Bookmark and Share

สรุปรายชื่ออาสาสมัคร ไออุ่น 5 รอบครูอาสา ไออุ่นพี่สอนน้อง 13-14 พ.ย.

Detail

Zoom ++ Click

สรุปรายชื่ออาสาสมัคร และฝ่ายต่างๆ ในกิจกรรม
ไออุ่นจากพี่ให้น้องครั้งที่ 5
รอบครูอาสา ไออุ่นพี่สอนน้อง
13 - 14 พฤศจิกายน 2553
** อาสาสมัครท่านใดมีรายชื่อแล้ว
แต่ยังไม่ได้ลงฝ่ายต่างๆ ลงชื่อประจำฝ่ายด้วยครับ**

ฝ่ายประสานงานกลาง (3 คน)
* หน้าที่
- ประสานงานเรื่องการดำเนินโครงการ
- ดูแลงบประมาณการดำเนินงาน
- ประมวลผลกิจกรรม และสรุปผลการดำเนินงาน
- ควบคุมเวลาในการดำเนินกิจกรรม
* อาสาสมัคร *
1. พี่เอก (ท่านประธานชมไทย)
2. ป้าแขก (ประธานค่ายไออุ่น 5)
3. มอร์ (ประสานงานไออุ่น 5)


ดรีมทีม (4 คน)
* หน้าที่
- จัดสถานที่ทำกิจกรรม
- ดูแลงานก่อสร้าง
- ดูแลสถานที่พัก เต็นท์ จัดที่พัก
* อาสาสมัคร *
1. ต้นคลอง
2. พี่จิ๋ว
3. โน้ต
4. ต้าร์

ฝ่ายสวัสดิการ (4 คน)
* หน้าที่
- ดูแลเรื่องอาหารการกิน
- ดูแลเรื่องขนม นม เนย สำหรับทำกิจกรรม
- ดูแลเรื่องน้ำดื่ม
- ดูแลเรื่องการปฐมพยาบาล
* อาสาสมัคร *
1. เจ๊นัน
2. ป้อม ศิริราช
3. กุ้งแสง
4. นูนา

ฝ่ายสันทนาการ (13 คน)
* หน้าที่
- จัดกิจกรรมสันทนาการ แก่อาสาสมัคร และเด็ก
- รวบเด็กในการจัดกิจกรรม
- พี่เลี้ยงเด็ก ในแต่ละสี
- ดูแลเด็กในสีของตัวเองตลอดกิจกรรม
- ประสานงานส่วนกลางในการดำเนินกิจกรรม
- นำสันทนาการเด็ก เพลงประจำกลุ่ม ท่าเต้น
และอื่นๆ ที่แสดงความเป็นกลุ่มของตัวเอง
* อาสาสมัคร *
1. แฟร้งค์ (หัวหน้าทีมสันทนาการ)
2. เกตุ แพร่ ฮาญะ
3. เจ๊ก้าน
4. …………………………….
5. …………………………….
6. …………………………….
7. …………………………….
8. …………………………….
9. …………………………….
10. …………………………….
11. …………………………….
12. …………………………….
13. …………………………….


ฝ่ายวิทยากร ฐานการเรียนรู้ (12 คน)
** วิทยากรฐานละ 4 คน**
* หน้าที่
- ดำเนินกิจกรรมฐานการเรียนรู้ 6 ฐาน
- ประสานงานทีมสันทนาการในการดำเนินกิจกรรม
- บ่ายวันเสาร์
ฐานที่ 1. ไอติม หลากสี
ฐานที่ 2. กิจกรรมทำไก่กระดาษ
ฐานที่ 3. กิจกรรมด้านความรู้ทางภาษา
- เช้าวันอาทิตย์
ฐานที่ 1. กิจกรรมทำบัวลอย
ฐานที่ 2. ตุ๊กตาเด้งดึ๋ง
ฐานที่ 3. เป็นฐานสันทนาการ กับกิจกรรมกู้ระเบิด และลำเรียงลูกโป่ง
* อาสาสมัคร *
1. ครูจุ๋ย
2. ครูยาว
3. ครูสุ
4. ครูหนูนา
5. ครูเหว่า
6. ครูไม
7. ครูหมู
8. ครูเมย์
9. ครูเปิ้ล
10. ครูจุ๋ม
11. ครูกิม
12. …………………………….


ฝ่ายพี่เลี้ยงเด็กเล็ก (3 คน)
* หน้าที่
- ดำเนินกิจกรรมฐานการเรียนรู้ 6 ฐาน
- ประสานงานทีมสันทนาการในการดำเนินกิจกรรม
* อาสาสมัคร *
1. …………………………..
2. …………………………..
3. ……………………………


** อาสาที่สามารถลงชื่อกิจกรรมได้ตามฝ่ายงานได้เลยนะครับ
ใครสนใจงานไหน ก็ลงชื่อได้เลยครับ
หมอออม
หมอน่าน
หมอหวาน
หมอมุก
หมอใหม่
หมอแจ๊ก
หมอโชค
ทราย (เพื่อนปุ้ย)
ปุ้ย ( เพื่อนอั๋นๆ )
เต้าหู้
เพื่อนคุณเต้าหู้
เพ้น
พลอยค่ะ
กล๊อฟ์

m_4284ff6.jpg morejung19 [2010-11-05 10:50:43] mail not show 192.168.4.23

1


Comment : 1

???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? 5 ??????????
* ???????????????? *

1. ?????? (???????????????)
2. ?????? (???????????????? 5)
3. ???? (??????????????? 5)
4. ??????
5. ???????
?6. ????
7. ???????
8. ???????????????
9. ??????
10. ???? ??????? )
11. ???????
12. ?????
13. ???????
14. ????
??????
15. ???????
16. ??????
17. ?????
18. ????????
19. ????????
20. ?????
21. ??????
22. ???????
23. ????????
24. ???????
25. ??????

26. ???????
27. ???????
28. ???????

29. ???????
30. ??????
31. ???????
32. ???????
33. ??????
34. ???????
35. ?????? ????????
36. ??????
37. ???? (???????????)

???????????????...
38. ???? (??????????) ????????????????????? ???
39. ???? ???? ????

??????????????? 1-2 ????????????????????
?????????????????????????? (?????????)

**???????????????????????? 40 - 41 ??????? **

m_4284ff6.jpg morejung19 [2010-11-05 10:55:01] mail not show 192.168.4.23

Comment : 2

??????????????????????

1. ??????????? ??????? ??????????????? (??????????????????????)

2. ?????????????????? ????????

3. ?????? ?????????? ??????????????????????????????? ?????????????????????????????
?????????????????????

4. ???????????????? ?????????????? ??????????????????????????????????
**???????????????????????????????????????????????????? ?????????????? ?????????????????????????**

5. ????? ??????????????????????????????? ???????????? ??????????????????????????????????

6. ????????? ??????????? ???????????????????? ??????????????? ????????????????

7. ???????????? (????????????????????????????????????? ??????????????????????????????? ???Buddy
(???????????) 1 ???? ?????? Budder (???????????) ??? 1 ????
???????????????????????????????????????????????

8. ??? ?? ??? ??????????????? ??????????????
??????????????????? ??????????????????????????????
??????????????? ????????????????? 150 ?? ??????

9. ?? ?????????? ???????? ?????????????????????

m_4284ff6.jpg morejung19 [2010-11-05 11:04:25] mail not show 192.168.4.23

Comment : 3

????????????????????????????????? ???

m_3467a80.jpg abijung [2010-11-05 11:15:14] 124.120.81.102

Comment : 4

Zoom ++ Click

??????????????????????...????

m_fbb1ae8.jpg socius2197 [2010-11-08 11:17:05] mail not show 223.207.119.151

Comment : 5

???????????????
?????????????? ????????????????
???????????????????????????????????? 5
???????????????????? ?.????????? ?.???

?????? 12 ????????? 2553
20.00 - ?????? ? ???? ???????? ?????????????
** ???????????????????? **
21.00 - ??????????????????????

?????? 13 ????????? 2553
05.00 - ??????????.????????????????????
** ??? 30 ???? **
05.30 - ?????????????????????
07.00 - ???????????? ?????????????? ????????????.??????
** ????????????????? 60 ???? **
08.00 - ???????????????????????? (???????????????????? ?????????? ???????????????????)
** ??????? ? ???????? ????????? 40 ??.??????? 30 ???? ?????????????????
** ???????? ? ??????????????????????????? 6 ??. ??????? 30 ? 40 ????
** ???????? ? ???????? ????????? 6 ??. ?????????????? 60 ????
10.00 - ?????????? ???????????????????? ????????????????????
** ????????????????? ????????? ??????????????????????
10.30 - ?????????????????????????????? ????????????
** ????????? 60 ???? **
11.30 - ?????????????????????
** ??????????????? **
12.30 - ???????????????? ????? 60 ????
????????????????????? 6 ????? 3 ??? ??????????????? 2 ???????? 1 ???
12.30-13.30 - ?????? 1 ???????????? ?.??????????
13.30-14.30 - ?????? 2 ???????????? ?.??????????
14.30-15.30 - ?????? 3 ???????????? ?????????????????? ??????????
15.30- ???????????????? ?????????????????????
17.30- ????????????
19.00- ???????????????? ??????????? ???????

?????? 14 ????????? 2552
07.00- ?????????????????? ?????????????????????????? ????????????? ????????
08.00- ???????????
** ??????????????????? ????? 60 ????
????????????????????? 6 ????? 3 ??? ??????????????? 2 ???????? 1 ???
08.00-09.00- ?????? 1 ???????????? ?.??????????
09.00-10.00- ?????? 2 ???????????? ?.??????????
10.00-11.00- ?????? 3 ???????????? ?????????????????? ??????????
11.00- ??????????? ??????? ????????????????
** ??????????? ?????????????? **
11.30- ???????????????? ???????????????????????????????
11.45- ?????????????????????
13.30- ????????????????????? ?????? ??.??????
** ????????????????????? ?????????????? **
14.30- ?????????
15.00- ???????????????? (???????????????????????????????????)
16.30- ?????????? ?????????????? ?.??????
18.00- ?????????
** ?????????? ??????????????? ??????????????????? ???????????? **
18.45- ??????????????????
24.00- ?????????? (???????? 1 ?????????)

m_4284ff6.jpg morejung19 [2010-11-08 18:04:36] mail not show 192.168.4.40

Comment : 6

??????????? ?????????????????

m_beaw1997.jpg beaw1997 [2010-11-12 11:19:47] mail not show 223.205.164.186

Comment : 7

?????????????? ??40 ???????????39 ( ???????????????????????????? ??????38. ?????2???
??????????????. ????????????????.

m_4284ff6.jpg morejung19 [2010-11-12 17:02:47] mail not show 223.24.218.225

1

Bookmark and Share

Reply

 Board v.0.12 beta :: Powered by : PacketLove.com | รับทำ SEO | electric cigarette | เว็บไซต์สำเร็จรูป | เว็บสำเร็จรูป | นั่งสมาธิ| สติปัฏฐาน © 2543-2551-THAILAND, All rights reserved.