Bookmark and Share

DX>>>โหมด....ปฏิบัติการครอปกระจาย

Detail

Zoom ++ Click

หยิบกล้องคู่ใจเลนส์คู่กายไปถ่ายนกหลังบ้าน

m_beaw1997.jpg beaw1997 [2009-12-20 23:25:26] mail not show 222.123.170.218

1


Comment : 1

Zoom ++ Click

ทนทนดูหน่อยนะ เด๊ยวรอไปสอย 70-200VR2 มาก่อน ตอนนี้กำลังปลูก แล้วจะไปแก้ตัวใหม่

m_beaw1997.jpg beaw1997 [2009-12-20 23:25:46] mail not show 222.123.170.218

Comment : 2

Zoom ++ Click

m_beaw1997.jpg beaw1997 [2009-12-20 23:27:12] mail not show 222.123.170.218

Comment : 3

Zoom ++ Click

เลนส์ถูกราคาประหยัด ได้ภาพดีแต่ไม่สุด แต่ก็ยังดีที่ยังไม่ต้องควักเป๋า

m_beaw1997.jpg beaw1997 [2009-12-20 23:28:03] mail not show 222.123.170.218

Comment : 4

Zoom ++ Click

โฟกัสวืดวาด ท้าทายดี

m_beaw1997.jpg beaw1997 [2009-12-20 23:28:33] mail not show 222.123.170.218

Comment : 5

Zoom ++ Click

บึงบอระเพ็ดนกกำลังเยอะแต่ไปเย็นมากแล้วยิงได้ไม่กี่ตัว

m_beaw1997.jpg beaw1997 [2009-12-20 23:29:28] mail not show 222.123.170.218

Comment : 6

Zoom ++ Click

เดี๋ยวกลับไปใหม่ช่วงเช้าบัวจะบานเต็มบึง

m_beaw1997.jpg beaw1997 [2009-12-20 23:30:08] mail not show 222.123.170.218

Comment : 7

Zoom ++ Click

ปากห่างตัวนี้คาบหอยตัวเบ้อเร่อ ปากไม่ห่างคาบไม่ได้นะเนี่ย

m_beaw1997.jpg beaw1997 [2009-12-20 23:31:09] mail not show 222.123.170.218

Comment : 8

Zoom ++ Click

ไปไหนไปด้วยช่วย 2 บาท ปากห่างแอร์ไลน์ สบายหอยเค้าแหละ

m_beaw1997.jpg beaw1997 [2009-12-20 23:31:55] mail not show 222.123.170.218

Comment : 9

Zoom ++ Click

นกเป็ดผีกำลังเทคออฟ

m_beaw1997.jpg beaw1997 [2009-12-20 23:32:29] mail not show 222.123.170.218

Comment : 10

Zoom ++ Click

ยังไม่ทันเข้าใกล้ก็ไปเสียแล้ว โถน้องนก

m_beaw1997.jpg beaw1997 [2009-12-20 23:33:04] mail not show 222.123.170.218

Comment : 11

Zoom ++ Click

ย่างสามขุม นึกในใน อีตานี่มาส่องหนูนกทำไม

m_beaw1997.jpg beaw1997 [2009-12-20 23:33:47] mail not show 222.123.170.218

Comment : 12

Zoom ++ Click

อีเสือเกาะหลัก

m_beaw1997.jpg beaw1997 [2009-12-20 23:34:20] mail not show 222.123.170.218

Comment : 13

จังหวะสุดยอดอ่ะครับ พี่เบี้ยว ครอปเยอะไหมครับ สีสดมาก ชอบมากเลย

m_0e9ab90.jpg KARN [2009-12-20 23:34:55] mail not show 124.121.142.189

Comment : 14

Zoom ++ Click

..พ้นขอบฟ้าแสนไกลชายฝั่งนกน้อยยังโผบินท้องฟ้าแสนไกลเจ้าบิไปไกลถิ่น
โผบินสู่อ้อมอกใครใจเธอคิดจะบินไปให้แสนไกลห่างสุดฝั่งขอบฟ้าสุดฝั่งขอบฟ้าห่างไกล...เจ้าโบยบินมาจากถิ่น
ใด
คงเหนื่อยแรงเพราะว่าเธอบากบั่นความฝันอันกว้างไกลท้องฟ้าแสนไกลเจ้าทอดถอนฤทัยเกินเธอจะไปได้จริงเธอไม่ร
ู้
เธอคงไม่รู้ว่ามีใครคอยห่วงกลับสู่รังน้อยกลับสู่รังน้อยเจ้าสักที...เธอคงยังไม่สิ้นความหวัง
.พ้นขอบฟ้าแสนไกลชายฝั่งคิดถึง รังเคยนอนท้องฟ้าแสนไกลจากอกเคยใช้ฝากหมอนเกินอาวรณ์ไขว่คว้าโธ่
อกเอ๋ยเธอบินเลยข้ามไปไกลสุดกู่สุดจะกลับรังสุดจะกลับรังได้เอง...เธอโบยบินมาจากถิ่นใด...

m_beaw1997.jpg beaw1997 [2009-12-20 23:37:31] mail not show 222.123.170.218

Comment : 15

Zoom ++ Click

สุดชีวิต

m_beaw1997.jpg beaw1997 [2009-12-20 23:38:07] mail not show 222.123.170.218

Comment : 16

Zoom ++ Click

บึงบอระเพ็ดเป็นระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำ
ประกอบด้วยพื้นที่น้ำขังซึ่งในฤดูน้ำหลากเป็นบึงน้ำใหญ่ผิวน้ำเปิดโล่ง
บริเวณที่มีระดับความลึกของน้ำไม่มากนักมีพืชลอยน้ำเกาะกลุ่มอยู่ทั่วไป โดยเฉพาะทางตะวันตกเฉียงเหนือ
พืชลอยน้ำเกาะกลุ่มใหญ่จนมองดูคล้ายเกาะลอย มีทุ่งบัว มีบริเวณที่เป็นเกาะซึ่งเดิมเป็นเนินดิน
เมื่อสร้างประตูน้ำแล้วน้ำท่วมไม่มิด บริเวณที่ลุ่มชื้นแฉะ ป่าพรุและป่าละเมาะริมบึง
ซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างระบบนิเวศน้ำและบก น้ำท่วมเฉพาะในช่วงน้ำมาก มีพืชยืนน้ำขึ้นอยู่หนาแน่น
และโดยรอบบึงเป็นทุ่งนาและทุ่งหญ้า เนื่องจากมีลำน้ำลำห้วยไหลลงสู่บึง พัดพาตะกอนและธาตุอาหารสะสมอยู่
จึงอุดมด้วยพืชและสัตว์นานาชนิด ที่สำคัญคือเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำวัยอ่อนให้กับแม่น้ำเจ้าพระยา
และ
เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยหากินสร้างรังวางไข่ของนกนานาชนิด ทั้งนกประจำถิ่นและนกอพยพย้ายถิ่น

m_beaw1997.jpg beaw1997 [2009-12-20 23:39:32] mail not show 222.123.170.218

Comment : 17

Zoom ++ Click

พื้นที่ของบึงบอระเพ็ดในอดีตนั้นเป็นที่ราบลุ่ม แวดล้อมไปด้วยป่าไม้เบญจพรรณอันอุดมสมบูรณ์
มีลำคลองเล็กๆ ไหลผ่านและประกอบไปด้วยหนองน้ำหลายแห่ง
เมื่อถึงฤดูฝนจะมีน้ำทางเหนือไหลหลากทำให้บริเวณบึงบอระเพ็ดมีน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างจนกลายเป็นทะเลสาบน้
ำจืดขนาดใหญ่ อุดมไปด้วยสัตว์น้ำนานาชนิด ทั้งพันธุ์ปลาชนิดต่างๆ จระเข้ กุ้งก้ามกรามและตะพาบน้ำ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องจระเข้แล้วเป็นที่เลื่องลือกันว่าบึงบอระเพ็ดมีจระเข้ชุกชุมมาก
จนผู้คนที่นั่งรถไฟผ่านบึงบอระเพ็ดสามารถมองเห็นจระเข้ที่ลอยอยู่ในบึงและส่วนหนึ่งก็ขึ้นมานอนผึ่งแดดตาม
ชายบึงหรือบนเกาะ ในปี พ.ศ. 2466 ดร.ฮิวจ์ เอ็ม สมิท ชาวอเมริกันซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านการประมง
กระทรวงเกษตราธิการได้ออกสำรวจบึงบอระเพ็ดและได้รายงานผลการสำรวจเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2466
ว่าบึงบอระเพ็ดเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่และมีความสำคัญมากเกี่ยวกับเรื่องการประมง
เพราะว่าเป็นแหล่งพันธุ์ปลา เป็นทำเลที่ปลาอาศัยเลี้ยงตัว วางไข่ และแพร่พันธุ์
ควรจะมีการบำรุงรักษาให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของปลา
ดังนั้นกระทรวงเกษตราธิการจึงได้นำเรื่องนี้กราบบังคมทูลขอพระบรมราชานุญาตสงวนบึงบอระเพ็ดไว้เป็นที่สงวน
พันธุ์สัตว์น้ำ โดยการสร้างคันกั้นน้ำและประตูระบายน้ำ เพื่อเก็บกักน้ำที่ระดับ 23.80 ร.ท.ก. ตลอดปี
และได้รับพระบรมราชานุญาตให้ดำเนินการเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2469
การก่อสร้างทำนบกั้นน้ำและประตูระบายน้ำเริ่มจากปี พ.ศ. 2470 และเสร็จในปี พ.ศ. 2471
สามารถกักเก็บน้ำได้ตลอดปี

m_beaw1997.jpg beaw1997 [2009-12-20 23:40:38] mail not show 222.123.170.218

Comment : 18

Zoom ++ Click

อีโก้ง นกสีสวย เนื้ออร่อย เค้าว่างั้น

m_beaw1997.jpg beaw1997 [2009-12-20 23:41:18] mail not show 222.123.170.218

Comment : 19

Zoom ++ Click

m_beaw1997.jpg beaw1997 [2009-12-20 23:41:38] mail not show 222.123.170.218

Comment : 20

Zoom ++ Click

พายเรือไม่ถึงชั่วโมง มืดเสียแล้ว

m_beaw1997.jpg beaw1997 [2009-12-20 23:42:18] mail not show 222.123.170.218

Comment : 21

Zoom ++ Click

พรุ่งนี้เช้าจะกลับมาใหม่

m_beaw1997.jpg beaw1997 [2009-12-20 23:42:47] mail not show 222.123.170.218

Comment : 22

Zoom ++ Click

จากลาด้วยแสงสุดท้ายของวันนี้

m_beaw1997.jpg beaw1997 [2009-12-20 23:43:17] mail not show 222.123.170.218

Comment : 23

Zoom ++ Click

คร่อก....

m_beaw1997.jpg beaw1997 [2009-12-20 23:43:42] mail not show 222.123.170.218

Comment : 24

บึงบอระเพ็ดสวยมากกกกกกกกกกกกกกกก

Post by : รักยม [2009-12-21 10:17:19] 58.8.244.144

Comment : 25

เอ้า หลับเลยหรือพี่ ภาพบึงบอระเพ็ดยามเย็นสวยมากๆ ครับ ชมนก ชมบัว และดวงอาทิตย์โตๆ สวย สดชื่นดีจัง

m_740ef53.jpg ake_chomthai [2009-12-21 10:26:40] mail not show 158.108.66.179

Comment : 26

สวยมากค่ะพี่เบี้ยว
นกหลายหลากสายพันธ์

m_6beac17.jpg nokplay1 [2009-12-21 13:59:48] mail not show 58.9.60.26

Comment : 27

วันนี้ปวดหัวนิดหน่อย...แวะเข้ามาดูรูปสวย ๆ รู้สึกว่าจะดีขึ้นเยอะเลยคร่า
ขอบคุณที่ถ่ายภาพงามๆมาฝากนะค๊า

m_e796135.jpg DJ-Yada [2009-12-21 15:16:33] mail not show 180.183.68.169

Comment : 28

สวยมากค่ะน้าเบี้ยว
แต่นู๋ยังรอภาพตอนเช้าอยู่น่ะน้า

m_26b860d.jpg nok-aeng [2009-12-26 15:34:14] mail not show 61.47.64.8

Comment : 29

นครสวรรค์บ้านเรา

ช่วยกันโปรโมท 5555

ทำไมมิหม่องไป ไม่เจอมุมอย่างนี้มั่ง T^T

พายเรือตรงไหนอะไรยังไง?????
><

อยากถ่ายแบบนี้มั่งอ่ะ

m_f856db5.jpg fri9thsep [2009-12-27 00:52:21] mail not show 10.0.2.210

Comment : 30

สวยสุดยอดเลยค่ะ
ไม่มีคำบรรยาย

m_13bfa61.jpg Patty00 [2009-12-27 11:01:49] mail not show 58.64.82.95

Comment : 31

กล้องเทพมาเอง

m_Kagii.jpg Kagii [2010-01-03 13:19:27] mail not show 203.155.217.2

Comment : 32

ดูแล้วสบายใจจัง
อยากถ่ายรูปได้สวยๆแบบนี้บ้างอ่ะ

Post by : หมวยซ๊ดเคิ้บบบ [2010-01-05 16:21:48] 158.108.226.48

Comment : 33

ภาพพี่เบี้ยวงามเสมอเลย

m_2599894.jpg aunaun [2010-01-05 17:15:07] mail not show 58.8.117.13

Comment : 34

โห คอนหวันสวยเนอะ

จัดทริปไปคอนหวันกานนนนน

เย้ๆไปพักบ้านน้า เย้ๆๆ


(บ้านเรารอดแล้ว...โล่งอก)

m_maple.jpg maple [2010-01-06 00:33:28] 124.121.148.186

Comment : 35

เดี๋ยวจะหาโอกาศไปถ่ายซักทีนึง แวะมาเยี่ยมชมครับ

m_8a08151.jpg mercedess [2010-01-07 16:49:11] mail not show 125.27.253.135

Comment : 36

สวยสุดยอดเลยค่ะ พี่เบี้ยว

m_nuchtato.jpg nuchtato [2010-01-07 16:54:13] 58.10.0.140

1

Bookmark and Share

Reply

 Board v.0.12 beta :: Powered by : PacketLove.com | รับทำ SEO | electric cigarette | เว็บไซต์สำเร็จรูป | เว็บสำเร็จรูป | นั่งสมาธิ| สติปัฏฐาน dentist bangkok | implant bangkok | veneer bangkok | implant thailand | dentist sukhumvit | dental sukhumvit | fast braces bangkok | tooth whitening bangkok | Huahin Resort | Pool Villa Huahin |

© 2543-2562-THAILAND, All rights reserved.