not show 27.130.175.7

Comment : 31

โจ่งแจ้ง แจ่มจัน จิงจิง

m_tuman47.jpg tuman47 [2011-07-06 08:13:54] 202.80.239.130

Comment : 32

Zoom ++ Click

ไปดูกันต่อครับ

m_chao-chomthai.jpg chao-chomthai [2011-07-06 08:17:11] mail not show 27.130.175.7

Comment : 33

Zoom ++ Click

ศิลปะ แนวประตูบานพับ


จุดที่ น่าทึ่ง และ น่าสนใจ อีกแบบ คือ ไม่มีร้านไหนที่ทำตัวเด่น เพื่อกระชากลูกค้า
โดยการตกแต่งที่เว่อร์ เกินเหตุ

(โดยส่วนตัวเข้าใจว่า ความเข้มแข็งของชุมชนมีมากจริงๆ )


ตำแหน่งในภาพ เป็นจุดที่ รายการ พินิจ นคร เคยใช้ถ่ายรายการ
(ไว้เด๋วจะเอาลิงค์ให้ดูเป็นหลักฐาน)

m_chao-chomthai.jpg chao-chomthai [2011-07-06 08:24:08] mail not show 27.130.175.7

Comment : 34

Zoom ++ Click

บ้านหลวงราชไมตรีก็เป็นอีกที่หนึ่งที่น่าสนใจ โดยท่านหลวงราชไมตรี นี้ ถือเป็น
"บิดาแห่งยางพาราภาคตะวันออก" เพราะท่านเป็นคน
นำเอาพันธุ์ยางจากมาเลเซียมาทดลองปลูกที่ตำบลพลิ้ว และปรับปรุงพันธุ์ขยายพันธุ์จนสามารถส่งออก
ไปขายยังประเทศอังกฤษได้ บ้านของท่านที่ถนนสุขาภิบาลนี้มีสองฝั่งอยู่ตรงข้ามกัน คือ
ฝั่งริมแม่น้ำจันทบุรี เป็นตึกไม้สักทองทั้งหลัง ส่วนฝั่งตรงข้ามจะเป็นตึกแบบฝรั่ง

หรือว่าใครที่ต้องการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมา ของชุมชนริมน้ำจันทบูรกันแบบเต็ม ๆ
ก็ต้องไปที่บ้านเลขที่ 69 ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ประจำชุมชนริมน้ำจันทบูร
ที่นี่เป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ เป็นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่ความรู้ประจำชุมชน

m_chao-chomthai.jpg chao-chomthai [2011-07-06 08:26:15] mail not show 27.130.175.7

Comment : 35

Zoom ++ Click

แวะถ่ายรูปมุมเก๋ๆ เรียนรู้ประวัติศาสตร์กันไป

m_chao-chomthai.jpg chao-chomthai [2011-07-06 08:27:40] mail not show 27.130.175.7

Comment : 36

Zoom ++ Click

รูป ท่านหลวงราชไมตรี

m_chao-chomthai.jpg chao-chomthai [2011-07-06 08:46:41] mail not show 27.130.175.7

Comment : 37

Zoom ++ Click

m_chao-chomthai.jpg chao-chomthai [2011-07-06 08:47:09] mail not show 27.130.175.7

Comment : 38

Zoom ++ Click

มุมถ่ายบ้านใน บ้านหลังนี้ มีเยอะมากกก

m_chao-chomthai.jpg chao-chomthai [2011-07-06 08:48:28] mail not show 27.130.175.7

Comment : 39

Zoom ++ Click

บ้านหลังอื่นต่อ

m_chao-chomthai.jpg chao-chomthai [2011-07-06 08:49:48] mail not show 27.130.175.7

Comment : 40

Zoom ++ Click

ตึกโรงแรม ในย่านชุมชนเก่า

m_chao-chomthai.jpg chao-chomthai [2011-07-06 08:51:03] mail not show 27.130.175.7

Comment : 41

Zoom ++ Click

จบ เรื่องชุมชน ท่าหลวง หรือ บ้านลุ่ม หรือ ริมน้ำจันทบูร

เอาไว้ด้วยภาพนี้

ข้อมูล และ ลิงค์ ที่อยากแนะนำให้ไปตามดูต่อ คือ

คลิปรายการ นี้ครับ ในกรณีที่อยากรู้ข้อมูลลึก ๆ จริง ๆ

http://www.startpage.in.th/view/126109

m_chao-chomthai.jpg chao-chomthai [2011-07-06 08:56:26] mail not show 27.130.175.7

Comment : 42

Zoom ++ Click

แผนที่เดินท่องเที่ยวครับ

สารภาพว่าเดินไม่หมด เหอๆๆๆได้แค่ ครึ่งทางเท่านั้น

มีโอกาสจะไปซ่อม

m_chao-chomthai.jpg chao-chomthai [2011-07-06 08:57:30] mail not show 27.130.175.7

Comment : 43

เยี่ยมลเยพ่อใหญ่รีวิวทริปได้สุดแจ่มเลย เที่ยวเมืองจันอยากหลากหลายมากเลย

m_740ef53.jpg ake_chomthai [2011-07-06 11:10:49] mail not show 158.108.66.179

Comment : 44

Zoom ++ Click

จุดชม วิว จุดต่อไปที่น่าสนใจ ของ ที่จันทบุรี

m_chao-chomthai.jpg chao-chomthai [2011-07-06 12:50:32] mail not show 58.8.192.250

Comment : 45

Zoom ++ Click

วิว สะพาน ปากอ่าวไปยังทะเลครับ

m_chao-chomthai.jpg chao-chomthai [2011-07-06 13:08:38] mail not show 58.8.192.250

Comment : 46

Zoom ++ Click

ไปกันต่อ...

m_chao-chomthai.jpg chao-chomthai [2011-07-06 13:18:56] mail not show 58.8.192.250

Comment : 47

Zoom ++ Click

เส้นทาง ทางหลวง ชนบท 6001 เป็นเส้นทางที่มี เลนของจักรยาน

สองข้างทางเป็นรีสอร์ท และด้านซ้ายมือจะเป็นวิวทะเล ตลอดทางนะครับ

แม้ว่า ทะเลและฟ้าในวันที่เราไปกันจะไม่สวยนัก แต่เก็บความรู้สึกและอารมณ์ ชิล ๆ ได้ ดีทีเดียว

รูปนี้เป็นฟาร์มกุ้ง ตามสองข้างทาง

m_chao-chomthai.jpg chao-chomthai [2011-07-06 13:24:18] mail not show 58.8.192.250

Comment : 48

Zoom ++ Click

ไปจุดชมวิว ที่สองครับ .. สะพาน แขมหนู

m_chao-chomthai.jpg chao-chomthai [2011-07-06 13:45:36] mail not show 58.8.192.250

Comment : 49

Zoom ++ Click

ให้ดู พื้นที่ ที่ ทางจังหวัดจัดไว้ให้แระกันคัรบ

ขออภัยที่ ไม่ได้เดินไปบนสะพานถ่ายรูปไว้

m_chao-chomthai.jpg chao-chomthai [2011-07-06 14:08:43] mail not show 58.8.192.250

Comment : 50

Zoom ++ Click

ตัดฉับ มาที่มื้อเย็น เลยครับ ไปรับประทานกันที่ร้าน เรือนริมน้ำ

จุดเด่น คือ ร้านติดคลองตาสังข์ (คลองออกทะเล) ติดหมู่บ้านชาวประมง น้ำคลองเป็นน้ำทะเล
จุดเชื่อมออกทะเล ชุมชนหมู่บ้านชาวประมง สภาพดั้งเดิม วิถีชาวประมงริมน้ำ วัตถุดิบ
เป็นอาหารทะเลในพื้นที่


ในภาพ เป็นปู ไซต์ ใหญ่สุดของร้าน เทียบเอาครับ (รูปนี้ถ่ายด้วยมือถือ) โล ล่ะ 450
คุ้มไหมแล้วแต่คนทานครับ

มือนี้จัดไป 12 ชีวิต กับราคาประมาณ 3000 ต้นๆ สั่งอาหาร สามชุด ๆ ล่ะสี่อย่าง รวมปูอีกสองโล... สุดยอด
กิงๆ

m_chao-chomthai.jpg chao-chomthai [2011-07-06 15:13:36] mail not show 58.8.192.250

1 [ 2 ]

Bookmark and Share

Reply

 Board v.0.12 beta :: Powered by : PacketLove.com | รับทำ SEO | electric cigarette | เว็บไซต์สำเร็จรูป | เว็บสำเร็จรูป | นั่งสมาธิ| สติปัฏฐาน dentist bangkok | implant bangkok | veneer bangkok | implant thailand | dentist sukhumvit | dental sukhumvit | fast braces bangkok | tooth whitening bangkok | Huahin Resort | Pool Villa Huahin |

© 2543-2562-THAILAND, All rights reserved.