Bookmark and Share

วิวชนบท และ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร@นครศรีธรรมราช

Detail

Zoom ++ Click

ครั้งนี้ไม่ได้ตั้งใจไปเที่ยว แต่ไปงานบวชเพื่อนแถว อ.พรหมคีรี จ.นครศรีฯ

เคยจำได้ว่าก่อนไปเขาหลวง นครศรีฯ

เพื่อนบอกว่า เขาหลวง หลังบ้านเลย ใกล้กันนิดเดียว(ตอนแรกนึกว่ามองเห็นลิบๆ)

พอได้ไปที่บ้านเพื่อน เฮ้ย นี้มันใกล้จริงๆนี้หว่า

ห่างจากน้ำตกสองรัก ทางขึ้นยอดฝามีแค่ 10 กิโลเมตร

บอกตรงๆว่าอิจฉาเลย ที่มีบ้านใกล้ชิดธรรมชาติสวยๆ

เห็นวิวมันสวยดีเลยถ่ายรูปมาฝากกัน

และก็แวะไปเที่ยว วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นิดหน่อย(ยังเดินไม่หมด เวลาไม่พอ)

วัดนี้ก็สวยดีเหมือนกันแหะ (นานนนนนนๆทีจะเข้าวัด)

มาดูรูปกันเลยดีกว่า

m_Baitong_333.jpg Baitong_333 [2009-06-25 22:07:19] mail not show 124.122.23.108

1


Comment : 1

Zoom ++ Click

- เดินออกจากบ้านเพื่อนประมาณ 200 เมตร จะพบภาพแบบนี้

m_Baitong_333.jpg Baitong_333 [2009-06-25 22:08:57] mail not show 124.122.23.108

Comment : 2

Zoom ++ Click

-

m_Baitong_333.jpg Baitong_333 [2009-06-25 22:09:50] mail not show 124.122.23.108

Comment : 3

Zoom ++ Click

- สายน้ำไหลมาจากน้ำตกสองรัก

m_Baitong_333.jpg Baitong_333 [2009-06-25 22:10:27] mail not show 124.122.23.108

Comment : 4

Zoom ++ Click

- น้ำใสๆ ทรายขาวๆ เขาสูงๆ

m_Baitong_333.jpg Baitong_333 [2009-06-25 22:11:33] mail not show 124.122.23.108

Comment : 5

Zoom ++ Click

-เบื้องบนสูงเสียดฟ้า

m_Baitong_333.jpg Baitong_333 [2009-06-25 22:12:16] mail not show 124.122.23.108

Comment : 6

Zoom ++ Click

- เบื้องล่างเป็นธารน้ำใส

m_Baitong_333.jpg Baitong_333 [2009-06-25 22:12:47] mail not show 124.122.23.108

Comment : 7

Zoom ++ Click

- ชี้นำ

m_Baitong_333.jpg Baitong_333 [2009-06-25 22:13:48] mail not show 124.122.23.108

Comment : 8

Zoom ++ Click

เขียว-ขาว

m_Baitong_333.jpg Baitong_333 [2009-06-25 22:14:44] mail not show 124.122.23.108

Comment : 9

Zoom ++ Click

- สีสันธรรมชาติ

m_Baitong_333.jpg Baitong_333 [2009-06-25 22:15:27] mail not show 124.122.23.108

Comment : 10

Zoom ++ Click

- เจ้าตัวเล็ก

m_Baitong_333.jpg Baitong_333 [2009-06-25 22:16:22] mail not show 124.122.23.108

Comment : 11

Zoom ++ Click

- ดงธรรมชาติ

m_Baitong_333.jpg Baitong_333 [2009-06-25 22:17:12] mail not show 124.122.23.108

Comment : 12

Zoom ++ Click

-วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร


วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ริมถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง มีเนื้อที่ 25 ไร่ 2 งาน

เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชั้น วรมหาวิหาร เดิมชื่อวัดพระบรมธาตุ

ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ประ กาศจดทะเบียน วัดพระมหาธาตุเป็น โบราณ สถาน

นับเป็นปูชนียสถานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้

ตำนานกล่าวว่าสร้างมามากกว่า 1,500 ปี มีศิลปะการก่อสร้างแบบศรีวิชัย

เจ้าชายธนกุมารและพระนางเหมชาลา เป็นผู้นำเสด็จพระบรมธาตุมาประดิษฐาน ณ
หาดทรายแก้วและสร้างเจดีย์องค์เล็ก เป็นที่หมายไว้

ต่อมาปี พ.ศ. 1093 พระเจ้าศรี ธรรมาโศกราช ได้ทำการก่อสร้างเจดีย์ขึ้นใหม่ เป็นทรงสาญจิ
และในปี พ.ศ.1770 พระเจ้าจันทรภาณุ กษัตริย์แห่งนครศรีธรรมราช
จึงได้รับเอาพระภิกษุ จากลังกามาตั้งคณะสงฆ์ และบูรณะพระบรมธาตุเจดีย์

ให้เป็นไปตามแบบสถาปัตยกรรมลังกาอันเป็นแบบที่ ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน คือ เป็นทรงระฆังคว่ำ หรือโอคว่ำ
มีปล้องไฉน 52 ปล้อง สูงจากฐานถึงยอด 37 วา ยอดสุดของปล้องไฉนหุ้มทองคำเหลืองอร่าม สูง 6 วา 1 ศอก
แผ่เป็นแผ่นหนาเท่าใบลานหุ้มไว้ น้ำหนัก 800 ชั่ง (หรือ 960 กิโลกรัม)

ภายในวัดพระมหาธาตุฯ มีโบราณวัตถุมากมายเก็บรักษาอยู่

ข้อมูล www.chomthailand.com + www.sanook.com

m_Baitong_333.jpg Baitong_333 [2009-06-25 22:19:09] mail not show 124.122.23.108

Comment : 13

Zoom ++ Click

- 3 ยอด

m_Baitong_333.jpg Baitong_333 [2009-06-25 22:20:45] mail not show 124.122.23.108

Comment : 14

Zoom ++ Click

- ขึ้นพระธาตุ

m_Baitong_333.jpg Baitong_333 [2009-06-25 22:21:40] mail not show 124.122.23.108

Comment : 15

Zoom ++ Click

- ยิ่งใหญ่

m_Baitong_333.jpg Baitong_333 [2009-06-25 22:22:35] mail not show 124.122.23.108

Comment : 16

Zoom ++ Click

- วนรอบเจดีย์

m_Baitong_333.jpg Baitong_333 [2009-06-25 22:23:41] mail not show 124.122.23.108

Comment : 17

Zoom ++ Click

- ทางศึกษาธรรม

m_Baitong_333.jpg Baitong_333 [2009-06-25 22:25:10] mail not show 124.122.23.108

Comment : 18

Zoom ++ Click

- แสงทองสว่างไสว

m_Baitong_333.jpg Baitong_333 [2009-06-25 22:26:10] mail not show 124.122.23.108

Comment : 19

Zoom ++ Click

- องค์จุตคาม

m_Baitong_333.jpg Baitong_333 [2009-06-25 22:26:53] mail not show 124.122.23.108

Comment : 20

Zoom ++ Click

-ผ่องใส

m_Baitong_333.jpg Baitong_333 [2009-06-25 22:27:31] mail not show 124.122.23.108

Comment : 21

Zoom ++ Click

-

m_Baitong_333.jpg Baitong_333 [2009-06-25 22:28:18] mail not show 124.122.23.108

Comment : 22

Zoom ++ Click

- ตามผ้าเหลือง

m_Baitong_333.jpg Baitong_333 [2009-06-25 22:28:59] mail not show 124.122.23.108

Comment : 23

Zoom ++ Click

- บิณฑบาต

m_Baitong_333.jpg Baitong_333 [2009-06-25 22:30:06] mail not show 124.122.23.108

Comment : 24

Zoom ++ Click

- กรุงกริง

m_Baitong_333.jpg Baitong_333 [2009-06-25 22:30:44] mail not show 124.122.23.108

Comment : 25

Zoom ++ Click

มาดูบริเวณรอบนอกกัน

m_Baitong_333.jpg Baitong_333 [2009-06-25 22:31:32] mail not show 124.122.23.108

Comment : 26

Zoom ++ Click

-

m_Baitong_333.jpg Baitong_333 [2009-06-25 22:32:53] mail not show 124.122.23.108

Comment : 27

Zoom ++ Click

-

m_Baitong_333.jpg Baitong_333 [2009-06-25 22:33:21] mail not show 124.122.23.108

Comment : 28

Zoom ++ Click

m_Baitong_333.jpg Baitong_333 [2009-06-25 22:33:58] mail not show 124.122.23.108

Comment : 29

Zoom ++ Click

- ปลาย

m_Baitong_333.jpg Baitong_333 [2009-06-25 22:34:35] mail not show 124.122.23.108

Comment : 30

Zoom ++ Click

- ยึดเหนี่ยว

m_Baitong_333.jpg Baitong_333 [2009-06-25 22:35:33] mail not show 124.122.23.108

Comment : 31

Zoom ++ Click

- แบ่งกันยืนหยัด

m_Baitong_333.jpg Baitong_333 [2009-06-25 22:36:02] mail not show 124.122.23.108

Comment : 32

Zoom ++ Click

- วัดนี้มีตลาดขายเครื่องเงินอยู่เยอะด้วยนะครับ

m_Baitong_333.jpg Baitong_333 [2009-06-25 22:36:55] mail not show 124.122.23.108

Comment : 33

Zoom ++ Click

- สะตอแดนใต้

ลาด้วยภาพนี้แหระกันนะครับ

ขอบคุณที่เข้ามาชมครับ

ขอบคุณธรรมชาติและวัฒนธรรม THAILAND

m_Baitong_333.jpg Baitong_333 [2009-06-25 22:37:20] mail not show 124.122.23.108

Comment : 34

เที่ยวบ่อย จิงนะเอ็ม ข้อมูล แน่น ดีจิง

m_1357bc0.jpg denkhao [2009-06-25 23:08:18] 124.122.112.108

Comment : 35

ภาพงดงามพร้อมข้อมูลที่แสนละเอียดเลยเอ็ม

นครศรีธรรมราช มีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายจริง ทั้งธรรมชาติที่เขาหลวง วิถีชีวิตที่บ้านคีรีวง
วัดวาอาราม เครื่องรางของขลัง และยังมีทะเลสวยๆ ให้ได้ชมอีก

m_740ef53.jpg ake_chomthai [2009-06-26 07:03:31] 158.108.66.179

Comment : 36

ภาพลาได้ใจมากๆเอ็ม..........ไปซื้อในวัดหรือพกเอาไปด้วยนี่

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-06-26 08:34:56] mail not show 192.168.1.231

Comment : 37

บ้านเราเลยนิ เกิดในเมือง(คอน) 55555
แจ่มๆๆ ไว้กลับบ้านจะถ่ายมาให้ดูมั่ง อิๆๆ

m_f94c7f5.jpg mimi [2009-06-26 11:07:50] 203.152.14.122

Comment : 38

กรี๊ดดดดดดดด......แฟนคลับ เข้าวัดได้ด้วยหรอจ๊ะ.....
ดีใจจังที่แฟนคลับเราเป็นผู้มีจิตใจงามตามแบบไทย ถ่ายทอดอารมณ์ของการไปวัดได้ดีมาก
และอีกย่างบ้านเพื่อนแกก็น่าอยู่เนอะ ธรรมชาติมากเลย เห็นแล้วอิจฉาจัง

ป.ล งานบวชเพื่อนแก ผู้ชายก็ต้องเยอะอ่ะดิ ทำไมไม่ชวนเจ้ว่ะ...........

m_57c858b.jpg miwmiw. [2009-06-26 11:24:08] mail not show 10.7.51.253

Comment : 39

ได้เที่ยวอีกแล้ว อิจฉาๆๆ
เข้าวัดเข้าวา จิตใจสงบ

ภาพปิดท้าย เจ๋งเจงๆ ขายพวงเท่าไหร่เนี่ย

เออ .. จริงสิ ทำไมไม่ชวนหมิวไปด้วย คิคิ

m_13bfa61.jpg Patty00 [2009-06-26 11:42:10] mail not show 203.150.235.211

Comment : 40

เย้ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ มีที่เที่ยวอีกที่แล้ว อ่อ....ยังมะได้ชวนชิมิ

คริคริ ภาพสวยขึ้นนะ สีสันสดใสดี น้องเอ็มก็หล่อขึ้น อื่มมม เกี่ยวมั้ยนะ
ฟิ้ววววววววววววววว>>>>>>>>

Post by : รักยม [2009-06-26 12:35:43] 58.8.80.114

1

Bookmark and Share

Reply

 Board v.0.12 beta :: Powered by : PacketLove.com | รับทำ SEO | electric cigarette | เว็บไซต์สำเร็จรูป | เว็บสำเร็จรูป | นั่งสมาธิ| สติปัฏฐาน dentist bangkok | implant bangkok | veneer bangkok | implant thailand | dentist sukhumvit | dental sukhumvit | fast braces bangkok | tooth whitening bangkok | Huahin Resort | Pool Villa Huahin |

© 2543-2562-THAILAND, All rights reserved.