Bookmark and Share

พื้นที่โครงการ ไออุ่น 5.2 โรงเรียนบ้านสามสบ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

Detail

Zoom ++ Click

หลังจากที่ทีมสำรวจได้เดินทาง ขึ้นไป อ.แม่แจ่ม พร้อมนักศึกษาบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เพื่อไปสำรวจพื้นที่ทำกิจกรรมและความเป็นไปได้ในการดำเนินงาน ก็ได้ผลสรุปมาแล้วนะครับ
โดยพื้นที่ดังกล่าวเราเอาภาพมาให้ ทัศนากัน ว่าอาสาสมัครครั้งนี้จะไปอยู่ ไปกิน ไปนอน
และทำงานกันอย่างไร ยังไง ที่ไหน

m_4284ff6.jpg morejung19 [2011-02-14 15:21:24] mail not show 192.168.4.37

1


Comment : 1

Zoom ++ Click

พื้นที่โรงเรียนบ้านสามสบ ค่อนข้างกว้างใหญ่พอสมควร เพราะเป็นโรงเรียนใหญ่ ที่สุดในละแวกนั้น
โดยมีเด็กจากหมูบ้านดังกล่าวคือ
บ้านสามสบบน
บ้านสามสบล่าง
บ้านยางสร้าง
บ้านป่ากล้วย
บ้านผาขาว
และบ้านผานัง
มีเด็กปกาเกอะญอ จำนวนกว่า 60 คน

m_4284ff6.jpg morejung19 [2011-02-14 15:27:18] mail not show 192.168.4.37

Comment : 2

Zoom ++ Click

ศาลากิจกรรม อีกหนึ่งสถานที่ๆ จะเป็นฐานกิจกรรม หรือกองอำนวยการหลัก

m_4284ff6.jpg morejung19 [2011-02-14 15:28:13] mail not show 192.168.4.37

Comment : 3

Zoom ++ Click

บ้านปกากอญอ ที่จัดแสดงการดำรงชีวิตของคนท้องถิ่นเอาไว้ บ้านดังกล่าวสามารถเข้าพัก ได้นะครับ ถ้าใครสนใจ

m_4284ff6.jpg morejung19 [2011-02-14 15:29:38] mail not show 192.168.4.37

Comment : 4

Zoom ++ Click

ข้างใน เป็นไม้ไผ่ขัดแตะ กว้างขว้าง สำหรับผู้นิยมวิถีชีวิตพื้นเมือง
ซึ่งภายในบ้านก็จะมีการตั้งเตาเอาไว้กลางบ้านด้วย ถ้าเป็นบ้านที่อยู่จริงๆ เตากลางบ้านจะจุดไว้ตลอด
ชาวบ้านจะไม่ดับกัน

m_4284ff6.jpg morejung19 [2011-02-14 15:33:00] mail not show 192.168.4.37

Comment : 5

Zoom ++ Click

ห้องน้ำข้างข้างอาคาร เอนกประสงค์ สามารถพักนอนได้

m_4284ff6.jpg morejung19 [2011-02-14 15:33:49] mail not show 192.168.4.37

Comment : 6

Zoom ++ Click

อาคารเอนกประสงค์ ที่สามารถพักนอนได้ มี 2 ห้องครับ

m_4284ff6.jpg morejung19 [2011-02-14 15:34:24] mail not show 192.168.4.37

Comment : 7

Zoom ++ Click

ด้านนอกอาคาร มองจากมุมโรงอาหาร

m_4284ff6.jpg morejung19 [2011-02-14 15:35:12] mail not show 192.168.4.37

Comment : 8

Zoom ++ Click

ห้องน้ำด้านบน 3 ห้อง

m_4284ff6.jpg morejung19 [2011-02-14 15:35:58] mail not show 192.168.4.37

Comment : 9

Zoom ++ Click

โรงอาหาร ด้านบน

m_4284ff6.jpg morejung19 [2011-02-14 15:36:19] mail not show 192.168.4.37

Comment : 10

Zoom ++ Click

ข้างๆโรงอาหารก็เป็น อาคารเรียน อนุบาล

m_4284ff6.jpg morejung19 [2011-02-14 15:37:00] mail not show 192.168.4.37

Comment : 11

Zoom ++ Click

ด้านหน้าอาคารเรียนหลัก มีประมาณ 3-4 ห้องเรียน

m_4284ff6.jpg morejung19 [2011-02-14 15:37:45] mail not show 192.168.4.37

Comment : 12

Zoom ++ Click

มุมมองจากด้านบนอาคารเรียนหลัก มองลงมาตรงสนามฟุตบอล

m_4284ff6.jpg morejung19 [2011-02-14 15:38:26] mail not show 192.168.4.37

Comment : 13

Zoom ++ Click

โกลฟุตบอล ที่เราจะใช้ในเกมฮาฌอ และแข่งขันฟุตบอลกัน มีให้เลือกจะเอาใหญ่หรือเล็ก

m_4284ff6.jpg morejung19 [2011-02-14 15:39:46] mail not show 192.168.4.37

Comment : 14

Zoom ++ Click

สนามฟุตบอล ลานกิจกรรม ที่จะใช้ในไออุ่น 5.2 ครั้งนี้

m_4284ff6.jpg morejung19 [2011-02-14 15:40:28] mail not show 192.168.4.37

Comment : 15

Zoom ++ Click

โซนหอพักเด็ก อันนี้เป็นหอพักเด็กที่อยู่ประจำ ตอนนี้ยังไม่มีใครใช้งาน เราสามารถนอนได้นะจ๊ะ มี 2 ชั้น

m_4284ff6.jpg morejung19 [2011-02-14 15:41:26] mail not show 192.168.4.37

Comment : 16

Zoom ++ Click

โรงครัวฝั่งหอพักเด็ก
ใช้ประกอบอาหาร เล็กๆ น้อยๆ ได้

m_4284ff6.jpg morejung19 [2011-02-14 15:42:25] mail not show 192.168.4.37

Comment : 17

Zoom ++ Click

โรงอาหาร/อาคารเอนกประสงค์ฝั่งหอพัก สามารถใช้เป็นฐานกิจกรรม หรือรับประทานอาหารได้

m_4284ff6.jpg morejung19 [2011-02-14 15:43:17] mail not show 192.168.4.37

Comment : 18

Zoom ++ Click

บ้านพักครู ที่อยู่ริมถนนฝั่งหอพัก ตรงข้ามโรงเรียนบ้านสามสบ

m_4284ff6.jpg morejung19 [2011-02-14 15:44:11] mail not show 192.168.4.37

Comment : 19

Zoom ++ Click

นาข้าว ที่ตอนนี้มาทำไร่หอมชั่วคราว

m_4284ff6.jpg morejung19 [2011-02-14 15:45:13] mail not show 192.168.4.37

Comment : 20

Zoom ++ Click

พื้นที่ทำฝายจุดแรก จำนวน 2 ฝายเล็ก จากโรงเรียนประมาณ ครึ่งกิโลแม้ว

m_4284ff6.jpg morejung19 [2011-02-14 15:46:08] mail not show 192.168.4.37

Comment : 21

Zoom ++ Click

เป็นธารน้ำเล็กๆ ที่ยังไหลอยู่ แต่ในหน้าฝนก็จะเป็นธารน้ำใหญ่ๆ ที่น้ำจะไหลลงไปเร็วมาก

m_4284ff6.jpg morejung19 [2011-02-14 15:47:10] mail not show 192.168.4.37

Comment : 22

Zoom ++ Click

ไออุ่น 5.2 จะเตรียมพื้นที่ดังกล่าวเป็นฝายดักตะกอน และชะลอน้ำจำนวน 2 ฝายเล็ก

m_4284ff6.jpg morejung19 [2011-02-14 15:48:10] mail not show 192.168.4.37

Comment : 23

Zoom ++ Click

ขึ้นไปอีก ครึ่งกิโลแม้ว ก็จะเป็นจุดทำฝายใหญ่ จำนวน 2 ฝาย ผ่านทุ่งบ้านผาขาวไป ชมวิวเพลินๆ ข้างทาง

m_4284ff6.jpg morejung19 [2011-02-14 15:49:23] mail not show 192.168.4.37

Comment : 24

Zoom ++ Click

เราก็มาถึงจุดทำฝายใหญ่ ที่มีฝายเก่าและชำรุด 1 ฝายของทางอุทยานมาทำไว้

m_4284ff6.jpg morejung19 [2011-02-14 15:50:21] mail not show 192.168.4.37

Comment : 25

Zoom ++ Click

ธารน้ำดังกล่าว มีน้ำไหลตลอดปีเช่นกัน ถ้าเป็นช่วงหน้าฝนคิดว่าบริเวณตรงนี้คงเป็นน้ำตกขนาดย่อมๆๆ
เลยที่เดียว

m_4284ff6.jpg morejung19 [2011-02-14 15:51:43] mail not show 192.168.4.37

Comment : 26

Zoom ++ Click

ฝายที่จะเป็นเป็นฝายสร้างใหม่ 2 ฝาย และปรับปรุงฝายเก่าให้มีสภาพใช้งานได้อย่างดี

m_4284ff6.jpg morejung19 [2011-02-14 15:52:31] mail not show 192.168.4.37

Comment : 27

Zoom ++ Click

วัสดุในการทำฝายครั้งนี้ เราอาจจะไม่เน้นในเรื่องของไม้มากหนัก
เพราะเราไม่อยากตัดไม้บริเวณโดยรอบมาทำฝาย แต่จะใช้ เสาคอนกรีตอัดแรง มาทดแทนไม้
เพื่อความคงทนในการใช้งาน และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

m_4284ff6.jpg morejung19 [2011-02-14 15:54:18] mail not show 192.168.4.37

Comment : 28

Zoom ++ Click

โครงการไออุ่น 5.2 เน้นไปในเรื่องของการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อม การรักษาป่าต้นน้ำ ซึ่งพื้นๆที่ที่
อาสาสมัครจะเข้าไปทำคือลุ่มน้ำแม่แรก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของต้นกำเนิดลำน้ำแม่แจ่ม แม่ปิง และเจ้าพระยา
โดยโครงการหลักๆ เราก็จะเรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไปพร้อมกับเยาวชน จำนวน 60 คนของบ้านสามสบ
ที่อนาคตอาจจะได้เป็นผู้พิทักษ์ป่ารุ่นต่อไป

m_4284ff6.jpg morejung19 [2011-02-14 15:58:17] mail not show 192.168.4.37

Comment : 29

Zoom ++ Click

บ้านสามสบ

m_4284ff6.jpg morejung19 [2011-02-14 16:00:12] mail not show 192.168.4.37

Comment : 30

เราก้อเคยไปดอยแม่แจ่มเหมือนกัน ไปแบบ Backpack alone มา 2 รอบ แต่ที่เราไปเราไปในหมู่บ้านปางหินฝน
และก้อทัวร์หมูบ้านรอบๆอ่า จนรอบหลังกลับมาอีกครั้งเพราะตั้งใจมาทำ IS เรื่องสิทธิการศึกษาฯของที่นี่อ่ะ

Post by : ปุณย่า [2011-04-05 17:43:05] mail not show 203.146.189.96

Comment : 31

http://www.wtpis.org/temporary health insurance ffcvqmhttp://www.thesteadyclimb.com/group health
insurance 5180

Post by : DrDrev [2011-07-14 09:01:39] Tel : jqfcVsAkXgnbWQGVn mail not show 127.0.0.1

1

Bookmark and Share

Reply

 Board v.0.12 beta :: Powered by : PacketLove.com | รับทำ SEO | electric cigarette | เว็บไซต์สำเร็จรูป | เว็บสำเร็จรูป | นั่งสมาธิ| สติปัฏฐาน dentist bangkok | implant bangkok | veneer bangkok | implant thailand | dentist sukhumvit | dental sukhumvit | fast braces bangkok | tooth whitening bangkok | Huahin Resort | Pool Villa Huahin |

© 2543-2562-THAILAND, All rights reserved.