Bookmark and Share

ครั้งแรกของการเดินทางจากพิษณุโลกถึงเชียงคาน(ภาคจบ)

Detail

Zoom ++ Click

ยังคงอยู่กับทริปตะลอนสงกรานต์บ้านนิ้มพรรณ-เชียงคาน ถึงคราออกจากพิษณุโลก
เป้าหมายเชียงคานคราวที่ไอเดียดีดีปิด......55555 ไหนๆก็อยากไปสักครั้ง ก็ต้องลองไปดูครับ
ออกเดินทางตามเส้น 203 มุ่งหน้าสู่อำเภอด่านซ้าย วิ่งตัดเขาซ้าย/ขวา วิวสองข้างทางสวยงาม
ถึงอำเภอด้านซ้ายแวะไหว้พระสักการะที่วัดเนรมิตวิปัสนา และวัดพระธาตุศรีสองรัก

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-04-22 22:12:19] mail not show 117.47.249.134

1 [ 2 ] [ 3 ]


Comment : 1

Zoom ++ Click

วัดเนรมิตวิปัสสนา อยู่ห่างอำเภอด่านซ้าย ๑ กิโลเมตร เป็นวัดที่มีพระอุโบสถทำจากศิลาแลงที่สวยงาม
ที่สุดภายในพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานของ พระพุทธราชชินราชจำลอง และมีภาพจิตรกรรมฝาผนังฝีมือช่างเขียน
ชาวด่านซ้าย วัดนี้สร้างด้วยทุนทรัพย์มหาศาล ซึ่งก่อสร้างได้เพราะบุญบารมีของ พระครูภาวนาวิสุทธิญาน
(หลวงพ่อมหาพันธ์) ที่มรณภาพไปแล้ว เป็นสถานที่ที่ใครเดินทางมาถึงด่านซ้าย
ไม่ลืมแวะไปนมัสการและเที่ยวชม

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-04-22 22:13:37] mail not show 117.47.249.134

Comment : 2

Zoom ++ Click

วัดเนรมิตวิปัสสนา ตั้งอยู่สูงเด่นอยู่เนินเขา ห่างจากพระธาตุศรีสองรักษ์เพียงเล็กน้อย พระอุโบสถ
และเจดีย์ภายในวัดก่อสร้างด้วยศิลาแลงทั้งหลัง ที่เกิดจากจินตนาการสร้างสรรค์ ออกแบบโดยพระและเณร
ภายในพระอุโบสถตกแต่งไว้ตามแบบศิลปะ ส่วนกลาง มีพระพุทธชินราช
จำลองเป็นพระประธานและมีหุ่นขี้ผึ้งของหลวงพ่อมหาพันธ์ สีลวิสุทโธ ซึ่งเป็นผู้ริเริ่ม และได้มรณภาพแล้ว
ประดิษฐานอยู่และมีภาพจิตกรรมที่สวยงาม ประดับอยู่โดยรอบพระอุโบสถ
นอกจากนี้บริเวณพื้นที่โดยรอบมีการจัดแต่งสวนต้นไม้ที่ร่มรื่นสวยงาม และมีต้นไม้ที่ สำคัญทางพุทธศาสนา
คือ " ต้นสาละ" เป็นต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติ

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-04-22 22:14:57] mail not show 117.47.249.134

Comment : 3

Zoom ++ Click

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-04-22 22:15:31] mail not show 117.47.249.134

Comment : 4

Zoom ++ Click

ติดนิ้มพรรณมาด้วย อิอิอิ

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-04-22 22:16:17] mail not show 117.47.249.134

Comment : 5

Zoom ++ Click

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-04-22 22:18:12] mail not show 117.47.249.134

Comment : 6

Zoom ++ Click

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-04-22 22:19:34] mail not show 117.47.249.134

Comment : 7

Zoom ++ Click

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-04-22 22:33:44] mail not show 117.47.249.134

Comment : 8

Zoom ++ Click

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-04-22 22:34:27] mail not show 117.47.249.134

Comment : 9

Zoom ++ Click

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-04-22 22:37:05] mail not show 117.47.249.134

Comment : 10

Zoom ++ Click

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-04-22 22:38:15] mail not show 117.47.249.134

Comment : 11

Zoom ++ Click

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-04-22 22:38:27] mail not show 117.47.249.134

Comment : 12

Zoom ++ Click

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-04-22 22:38:59] mail not show 117.47.249.134

Comment : 13

Zoom ++ Click

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-04-22 22:39:37] mail not show 117.47.249.134

Comment : 14

Zoom ++ Click

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-04-22 22:40:23] mail not show 117.47.249.134

Comment : 15

Zoom ++ Click

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-04-22 22:41:00] mail not show 117.47.249.134

Comment : 16

Zoom ++ Click

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-04-22 22:41:36] mail not show 117.47.249.134

Comment : 17

Zoom ++ Click

บวชเรียนภาคฤดูร้อนครับ..............เด็กๆในกรุงเทพฯ คงเข้าโรงเรียนติววิชากันไป

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-04-22 22:43:39] mail not show 117.47.249.134

Comment : 18

Zoom ++ Click

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-04-22 22:44:13] mail not show 117.47.249.134

Comment : 19

Zoom ++ Click

อากาศมันร้อนนะครับ

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-04-22 22:44:54] mail not show 117.47.249.134

Comment : 20

Zoom ++ Click

ออกจากวัดเนรมิตวิปัสนา ก็ลงมาต่อกันที่วัดพระธาตุศรีสองรัก ห่างกันไม่ถึงกิโลครับ
พระธาตุศรีสองรัก อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย สร้างเมื่อ พ.ศ.2103 แล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2106
ในสมัยแผ่นดินสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์แห่งกรุงศรีอยุธยาเพื่อเป็นสักขีพยานแสดงความสัมพันธ์อันดีงามระหว่า
งกัน กับพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชแห่งกรุงศรีสัตนาคนหุต
(เวียงจันทร์)ประวัติความเป็นมาของพระธาตุศรีสองรักพระธาตุศรีสองรัก
เป็นเจดีย์ที่ก่อด้วยอิฐถือปูนมีฐานเป็นเหลี่ยมจัตุรัส ขนาดกว้างด้านละประมาณ 8 เมตร สูงประมาณ 32
เมตร อยู่ห่างจากที่ตั้งจังหวัดเลยไปทางทิศตะวันตกประมาณ
1กิโลเมตรและอยู่ห่างจากที่ตั้งจังหวัดเลยไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 83 กิโลเมตร
องค์พระเจดีย์ตั้งอยู่ในวัดพระธาตุศรีสองรักบนเนินริมน้ำหมัน
ซึ่งเป็นวัดที่ไม่มีพระภิกษุพำนักอยู่ในวัดนอกจากองค์พระเจดีย์แล้ว
ถัดไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีโบสถ์ 1 หลัง ภายในโบสถ์มีพระพุทธรูปนาคปรก 1 องค์
และพระพุทธรูปอื่น ๆ อีกบ้าง และถัดองค์พระเจดีย์ไปทางทิศตะวันตกมีศิลาจารึก 1 แผ่น
ซึ่งจารึกตำนานการสร้างพระธาตุศรีสองรักด้วยอักษรธรรมอยู่ด้วย

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-04-22 22:46:10] mail not show 117.47.249.134

Comment : 21

Zoom ++ Click

พระธาตุศรีสองรัก
ได้สร้างขึ้นในแผ่นดินของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์ผู้ครอบครองกรุงศรีอยุธยาแห่งอาณาจักรสยามสมัยนั้น
และพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชผู้ครองกรุงศรีสัตนาคนหุต (เวียงจันทร์) แห่งอาราจักรล้านช้างสมัยนั้น
เพื่อเป็นสักขีพยานในการทำสัญญาทางพระราชไมตรี และเป็นด่านกั้นเขตแดนของสองพระนครใสสมัยโน้น
ทั้งนี้เนื่องจากในระหว่างที่กษัตริย์ทั้งสองพระองค์ครองราชสมบัติ ตรงกับสมัยที่พม่าเรืองอำนาจ
เพราะพม่ามีกษัตริย์ที่เข้มแข็งในการสงครามปกครองคือ พระเจ้าตะเบ็งชเวตี้
และพระบุเรงนองได้ยกทัพมารุกรานกรุงศรีอยุธยาและกรุงศรีสัตนาคนหุตหลายคราว
สมเด็จพระมหาจักรพรรดิกับพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ด้านหน้าบันไดก่อนเข้าตัวพระธาตุศรีสองรักจึงทำไมตรีกัน
เพื่อร่วมกันต่อสู้กับพม่าและเพื่อเป็นที่ระลึกในการทำไมตรีกันครั้งนี้
ได้ทรงร่วมกันสร้างพระเจดีย์ขึ้นเป็นสักขีพยานจึงได้ขึ้นชื่อว่า “ พระธาตุศรีสองรัก
” ตามตำนานกล่าวไว้ว่าได้สร้างขึ้น ณ
ที่กึ่งกลางระหว่างแม่น้ำโขงกับแม่น้ำน่านบนโคกไม้ติดกัน เริ่มสร้างแต่ พ.ศ. 2103 ตรงกับปีวอก โทศก
จุลศักราช 922 และเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2106 ตรงกับปีกุล เบญจศก จุลศักราช 925 ในวันพุธขึ้น 14 ค่ำ
เดือน 6 และได้ทำพิธีฉลองสมโภชในวันพฤหัสบดี ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6การสร้างพระธาตุศรีสองรัก
นับเป็นสักขีพยานในความรักใคร่ของชนชาติเผ่าลาวในดินแดนล้านช้างสมัยนั้นอีกมุมลานเดินเข้าสู่ตัวพระธาตุศ
รีสองรัก มาตั้งแต่โบราณการเป็นอย่างดี และพระธาตุศรีสองรักนี้
ประชาชนในท้องที่จังหวัดเลยและจังหวัดใกล้เคียงให้ความเคารพนับถือ เป็นปูชนียสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
ในวันเพ็ญเดือน 6 จะการทำพิธีสมโภชและนมัสการพรเจดีย์ขึ้นทุกปีจนถือเป็นประเพณีตลอดมาจนทุกวันนี้
พระธาตุศรีสองรัก นับแต่สร้างมาจนถึงปัจจุบันนี้นับได้ 400 ปีเศษ
นอกจากเป็นปูชนียสถานสำคัญของอำเภอด่านซ้าย ยังเป็นปูชนียสถานที่สำคัญที่สุดของจังหวัดเลย

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-04-22 22:46:47] mail not show 117.47.249.134

Comment : 22

Zoom ++ Click

มาแล้วแดดมันร้อนก็เลยชักภาพสักนิด

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-04-22 22:47:32] mail not show 117.47.249.134

Comment : 23

Zoom ++ Click

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-04-22 22:48:06] mail not show 117.47.249.134

Comment : 24

Zoom ++ Click

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-04-22 22:48:45] mail not show 117.47.249.134

Comment : 25

Zoom ++ Click

จะไปเชียงคาน พ่อใหญ่ใส่เสื้อไอเดียดีดีเลย

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-04-22 22:49:37] mail not show 117.47.249.134

Comment : 26

Zoom ++ Click

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-04-22 22:50:01] mail not show 117.47.249.134

Comment : 27

Zoom ++ Click

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-04-22 22:50:47] mail not show 117.47.249.134

Comment : 28

Zoom ++ Click

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-04-22 22:51:21] mail not show 117.47.249.134

Comment : 29

Zoom ++ Click

ออกจากด่านซ้ายตรงโลดไปเชียงคาน เป้าหมายไปถึงให้ทันข้าวเที่ยง............ไปถึงครับ
บรรยากาศเหมือนบางแสนเลย รถน้ำ สาดๆๆๆๆๆ กันกระจาย สงครามสงกรานต์ มันส์จริงๆๆๆๆ

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-04-22 22:53:12] mail not show 117.47.249.134

Comment : 30

Zoom ++ Click

มาถึงแล้วเอาของเข้าที่พัก โรงแรมพูลสวัสดิ์ ออกแรดไปแก่งคุดคู้เลย แรกว่าจะไปวัด
แต่สภาพเหมือนสงครามเลย

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-04-22 22:54:39] mail not show 117.47.249.134

Comment : 31

Zoom ++ Click

ไหนๆก็มาเชียงคานละ ไปดูข้อมูลกันหน่อย
อำเภอเชียงคาน เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเลย
ที่ตั้งและอาณาเขต
อำเภอเชียงคานตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

* ทิศเหนือ ติดต่อกับแขวงไซยะบูลี (ประเทศลาว) และอำเภอปากชม
* ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอปากชม
* ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเมืองเลย
* ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอท่าลี่ และแขวงไซยะบูลี (ประเทศลาว)

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
* แก่งคุดคู้
* วัดศรีคุณเมือง
* พระพุทธบาทภูควายเงิน
* พระใหญ่

คำขวัญอ.เชียงคาน
เชียงคาน เมืองคนงาม ข้าวหลามยาว มะพร้าวแก้ว เพริศแพร้วเกาะแกง แหล่งวัฒนธรรม น้อมนำศูนย์ศิลปาชีพ

พื้นที่ 867.0 ตร.กม.
ประชากร 59,321 คน (พ.ศ. 2550)
ความหนาแน่น 68 คน/ตร.กม.

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-04-22 22:56:31] mail not show 117.47.249.134

Comment : 32

Zoom ++ Click

ช่วงที่ไปถึงแสงตลกมากๆ เดี๋ยวแรงเดี๋ยวมืด เอาใจลำบากมาก แต่ก็สนุกดี ตัดสินใจไปลงเรือล่องแม่น้ำโขงกัน
เหมาเลย 700 บาท ล่องเหนือ/ใต้ 1 ชั่วโมง

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-04-22 22:58:04] mail not show 117.47.249.134

Comment : 33

Zoom ++ Click

แก่งคุดคู้
เป็นแก่งหินใหญ่ขวางอยู่กลางลำน้ำโขง ห่างจากตัวอำเภอเชียงคานประมาณ 3 กม. ประกอบด้วย หินก้อนใหญ่ ๆ
เป็นจำนวนมากจากการที่หินเหล่านี้อยู่ใต้น้ำเป็นเวลานาน ทำให้หินเหล่านี้มีสีสัน ไปต่าง ๆ ตัวแก่ง
กว้างใหญ่เกือบจรดสองฝั่งแม่น้ำโขง มีกระแสน้ำไหลผ่านไปเพียงช่องแคบ ๆ ใกล้ฝั่งไทยเท่านั้นเอง
ซึ่งกระแสน้ำเชี่ยวกราก เวลาที่เหมาะจะชมแก่งคุดคู้ที่สุดคือ เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม
ซึ่งเป็นเวลาที่น้ำแห้ง มองเห็นเกาะแก่งชัดเจน บริเวณแก่ง มีร้านอาหารจำหน่าย มากมาย

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-04-22 22:58:32] mail not show 117.47.249.134

Comment : 34

Zoom ++ Click

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-04-22 22:58:58] mail not show 117.47.249.134

Comment : 35

Zoom ++ Click

จุดเด่นที่นี่ผมชอบที่มันมีหินกรวดแม่น้ำหลากสีสัน หลายขนาด

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-04-22 22:59:45] mail not show 117.47.249.134

Comment : 36

Zoom ++ Click

นั่นละครับ เด๋วแดดเด๋วมืด มามันทั้งแดดๆมืดๆ ครึ่งฟ้าก็มา เอิ้กๆๆๆๆ แต่ก็สวยไปอีกแบบ
ยากที่จะเก็บแสงให้ได้ครบทั้งฉากหน้า/หลัง ในขณะแสงต่างกันมากๆ นี่ละ

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-04-22 23:01:03] mail not show 117.47.249.134

Comment : 37

Zoom ++ Click

อันนี้ยอมรับเลยครับว่ารีบถ่ายมา อยากมาถ่ายใหม่ช่วงเช้าๆ หรือเย็นๆมากๆ ภาพนี้ดึง Dynamic Range 200%

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-04-22 23:02:26] mail not show 117.47.249.134

Comment : 38

Zoom ++ Click

อยู่บนเรือแล้ววววววว.................จับเสาเรือเป็นกรอบภาพซะเลย

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-04-22 23:03:41] mail not show 117.47.249.134

Comment : 39

Zoom ++ Click

ช่วงต่อไปดูวิวเพลินๆกันนะครับ

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-04-22 23:04:21] mail not show 117.47.249.134

Comment : 40

Zoom ++ Click

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-04-22 23:05:36] mail not show 117.47.249.134

Comment : 41

Zoom ++ Click

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-04-22 23:06:25] mail not show 117.47.249.134

Comment : 42

Zoom ++ Click

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-04-22 23:06:55] mail not show 117.47.249.134

Comment : 43

Zoom ++ Click

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-04-22 23:07:37] mail not show 117.47.249.134

Comment : 44

Zoom ++ Click

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-04-22 23:09:30] mail not show 117.47.249.134

Comment : 45

Zoom ++ Click

เมฆมาแว้ววววว ฝนจะตกไหมหนอ

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-04-22 23:10:50] mail not show 117.47.249.134

Comment : 46

Zoom ++ Click

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-04-22 23:11:35] mail not show 117.47.249.134

Comment : 47

Zoom ++ Click

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-04-22 23:12:42] mail not show 117.47.249.134

Comment : 48

Zoom ++ Click

แสงจากสรวงสวรรค์

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-04-22 23:13:30] mail not show 117.47.249.134

Comment : 49

Zoom ++ Click

เหงาเข้าใจ

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-04-22 23:14:10] mail not show 117.47.249.134

Comment : 50

Zoom ++ Click

จากฝั่งลาวครับ............เสียดายไม่ได้นำเลนส์เทเลมาด้วย
เลยไม่ได้ภาพรายละเอียดวิถีชีวิตสองฝั่งโขงมากนัก

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-04-22 23:15:23] mail not show 117.47.249.134

1 [ 2 ] [ 3 ]

Bookmark and Share

Reply

 Board v.0.12 beta :: Powered by : PacketLove.com | รับทำ SEO | electric cigarette | เว็บไซต์สำเร็จรูป | เว็บสำเร็จรูป | นั่งสมาธิ| สติปัฏฐาน dentist bangkok | implant bangkok | veneer bangkok | implant thailand | dentist sukhumvit | dental sukhumvit | fast braces bangkok | tooth whitening bangkok | Huahin Resort | Pool Villa Huahin |

© 2543-2562-THAILAND, All rights reserved.