Bookmark and Share

กิจกรรมครูอาสา ไออุ่นพี่สอนน้อง 14-15 พฤศจิกายน 2552

Detail

กิจกรรมครูอาสา ไออุ่นพี่สอนน้อง
ในโครงการไออุ่นจากพี่ให้น้องครั้งที่ 4
โรงเรียนบ้านแม่ลามา อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

กิจกรรมครูอาสา เป็นหนึ่งในกิจกรรมของ โครงการไออุ่นจากพี่ให้น้อง ครั้งที่ 4
โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีหัวใจในการทำงานอาสา และต้องการทำเพื่อสังคมในรูปแบบของครูอาสา
เดินทางเข้าหมู่บ้านชาวไทยภูเขาในถิ่นทุรกันดารและห่างไกล ในพื้นที่ โรงเรียนบ้านมาลามา ตำบลสบเมย
อำเภอสบเมย จังหวัดฮ่องสอน เพื่อจัดกิจกรรมเสริมการเรียนการสอน และจัดฐานการเรียนรู้
โดยมีคณาจารย์จากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะทำงานไออุ่นฯ ชมลม ชมไทย
เป็นผู้ดูแลกิจกรรม

เปิดรับอาสาสมัครจำนวน 20 ท่าน
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
1. ค่ารถมินิบัส วันละ 2,500 จำนวน4 วัน
(13-16 พย.) 10,000 บาท
2. ค่าน้ำมัน 10,000 บาท
3. ค่ารถกระบะเข้าพื้นที่รวมน้ำมันจำนวน 2 คัน 4,000 บาท
4. ค่าอาหารและน้ำดื่มจำนวน 5 มื้อ 6,000บาท
5. ค่าอุปกรณ์และวัสดุในการทำกิจกรรม 5,000 บาท
รวม 35,000 บาท
* งบประมาณที่เกินมา 5,000 ทางโครงการจะหามาสนับสนุนในการดำเนินกิจกรรม
** อาสาสมัครสามารถร่วมบริจาคเงินสมทบทุนกิจกรรมได้ อาทิ ซื้อขนม หรืออุปกรณ์ ไปร่วมทำกิจกรรม

ภารกิจไออุ่น ของอาสาสมัคร (นัดประชุมอาสาสมัครครูอาสาวันที่ 11พ.ย.ที่มูลนิธิรักษ์ไทย )
1. ครูอาสา ในการทำกิจกรรมต่างๆ จำนวน 8 ฐานวันละ 4 ฐานๆ ละ 2 คน (รวม 8 คน)
(มีครูจากสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นวิทยากรหลักในการทำกิจกรรม)
2. พี่เลี้ยงประจำกลุ่ม ๆ ละ 2 คน จำนวน 4 กลุ่ม (รวม 8 คน)
3. ทีมงานก่อสร้างเข้าดูพื้นที่ 3 คน (รอระบุชื่อตัวแทนดรีมทีม)

การเตรียมตัวเป็นครูอาสา
1. เปิดใจให้กว้าง พร้อมหัวใจอาสา กับการเป็นครูสอนเด็กชาวปกาเกอะญอ (กะเหรี่ยง)
2. เตรียมร่างกายให้พร้อม ในการเดินทาง
4. เตรียมใจ ฝึกอยู่ง่าย กินง่าย เพราะต้องพักอยู่ที่โรงเรียนและบ้านพักครู
5. เตรียมกิจกรรมการสอน ตามความถนัด อาทิ การวาดรูป ร้องเพลง เกมการละเล่น


อุปกรณ์ของที่ต้องเตรียมไปด้วย
- เตรียมของใช้ส่วนตัว เสื้อกันหนาว ถุงนอน อุปกรณ์ป้องกันความหนาว
- ถุงนอน อุปกรณ์ป้องกันความหนาว
- ไฟฉาย เอาไว้เข้าห้องน้ำ เวลากลางคืน เพราะโรงเรียนไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึงแต่ก็พอจะมีไฟปั่นอยู่บ้าง
- ยาทากันยุง ยาสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัว
- หมวก กันแดด ผ้ากันฝุ่น แว่นกันฝุ่น เพราะช่วงหน้าหนาว ถนนเป็นดินลูกรัง มีฝุ่นเยอะ มากๆๆ
- เตรียมของใช้ส่วนตัวอาทิ มามี้โป๊ะโก๊ะ (แผ่นทำความสะอาด ไว้ใช้เช็ดตัวแทนน้ำหนาวๆได้ )


กำหนดการเดินทาง
กิจกรรมครูอาสา ไออุ่นพี่สอนน้อง ในโครงการไออุ่นจากพี่ให้น้องครั้งที่ 4
วันที่ 14 - 15 พฤศจิกายน 2552 โรงเรียนบ้านแม่ลามา อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2552
19.30 - ขึ้นรถ ณ ปั้มคาลเท็ก วิภาวดีรังสิต (ตรงข้ามตึกชินวัตร)
20.00 - รถออกเดินทางจากกรุงเทพ (แวะทานอาหารที่ นครสวรรค์ - กำแพงเพชร)
รถเดินทางตามเส้นทาง กรุงเทพ ตาก เถิน ลี้ ฮอด แม่สะเรียง

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2552
05.00 - ถึงปั้มเชลล์ ฮอด พักเข้าห้องน้ำ (แหล่งความเจริญสุดท้าย ก่อนถึงแม่สะเรียง)
07.00 - ถึงปั้ม ปตท.แม่สะเรียง ทำธุระส่วนตัว พักทานอาหารที่แม่สะเรียง
08.00 - ออกเดินทางไป อ.สบเมย
09.00 - ต่อรถกระบะเข้าพื้นที่ (เตรียมหมวก กับผ้ากันฝุ่นไปด้วย)
12.00 - เดินทางถึง โรงเรียนบ้านแม่ลามาเอาสัมภาระเข้าที่พัก และรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - ปฏิบัติภารกิจ “ครูอาสา” ฐานละ 60 นาที
แบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น 4 กลุ่ม 4 ฐาน
- 13.00 - 14.00 รับผิดชอบโดย อ. สาธิตเกษตร
- 14.00 - 15.00 รับผิดชอบโดย อ. สาธิตเกษตร
- 15.00 - 16.00 รับผิดชอบโดย อ. สาธิตเกษตร
- 16.00 - 17.00 รับผิดชอบโดยอาสาสมัครชมไทย
17.00 - พักทำธุระส่วนตัว
18.00 - ทานอาหารเย็น
19.00 - กิจกรรมสันทนาการวันที่ 15 พฤศจิกายน 2552
06.00 - ตื่นเช้าด้วยเสียงนาฬิกาปลุกธรรมชาติ บริการโดยน้องชะนีและทีมงาน ในป่าข้างๆ
06.30 - รับประทานอาหารเช้า และเดินเล่นในหมู่บ้านเช้าๆ ทักทายชาวบ้าน และเด็กๆ
08.30 - ปฏิบัติภารกิจ “ครูอาสา” ฐานละ 45 นาที
แบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น 4 กลุ่ม 4 ฐาน
- 08.30 - 09.15 รับผิดชอบโดย อ. สาธิตเกษตร
- 10.00 - 10.45 รับผิดชอบโดย อ. สาธิตเกษตร
- 10.45 - 11.30 รับผิดชอบโดย อ. สาธิตเกษตร
- 11.30 - 12.15 รับผิดชอบโดยอาสาสมัครชมไทย
12.30 - พักทำธุระส่วนตัว และรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 - เดินทางออกจากหมู่บ้าน
17.00 - ถึงจุดต่อรถ อ.แม่สะเรียง วัดพระธาตุจอมทอง
พักเข้าห้องน้ำ และดูวิวสวยๆ เมืองแม่สะเรียง
18.00 - เดินทางออกจากแม่สะเรียง กลับกรุงเทพมหานคร
(พักทานอาหารที่เถิน ประมาณ 22.00-23.00)
รถเดินทางตามเส้นทาง แม่สะเรียง ฮอด ลี้ เถิน ตาก กรุงเทพฯ

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2552
05.00 - ถึงกรุงเทพมหานคร


วิธีชำระเงินค่าเดินทาง สามารถชำระได้ 2 วิธี คือ

1. โอนเงินธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยสี่แยกเกษตร
ชื่อบัญชี นายเอกราช มบขุนทด และนายชูชาติ ตรีรัถยานนท์
เลขบัญชี 778-2-02536-2
เมื่อโอนเงินแล้วให้โทรแจ้ง น้องแอม ที่ โทร 081-541-9883
* ควรโอนเงินเป็นเศษ ด้วยจะได้รู้ว่าใครโอนค่าอะไร เช่น 1502 บาท เป็นต้น

2. ชำระในวันประชุมใหญ่ อาสาสมัครไออุ่น 5 พฤศจิกายน ณ ร้านกาแฟ ตรงข้ามเมเจอร์รัชโยธิน

m_4284ff6.jpg morejung19 [2009-11-02 10:44:11] mail not show 192.169.0.57

1


Comment : 1

เปิดรับสมัคร อาสาสมัครครูอาสา 20 ท่าน

รถมินิบัส 1 คัน
สาธิตเกษตร
1. ครูจุ๋ย
2. ครูจ๋า
3. ครูนา
4. ครูมด
5. ครูนก
6. ครูภู
7. ครูสุ
8. หลานอาจารย์
9. น้องกิ๊บเก๋
10. มุข

อาสาสมัครชมไทย
11. มอร์
12. เปิ้ลมะแงะ
13. Frank
14. ป้าแขก
15. เจ๊นัน
16. เจ๊จัน
17. กะปอม
18. นุ้ย
19. พ่อใหญ่ เชาว์

รถกระบะ
20. พี่ป๊อบ คาเมล (เอารถกระบะไป)
21. พี่เอก
22. เอ็ม (โควต้าก่อสร้าง)
23. พีตวย (โควต้าก่อสร้าง)

มอร์

m_4284ff6.jpg morejung19 [2009-11-02 10:47:21] mail not show 192.169.0.57

Comment : 2

ไปด้วย

ขอไปดูสถานที่+เด็กๆ หน่อย

จ่ายตังค์หน้างานเหรอพี่

m_frank.jpg frank [2009-11-02 10:58:10] mail not show 125.27.249.197

Comment : 3

ภาพจากไออุ่นพี่สอนน้องปีที่แล้วครับ

ชมภาพทั้งหมดได้ที่

http://www.chomthai.com/forum/view.php?qID=1261&page=1&page_limit=50

ขอเชิญ พี่ๆ น้องๆ เพื่อนๆ ที่มีจิตอาสาทุกท่านร่วมเป็นครูอาสาด้วยกันในปีนี้นะครับ แล้วเจอกัน

m_740ef53.jpg ake_chomthai [2009-11-02 11:47:19] mail not show 158.108.66.179

Comment : 4

วิธีชำระเงินค่าเดินทาง สามารถชำระได้ 2 วิธี คือ

1. โอนเงินธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยสี่แยกเกษตร
ชื่อบัญชี นายเอกราช มบขุนทด และนายชูชาติ ตรีรัถยานนท์
เลขบัญชี 778-2-02536-2
เมื่อโอนเงินแล้วให้โทรแจ้ง น้องแอม ที่ โทร 081-541-9883
* ควรโอนเงินเป็นเศษ ด้วยจะได้รู้ว่าใครโอนค่าอะไร เช่น 1502 บาท เป็นต้น

2. ชำระในวันประชุมใหญ่ อาสาสมัครไออุ่น 5 พฤศจิกายน ณ ร้านกาแฟ ตรงข้ามเมเจอร์รัชโยธิน

m_4284ff6.jpg morejung19 [2009-11-02 11:50:01] mail not show 192.169.0.210

Comment : 5

เจอกันวันประชุมนะ มอร์

m_0e9ab90.jpg KARN [2009-11-02 11:52:54] 203.107.158.172

Comment : 6

ไปด้วย
แต่หนูไม่เริ่มต้นเดินทางจาก กรุงเทพได้ปะ
ตอนนี้อยู่แพร่ ไปเจอกันระหว่างทางได้ไหมคะ

m_2419b2c.jpg kettek [2009-11-02 21:38:47] mail not show 118.172.121.160

Comment : 7

ได้ครับ แต่จะเจอกันที่ไหนดี แม่สะเรียงดีไหมครับ
เช้าวันที่ 14 ที่ ปตท.แม่สะเรียง
นัดเจอกันได้ เพราะคณะจากกรุงเทพ จะจอดพักที่ ปตท.แม่สะเรียง
ในช่วงเช้าวันที่ 14 ครับ แล้วค่อยนั่งรถกระบะขึ้นไปพร้อมกัน

มอร์

m_4284ff6.jpg morejung19 [2009-11-02 23:44:12] mail not show 202.176.141.148

Comment : 8

ไปด้วยจ้ะ ป้าแขกกะนันนี่

m_Kagii.jpg Kagii [2009-11-06 15:01:41] 203.155.217.2

Comment : 9

เย้ๆๆๆๆ ป้ากับเจ้ ผมไปด้วย อิอิอิ

m_23efe1e.jpg harubiji [2009-11-06 15:56:03] 203.158.225.32

Comment : 10

มีน้อง JJJ จะร่วมเดินทางไปด้วยพี่ให้โอนเงินให้แอมภายในวันจันทร์นี้นะ เดี๋ยวพี่จะคอยตามอีกที


แล้วก็น้องเกต ที่อยู่จัหวัดแพร่ กำลังประสานเรื่องเดินทางอยู่ พี่แนะนำให้มารอที่ระหว่างทาง
จ.นครสวรรค์m_740ef53.jpg ake_chomthai [2009-11-09 07:28:53] 158.108.66.179

Comment : 11

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมครูอาสา ต้องการอาสาเพิ่มอีก 5 ท่านครับ

เพื่อนท่านใดสนใจ ช่วยลงชื่อ พร้อมเบอร์โทรติดต่อกลับด้วยครับ

หรือโทรบอกได้ที่เบอร์ 089-7801770 ครับ

m_740ef53.jpg ake_chomthai [2009-11-09 16:13:38] 158.108.66.254

Comment : 12

0/ เค้า.....................


คงไม่ได้ไป อยากจะอยู่ขายของ

แหะๆๆๆๆ

m_80c24e9.jpg nincha_ha_all day [2009-11-09 17:01:46] mail not show 124.121.225.181

Comment : 13

ไปตรมระบูดอีกรอบดีไหมนี่

m_beaw1997.jpg beaw1997 [2009-11-09 19:29:34] mail not show 222.123.235.200

Comment : 14

มาผวนให้ CM ข้างบนนั่น

พี่จาบอกว่า "ตรูดระบม" ชิมิคะ

m_80c24e9.jpg nincha_ha_all day [2009-11-09 19:31:04] mail not show 124.120.169.17

Comment : 15

น้าเบ้ยว

ปะล่ะๆ

ไม่ไปเสียจายน้า

ไปแก้ตัวต้มบ๋วย กร๊ากกกกกกก

m_maple.jpg maple [2009-11-09 22:04:36] 124.122.231.22

Comment : 16

อัพเดทผู้โอนเงินครูอาสาจ้า
1. แฟร้ง
2.พี่นุ้ย

m_Melody.jpg Melody [2009-11-10 10:00:10] 119.46.57.229

Comment : 17

Zoom ++ Click

อัพเดท ผู้ดูแล กิจกรรมฐาน อุปกรณ์ต่าง ๆ

m_740ef53.jpg ake_chomthai [2009-11-10 11:37:07] mail not show 158.108.66.179

Comment : 18

Zoom ++ Click

m_740ef53.jpg ake_chomthai [2009-11-10 11:39:32] mail not show 158.108.66.179

Comment : 19

Zoom ++ Click

m_740ef53.jpg ake_chomthai [2009-11-10 11:40:28] mail not show 158.108.66.179

Comment : 20

Zoom ++ Click

m_740ef53.jpg ake_chomthai [2009-11-10 11:42:45] mail not show 158.108.66.179

Comment : 21

Zoom ++ Click

m_740ef53.jpg ake_chomthai [2009-11-10 11:44:38] mail not show 158.108.66.179

Comment : 22

Zoom ++ Click

m_740ef53.jpg ake_chomthai [2009-11-10 11:46:53] mail not show 158.108.66.179

Comment : 23

Zoom ++ Click

แต่ละฐานจะมีการแนะนำความรู้ที่ได้จากการทำกิจกรรมเพื่อให้น้องๆ ได้มีทักษะ ความรู้
และนำมาใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปได้

เพื่อนๆ อาสาสามารถมาเป็นพี่เลี้ยงประจำฐานดูแลเด็กๆ

และในแต่ละวันจะมีฐานของอาสาจากชมไทย และเพื่อนๆ คอยดูแลเด็กเล็ก ซึ่งก็สามารถมาเล่น
มาดูแลน้องได้เช่นกันครับ

m_740ef53.jpg ake_chomthai [2009-11-10 11:53:20] mail not show 158.108.66.179

Comment : 24


m_chao-chomthai.jpg chao-chomthai [2009-11-10 19:17:11] mail not show 202.44.8.100

Comment : 25

ตอนนี้ครูอาสาครบแล้วครับ

หลานอาจารย์ ชื่อ กิ๊บเก๋ กับมุข


ฝากมอร์ปรับเปลี่ยนเรื่อง
ฐานที่ 3 ของวันอาทิตย์ที่ 15

เปลี่ยนชื่อ เป็น ฐาน การ์ดจากใจให้พ่อและก็ของที่จะให้มอร์ช่วยจัดให้

1. กะละมัง สำหรับแช่ไอติมที่เสร็จแล้ว

2. เหยือก สำหรับผสมน้ำหวาน ใส่ไอติม

3. กะติกใส่น้ำแข็ง

4. กะบวยตักน้ำหวาน

5. กราวชีส 1 ผืน

6. ผ้าเช็ดหน้าสำหรับปิดตา 15 ผืน
m_740ef53.jpg ake_chomthai [2009-11-11 14:34:35] mail not show 158.108.66.179

Comment : 26

ฝากบอกน้องคนที่จะเดินทางมาจาก จ.แพร่ นะครับ ถ้าจะมาหารถจาก จ.แพร่ มาลงที่อำเภเถิน จ.ลำปาง
(แต่อาจจะต้องมารอก่อนเวลาหลายชั่วโมง) และอาจจะต้องต่อรถหลายต่อด้วย หารถที่วิ่งผ่าน อ.สวรรคโลก
อ.ศรีสัชฯ มาออกที่ อ.ทุ่งเสลี่ยม จนถึง อ.เถิน แล้วนัดให้รถมารับที่ปั้ ปตท. จะมี 7-11
แลฃ้วค่อยขึ้นรถไปพร้อมคณะที่ อ.เถิน เพราะรถจะต้องผ่าน อ.เถิน ก่อนเข้า อ.ลี้

Post by : คนไกลบ้าน [2009-11-11 18:16:44] 115.67.116.16

Comment : 27

สงสัยเส้นทางโทรขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ 081-8601694

Post by : คนไกลบ้าน [2009-11-11 18:21:34] 115.67.116.16

Comment : 28

ถ้าไปไม่ถูกก็ถามน้าป๊อบได้เลยนะครับ
หรือ ไม่น้าก็ไปแจมกับเราเลย น้าป๊อบไปป่าวครับ
อิอิอิ เจอกันที่ สวนสนบ่อแก้ว 6.30 - 7 โมงนะน้า
หรือ ปตท. แม่สะเรียงก็ได้ กำลังหาคนไปทำกิจกรรมอยู่
หุหุหุหุ

มอร์

m_4284ff6.jpg morejung19 [2009-11-12 12:38:56] mail not show 192.169.0.210

Comment : 29

ขอบคุณคนไกลบ้านด้วยคะ
ตอนนี้ลงตัวแล้วว่า
ไปเจอกันที่ อ.แม่สะเรียง เจ้าคะ
น้องนั่งรถจากแพร่ ไปเชียงใหม่ แล้วก็ต่อรถไปแม่สะเรียง
ถึงตอนหัวค่ำ ติดต่อขอนอนบ้านอาจารย์แม็ค
(ด้วยความช่วยเหลือจากพี่มอร์ ที่ช่วยบอกเบอร์)
แล้วก็นอนรอจนเช้า รอพวกพี่ ๆ มารับแล้วเดินทางไป
แม่ลา ด้วยคน เจ้าคะ
เฮ้อ จริง ๆ นั่งรถพอ ๆ ไปกทม.เลยอะ 8 ชั่งโมงเห็นจะได้
แต่เอานะ งานนี้เพื่อน้อง ๆ อิอิ ดูนางงามมากมายเลย

(แต่หนูแอบกังวลเล็กน้อย ที่จะต้องไปนอนคนเดียวที่บ้านอาจารย์อะ)

m_2419b2c.jpg kettek [2009-11-12 12:40:33] mail not show 118.172.121.2

Comment : 30

เออ ขอถามเป็นข้อมูลเผื่อไว้คะว่า
ถ้าหนูนั่งรถจากเชียงใหม่-แม่สะเรียง 6.30 น. ของวันเสาร์เนี่ย
จะไปทันพวกพี่ที่จะถึงสวนสนบ่อแก้ว ไหมคะ
หนูไม่รู้ว่ากี่ชั่วโมงจะไปถึงแถวนั้น

m_2419b2c.jpg kettek [2009-11-12 13:18:25] mail not show 118.172.121.2

Comment : 31

ไม่น่าจะทันครับ เพราะใช้เวลาจากเชียงใหม่มา ฮอดประมาณ 2 ชั่วโมงกว่า (รถตู้เชียงใหม่ - แม่สะเรียง)
และถ้ามาบ่อแก้วน่าจะบวกอีกเกือบชั่วโมง

ทางที่ดีไปนอนที่แม่สะเรียงเลยดีกว่าครับ โดยเฉพาะบ้าน อ.แม็ค
น่าจะนอนได้ครับ อ.แม็คใจดี ลองโทรไปปรึกษาดูได้ครับ

มอร์

m_4284ff6.jpg morejung19 [2009-11-12 16:29:10] mail not show 192.169.0.210

Comment : 32

มาคอนเฟิร์มครับ ว่า อ.แม็ค กับหมอไก่ ใจดีและน่ารักมากๆครับ อ.แม็คเป็นผู้หญิง
หมอไก่เป็นผู้ชายทั้งสองเป็นแฟนกันครับ บ้านหลังไม่ใหญ่แต่มีที่หลับที่นอนเพียบไม่ต้องกังวลครับ
สนับสนุนว่าไปนอนรอที่แม่สะเรียงอีกคนครับ

m_beaw1997.jpg beaw1997 [2009-11-12 20:10:30] mail not show 110.164.232.87

Comment : 33

กลับมาแล้ว... ดีมาก ๆๆ

โชคดีที่ได้ไปจนได้ อิอิ

m_chao-chomthai.jpg chao-chomthai [2009-11-16 10:53:35] mail not show 161.200.255.162

Comment : 34

รอชมภาพบรรยากาศแห่งความดีและความสุข ครับ

m_0e9ab90.jpg KARN [2009-11-16 12:42:37] 203.107.158.172

Comment : 35

http://www.teammorganstanley.com/ppo dental insurance fqxqhttp://www.balletonbroad.com/health
insurance 316242

Post by : KhanArtistEnt [2011-07-15 12:16:57] Tel : SVKvOWPxFPXY mail not show 187.103.105.212

1

Bookmark and Share

Reply

 Board v.0.12 beta :: Powered by : PacketLove.com | รับทำ SEO | electric cigarette | เว็บไซต์สำเร็จรูป | เว็บสำเร็จรูป | นั่งสมาธิ| สติปัฏฐาน dentist bangkok | implant bangkok | veneer bangkok | implant thailand | dentist sukhumvit | dental sukhumvit | fast braces bangkok | tooth whitening bangkok | Huahin Resort | Pool Villa Huahin |

© 2543-2562-THAILAND, All rights reserved.