Bookmark and Share

<--๏ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย <-๏-> Thai Human Imagery Museum ๏-->

Detail

Zoom ++ Click

สวัสดีครับ ^^

ก็ห่างหายไปนานเลย
ช่วงนี้การเรียนกำลังอยู่ในช่วงเร่งรัด
จึงไม่ค่อยได้ออกไปพบปะผู้คน
ไม่ได้หายไปไหนวนเวียนอยู่แถวๆนี้แหละฮะ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสไปเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย
ซึ่งที่นี่ก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนักแค่นครปฐมเอง
อยากให้หลายๆคนได้ไปดูกันว่าศิลปะมันทำได้ถึงขนาดนี้เชียวหรือ??

สำหรับรูปในอัลบั้มนี้ก็จะบรรยายเป็นเชิงวิชาการผสมปนกันไปนะฮะ ^^

พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งแห่งนี้เป็นที่จัดแสดงหุ่นขี้ผึ้งที่หล่อจากไฟเบอร์กลาสแห่งแรกของประเทศไทย
เกิดจากแรงดลใจของผู้สร้างสรรค์กลุ่มหนึ่ง
ซึ่งนำโดย อ.ดวงแก้ว พิทยากรศิลป์
มีวัตถุประสงค์ในอันที่จะส่งเสริม เผยแพร่
อนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของไทย
อันจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าของเยาวชน

m_DestinY.jpg DestinY [2010-03-30 22:18:24] mail not show 183.89.99.154

1 [ 2 ]


Comment : 1

Zoom ++ Click

พระครูภาวนารังสี (เปลื้อง เริงวิเชียร)

เจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2445 พระนครศรีอยุธยา
อุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่ออายุได้ 21 ปี
ท่านเป็นผู้ที่ทำการบูรณปฏิสังขรณ์วัดใหญ่ชัยมงคล
ซึ่งเป็นวัดร้างจนได้รับอนุญาตให้เป็นวัดที่มีสงฆ์จำพรรษาได้
คติธรรมของท่านคือ "อยู่คนเดียวระวังความคิด อยู่กับมิตรระวังวาจา"

m_DestinY.jpg DestinY [2010-03-30 22:22:27] mail not show 183.89.99.154

Comment : 2

Zoom ++ Click

พระธรรมญาณมุนี (ทองย้อย บัวอ่อน)

เจ้าอาวาสวัดกวิศการาม จังหวัดลพบุรี

ท่านเป็นกำลังสำคัญยิ่งในกิจการของคณะสงฆ์
รวมทั้งการศึกษาและการสาธารณสุขของสังคม
จนได้รับปริญญาพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาคุรุศาสตร์
จากสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2526

m_DestinY.jpg DestinY [2010-03-30 22:28:06] mail not show 183.89.99.154

Comment : 3

Zoom ++ Click

พระโพธิญาณเถระ (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

วัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี

ท่านเป็นผู้ที่ทำให้ชาวต่างประเทศรู้ซึ้งในพระพุทธศาสนาจนเข้ามาอยู่ในร่มกาสาวพัตรเป็นจำนวนมาก
รวมทั้งท่านได้เป็นผู้สร้างวัดผ่านานาชาติขึ้น
ท่านยึดหลักธรรมที่ว่า "ทำตนให้ตั้งอยู่ในคุณอันสมควรเสียก่อนแล้วจึงสอนคนอื่นทีหลัง"

m_DestinY.jpg DestinY [2010-03-30 22:30:15] mail not show 183.89.99.154

Comment : 4

Zoom ++ Click

หลวงจีนคณาณัตจีนพรต (ท่านไต้ซือเย็นบุญ)

ท่านเป็นพระสงฆ์นิกายมหายานเกิดเมื่อปี พ.ศ. 2463 ที่มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
แต่มาบวชเป็นสามเณรในประเทศไทย แล้วไปอุปสมบทเป็นพระภิกษุที่เมืองจีน
ท่านเดินทางกลับเข้ามาจำพรรษาในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2490
ท่านได้ปฏิบัติภารกิจของสงฆ์ด้วยพรหมวิหารธรรม จนถึงแก่มรณภาพเมื่อปี พ.ศ. 2526 อายุ 63 ปี

m_DestinY.jpg DestinY [2010-03-30 22:32:51] mail not show 183.89.99.154

Comment : 5

Zoom ++ Click

ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา (ครูบาวงศ์)

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม จังหวัดลำพูน

ท่านเป็นที่เคารพนับถืออย่างยิ่งของชาวกะเหรี่ยงในอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
ท่านเป็นนักพัฒนาผู้นำชาวเขาชาวกะเหรี่ยงให้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ และมีการดำรงชีพที่ดีขึ้น

m_DestinY.jpg DestinY [2010-03-30 22:34:10] mail not show 183.89.99.154

Comment : 6

Zoom ++ Click

พระสุพรหมยานเถระ (ครูบาพรหมจักร์)

วัดพระพุทธบาทตากผ้า อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

ท่านเป็นผู้ที่ทำให้วัดพระพุทธบาทตากผ้าซึ่งร้างมานานเกือบพันปีกลับฟื้นเจริญรุ่งเรืองขึ้นอีกครั้งหนึ่ง
ท่านเป็นสงฆ์ที่มักน้อยถือสันโดษด้านปัจจัย 4 และมีเมตตาธรรมสูง
ท่านถึงแก่มรณภาพเมื่อปี พ.ศ. 2530

m_DestinY.jpg DestinY [2010-03-30 22:36:52] mail not show 183.89.99.154

Comment : 7

Zoom ++ Click

พระราชสังวราภิมณฑ์ (หลวงปู่โต๊ะ)

วัดประดู่ฉิมพลี กรุงเทพมหานคร

บรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ 17 ปี
แล้วอุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่ออายุ 20 ปี
ท่านประพฤติ ปฏิบัติอยู่ในสมณธรรม
ออกธุดงค์จาริกไปยังสถานที่ต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ท่านมรณภาพเมื่ออายุ 94 ปี โดยได้รับพระราชทานบำเพ็ญพระราชกุศลถวายหลวงปู่

m_DestinY.jpg DestinY [2010-03-30 22:39:51] mail not show 183.89.99.154

Comment : 8

Zoom ++ Click

พระมงคลเทพมุนี (หลวงพ่อวัดปากน้ำ)

วัดปากน้ำ กรุงเทพมหานคร

ผู้มุ่งปฏิบัติด้านวิปัสสนากรรมฐานอย่างแรงกล้า จนได้เห็นกายต่างๆขึ้น ถึงขั้นธรรมกาย
ท่านได้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่วงการพระพุทธศาสนาเป็นอเนกอนันต์
จนถึงมรณภาพ เมื่อปี พ.ศ. 2502 ชนมายุ 75 ปี

m_DestinY.jpg DestinY [2010-03-30 22:41:45] mail not show 183.89.99.154

Comment : 9

Zoom ++ Click

พระนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาจารย์ (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

วัดหินหมากเป้ง อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

บวชเป็นสามเณรเมื่ออายุ 16 ปี และอุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่ออายุ 22 ปี
เป็นศิษย์ของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
ท่านจำพรรษาอยู่เกือบทุกภาคของประเทศมาแล้ว
ปัจจุบันท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดหินหมากเป้ง จ.หนองคาย
ซึ่งจัดเป็นสำรักปฏิบัติธรรมที่สำคัญแห่งหนึ่ง

m_DestinY.jpg DestinY [2010-03-30 22:44:30] mail not show 183.89.99.154

Comment : 10

Zoom ++ Click

หลวงพ่อเกษม เขมโก

สุสานไตรลักษณ์ จ.ลำปาง

ท่านเป็นพระที่พากเพียรเจริญวิปัสสนากรรมฐานเป็นอย่างยิ่ง
โดยถือสันโดษและใช้อำนาจจิตเข้าควบคุมร่างกายเพื่อการเข้าสู่สมาธิเบื้องหน้าเชิงตะกอน
ท่านหมดสิ้นกิเลสแล้วและเปี่ยมล้นด้วยเมตตาธรรมอย่างสูงส่ง

m_DestinY.jpg DestinY [2010-03-30 22:46:00] mail not show 183.89.99.154

Comment : 11

Zoom ++ Click

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)

วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร

กำเนิดในปี พ.ศ. 2319 บรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ 13 ปี
ได้เป็นนาคหลวงอุปสมบทที่วัดตะไกร จ.พิษณุโลก
เคยเป็นพระพี่เลี้ยงและครูสอนหนังสือขอมแก่เจ้าฟ้ามงกุฎ เมื่อคราวทรงผนวชเป็นสามเณร
มีสติปัญญาปฏิภาณโวหารฉลาดหลักแหลมและเคร่งครัดในข้อธุดงควัตรทุกประการ
ท่านถึงแก่มรณภาพเมื่อชนมายุได้ 85 ปี

m_DestinY.jpg DestinY [2010-03-30 22:48:19] mail not show 183.89.99.154

Comment : 12

Zoom ++ Click

Zoom ออกมาอีกนิด ^^

m_DestinY.jpg DestinY [2010-03-30 22:49:27] mail not show 183.89.99.154

Comment : 13

Zoom ++ Click

Zoom ออกมาอีกหน่อย ^^

m_DestinY.jpg DestinY [2010-03-30 22:49:56] mail not show 183.89.99.154

Comment : 14

Zoom ++ Click

พระครูวิมลคุณากร (หลวงปู่ศุข)

วัดปากคลองมะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท

เกิดในแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4
อุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่ออายุ 20 ปี
มีอำนาจจิตกล้าแข็งและเชี่ยวชาญในพระไตรปิฎก
จนได้รับความนับถือและเป็นพระอาจารย์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
ท่านถึงแก่มรณภาพด้วยโรคชรา เมื่อปี พ.ศ. 2460

m_DestinY.jpg DestinY [2010-03-30 22:51:29] mail not show 183.89.99.154

Comment : 15

Zoom ++ Click

หลวงปู่ทวด

วัดช้างให้ จ.ปัตตานี

กิตติศัพท์ของท่านเลื่องลือในนามของ "หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด"
ท่านบวชเป็นสามเณรเมื่ออายุ 15 ปี
เมื่ออายุครบได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุที่เมืองนครศรีธรรมราช
แต่ได้ธุดงค์จาริกมารจำพรรษาที่วัดราชานุวาส กรุงศรีอยุธยา
ครั้นชราภาพจึงกลับไปจำพรรษาที่วัดพัทธสิงห์บรรพตพะโคะและมรณภาพที่ไทรบุรี
แต่สานุศิษย์ได้จัดฌาปนกิจให้ที่วัดช้างให้ เมืองปัตตานี

m_DestinY.jpg DestinY [2010-03-30 22:52:34] mail not show 183.89.99.154

Comment : 16

Zoom ++ Click

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

วัดป่าสุธาวาส จังหวัดสกลนคร

นับเป็นบุรพาจารย์ของคณะพระกรรมฐานทั่วประเทศ
ท่านฝักใฝ่ในการบำเพ็ญเพียรภาวนาธรรมจนปรากฏเป็นที่เคารพและศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั้งประเทศ
ในปี พ.ศ. 2487 ท่านได้จำพรรษาที่วัดบ้านหนองผือ
จนอายุได้ 80 ปี จึงถึงแก่มรณภาพสานุศิษย์จึงได้นำท่านไปไว้ที่วัดป่าสุธาวาส จังหวัดสกลนคร

m_DestinY.jpg DestinY [2010-03-30 22:54:17] mail not show 183.89.99.154

Comment : 17

Zoom ++ Click

ครูบาศรีวิชัย สิริวิชโย

วัดบ้านป้าง อ.ลี้ จ.ลำพูน

ท่านกำเนิดเมื่อปี พ.ศ. 2421 บวชเป็นสามเณรเมื่ออายุ 18 ปี
และอุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่ออายุ 20 ปีที่วัดดอยแต จ.ลำพูน
ท่านเป็นผู้นำแห่งความศรัทธาจากผู้ที่เลื่อมใสท่านจำนวนกว่า 5000 คน
สร้างถนนสายครูบาศรีวิชัยสู่พระธาตุดอยสุเทพ
ระยะทาง 11 กิโลเมตรได้สำเร็จภายในเวลาเพียง 5 เดือน 25 วัน
ท่านถึงแก่มรณภาพเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2481

m_DestinY.jpg DestinY [2010-03-30 22:55:51] mail not show 183.89.99.154

Comment : 18

Zoom ++ Click

Texture ลวดลายบนกำแพงในห้องแสดงหุ่นขี้ผึ้งชุด "พระบรมรูปพระมหากษัตริย์ราชสงศ์จักรี"

m_DestinY.jpg DestinY [2010-03-30 22:57:59] mail not show 183.89.99.154

Comment : 19

Zoom ++ Click

ประตูที่ติดโชว์ในห้องแสดงหุ่นขี้ผึ้งชุด "พระบรมรูปพระมหากษัตริย์ราชสงศ์จักรี"

m_DestinY.jpg DestinY [2010-03-30 22:59:01] mail not show 183.89.99.154

Comment : 20

Zoom ++ Click

ผลงานเทิดพระเกียรติ
ประกอบด้วยหุ่นจำลองพระบรมรูปอดีตพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรี รัชกาลที่ 1-8

รัชกาลที่ 1 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจักรีบรมนาถฯ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
รัชกาลที่ 2 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอิศรสุนทรฯ พระพุทธเลิศหล้านภาลัย
รัชกาลที่ 3 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาเจษฏาบดินทร์ฯ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฏฯ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราช
รัชกาลที่ 6 พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 7 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกฯ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 8 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลฯ พระอัฐมรามาธิบดินทร

m_DestinY.jpg DestinY [2010-03-30 23:04:50] mail not show 183.89.99.154

Comment : 21

Zoom ++ Click

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

กับ

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

m_DestinY.jpg DestinY [2010-03-30 23:08:18] mail not show 183.89.99.154

Comment : 22

Zoom ++ Click

ครูจวงจันทน์ จันทร์คณา "บรมครูพรานบูรพ์"

ครูจวงจันทน์ จันทร์คณา เกิดเมื่อวันเสาร์ที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๔๔ ที่จังหวัดเพชรบุรี
เป็นบุตรของหลวงราชสมบัติ (จันทร์) และนางสร้อย
ท่านเสียชีวิตด้วยระบบลมหายใจล้มเหลว
เมื่อวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๙ อายุได้ ๗๔ ปีบริบูรณ์

ท่านเป็นผู้สืบทอดละครร้องจากกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์
บทละครร้องหลายเรื่องที่ประพันธ์โดยบรมครูพรานบูรพ์
ได้รับความนิยมจากแฟนละครติดต่อกันมา
ผลงานที่สร้างชื่อเสียงมาก คือ ละครเรื่อง "จันทร์เจ้าขา"
เปิดแสดงครั้งแรก ณ เวทีพัฒนากร ในปี พ.ศ. ๒๔๗๔
และเรื่อง "โรสิตา" เปิดแดงครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๕

ในปี พ.ศ. ๒๔๗๔ - ๒๔๘๐
ประชาชนทั้งในกรุงเทพและชนบทนิยมชมชื่นเพลงของบรมครูพรานบูรพ์อย่างกว้างขวาง
นับได้ว่าท่านเป็นนักปฏิรูปเพลงไทยในด้านรูปแบบคนแรกของเมืองไทย

m_DestinY.jpg DestinY [2010-03-30 23:11:24] mail not show 183.89.99.154

Comment : 23

Zoom ++ Click

ครูเอื้อ สุนทรสนาน "สุนทราภรณ์"

ครูเอื้อ สุนทรสนาน (สุนทราภรณ์) เกิดเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๕๓ ที่จังหวัดสมุทรสงคราม
บิดาชื่อ นายดี สุนทรสนาน มารดาชื่อ นางแส สุนทรสนาน
สมรสกับ คุณอาภรณ์ กรรณสูต ในปี พ.ศ. ๒๔๘๙
และมีทายาทเพียงคนเดียวคือ คุณอติพร สุนทรสนาน
ครูเอื้อถึงแก่กรรม ณ โรงพยาบาลพญาไท
เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๔ รวมอายุได้ ๗๑ ปี ๒ เดือน ๑๑ วัน

ท่านเป็นหัวหน้าวงดนตรีคนแรกของกรมโฆษณาการ
ได้แต่งเพลงเผยแพร่ออกอากาศเป็นที่นิยมของคนทั่วไปอย่างกว้างขวาง
ผู้ฟังทั่วไปรู้จักในนาม "สุนทราภรณ์"
ที่มาของชื่อวง "สุนทราภรณ์" มาจากครูเอื้อได้นำเอานามสกุลของตนเองไปบวกกับชื่อคนรัก
เมื่อ "สุนทรสนาน" สนธิ "อาภรณ์" เป็น "สุนทราภรณ์"

วันที่ครูเอื้อปลาบปลื้มใจที่สุดในชีวิตนักดนตรี
คือ วันที่ได้รับพระราชทานเหรียญรูปเสมาทองคำพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร.
จากพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เมื่อวันครบรอบ ๓๐ ปี ของวงดนตรีสุนทราภรณ์ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๒

ผลงานด้านเพลงที่แต่งไว้มีหลายประเภท เช่น เพลงถวายพระพร เพลงปลุกใจ เพลงสดุดี
เพลงประจำจังหวัดและมหาวิทยาลัย หรือสถาบันต่างๆ เพลงรำวง เพลงรัก เพลงชมธรรมชาติ เพลงประกอบละครเวที
ละครวิทยุ ละครโทรทัศน์ และภาพยนตร์ ฯลฯ
รวมทั้งสิ้นประมาณ ๒,๐๐๐ เพลง และเพลงสุดท้ายที่ร้อง คือ เพลง "พระเจ้าทั้งห้า"
ผลงานที่ได้รับความนิยมแพร่หลายมาก เช่น นวลปรางค์นางหมอง นางฟ้าจำแลง คิดถึง ขอให้เหมือนเดิม เป็นต้น

m_DestinY.jpg DestinY [2010-03-30 23:15:27] mail not show 183.89.99.154

Comment : 24

Zoom ++ Click

ครูไพบูลย์ บุตรขัน "ราชา นักแต่งเพลงลูกทุ่ง"

ครูไพบูลย์ บุตรขัน เกิดเมื่อวันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๑ ณ หมู่บ้านท้องคุ้ง ต.เชียงรากใหญ่ อ.สามโคก
จ.ปทุมธานี บิดาชื่อ นายบุตร ประณีต มารดาชื่อ นางพร้อม ประณีต ได้สมรสกับ นางจันทิมา ไม่มีบุตรธิดา
ครูไพบูลย์ ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ รวมอายุ ๕๔ ปี

ครูไพบูลย์ บัตรขัน ได้เขียนบทละครแพร่ออกทางวิทยุเป็นที่รู้จักทั่วไป
รวมทั้งประพันธ์เพลงสร้างสรรค์ผลงานเพลงที่มีความไพเราะเป็นอมตะไว้อย่างมากมาย
และยังมีส่วนในการสร้างภาพยนตร์ทั้งการเขียนบทและการเขียนเพลง มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก
ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเป็นอมตะตราบเท่าทุกวันนี้

ครูไพบูลย์ บุตรขัน ได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙
ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๔
หลังจากนั้นยังได้รับรางวัลต่างๆอีกเป็นจำนวนมากจากผลงานเพลงที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย
จนได้รับการยกย่องเป็น "บิดาแห่งเพลงลูกทุ่ง"

m_DestinY.jpg DestinY [2010-03-30 23:19:15] mail not show 183.89.99.154

Comment : 25

Zoom ++ Click

มหาตมา คานธี บิดาแห่งประชาชาติอินเดีย

(มหาตมา) โมหันทาส กรรมจันท คานธี (Mohandas Karamchand Gandhi)
เกิดเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ค.ศ. ๑๘๖๙ ณ แคว้นคุชราต (Gujarat) ประเทศอินเดีย
เมื่อคานธีอายุ ๑๓ ปี ได้สมรสกับเด็กหญิงคนหนึ่งชื่อ กัสตุรบา (Kasturba) ตามประเพณีท้องถิ่นในสมัยนั้น
คานธีเป็นนักการเมืองได้ต่อสู้เพื่ออิสรภาพของประเทศจากการปกครองของอังกฤษ
โลกจะต้องจดจำคานธี ผู้ซึ่งได้รับการขนานนามว่า มหาตมา แปลว่า ผู้มีจิตใตสูงส่ง
คานธีใช้วิธีการของอหิงสาในการแก้ปัญหาระหว่างมวลมนุษย์
คานธีจบชีวิตลง เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ค.ศ. ๑๙๔๘

m_DestinY.jpg DestinY [2010-03-30 23:22:04] mail not show 183.89.99.154

Comment : 26

Zoom ++ Click

อับราฮัม ลินคอล์น ประธานาธิบดีผู้ปลดปล่อยทาสของ สหรัฐอเมริกา

อับราฮัม ลินคอล์น (Abraham Lincoln) เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ค.ศ. ๑๘๐๙
ในกระท่อมไม้ซุงใกล้เมืองฮอดเกนวิลล์ (Hodgenville) รัฐเคนตั๊กกี้ (Kentucky)
เป็นบุตรของโธมัส (Thomas) และ แนนซี่ แฮงส์ ลินคอล์น (Nancy Hanks Lincoln)
ในปี ค.ศ. ๑๘๔๒ ได้แต่งงานกับ แมรี่ ทอดด์ (Mary Todd)
มีบุตร ๔ คน ลินคอล์น ถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ค.ศ. ๑๘๖๕

ท่านเป็นประธานาธิบดีคนที่ ๑๖ ของสหรัฐอเมริกา สังกัดพรรครีพับลิกัน (ค.ศ. ๑๘๖๑ - ๑๘๖๕)
นโยบายเลิกระบบทาสของลินคอล์นเป็นเหตุให้เกิดสงครามกลางเมืองในอเมริกา
ระหว่างรัฐทางภาคเหนือกับรัฐทางภาคใต้
ท่านได้รับสมญาว่าเป็น ประธานาธิบดีผู้ปลดปล่อยทาสของสหรัฐอเมริกา

m_DestinY.jpg DestinY [2010-03-30 23:29:24] mail not show 183.89.99.154

Comment : 27

Zoom ++ Click

เซอร์ วินสตัน เชอร์ชิล นายกรัฐมนตรีวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่แห่งประเทศอังกฤษ

วินสตัน เชอร์ชิล (Winston Churchill) รัฐบุรุษอังกฤษ
เกิดเมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ค.ศ. ๑๘๗๔
ณ ปราสาทเบลนไฮม์ (Blenheim Palace), วูดสต๊อก (Woodstock), ออกฟอร์ดเชียร์ (Oxfordshire)
เป็นหลานของ จอห์น เชอร์ชิล (John Churchill)
เชอร์ชิลเป็นนายกรัฐมนตรี ๒ สมัย คือ ระหว่าง ปี ค.ศ. ๑๙๔๐ - ๑๙๔๕ และระหว่างปี ค.ศ. ๑๙๕๑ - ๑๙๕๕

ท่านได้แสดงให้เห็นถึงสมรรถภาพความเป็นผู้นำอันหาได้ยาก
อีกทั้งความสามารถอันยอดเยี่ยมในฐานะนักพูด
เซอร์ วินสตัน เชอร์ชิล (Sir Winton Churchill) มีส่วนช่วยในการนำชัยชนะมาสู่ฝ่ายพันธมิตร
ด้วยการรักษากำลังใจของฝ่ายอังกฤษและรักษาเอกภาพของฝ่ายพันธมิตร จนฝ่ายพันธมิตรได้ชัยชนะเหนือฝ่ายอักษะ

วินสตัน เชอร์ชิล ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ค.ศ. ๒๔๖๕
งานเขียนชิ้นสำคัญๆ ได้แก่ สงครามโลกครั้งที่สอง (ค.ศ. ๑๙๔๘ - ๑๙๕๓) ประวัติศาสตร์
ประชากรผู้พูดภาษาอังกฤษ (ค.ศ. ๑๙๕๖ - ๑๙๕๘)
เซอร์ วินสตัน เชอร์ชิล ได้รับรางวัลโนเบล สาขาวรรณกรรม ในปี ค.ศ. ๑๙๕๓

m_DestinY.jpg DestinY [2010-03-30 23:33:19] mail not show 183.89.99.154

Comment : 28

Zoom ++ Click

รีรีข้าวสาร สองทะนานข้าวเปลือก
เลือกท้องใบลาน เก้บเบี้ยใต้ถุนร้าน
คดข้าวใส่จาน พานเอาคนข้างหลังไว้ให้ดี

m_DestinY.jpg DestinY [2010-03-30 23:35:07] mail not show 183.89.99.154

Comment : 29

Zoom ++ Click

แมงมุมขยุ้ม หลังคา แมวกินปลา หมากัดกระพุ้งก้น

m_DestinY.jpg DestinY [2010-03-31 00:02:07] mail not show 183.89.99.154

Comment : 30

Zoom ++ Click

จ้ำจี้มะเขือเปาะ กระเทาะหน้าแว่น พายเรืออกแอ่น กระแท่นต้นกุ่ม สาวๆ หนุ่มๆ อาบน้ำท่าไหน
อาบน้ำท่าวัด เอาแป้งที่ไหนผัด เอากระจกที่ไหนส่อง เยี่ยมๆ มองๆ นกขุนทองร้องฮู้

m_DestinY.jpg DestinY [2010-03-31 00:11:44] mail not show 183.89.99.154

Comment : 31

Zoom ++ Click

ขี่ม้าส่งเมือง

m_DestinY.jpg DestinY [2010-03-31 00:13:11] mail not show 183.89.99.154

Comment : 32

Zoom ++ Click

อีกรูปก็แล้วกัน ^^

m_DestinY.jpg DestinY [2010-03-31 00:13:45] mail not show 183.89.99.154

Comment : 33

Zoom ++ Click

หัวล้านชนกัน

m_DestinY.jpg DestinY [2010-03-31 00:14:44] mail not show 183.89.99.154

Comment : 34

Zoom ++ Click

สุนทรภู่ กวีเอกของโลก

สุนทรภู่เป็นกวีเอกของโลก มีชื่อเสียงในด้านสำนวนกลอน
เป็นที่เลื่องลือจนได้รับการยกย่องว่าเป็นบรมครูกลอนแปด
และได้รับการยอมรับนับถือว่าเป็นกวีที่มีจินตนาการกว้างไกล
สร้างโครงเรื่องและเนื้อหาของนิทานได้น่าสนใจชวนแก่การติดตาม

ลักษณะเด่นทั้งมวลของท่านกวีสุนทรภู่ถูกถ่ายทอดและรวมอยู่ในวรรณคดีเอกของท่าน
คือ นิทานคำกลอน เรื่อง พระอภัยมณี อย่างครบถ้วน ทั้งเนื้อหาสาระ และสุนทรียะแห่งอักษร

สุนทรภู่ได้รับการประกาศเกียรติคุณให้เป็นกวีของโลก
จากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
ในวาระครบรอบ ๒๐๐ ปีเกิดของท่าน เมื่อพุทธศักราช ๒๕๒๙ นับเป็นเกียรติประวัติของกวีไทย
และเป็นความภาคภูมิใจของชาวไทยสืบไป

m_DestinY.jpg DestinY [2010-03-31 00:17:53] mail not show 183.89.99.154

Comment : 35

Zoom ++ Click

ชุดวรรณคดีไทย เรื่อง พระอภัยมณีของสุนทรภู่

m_DestinY.jpg DestinY [2010-03-31 00:20:31] mail not show 183.89.99.154

Comment : 36

Zoom ++ Click

โรงบ่อนเบี้ย

m_DestinY.jpg DestinY [2010-03-31 00:22:59] mail not show 183.89.99.154

Comment : 37

Zoom ++ Click

ทาสในประเทศไทย

ทาสในประเทศไทยจะเริ่มต้นมีมาตั้งแต่สมัยใดไม่ปรากฏแน่ชัด
แต่ที่ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษร มีในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี
เข้าใจว่าได้รับอิทธิพลมาจากสถาบันทาสของฮินดูสมัยโบราณ

m_DestinY.jpg DestinY [2010-03-31 00:24:59] mail not show 183.89.99.154

Comment : 38

Zoom ++ Click

ชีวิตใหม่

ทาสในเมืองไทยมีโอกาสจะพ้นจากความเป็นทาส ได้ โดยวิธีการต่างๆ ดังนี้

1. ถ้านายเงินโปรดให้ทาสบวชเป็นภิกษุหรือสามเณรหรือบางทีแม้ภายหลังจะลาสิขาบทแล้ว
ก็ถือว่าพ้นจากการเป็นทาส

2. นายเงินใช้ให้ทาสไปรบในยามสงครามและถูกจับเป็นเชลย ต่อมาเมื่อพ้นจากการเป็นเชลย ก็พ้นจากการเป็นทาส

3. ทาสน้อยร้องว่า นายเงินเป็นกบฏ ถ้าสอบสวนได้ความแน่ชัดว่า นายเงินเป็นกบฏต่อบ้านเมืองจริง
ทาสก็พ้นจากการเป็นทาส

4. นายเงิน พ่อของนายเงิน หรือพี่น้องลูกหลานของนายเงิน เอาทาสเป็นภรรยา
ให้ทาสนั้นเป็นไทและให้ลูกที่เกิดมาเป็นไทด้วย

5. ทาสทำกิจการงานให้นายเงินจนตัวตาย นายเงินจะเรียกค่าเสียหายมิได้ แต่ถ้าตายด้วยเหตุอื่น
นายเงินเรียกค่าเสียหายได้

6. การไถ่ ใครจะเป็นคนไถ่ก็ได้ ตัวเองไถ่ตัวเองก็ได้ ผู้ขายมาไถ่ก็ได้
หรือใครจะมาไถ่ก็ได้มิได้ห้ามผู้มาทำการไถ่ไว้

m_DestinY.jpg DestinY [2010-03-31 00:28:53] mail not show 183.89.99.154

Comment : 39

Zoom ++ Click

ขอขอบคุณ

เพื่อนร่วมเดินทาง
- ณิชา

สถานที่
- พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย

ข้อมูล
- พิพิธภัณฑ์ หุ่นขี้ผึ้งไทย
- วิกิพีเดีย

^^o^^

m_DestinY.jpg DestinY [2010-03-31 00:31:53] mail not show 183.89.99.154

Comment : 40

Zoom ++ Click

ปิดท้ายกันที่รูปนี้นะครับ

ขอบคุณผู้ชมทุกท่าน

ไว้พบกันใหม่กระทู้หน้า

สวัสดีครับ

^^o^^

m_DestinY.jpg DestinY [2010-03-31 00:32:57] mail not show 183.89.99.154

Comment : 41

สวยๆๆๆ
ที่เที่ยวไม่ไกล

น่าไป
เหมือนจิงมากมาย

m_46ea206.jpg TonKlongwan [2010-03-31 09:35:23] mail not show 202.29.153.10

Comment : 42

แสงงาม....สวย

เหมือนของจริงมากมาย

m_jill017.jpg jill017 [2010-03-31 10:13:52] mail not show 203.107.217.194

Comment : 43

ขอบคุณ ที่ขอบคุณ

ภาพสวยดี เหมือนของจริงดี

แต่ของจริงที่พิพิธภัณฑ์ ดูน่ากลัวอ่ะ

...............................................................

นั่งรถไฟมันเพลินดีเนอะ

m_80c24e9.jpg nincha_ha_all day [2010-03-31 11:27:57] 124.122.97.125

Comment : 44

ใกล้บ้านพี่ แต่ไม่มีโอกาสได้ไป
สงสัยต้องตามรอยซะแระ ไม่ชวนเลยนะไอ่ฟู ชิส์

Post by : คูอ๋อย ดูเม็กซ์ [2010-03-31 13:00:04] 221.128.66.18

Comment : 45

โอ้วๆๆๆ สวยงามมากๆ ภาพคมดี ถูกใจขาวนิคนักแล 555
ว่าไปเหมือนได้ดูด้วยตาตัวเองเลยว่ะไอ้น้องรัก
แล้วไงเดี๋ยวมีโอกาสจะตามรอยไปบ้าง ยังไม่เคยไปเลย อิอิอิ

m_23efe1e.jpg harubiji [2010-03-31 17:59:17] 203.158.225.68

Comment : 46

ภาพสวยงามคมชัด พร้อมข้อมูลแน่นปึกเลย ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะน้องต้น

m_740ef53.jpg ake_chomthai [2010-03-31 18:25:10] 158.108.66.179

Comment : 47

ภาพสวยคมชัด

m_i_dinlampang.jpg i_dinlampang [2010-04-01 11:52:49] 118.172.108.239

Comment : 48

สวยแห่ะ...

m_tuman47.jpg tuman47 [2010-04-05 09:47:52] 202.80.239.130

Comment : 49

นิคนี่เยี่ยมจริงๆ นะ
ภาพสวยมากๆ จ๊ะ ฟู
ข้อมูลเพียบบบบ

m_nuchtato.jpg nuchtato [2010-04-05 12:56:03] 58.10.0.96

Comment : 50

ขอบคุณมากพี่ๆทุกท่านเลยครับที่เข้ามาติชม

ว่างๆก็อยากให้ลองไปเที่ยวที่นี่กัน ไม่ไกล ไปสบายๆ

m_DestinY.jpg DestinY [2010-04-05 13:12:36] 183.89.33.76

1 [ 2 ]

Bookmark and Share

Reply

 Board v.0.12 beta :: Powered by : PacketLove.com | รับทำ SEO | electric cigarette | เว็บไซต์สำเร็จรูป | เว็บสำเร็จรูป | นั่งสมาธิ| สติปัฏฐาน dentist bangkok | implant bangkok | veneer bangkok | implant thailand | dentist sukhumvit | dental sukhumvit | fast braces bangkok | tooth whitening bangkok | Huahin Resort | Pool Villa Huahin |

© 2543-2562-THAILAND, All rights reserved.