Bookmark and Share

รับสมัครอาสาสมัครไออุ่น 5 วันที่ 9-13 ธันวาคม 2553 อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

Detail

Zoom ++ Click

โครงการไออุ่นจากพี่ให้น้อง ครั้งที่ 5
9-13 ธันวาคม 2553
บ้านตะโด้กุย อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

โครงการไออุ่นจากพี่ให้น้อง ได้ดำเนินงานมาเป็นปีที่ 5 (2549-2553)
ซึ่งยังคงยึดหลักการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในชุมชนที่ห่างไกล และทุรกันดาร
อันเป็นปัจจัยสำคัญที่เราจะพัฒนาชุมชนได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน และในปี 2553
ทางโครงการได้สำรวจโรงเรียนในพื้นที่ชายแดน ไทย –พม่า ของอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์การศึกษานอกระบบและศูนย์การเรียนรู้ตามอัธยาศัยอำเภอท่าสองยาง
ซึ่งมีโรงเรียนอยู่หลายแห่ง ที่ขาดการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ หรือมีความชำรุดทรุดโทรมอย่างมาก อาทิ
โรงเรียนบ้านตะโด้กุย โรงเรียนบ้านอุระโกร โรงเรียนบ้านวาแหมะคี โรงเรียนบ้านซอแขะกลา
และโรงเรียนบ้านแม่เหว่ย ซึ่งโรงเรียนดังกล่าวขาดพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ เนื่องจากตั้งอยู่ในพื้นที่สูง
และทุรกันดาร


ประวัติพื้นที่ดำเนินการบ้านตะโด้กุย บ้านอุระโกร และบ้านวาแหมะคี
สืบเนื่องมาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีทรงเสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตาก เมื่อปี 2544
ทรงทราบว่าในพื้นที่อำเภอท่าสองยางยังมีกลุ่มบ้านชาวไทยภูเขาจำนวนมากที่ยังไม่มีหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนเข้าไปจัดการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ด้านการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงมีพระราชดำริให้จัดสร้างศูนย์การเรียนรู้ขึ้นในพื้นที่หมู่บ้านตะโด้กุย บ้านอุระโกร
และหมู่บ้านอื่นๆ
อาทิ บ้านมอกูตู้น้อย บ้านวาแหมะคี เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษาแก่เยาวชนในชุมชนดังกล่าว

ความต้องการของโรงเรียนตะโด้กุย
1. ขาดแคลนห้องสมุด และสื่อการเรียนการสอน ห้องสมุดถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีในโรงเรียน
ที่นักเรียนนั้นสามารถแสวงหาความรู้ได้ตามอัธยาศัย ซึ่งโรงเรียนตะโด้กุยนั้นมีไม่มีห้องสมุด
จึงทำให้ตัวนักเรียนเอง หนังสือที่เป็นประโยชน์ ในห้องสมุดโรงเรียน
ซึ่งหนังสือที่มีอยู่เดิมเป็นหนังสือที่ได้รับบริจาคจากบุคคลทั่วไป และจากหน่วยงานราชการ
ที่เป็นหนังสือประเภท นิตยสาร แฟชั่น และหนังสือบทความภาษาอังกฤษที่เกินกว่า
ระดับชั้นเด็กจะสามารถเรียนรู้ และเข้าใจได้ เป็นการสร้างโอกาสการเรียนรู้แก่เยาวชน ให้สามารถพึ่งพา
และเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างดี
2. อาคารเรียนทรุดโทรม โรงเรียนบ้านตะโด้กุย มีอาคารเรียน 1 หลัง และอาคารโรงอาหาร 1หลัง
ซึ่งทั้งสองอาคารใช้ในการเรียนการสอนทั้งสิ้น ปัจจุบันมีสภาพทรุดโทรมผุกร่อนตามกาลเวลา
อีกทั้งยังได้รับผลกระทบจากพายุ ทำให้อาคารเรียนดังกล่าวมีสภาพที่ไม่สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์
3. ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์กีฬา โรงเรียนตะโด้กุย และโรงเรียนอุระโกร เป็นโรงเรียนในสังกัด
กศน. ในพื้นที่ห่างไกล ทำให้ขาดแคลนปัจจัยในการเรียนการสอนอย่างมาก อาทิ อุปกรณ์การเรียน เครื่องเขียน
หนังสือเรียน สมุด ดินสอ อุปกรณ์กีฬา ชุดกีฬา และปิ่นโตสำหรับใส่อาหารกลางวัน
ซึ่งปัจจุบันนักเรียนดังกล่าวยังคงใช้ถุงพลาสติกบรรจุอาหารมารับประทานในช่วงกลางวัน
และนำถุงพลาสติกใบเก่ากลับไปล้างและนำมาใช้ในวันถัดไป
4. สุขภาพฟัน และสุขอนามัย ยังคงมีปัญหาอย่างต่อเนื่อง เยาวชนขาดการเคลือบฟลูออไรด์
และเรียนรู้การรักษาสุขอนามัยอย่างถูกวิธี ทำให้เกิดหาด้านสุขภาพ เจ็บไข้อย่างต่อเนื่อง

m_4284ff6.jpg morejung19 [2010-11-01 16:33:58] mail not show 192.168.4.27

1


Comment : 1

เปิดรับสมัคร อาสาสมัครไออุ่น 5 แล้วครับ
ค่าใช้จ่าย 2,500 บาท แบ่งเป็น
- ค่าเดินทาง 2,000.-
(ค่ารถ ค่าอาหาร ค่าเสื้อ ขนม นม เนย)
- ค่าสนับสนุนกิจกรรม 500.(ให้มากกว่า 500 ก็ได้นะครับ)
(ค่ากิจกรรมที่จัดให้เด็ก อาทิ ค่าขนม และอาหารเด็ก เลี้ยงกลางวัน กับเย็น 2 วันค่าอุปกรณ์จัดกิจกรรม
ค่าหนังสือในห้องสมุด)

m_4284ff6.jpg morejung19 [2010-11-01 17:10:57] mail not show 192.168.4.27

Comment : 2

สามารถโอนเงินค่าเดินทาง และกิจกรรมมาที่
ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยสี่แยกเกษตร
ชื่อบัญชี นายเอกราช มบขุนทด และนายชูชาติ ตรีรัถยานนท์ เลขบัญชี 778-2-02536-2

** เวลาโอนขอให้โอนเป็นเศษสตางค์ด้วยจะง่ายต่อการเช็คยอดครับ
อาทิ 2,500.35 บาท

เมื่อโอนเงินแล้วให้โทรแจ้ง
- มอร์ 089-143-0917
- ต้นคลองวาฬ โทร 084-679-4104
จะได้ไปอัพบัญชีไออุ่น และอัพชื่อเดินทางจริงนะครับ

สิ่งของที่ต้องเตรียมไป
1. เสื้อกันแดด กันฝุ่น และกันหนาว (ถ้าเกิดอากาศหนาวนะ)
2. ยารักษาโรคประจำตัว ยากันยุง
3. ถุงนอน หรือผ้าห่ม เพราะเราต้องไปนอนในโรงเรียน ไม่มีเครื่องนอนบริการจ้า
4. ใครอยากนอนเต็นท์ เรามีทุ่งโล่งๆๆ ให้สำหรับกางเต็นท์ได้อย่างสนุกสนาน **แต่ขอเป็นเต็นท์ใหญ่หน่อยนะ
จะได้อาศัยนอนกันหลายคน ไม่ลำบากตอนกาง และไม่เสียเวลาตอนเก็บครับ**
5. ไฟฉาย หมู่บ้านดังกล่าวใช้โซล่าร์เซลล์ ก็พอมีไฟบ้าง แต่ในช่วงเวลากลางคืนอาจจะต้องปิดไฟ
6. เตรียมตัว และเตรียมใจ ไปจัดกิจกรรมแบบมันส์ และเสริมความรู้ กับเด็กปกาเกอะญอ
7. ออ อย่าลืมจิต อาสาด้วย อันนี้ต้องเอาไปเยอะๆๆ

ขอบคุณครับ มอร์

m_4284ff6.jpg morejung19 [2010-11-01 17:15:22] mail not show 192.168.4.27

Comment : 3

** อย่าลืมกติกา นะครับลงชื่อเล่น ชื่อจริง นามสกุลจริง และเบอร์โทร (เจ้าของกระทู้ที่ลงชื่อ
กรุณาเข้ามาลบเบอร์โทรด้วยตัวเอง หลังจากที่ขึ้นชื่อแล้ว เพราะทางทีมงานไม่สามารถเข้าไปลบได้)

** ส่วนที่ลงชื่อว่า เพื่อนคนโน้น พี่คนนั้น ถ้าไม่แน่ใจ อย่าเพิ่งลงชื่อนะครับจัดการลำบากมากจริงๆ
เพราะเหมือนมาลงชื่อไว้ก่อน ทำให้เราคำนวณอะไรไม่ถูกจริงๆๆ

ขอบคุณครับ

** สำหรับใครที่ไม่ลงชื่อตามข้อตกลง ผมขออนุญาติไม่ขึ้นชื่อให้นะครับ **

m_4284ff6.jpg morejung19 [2010-11-02 09:45:26] mail not show 192.168.4.27

Comment : 4

น้าเบี้ยว อย่าลืมซื้อย้ามใบละ1200 ไปแจกน้องแอม น้องเปิ้ล น้องพลอย ด้วยนะ ฮูฮู้

m_0c79b7f.jpg ploy [2010-11-15 10:27:09] mail not show 202.176.171.196

Comment : 5

Zoom ++ Click

โอนเงินค่าเดินทาง และกิจกรรมมาที่
ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยสี่แยกเกษตร
ชื่อบัญชี นายเอกราช มบขุนทด และนายชูชาติ ตรีรัถยานนท์
เลขบัญชี 778-2-02536-2

** เวลาโอนขอให้โอนเป็นเศษสตางค์ด้วยจะง่ายต่อการเช็คยอดครับ
อาทิ 2,500.35 หรือ 1,503.33 บาท

เมื่อโอนเงินแล้วให้โทรแจ้ง
- มอร์ 089-143-0917
จะได้ไปปรับบัญชีไออุ่น และอัพชื่อเดินทางจริงนะครับ

m_4284ff6.jpg morejung19 [2010-11-17 16:20:00] mail not show 192.168.4.31

Comment : 6

Zoom ++ Click

*** ตอนนี้ทางทีมงานขอสรุปจำนวนคนคราวๆ นะครับว่าแนวทางการดำเนินงานปีนี้ น่าจะมีอาสาสมัครไม่เกิน 60
ท่าน ซึ่งตอนนี้เหลือที่นั่งเพียง 15 ที่เท่านั้น เราจะปิดรับสมัครภายในวันที่ 22 นะครับ
เพราะทราบจำนวนรถที่จะใช้แน่นอนแล้วดังนั้นจึงขอขยายเวลารับสมัครเพิ่มขึ้นอีก 3 วันครับ

m_4284ff6.jpg morejung19 [2010-11-17 16:21:28] mail not show 192.168.4.31

Comment : 7

หมอๆ อาจมีเพิ่มอีกสองสามคนยังจะไปได้อยู่มั๊ยคะพี่

Post by : หมอศิริราช [2010-11-18 00:42:31] 10.7.51.253

Comment : 8

เมื่อวาน ชั่ววูบครับ

ตกลงว่าไป แล้วจะรีบโอนเงินให้นะครับ

ผมไปเพราะเด็ก ไม่ใช่ไปเอาหน้า ดังนั้น ผมจะหน้าด้านไป แบบนี้แหละ เหอๆๆ

m_chao-chomthai.jpg chao-chomthai [2010-11-18 13:09:16] mail not show 58.8.162.171

Comment : 9

(พี harubiji ) พีรภัฒน์ วุฒิ 1 ที่ จัดไป

m_23efe1e.jpg harubiji [2010-11-18 18:55:04] 61.90.143.146

Comment : 10

เมื่อวานรับเงินจากนู๋ติ๊ก(เกศรินทร์ ตีรณวัฒนากูล)2,000 บ. มาแล้วจ้า ที่เหลือ 500
ติ๊กรอจ่ายหน้างานนะจ๊ะ

ปล. เด๋วเจ๊เอาเข้าบัญชีวันจันทร์พร้อมเงินบริจาคของเพื่อนๆ นู๋ติ๊กนะมอร์จัง

m_7344b2d.jpg moonoi [2010-11-19 09:42:36] mail not show 116.68.158.82

Comment : 11

ผู้ร่วมเดินทาง (หลังจากยืนยันหรือชำระค่าเดินทางแล้ว)
1. มอร์ * (ชูชาติ ตรีรัถยานนท์ T. 089-143-0917)
2. ต้น * (อนิรุจน์ อารมย์เย็น)
3. พี่จิ๋ว * (สรยุทธ)
4. เบิร์ด * (ธิตินันท์ ผิวเกลี้ยง)

5. แอนนี่ (ศิริพร เมืองครุธ)
6. เขต (ด.ช.เขตต์ เมืองครุธ)
7. เขม (ด.ช.เขม เมืองครุธ)
8. ฮวง (xxxxxxx)
9. ฮั้ว (มณีรัตน์ โชติชัยตระกูล)
10. พลอย
11. พี่พลอย (ธีรารัตน์ สัณฐิติเจริญวงศ์)
12. กวาง (สุพินดา ตะเคียนโต)
13. มาริโอ้ (กฤตพงศ์ แสวงศรี)
14. โอ (โอฬาร องค์บริรักษ์กุล)
15. เอิง (ชมพูนุช ภักดีเจริญ)
16. Ang (จุฑาทิพย์ อธินิรมิต)
17. จุ๋ม (พรทิพย์ สมิงวรรณ)
18. โน้ต(สมพงษ์ สกุลพิทักษ์)
19 .จอย (วริฏฐา ประเสริฐ)
20. ต้อม* (ชมพูนุธ)
21. เชาเชา* (สุทธิชัย จันทิวงศ์)
22. เจ๊จัน
23. พิชญ์
24. หนานู* (ณัฐติกา เจริญสุขนิรันดร)
25. ป้าแขก* วงกลด เวทางค์กุล)
26. น้าจี* (นิกร โค้วพาณิช)
27. พี่เปิ้ล (สายขวัญ จรูญพันธ์)
28. ติ๊ก (เกศรินทร์ ตีรณวัฒนากูล)
29. เจ๊นัน
30. เพ้น (ณภัทรสรรค์ เผือกผ่อง)
31. โก้ (ณัฐกุล วัชรหิรัฐ)
32. แป๊ค (ปริญญา บรรจงวิวัฒน์)
33. จิ๊บ (พัฒนันต์ ศรีสมบัติ)
34. มิ้นท์ (นวลประไพ น้อยวงศ์)


ผู้สนใจร่วมกิจกรรม
1. ฐาภพ ฉัตรสกุลเอก (น้องเอก)
2. หยก (ธีรดา อุดมทรัพย์)
3. บอย (เอกลักษณ์ ทองนำ)
4. พี (พีรยสถ์ บุญยวัฒน์)
5. บัว (บุณฑริกา อุยะเสถียร)
6. เจ๋ง บางแสน (สมพงษ์ สลับสี)
7. อู๋ พิศิษฐ์ ธนวัฒน์ธาดา
0. Jax พีรพัฒน์ นิลคูหา
8. แบงค์ (ปฐมพล) รุ่นน้องที่ไทยคมไปด้วย
9. บุ๋มบิ๋ม (ทชพร นิฐินันท์กุล)
10. ต้าร์ (ลัทธพล ปิ่นเกตุ)
11. แฟร้งค์ (เอกภพ สิทธิขำ)
12. หมอใหม่
13. หมอเอม
14. หมอปอน
15. หมอนุช
16. หมอเฟิน
17. เฟ่ (ชนินทร์ อินทร์พิทักษ์)
18. ต้น 350D (พรพสก สุขเย็น)
19. พี harubiji (พีรภัฒน์ วุฒิ)
20. ปุ๊ย เวสป้า
21. พ่อใหญ่

ขึ้นรถระหว่างทาง
1. น้าเบี้ยว (ชลเทพ มีสมสืบ)
2. สุ (สุชาดา สกลกิจรุ่งโรจน์) 0814360709 (เพื่อนเกตุ)
3. เกตุ (อภิชญา อัศวรัตนากร)

อาสาสมัครพิเศษ ที่ปรึกษาไออุ่น
1. น้าป๊อบ เอารถไปเองถึงที่พร้อมของบริจาคจากเชียงใหม่

m_4284ff6.jpg morejung19 [2010-11-19 16:35:50] mail not show 192.168.4.42

Comment : 12

Zoom ++ Click

แผนที่การเดินทางไปโรงเรียนบ้านตะโด้กุยครับ
เผื่ออาสาท่านใดสนใจ เดินทางไปเองครับ
ทางลูกรังพอไปได้ แต่ก็สมบุกสมบัน นิดหน่อย
ตามมาตราฐานไออุ่น

m_4284ff6.jpg morejung19 [2010-11-20 00:41:23] mail not show 110.169.18.155

Comment : 13

อนัญพิชญ์ สกุลธนบูรณ์ พี่ต๋อย โอนแล้ว

m_4284ff6.jpg morejung19 [2010-11-22 08:49:55] mail not show 27.55.13.222

Comment : 14

ไปด้วยคน เดี๋ยวโอนเงินให้แล้วบอกค่ะ

m_yuimo.jpg yuimo [2010-11-22 10:58:16] 203.121.169.54

Comment : 15

พึ่งเข้ามาเห็นกิจกรรมดีดีแบบนี้
แต่หมดเขตไปซะแล้ว
ขอส่งใจไปร่วมด้วยละกันนะคะ
เดินทางปลอดภัยนะคะ

Post by : Angkana [2010-11-24 06:32:49] mail not show 223.205.43.87

Comment : 16

ยังไม่หมดเขตครับ ถ้าสนใจไปด้วยกัน ลงชื่อ โอนเงินได้เลยครับคุณ Angkana ^_____^

Post by : พิชญ์ [2010-11-24 18:15:34] 202.183.248.166

Comment : 17

พอดีชื่อสะกดผิดอ่ะครับ รบกวนแก้ให้หน่อยนะครับ
ขอบคุณครับ

32. แป๊ก (ปริญญา บรรจงวิวัฒน์)

Post by : แป๊ก [2010-11-25 23:46:30] 116.58.231.242

Comment : 18

แก้ไขให้เรียบแล้วแล้วครับ สามารถดูได้ในกระทู้ ประกาศรายชื่ออาสาสมัครครับ

m_4284ff6.jpg morejung19 [2010-11-26 10:18:59] mail not show 192.168.4.23

Comment : 19

ต้องขอโทษจริงๆค่ะคุณมอร์ พอดีว่าเพิ่งออกจากห้องผ่าตัดไปด้วยไม่ได้ค่ะ เอาไว้โอกาสหน้าน่ะค่ะ

Post by : พลอย [2010-12-06 16:20:36] mail not show 27.130.48.113

1

Bookmark and Share

Reply

 Board v.0.12 beta :: Powered by : PacketLove.com | รับทำ SEO | electric cigarette | เว็บไซต์สำเร็จรูป | เว็บสำเร็จรูป | นั่งสมาธิ| สติปัฏฐาน dentist bangkok | implant bangkok | veneer bangkok | implant thailand | dentist sukhumvit | dental sukhumvit | fast braces bangkok | tooth whitening bangkok | Huahin Resort | Pool Villa Huahin |

© 2543-2562-THAILAND, All rights reserved.