Bookmark and Share

14 องศากับ 3000 โบก

Detail

Zoom ++ Click

มีโอกาศได้ออกรอบถ่ายภาพกับเพื่อนสมาชิก TSD เลยนำภาพสถานที่

ท่องเที่ยวของ จังหวัดอุบล ราชธานีมาให้ชมกันบ้าง เผื่อใครคิดสถานที่

เที่ยวไม่ออกอยากจะไปลองบ้าง ตอนนี้อากาศหนาวเย็น

m_8a08151.jpg mercedess [2010-01-18 13:36:38] mail not show 172.168.1.167

1 [ 2 ]


Comment : 1

Zoom ++ Click

ออกเดินทางจาก กทม เย็นวันศุกร์ถึง จังหวัดอุบลฯ ก็ช่วงสาย ๆ แล้ว

หลังจากทานอาหารเช้ากันเรียบร้อยก็เดินทางลงโลกเพื่อ ถ่ายภาพ มาร์ค

มุมกล้องกันก่อน

m_8a08151.jpg mercedess [2010-01-18 13:38:30] mail not show 172.168.1.167

Comment : 2

Zoom ++ Click

เพื่อนสมาชิกก็หามุมถ่ายภาพกัน ตามอัธยาศัย

m_8a08151.jpg mercedess [2010-01-18 13:39:21] mail not show 172.168.1.167

Comment : 3

Zoom ++ Click

เรือชาวบ้านที่รับจ้าง พานักท่องเที่ยวชมแวะตามจุดต่างๆ ซึ่งนักท่อง

เที่ยวส่วนมาจะไปเพราะติดต่อกับ อาจารย์ท่านนึงไว้ล่วงหน้า

ซึ่งมีน้อยที่จะใช้บริการเรือนักท่องเที่ยว สนนราคาไม่แพงเลย

ถ้าเทียบกับบริการและอื่น ๆ จริง ๆ ตอนนี้มันกลายเป็นธุรกิจอย่าง

เต็มตัว

m_8a08151.jpg mercedess [2010-01-18 13:41:36] mail not show 172.168.1.167

Comment : 4

Zoom ++ Click

เรือที่นี่จะจอดแปลกตากับที่เคย ๆ เห็นมาเพราะระดับน้ำที่ลึกนั่นเอง

เลยต้องอาศัยร่องหินเสียบหลักเพื่อผูกโยงเรือ แทนการทิ้งสมอ หรือ

ไอ้ใบ้ ( ไอ้ใบ้คือหินผูกเชือกหรืออวน )

m_8a08151.jpg mercedess [2010-01-18 13:43:31] mail not show 172.168.1.167

Comment : 5

Zoom ++ Click

บรรยากาศชาวบ้าน...ระแวกนั้น

m_8a08151.jpg mercedess [2010-01-18 13:44:13] mail not show 172.168.1.167

Comment : 6

Zoom ++ Click

หน้าม้าที่ถูกจับวางเป็นฉากหน้าเพราะ ถ้าไม่มีก็มองเหงา ๆ

ภาพขาดเรื่องราวไปบ้าง.

m_8a08151.jpg mercedess [2010-01-18 13:44:56] mail not show 172.168.1.167

Comment : 7

Zoom ++ Click

รูปแบบเรือของที่นี่ ก็จะแตกต่างจากภาคอื่น ๆ ทำให้รู้ว่าแม้จะต่าง

วัฒนธรรมแล้ว การใช้งานวัตถุ สิ่งของ ต่าง ๆ ก็แตกต่างกันด้วย

แต่เรื่องรูปแบบการใช้งานนั้นเหมือนกัน

m_8a08151.jpg mercedess [2010-01-18 13:47:15] mail not show 172.168.1.167

Comment : 8

Zoom ++ Click

มุมย้อนแสง... ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้

m_8a08151.jpg mercedess [2010-01-18 13:48:06] mail not show 172.168.1.167

Comment : 9

Zoom ++ Click

มุมทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

m_8a08151.jpg mercedess [2010-01-18 13:48:46] mail not show 172.168.1.167

Comment : 10

Zoom ++ Click

รูปแบบเรือที่พานักท่องเที่ยวเยี่ยมชมสถานที่ สนนราคาไม่แพงนัก

ถ้าเทียบกับบริการ สนใจก็ลองโทรสอบถามบริการกันดูที่

085 - 2424533 : คุณแชมป์

m_8a08151.jpg mercedess [2010-01-18 13:53:16] mail not show 172.168.1.167

Comment : 11

Zoom ++ Click

เดินมาที่โบกเล็ก ๆ น้อย ๆ กันบ้าง

m_8a08151.jpg mercedess [2010-01-18 13:53:54] mail not show 172.168.1.167

Comment : 12

Zoom ++ Click

m_8a08151.jpg mercedess [2010-01-18 13:55:59] mail not show 172.168.1.167

Comment : 13

Zoom ++ Click

m_8a08151.jpg mercedess [2010-01-18 13:56:29] mail not show 172.168.1.167

Comment : 14

Zoom ++ Click

m_8a08151.jpg mercedess [2010-01-18 13:56:58] mail not show 172.168.1.167

Comment : 15

Zoom ++ Click

m_8a08151.jpg mercedess [2010-01-18 13:57:20] mail not show 172.168.1.167

Comment : 16

Zoom ++ Click

m_8a08151.jpg mercedess [2010-01-18 13:57:53] mail not show 172.168.1.167

Comment : 17

Zoom ++ Click

m_8a08151.jpg mercedess [2010-01-18 13:58:28] mail not show 172.168.1.167

Comment : 18

Zoom ++ Click

m_8a08151.jpg mercedess [2010-01-18 13:59:08] mail not show 172.168.1.167

Comment : 19

Zoom ++ Click

m_8a08151.jpg mercedess [2010-01-18 13:59:43] mail not show 172.168.1.167

Comment : 20

Zoom ++ Click

เหล่ามัคคุเทศน์น้อย. ที่จะเป็นไกด์ให้ ถ้าต้องการ....ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ

ทั้งสิ้น แต่ถ้าจะให้เป็นค่าขนมก็ไม่ผิดธรรมเนียม

m_8a08151.jpg mercedess [2010-01-18 14:00:58] mail not show 172.168.1.167

Comment : 21

Zoom ++ Click

m_8a08151.jpg mercedess [2010-01-18 14:01:55] mail not show 172.168.1.167

Comment : 22

Zoom ++ Click

m_8a08151.jpg mercedess [2010-01-18 14:02:43] mail not show 172.168.1.167

Comment : 23

Zoom ++ Click

m_8a08151.jpg mercedess [2010-01-18 14:03:20] mail not show 172.168.1.167

Comment : 24

Zoom ++ Click

m_8a08151.jpg mercedess [2010-01-18 14:04:01] mail not show 172.168.1.167

Comment : 25

Zoom ++ Click

จากนั้นเราก็เดินทางลงเรือ ลัดเลาะชมวิวสองฝั่งโขง

m_8a08151.jpg mercedess [2010-01-18 14:05:13] mail not show 172.168.1.167

Comment : 26

Zoom ++ Click

m_8a08151.jpg mercedess [2010-01-18 14:06:25] mail not show 172.168.1.167

Comment : 27

Zoom ++ Click

เนื่องจากกลุ่มที่ไปเป็นเวปไซด์ถ่ายภาพ ทุกคนก็เลยเก็บภาพประทับ

ใจของตนเองไว้

m_8a08151.jpg mercedess [2010-01-18 14:08:50] mail not show 172.168.1.167

Comment : 28

Zoom ++ Click

วิถีชาวบ้านริมฝั่งโขง... หาถ่ายได้ไม่ยากนัก

m_8a08151.jpg mercedess [2010-01-18 14:10:29] mail not show 172.168.1.167

Comment : 29

Zoom ++ Click

เรือแล่นมาได้ซักพักเราก็มาจอดแวะกันที่ ลานหินสี

m_8a08151.jpg mercedess [2010-01-18 14:11:51] mail not show 172.168.1.167

Comment : 30

Zoom ++ Click

ต่างคนก็พักผ่อนตามอัธยาศัยของตน

m_8a08151.jpg mercedess [2010-01-18 14:13:30] mail not show 172.168.1.167

Comment : 31

Zoom ++ Click

ทิวทัศน์สองข้างทาง....

m_8a08151.jpg mercedess [2010-01-18 14:14:15] mail not show 172.168.1.167

Comment : 32

Zoom ++ Click

เรือเดินทางต่อพาเราไปยังจุดชมวิวต่างๆ

m_8a08151.jpg mercedess [2010-01-18 14:15:10] mail not show 172.168.1.167

Comment : 33

Zoom ++ Click

มุมเสี่ยงๆ ที่ไม่ค่อยอยากแนะนำ .....

m_8a08151.jpg mercedess [2010-01-18 14:15:51] mail not show 172.168.1.167

Comment : 34

Zoom ++ Click

m_8a08151.jpg mercedess [2010-01-18 14:16:56] mail not show 172.168.1.167

Comment : 35

Zoom ++ Click

m_8a08151.jpg mercedess [2010-01-18 14:17:36] mail not show 172.168.1.167

Comment : 36

Zoom ++ Click

m_8a08151.jpg mercedess [2010-01-18 14:18:08] mail not show 172.168.1.167

Comment : 37

Zoom ++ Click

m_8a08151.jpg mercedess [2010-01-18 14:19:06] mail not show 172.168.1.167

Comment : 38

Zoom ++ Click

เด็กน้อย ที่ดูแลความเรีบยร้อย ของนักท่องเที่ยวบนเรือ

m_8a08151.jpg mercedess [2010-01-18 14:19:56] mail not show 172.168.1.167

Comment : 39

Zoom ++ Click

หมดแสงเราก็เดินทางกลับมากัน ณ จุดขึ้นเรือ ที่หาดสลึง

m_8a08151.jpg mercedess [2010-01-18 14:20:46] mail not show 172.168.1.167

Comment : 40

Zoom ++ Click

หลังจากคนอื่นขึ้นไปพักผ่อน เพื่อเตรียมทานอาหารเย็นแต่ผมยังติดลม..

เลยขอเก็บภาพแสงสุดท้ายจริง ๆ ก่อน

m_8a08151.jpg mercedess [2010-01-18 14:21:57] mail not show 172.168.1.167

Comment : 41

Zoom ++ Click

ต้นไม้ใหญ่.... สังเกตุดูกระแสลมแรงมาก. ตกกลางคืนก็หนาวสุด ๆ

m_8a08151.jpg mercedess [2010-01-18 14:23:09] mail not show 172.168.1.167

Comment : 42

Zoom ++ Click

แสงสุดท้ายของค่ำคืน....ก่อนขึ้นไปทานอาหารเย็น

m_8a08151.jpg mercedess [2010-01-18 14:24:04] mail not show 172.168.1.167

Comment : 43

Zoom ++ Click

หลังจากดื่มเครื่องดื่มเพื่อเพิ่มความอบอุ่นให้ร่างกายกันเรียบร้อยแล้ว

เราก็ลงไปตั้งกล้อง ถ่ายดาวและรอแสงเช้ากันที่โบก. โดยมีไกด์นำทางไป

เพราะมืดมาก. แต่ไกด์มีประสบการณ์กับ สถานที่มาก ชี้เป้าได้เด็ดขาด

m_8a08151.jpg mercedess [2010-01-18 14:26:23] mail not show 172.168.1.167

Comment : 44

Zoom ++ Click

หลังจากถ่ายภาพดาวเสร็จ ( ชัตเตอร์แช่ไว้แล้วก็หลับ สลบไสลกัน.... )

นอนขดกันเป็นกุ้ง ไกด์ของเราก็ปลุกเพื่อรับแสงเช้า

m_8a08151.jpg mercedess [2010-01-18 14:28:25] mail not show 172.168.1.167

Comment : 45

Zoom ++ Click

m_8a08151.jpg mercedess [2010-01-18 14:30:03] mail not show 172.168.1.167

Comment : 46

Zoom ++ Click

m_8a08151.jpg mercedess [2010-01-18 14:30:55] mail not show 172.168.1.167

Comment : 47

Zoom ++ Click

m_8a08151.jpg mercedess [2010-01-18 14:31:51] mail not show 172.168.1.167

Comment : 48

Zoom ++ Click

m_8a08151.jpg mercedess [2010-01-18 14:32:31] mail not show 172.168.1.167

Comment : 49

Zoom ++ Click

พอเช้าเพื่อนสมาชิกท่านอื่นๆ ก็ทยอยตามกันมา

m_8a08151.jpg mercedess [2010-01-18 14:33:42] mail not show 172.168.1.167

Comment : 50

Zoom ++ Click

อากาศเย็นมาก... สังเกตุจากหมอกด้านหลัง กลางคืนตอนที่ลงไป วัดจาก

นาฬิกาข้อมือ วัดได้ที่ 14 องศา ก่อนเช้า คาดว่าน่าจะเกิน.

m_8a08151.jpg mercedess [2010-01-18 14:34:45] mail not show 172.168.1.167

1 [ 2 ]

Bookmark and Share

Reply

 Board v.0.12 beta :: Powered by : PacketLove.com | รับทำ SEO | electric cigarette | เว็บไซต์สำเร็จรูป | เว็บสำเร็จรูป | นั่งสมาธิ| สติปัฏฐาน dentist bangkok | implant bangkok | veneer bangkok | implant thailand | dentist sukhumvit | dental sukhumvit | fast braces bangkok | tooth whitening bangkok | Huahin Resort | Pool Villa Huahin |

© 2543-2562-THAILAND, All rights reserved.