Bookmark and Share

ผ่ า น ไ ป เ กื อ บ ส อ ง ปี กั บ ที่ นี่...เ ชี ย ง ค า น

Detail

Zoom ++ Click

"เชียงคาน" เมืองสงบริมโขง
นับจากปลายเดือนพฤษภา 2552 เกือบสองปีแล้วสินะที่ไม่ได้มาเยือนเมืองนี้
จากครั้งแรกที่มาเยือนเชียงคานเพียงคนเดียวเมื่อปีที่แล้ว
จากครั้งแรกที่มาเยือนตามคำชวน ตามคำบอกเล่าของใครต่อใคร

ผ่านไปเกือบสองปี เชียงคานเปลี่ยนแปลงไปมาก
ทั้งร้านขายของที่ระลึก ทั้งโฮมสเตย์ ผุดขึ้นยังกับดอกเห็ด
คนเยอะมากกว่าครั้งแรกที่มาค่อนข้างเยอะ (ถึงเยอะมาก)
รถยนต์เข้ามาจอดเยอะมาก บ้านที่เคยถ่ายรูปบางหลัง
...กลับถ่ายไม่ได้เหมือนครั้งก่อน เนื่องจากมีรถมาจอดขวางอยู่

ถนนชายโขง จากที่เคยมีแต่มอเตอร์ไซต์ จักรยาน และคนเดิน
รถวิ่งกันพลุกพล่านไปหมด ซึ่งรู้สึกขวางหูขวางตาทุกครั้งที่ได้เห็น

"วันเวลาเปลี่ยนไป ทุกอย่างเปลี่ยนตาม" ประโยคนี้ใช้ได้ทีเดียวกับเชียงคาน
เชียงคานเปลี่ยนไปตามกาลเวลา...
แม้แต่ใจของคนมาเยือนเชียงคานเช่นชั้นก็เปลี่ยนไป...
แต่ชั้นเชื่อว่ามีสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยน และคงไม่มีทางเปลี่ยน
นั่นคือ... ทุกอย่างเกี่ยวกับ "ไอเดียดีดี"
"ไอเดียดีดี" ไม่ได้เป็นแค่ร้านขายของที่ระลึกสำหรับชั้น
"กุ้งและอ้น" ยังเป็นเจ้าของบ้านที่ดีที่น่ารักเสมอ
"คุณเพลิน" ยังคงเป็นไกด์นำทางที่ยอดเยี่ยม
...ถึงแม้ครั้งนี้คุณเพลินจะทำให้ชั้นทั้งเหนื่อยทั้งเมื่อย...
...เพราะเล่นมาน้ำมันหมดกลางทาง ระหว่างทางกลับจากแก่งคุดคู้...

ขอบคุณ "ทีมงานเซียงกง" ที่อยากมาและเป็นเพื่อนร่วมทางที่ดีเสมอ
และที่สำคัญเหมือนกับทุกทริปที่ผ่านมา คือรูปสวยๆ ที่ชั้นได้รับจากกล้องของคนๆ นี้

m_oandx.jpg oandx [2010-10-18 14:43:02] mail not show 221.128.66.18

1


Comment : 1

Zoom ++ Click

m_oandx.jpg oandx [2010-10-18 14:56:21] mail not show 221.128.66.18

Comment : 2

Zoom ++ Click

m_oandx.jpg oandx [2010-10-18 14:56:52] mail not show 221.128.66.18

Comment : 3

Zoom ++ Click

m_oandx.jpg oandx [2010-10-18 14:57:29] mail not show 221.128.66.18

Comment : 4

Zoom ++ Click

m_oandx.jpg oandx [2010-10-18 15:00:22] mail not show 221.128.66.18

Comment : 5

Zoom ++ Click

m_oandx.jpg oandx [2010-10-18 15:01:41] mail not show 221.128.66.18

Comment : 6

Zoom ++ Click

m_oandx.jpg oandx [2010-10-18 15:02:37] mail not show 221.128.66.18

Comment : 7

Zoom ++ Click

m_oandx.jpg oandx [2010-10-18 15:03:02] mail not show 221.128.66.18

Comment : 8

Zoom ++ Click

m_oandx.jpg oandx [2010-10-18 15:04:08] mail not show 221.128.66.18

Comment : 9

Zoom ++ Click

m_oandx.jpg oandx [2010-10-18 15:04:46] mail not show 221.128.66.18

Comment : 10

Zoom ++ Click

m_oandx.jpg oandx [2010-10-18 15:05:47] mail not show 221.128.66.18

Comment : 11

Zoom ++ Click

m_oandx.jpg oandx [2010-10-18 15:06:50] mail not show 221.128.66.18

Comment : 12

Zoom ++ Click

m_oandx.jpg oandx [2010-10-18 15:08:03] mail not show 221.128.66.18

Comment : 13

Zoom ++ Click

m_oandx.jpg oandx [2010-10-18 15:08:42] mail not show 221.128.66.18

Comment : 14

Zoom ++ Click

m_oandx.jpg oandx [2010-10-18 15:10:15] mail not show 221.128.66.18

Comment : 15

Zoom ++ Click

m_oandx.jpg oandx [2010-10-18 15:10:49] mail not show 221.128.66.18

Comment : 16

Zoom ++ Click

m_oandx.jpg oandx [2010-10-18 15:11:15] mail not show 221.128.66.18

Comment : 17

Zoom ++ Click

m_oandx.jpg oandx [2010-10-18 15:15:18] mail not show 221.128.66.18

Comment : 18

Zoom ++ Click

m_oandx.jpg oandx [2010-10-18 15:16:39] mail not show 221.128.66.18

Comment : 19

Zoom ++ Click

m_oandx.jpg oandx [2010-10-18 15:17:52] mail not show 221.128.66.18

Comment : 20

Zoom ++ Click

m_oandx.jpg oandx [2010-10-18 15:21:59] mail not show 221.128.66.18

Comment : 21

Zoom ++ Click

m_oandx.jpg oandx [2010-10-18 15:22:42] mail not show 221.128.66.18

Comment : 22

Zoom ++ Click

m_oandx.jpg oandx [2010-10-18 15:24:27] mail not show 221.128.66.18

Comment : 23

Zoom ++ Click

m_oandx.jpg oandx [2010-10-18 15:24:53] mail not show 221.128.66.18

Comment : 24

Zoom ++ Click

m_oandx.jpg oandx [2010-10-18 15:26:07] mail not show 221.128.66.18

Comment : 25

Zoom ++ Click

m_oandx.jpg oandx [2010-10-18 15:27:24] mail not show 221.128.66.18

Comment : 26

Zoom ++ Click

m_oandx.jpg oandx [2010-10-18 15:28:00] mail not show 221.128.66.18

Comment : 27

Zoom ++ Click

m_oandx.jpg oandx [2010-10-18 15:29:02] mail not show 221.128.66.18

Comment : 28

Zoom ++ Click

m_oandx.jpg oandx [2010-10-18 15:30:05] mail not show 221.128.66.18

Comment : 29

Zoom ++ Click

m_oandx.jpg oandx [2010-10-18 15:30:54] mail not show 221.128.66.18

Comment : 30

Zoom ++ Click

m_oandx.jpg oandx [2010-10-18 15:31:43] mail not show 221.128.66.18

Comment : 31

Zoom ++ Click

m_oandx.jpg oandx [2010-10-18 15:32:25] mail not show 221.128.66.18

Comment : 32

Zoom ++ Click

m_oandx.jpg oandx [2010-10-18 15:33:06] mail not show 221.128.66.18

Comment : 33

Zoom ++ Click

m_oandx.jpg oandx [2010-10-18 15:33:50] mail not show 221.128.66.18

Comment : 34

Zoom ++ Click

m_oandx.jpg oandx [2010-10-18 15:35:01] mail not show 221.128.66.18

Comment : 35

Zoom ++ Click

m_oandx.jpg oandx [2010-10-18 15:35:23] mail not show 221.128.66.18

Comment : 36

Zoom ++ Click

m_oandx.jpg oandx [2010-10-18 15:35:59] mail not show 221.128.66.18

Comment : 37

Zoom ++ Click

m_oandx.jpg oandx [2010-10-18 15:36:27] mail not show 221.128.66.18

Comment : 38

Zoom ++ Click

m_oandx.jpg oandx [2010-10-18 15:36:53] mail not show 221.128.66.18

Comment : 39

Zoom ++ Click

m_oandx.jpg oandx [2010-10-18 15:37:21] mail not show 221.128.66.18

Comment : 40

Zoom ++ Click

m_oandx.jpg oandx [2010-10-18 15:37:52] mail not show 221.128.66.18

Comment : 41

Zoom ++ Click

m_oandx.jpg oandx [2010-10-18 15:38:45] mail not show 221.128.66.18

Comment : 42

Zoom ++ Click

m_oandx.jpg oandx [2010-10-18 15:39:07] mail not show 221.128.66.18

Comment : 43

Zoom ++ Click

m_oandx.jpg oandx [2010-10-18 15:39:31] mail not show 221.128.66.18

Comment : 44

Zoom ++ Click

m_oandx.jpg oandx [2010-10-18 15:40:04] mail not show 221.128.66.18

Comment : 45

Zoom ++ Click

??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????(??????) ????????????? ??????????????????? T_T

m_oandx.jpg oandx [2010-10-18 15:40:38] mail not show 221.128.66.18

Comment : 46

????????????????????????

?????? ????????

??????

Post by : PostcardGirl [2010-10-18 17:51:58] 110.49.193.131

Comment : 47

????? ???????? ??????????

???????????????????????????????? ????

Post by : PostcardGirl [2010-10-18 17:56:08] 110.49.193.131

Comment : 48

????? ?????????????????? ?????????????????????????????????????? ???????????????? ??????

?????????????????????????? ?????????????????????????????? ???????????????????
????????????????????????

??????????????????????????????????? ????????????????????????????

???????????????????????? ????????

????????????????????????????????????? ??? ????????????????????????????????????????????????

m_740ef53.jpg ake_chomthai [2010-10-19 06:42:39] mail not show 125.25.237.129

Comment : 49

???????? ?????????????????? ??????????????????
??????????? ??????????? ??????????????????????????

??????? ???????????????"???" ???????????

m_0e9ab90.jpg KARN [2010-10-19 11:19:32] 203.107.158.172

Comment : 50

????????????????????

Post by : ?????? [2010-10-24 10:04:28] 202.29.101.2

1

Bookmark and Share

Reply

 Board v.0.12 beta :: Powered by : PacketLove.com | รับทำ SEO | electric cigarette | เว็บไซต์สำเร็จรูป | เว็บสำเร็จรูป | นั่งสมาธิ| สติปัฏฐาน © 2543-2551-THAILAND, All rights reserved.