Bookmark and Share

วัดพระแก้วดอนเต้า-วัดสุชาดารมวรวิหาร-วัดพระธาตุจอมปิง

Detail

Zoom ++ Click

เก็บตก 3 วัดสุดท้ายทริปแอ่วลำปางนะครับ
ที่วัดพระธาตุจอมปิงมีโอกาสได้ถ่ายภาพกลับหัวขององค์พระธาตุที่แสงทะลุผ่านรูเล็กๆ บนหน้าต่างไม้ในโบสถ์
ที่วัดพระธาตุลำปางหลวงห้ามผู้หญิงขึ้นไปดู แต่ที่วัดพระธาตุจอมปิงนี้เข้าชมได้นะครับ

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-04-15 09:25:37] mail not show 119.31.101.251

1 [ 2 ]


Comment : 1

Zoom ++ Click

วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ ตั้งอยู่ที่ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง
จังหวัดลำปาง มีเนื้อที่ 51 ไร่ 2 งาน 61 ตารางวา เป็นวัดที่เก่าแก่และสวยงามมีอายุนับพันปี
เคยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 1979 เป็นเวลานานถึง 32 ปี

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-04-15 09:31:55] mail not show 119.31.101.251

Comment : 2

Zoom ++ Click

เหตุที่วัดนี้ได้ชื่อว่าวัดพระแก้วดอนเต้า มีตำนานกล่าวว่า นางสุชาดา ได้พบแก้วมรกตในแตงโม (หมากเต้า)
และนำมาถวายเจ้าอาวาส เพื่อแกะสลักเป็นพระพุทธรูป ซึ่งก็คือ พระแก้วดอนเต้า
ซึ่งต่อมาได้รับการอัญเชิญไปประดิษฐานที่วัดพระธาตุลำปางหลวง เนื่องจากวัดพระแก้วดอนเต้า และ
วัดสุชาดาราม นั้นร้างลง แต่มีการสันนิษฐานเพิ่มว่า น่าจะเป็นเพราะย่านนี้เป็นสวนหมากเต้า และเป็นที่ดอน
จึงชื่อพระธาตุว่า พระบรมธาตุดอนเต้า และชื่อวัดว่า วัดพระธาตุดอนเต้า
และต่อมาเมื่อมีการประดิษฐานพระแก้วดอนเต้า จึงเปลี่ยนชื่อเป็น วัดพระแก้วดอนเต้า

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-04-15 09:33:11] mail not show 119.31.101.251

Comment : 3

Zoom ++ Click

วัดพระแก้วดอนเต้า เป็นที่ตั้งของพระบรมธาตุดอนเต้า ซึ่งเป็นพระเจดีย์องค์ใหญ่ บรรจุพระเกศาธาตุของ
พระพุทธเจ้า มณฑปศิลปะพม่า ลักษณะงดงาม ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่ และวิหารประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์
ซึ่งมีอายุเก่าแก่ พอๆกับการสร้างวัดนี้ นอกจากนี้ยังมีวิหารหลวงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติล้านนา
และวิหารพระเจ้าทองทิพย์

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-04-15 09:34:06] mail not show 119.31.101.251

Comment : 4

Zoom ++ Click

* กรมศิลปากร ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2478 ในราชกิจจานุเบกษา
เล่มที่ 52 ตอนที่ 75
* กระทรวงศึกษาธิการ โดย กรมการศาสนา ประกาศรวมวัดพระแก้วดอนเต้า และวัดสุชาดาราม
เข้าเป็นวัดเดียวกัน ชื่อ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2527

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-04-15 09:35:22] mail not show 119.31.101.251

Comment : 5

Zoom ++ Click

ในปัจจุบันนี้พระแก้วดอนเต้า สุชาดาราม วรวิหาร
เป็นพระอารามหลวงจึงได้รับการเอาใจใส่จากทางการและเอกชนอยู่เป็นประจำ สม่ำเสมอ
ตลอดจนมีนักท่องเที่ยวจากหลายประเทศมาเยี่ยมชมจึงสามารถบูรณะซ่อมแซม ดูแลให้อยู่ในสภาพที่สวยงามได้
แต่ที่น่าเป็นห่วง คือ มีพุทธศาสนิกชนที่มีความปรารถนาดี นำเอาสิ่งใหม่ๆ เข้าไปก่อสร้างในวัด
จนเกิดความรู้สึกกว่าจะทำให้วัด เสียคุณค่าทาง สถาปัตยกรรมไป

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-04-15 09:36:21] mail not show 119.31.101.251

Comment : 6

Zoom ++ Click

ชมกันเพลินๆตอไปเลยนะครับ ขออภัยสำหรับรูปบางภาพที่มีเม็ดฝุ่นเนื่องจากขี้เกียจโปรเซส........

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-04-15 09:40:19] mail not show 119.31.101.251

Comment : 7

Zoom ++ Click

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-04-15 09:41:21] mail not show 119.31.101.251

Comment : 8

Zoom ++ Click

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-04-15 09:42:46] mail not show 119.31.101.251

Comment : 9

Zoom ++ Click

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-04-15 09:43:59] mail not show 119.31.101.251

Comment : 10

Zoom ++ Click

ติดคุณพ่อมาด้วยยยยย

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-04-15 09:45:40] mail not show 119.31.101.251

Comment : 11

Zoom ++ Click

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-04-15 09:46:17] mail not show 119.31.101.251

Comment : 12

Zoom ++ Click

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-04-15 09:47:16] mail not show 119.31.101.251

Comment : 13

Zoom ++ Click

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-04-15 09:47:55] mail not show 119.31.101.251

Comment : 14

Zoom ++ Click

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-04-15 09:48:36] mail not show 119.31.101.251

Comment : 15

Zoom ++ Click

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-04-15 09:50:17] mail not show 119.31.101.251

Comment : 16

Zoom ++ Click

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-04-15 09:51:42] mail not show 119.31.101.251

Comment : 17

Zoom ++ Click

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-04-15 09:55:27] mail not show 119.31.101.251

Comment : 18

Zoom ++ Click

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-04-15 09:56:46] mail not show 119.31.101.251

Comment : 19

Zoom ++ Click

เดินมาอีกฝาก็เป็นวัดสุชาดารามวรวิหาร สองวัดนี้อยู่ในรั้วเดียวกันเลย

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-04-15 09:57:43] mail not show 119.31.101.251

Comment : 20

Zoom ++ Click

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-04-15 09:59:05] mail not show 119.31.101.251

Comment : 21

Zoom ++ Click

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-04-15 10:00:12] mail not show 119.31.101.251

Comment : 22

Zoom ++ Click

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-04-15 10:01:15] mail not show 119.31.101.251

Comment : 23

Zoom ++ Click

สามสาวมั่ง อิอิอิ

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-04-15 10:02:39] mail not show 119.31.101.251

Comment : 24

Zoom ++ Click

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-04-15 10:04:05] mail not show 119.31.101.251

Comment : 25

Zoom ++ Click

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-04-15 10:05:17] mail not show 119.31.101.251

Comment : 26

Zoom ++ Click

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-04-15 10:06:10] mail not show 119.31.101.251

Comment : 27

Zoom ++ Click

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-04-15 10:07:20] mail not show 119.31.101.251

Comment : 28

Zoom ++ Click

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-04-15 10:08:49] mail not show 119.31.101.251

Comment : 29

Zoom ++ Click

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-04-15 10:09:55] mail not show 119.31.101.251

Comment : 30

Zoom ++ Click

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-04-15 10:10:56] mail not show 119.31.101.251

Comment : 31

Zoom ++ Click

แอบถ่ายกิจกรรมอื่นๆบ้าง

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-04-15 10:11:53] mail not show 119.31.101.251

Comment : 32

Zoom ++ Click

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-04-15 10:12:58] mail not show 119.31.101.251

Comment : 33

Zoom ++ Click

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-04-15 10:13:58] mail not show 119.31.101.251

Comment : 34

Zoom ++ Click

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-04-15 10:14:38] mail not show 119.31.101.251

Comment : 35

Zoom ++ Click

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-04-15 10:15:36] mail not show 119.31.101.251

Comment : 36

Zoom ++ Click

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-04-15 10:16:16] mail not show 119.31.101.251

Comment : 37

Zoom ++ Click

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-04-15 10:17:08] mail not show 119.31.101.251

Comment : 38

Zoom ++ Click

มาต่อกันที่สัดสุดท้ายครับ วัดพระธาตุจอมปิง

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-04-15 10:18:42] mail not show 119.31.101.251

Comment : 39

Zoom ++ Click

วัดพระธาตุจอมปิง ตั้งอยู่ที่หมู่ 5 บ้านจอมปิง ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา
อยู่ห่างจากอำเภอเมืองลำปางไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 26 กิโลเมตร
ตามตำนานกล่าวว่าสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าติโลกราชแห่งอาณาจักรล้านนาไทย วัดพระธาตุจอมปิงเป็นวัดโบราณ
วัดนี้มีความมหัศจรรย์ของการเกิดเงาสะท้อนเป็นภาพสีธรรมชาติขององค์พระธาตุ
ผ่านรูเล็กบนหน้าต่างมาปรากฏบนพื้นภายในพระอุโบสถตลอดเวลาที่มีแสงสว่างทั้ง กลางวันและกลางคืน
และทางวัดยังจัดที่สำหรับแสดงโบราณวัตต่าง ๆ ที่ขุดพบในบริเวณนี้ด้วย
และภายในวัดมีพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุจอมปิง จัดแสดงเศียรพระพุทธรูป กำไลลูกปั้นหิน ชามตราไก่
ถ้วยที่ทำจากกระดูกสัตว์
การเดินทาง นั้นใช้เส้นทางเดียวกันกับวัดพระธาตุลำปางหลวง แต่แยกซ้ายตรงที่ว่าการอำเภอไปอีก 17
กิโลเมตร

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-04-15 10:19:27] mail not show 119.31.101.251

Comment : 40

Zoom ++ Click

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-04-15 10:20:43] mail not show 119.31.101.251

Comment : 41

Zoom ++ Click

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-04-15 10:21:31] mail not show 119.31.101.251

Comment : 42

Zoom ++ Click

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-04-15 10:22:16] mail not show 119.31.101.251

Comment : 43

Zoom ++ Click

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-04-15 10:23:01] mail not show 119.31.101.251

Comment : 44

Zoom ++ Click

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-04-15 10:24:25] mail not show 119.31.101.251

Comment : 45

Zoom ++ Click

โบสถ์หลังนี้ หน้าต่างบานขวามีรูเล็กๆ และเป็นที่มาของภาพสะท้อนกลับหัว

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-04-15 10:26:27] mail not show 119.31.101.251

Comment : 46

Zoom ++ Click

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-04-15 10:32:34] mail not show 119.31.101.251

Comment : 47

Zoom ++ Click

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-04-15 10:34:02] mail not show 119.31.101.251

Comment : 48

Zoom ++ Click

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-04-15 10:34:57] mail not show 119.31.101.251

Comment : 49

Zoom ++ Click

จัดไป

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-04-15 10:35:56] mail not show 119.31.101.251

Comment : 50

Zoom ++ Click

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-04-15 10:36:36] mail not show 119.31.101.251

1 [ 2 ]

Bookmark and Share

Reply

 Board v.0.12 beta :: Powered by : PacketLove.com | รับทำ SEO | electric cigarette | เว็บไซต์สำเร็จรูป | เว็บสำเร็จรูป | นั่งสมาธิ| สติปัฏฐาน dentist bangkok | implant bangkok | veneer bangkok | implant thailand | dentist sukhumvit | dental sukhumvit | fast braces bangkok | tooth whitening bangkok | Huahin Resort | Pool Villa Huahin |

© 2543-2562-THAILAND, All rights reserved.