Bookmark and Share

รายชื่ออาสาสมัคร ในโครงการไออุ่นจากพี่ให้น้อง ครั้งที่ 5

Detail

Zoom ++ Click

รายชื่ออาสาสมัคร ในโครงการไออุ่นจากพี่ให้น้อง ครั้งที่ 5
บ้านตะโด้กุย

ตอนนี้มีอาสาสมัครที่โอนและยืนยันการเดินทางแล้ว 49 ท่าน
สามารถรับอาสาสมัครร่วมเดินทางทำกิจกรรมได้อีก 6 ท่านนะครับ
ท่านใดสนใจ ลงชื่อพร้อมโอนเงินค่าเดินทางได้เลย
หรือโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ (มอร์) 089-143-0917

ผู้ร่วมเดินทาง (หลังจากยืนยันหรือชำระค่าเดินทางแล้ว)
1. มอร์ * (ชูชาติ ตรีรัถยานนท์)
2. ต้น * (อนิรุจน์ อารมย์เย็น)
3. พี่จิ๋ว * (สรยุทธ อินทแพทย์)
4. เบิร์ด * (ธิตินันท์ ผิวเกลี้ยง)
5. แอนนี่ (ศิริพร เมืองครุธ)
6. เขต (ด.ช.เขตต์ เมืองครุธ)
7. เขม (ด.ช.เขม เมืองครุธ)
8. พ่อใหญ่ (ชวลิต ยงกุลศิริ)
9. ฮั้ว (มณีรัตน์ โชติชัยตระกูล)
10. พลอย (*************)
11. พี่พลอย (ธีรารัตน์ สัณฐิติเจริญวงศ์)
12. กวาง (สุพินดา ตะเคียนโต)
13. มาริโอ้ (กฤตพงศ์ แสวงศรี)
14. โอ (โอฬาร องค์บริรักษ์กุล)
15. เอิง (ชมพูนุช ภักดีเจริญ)
16. Ang (จุฑาทิพย์ อธินิรมิต)
17. หยก (*****************)
18. โน้ต(สมพงษ์ สกุลพิทักษ์)
19 .จอย (วริฏฐา ประเสริฐ)
20. ต้อม* (ชมพูนุธ********)
21. เชาเชา* (สุทธิชัย จันทิวงศ์)
22. เจ๊จัน (จันทรา ทศพรสัมพันธ์ )
23. พิชญ์
24. หนานู* (ณัฐติกา เจริญสุขนิรันดร) 1300
25. ป้าแขก* วงกลด เวทางค์กุล) หน้างาน*
26. น้าจี* (นิกร โค้วพาณิช) หน้างาน*
27. พี่เปิ้ล (สายขวัญ จรูญพันธ์)
28. ติ๊ก (เกศรินทร์ ตีรณวัฒนากูล)
29. เจ๊นัน (สุนันท์ษา ถ้อยคำคม)
30. เพ้น (ณภัทรสรรค์ เผือกผ่อง)
31. โก้ (ณัฐกุล วัชรหิรัฐ)
32. แป๊ก (ปริญญา บรรจงวิวัฒน์)
33. จิ๊บ (พัฒนันต์ ศรีสมบัติ)
34. มิ้นท์ (นวลประไพ น้อยวงศ์)
35. เฟ่ (ชนินทร์ อินทร์พิทักษ์) พี่เอก*
36. พี่ต๋อย* (อนัญพิชญ์ สกุลธนบูรณ์) 1000*
37. แฟร้งค์* (เอกภพ สิทธิขำ) หน้างาน*
38. บอย (เอกลักษณ์ ทองนำ) อยู่กับเจ๊ฮั่ว เจ๊ฮั่ว*
39. ใหม่* (*************)
40. เอม* (**************)
41. ปอน* (*************)
42. นุช* (***************)
43. เอก* (ฐาภพ ฉัตรสกุลเอก)
44. พี่ยุ้ยโม (ลาวัณย์ เจนกิ้นส์)
45. จานอันน์ (วิชญ์พล แสงอร่าม)
46. ต๊อบ (สุทธิพงษ์ มังคลา)
47 golfreeze) วัฒนชัย เก๊กฮั้ว
48. แบงค์ (ปฐมพล)
49. บัว* (บุณฑริกา อุยะเสถียร)
50. พี* (พีรยสถ์ บุญยวัฒน์) หน้างาน*
51. ปิง (กมลวรรณ คำเครือ)
52. ต้น 350D (พรพสก สุขเย็น)
53. มุก (********************)
54. พี่กิม* หน้างาน*
55. พี่จุ๋ม* หน้างาน*
56. ปุ๊ย*
------------------- ปิดรับสมัคร ------------------

นำรถไปเอง (ยืนยันแล้ว)
1. น้าเบี้ยว* (ชลเทพ มีสมสืบ)
2. สุ* (สุชาดา สกลกิจรุ่งโรจน์) กลับกรุงเทพด้วย
3. เกตุ* (อภิชญา อัศวรัตนากร)
4. น้าป๊อบ*

ไทปัน 5 คน
1. พี่สุ
2. พี่ต้น
3.
4.
5.


*** โอนเงินค่าเดินทาง และกิจกรรมมาที่
ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยสี่แยกเกษตร
ชื่อบัญชี นายเอกราช มบขุนทด และนายชูชาติ ตรีรัถยานนท์ เลขบัญชี 778-2-02536-2

** เวลาโอนขอให้โอนเป็นเศษสตางค์ด้วยจะง่ายต่อการเช็คยอดครับ
อาทิ 2,500.35 บาท

เมื่อโอนเงินแล้วให้โทรแจ้ง
- มอร์ 089-143-0917
จะได้ไปปรับบัญชีไออุ่น และอัพชื่อเดินทางจริงนะครับ

m_4284ff6.jpg morejung19 [2010-11-22 15:37:48] mail not show 118.172.114.166

1


Comment : 1

????????????????? ???????????????????????????????????????????????????? ????? 2500.25

m_yuimo.jpg yuimo [2010-11-22 17:21:43] 203.121.169.54

Comment : 2

????????? ??? ??????????????????????? ?????

m_4284ff6.jpg morejung19 [2010-11-23 12:45:31] mail not show 223.24.206.46

Comment : 3

?????????? ???????????? ????????? ???? ??????????? ?????????????? ???????? ?????????????????

Post by : ????? [2010-11-23 16:07:35] 202.183.248.166

Comment : 4

(????????) ??????? ????????
(????) ????????? ??????
(golfreeze) ??????? ????????

?????????????????????????

m_2ad715d.jpg golfreeze [2010-11-23 18:32:39] mail not show 116.68.146.74

Comment : 5

???????...

?????? ?????????

m_jill017.jpg jill017 [2010-11-26 08:46:40] mail not show 210.1.29.98

Comment : 6

???????????????? ??????? (??? 350 D) ????????????????????????????????????????????????? ??????????
??????????????? ??????????? - ?????????????? 7782025362 - Chomthai.Kbank
????????? MR. EKARACH MOBKH??????????????? ?????????????? ????? (?????)
??????????????? 5,800.88 ??????????????? 25.00 ???

m_7344b2d.jpg moonoi [2010-11-26 09:40:31] mail not show 116.68.158.82

Comment : 7

???????????????????

????

????? ????????? ????????????

???????? ?????????? ??????????????

m_chao-chomthai.jpg chao-chomthai [2010-11-26 17:40:00] mail not show 58.8.85.103

Comment : 8

???????????????????????????? 2500 ??????????

Post by : buffet. [2010-11-29 11:55:26] 202.183.248.166

Comment : 9

?????? ???????????????????????? ?

m_740ef53.jpg ake_chomthai [2010-11-29 13:53:09] 158.108.66.179

Comment : 10

??????? ????????????????? 2505 ???

m_46ea206.jpg TonKlongwan [2010-11-30 08:49:53] mail not show 125.25.134.53

Comment : 11

?????????? ???????????????????????????
51. ??? (??????? ???????)

m_7344b2d.jpg moonoi [2010-11-30 10:28:16] mail not show 116.68.158.82

Comment : 12

yuimo = ??????? ?????????

m_yuimo.jpg yuimo [2010-12-01 20:18:24] 124.120.175.86

Comment : 13

1/12/10 ?????????????????????????? 5 ????????? & ??????? ????? 5,000 ?. ?????????
(???????/?)
1/12/10 ?????????????????????????? 5 ????????? ????? 2,500 ?. ?????????
(???????/?)

m_7344b2d.jpg moonoi [2010-12-02 09:54:47] mail not show 116.68.158.82

Comment : 14

??????????????????????????????????????????

22 ?????? ???????????? (??????)
29 ????????? ???????? (???)

m_7344b2d.jpg moonoi [2010-12-02 14:19:31] mail not show 116.68.158.82

Comment : 15

2/12/10 ???????????/? ???????????????? ??????????????????????

m_7344b2d.jpg moonoi [2010-12-02 17:12:35] mail not show 116.68.158.82

Comment : 16

???????????????????????????

???-?????? ?????????????? ????S
???-??????? ???????? ????S
????-?????? ????????? ????M
??? -???? ?????????? ????M
???-??????? ????????? ????M

Post by : ????? [2010-12-04 00:12:26] 58.11.61.2

Comment : 17

3/12/10 ??????????????????????
35. ??? (??????? ?????????????) ????? 2,500 ?. ?????????????
??????????????????

m_7344b2d.jpg moonoi [2010-12-07 11:44:38] mail not show 116.68.158.82

Comment : 18

???????....?????????????????...??????????????????
(???????????????????????????????????)

m_41ab022.jpg joyly [2010-12-07 19:59:53] 203.158.4.225

Comment : 19

?????????????? 10 ???????????+????????????????? ??? ????????????????????

m_7344b2d.jpg moonoi [2010-12-08 11:16:10] mail not show 116.68.158.82

Comment : 20???? ???????

?????

Post by : ????? [2010-12-08 21:11:45] mail not show 115.87.201.179

Comment : 21

??????? ??????? (????????????? 10) ???? ???? ??????? ???? ??????????????????

m_7344b2d.jpg moonoi [2010-12-09 11:07:39] mail not show 116.68.158.82

Comment : 22

Zoom ++ Click

9 ??.53
19.30-20.00- ???????????????? ??????????????????????????????
???????????????????????????????? ????????????????? 3
??????????????????? ???? 089-143-0917, ?????? 084-637-4666, ?????????? 084-679-4104

20.00- ??????????m_Kagii.jpg Kagii [2010-12-09 11:25:13] mail not show 203.155.217.2

Comment : 23

??????? ???????
???? ??????? ???????? ?????

?????? ???????

m_46ea206.jpg TonKlongwan [2010-12-09 11:26:13] 125.25.144.226

Comment : 24

??????????????????? ??????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
????????????????????????

m_7344b2d.jpg moonoi [2010-12-09 14:04:57] mail not show 116.68.158.82

1

Bookmark and Share

Reply

 Board v.0.12 beta :: Powered by : PacketLove.com | รับทำ SEO | electric cigarette | เว็บไซต์สำเร็จรูป | เว็บสำเร็จรูป | นั่งสมาธิ| สติปัฏฐาน © 2543-2551-THAILAND, All rights reserved.