Bookmark and Share

ท่องไป...ยังถิ่นแถน...ดินแดนปราสาทขอม...นามเมืองศรีสะเกษ บุรีรัมย์ @...

Detail

Zoom ++ Click


ต๊ะเอ๊...

ร้อนๆ แบบนี้...เพื่อนๆ หลายคนไปทะเลกัน

แต่ไอยราขึ้นภู ไปหา "หิน" ค่ะ...

ทริปนี้ทั้งทริป...ได้ไปยลโฉมปราสาทหินแห่งสองนครมาค่ะ...

๑๔ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๒

ปราสาทสระกำแพงใหญ่ >> ศรีสะเกษ
ปราสาทเมืองต่ำ ปราสาทหินพนมรุ้ง >> บุรีรัมย์

ย่ำไปในดินแดนปราสาทขอมกับไอยรา...พาเพลิน ได้เลยค่ะ

ใครชอบศึกษาประวัติความเป็นมาของปราสาทหินพนมรุ้ง...ข้อมูล...ตามได้ที่กระทู้เลยค่ะ

ส่วนใครที่ชอบดูภาพมากกว่าที่จะรับข้อมูล...ชมภาพได้ ที่ http://pixy6.multiply.com ค่ะ

m_0c8db15.jpg i-yara [2009-03-21 18:33:14] mail not show 114.128.51.127

1 [ 2 ]


Comment : 1

Zoom ++ Click

ชมสวนสมเด็จรมย์รื่นด้วยพรรณไม้หลากหลาย
ดาวเด่น คือ ต้นลำดวนนับนับต้นไม่ถ้วนค่ะ
ที่สวนสมเด็จ จ. ศรีสะเกษ
เขาจัดงานเทศกาลดอกลำดวนบานพอดี...
ที่สวนสมเด็จ ช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน ดอกลำดวนนับร้อยพันต้น จะบานสะพรั่ง...ส่งกลิ่นหอมอบอวล
และจัดงานทุกปีค่ะ...

m_0c8db15.jpg i-yara [2009-03-21 19:02:35] mail not show 114.128.51.127

Comment : 2

Zoom ++ Click


สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ
จัดสร้างขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระชนมพรรษาครบ ๘๐ พรรษา
พ.ศ. ๒๕๒๓

m_0c8db15.jpg i-yara [2009-03-21 19:13:57] mail not show 114.128.51.127

Comment : 3

Zoom ++ Click


ดอกลำดวนร้อยเป็นมาลัย...
ทำให้คิดถึง...ขนมดอกลำดวน...อิ่ๆๆ...หอมมมมมม...

m_0c8db15.jpg i-yara [2009-03-21 19:17:47] mail not show 114.128.51.127

Comment : 4

Zoom ++ Click

มีงานออกร้านของอำเภอต่างๆ...
ผ้าไหมที่ผ่านการทอ...นำมาออกแบอาภรณ์ที่หลากหลายและสวยงาม...
ด้านหลังนั้น...เป็นกระด้งเลี้ยงหม่อนไหมค่ะ...ดักแด้ที่เข้าฝักจะมีสีเหลืองกับสีขาวค่ะ...

m_0c8db15.jpg i-yara [2009-03-21 19:19:58] mail not show 114.128.51.127

Comment : 5

Zoom ++ Click


วัดบ้านสร้างเรือง
เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ...
เป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของศรีสะเกษค่ะ...

m_0c8db15.jpg i-yara [2009-03-21 19:23:25] mail not show 114.128.51.127

Comment : 6

Zoom ++ Click


...และยังเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงวิถีชีวิตของชนสี่เผ่า ความเป็นมาของนครขุขันธ์(ชื่อเดิม)...และสิ่งต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาและวัฒนธรรมต่างๆ ค่ะ

m_0c8db15.jpg i-yara [2009-03-21 19:26:30] mail not show 114.128.51.127

Comment : 7

Zoom ++ Click


จากจุดชมวิวชั้นบนสุด...ที่ไปไหว้พระธาตุ...

m_0c8db15.jpg i-yara [2009-03-21 19:27:38] mail not show 114.128.51.127

Comment : 8

Zoom ++ Click


ภายในวัดบ้านสร้างเรือง...

m_0c8db15.jpg i-yara [2009-03-21 19:28:17] mail not show 114.128.51.127

Comment : 9

Zoom ++ Click


...เปิดประตูสู่ ปราสาทหิน...
ปราสาทสระกำแพงใหญ่ อ. อุทุมพรพิสัย จ. สรีสะเกษ

m_0c8db15.jpg i-yara [2009-03-21 19:29:56] mail not show 114.128.51.127

Comment : 10

Zoom ++ Click

ชมปราสาทหิน...

ไม่บรรยายนะคะ...ชมภาพกันเลย...

m_0c8db15.jpg i-yara [2009-03-21 19:33:22] mail not show 114.128.51.127

Comment : 11

Zoom ++ Click


m_0c8db15.jpg i-yara [2009-03-21 19:34:29] mail not show 114.128.51.127

Comment : 12

Zoom ++ Click


m_0c8db15.jpg i-yara [2009-03-21 19:35:38] mail not show 114.128.51.127

Comment : 13

Zoom ++ Click


m_0c8db15.jpg i-yara [2009-03-21 19:36:22] mail not show 114.128.51.127

Comment : 14

Zoom ++ Click


m_0c8db15.jpg i-yara [2009-03-21 19:40:14] mail not show 114.128.51.127

Comment : 15

Zoom ++ Click


m_0c8db15.jpg i-yara [2009-03-21 19:40:49] mail not show 114.128.51.127

Comment : 16

Zoom ++ Click


m_0c8db15.jpg i-yara [2009-03-21 19:41:09] mail not show 114.128.51.127

Comment : 17

Zoom ++ Click


m_0c8db15.jpg i-yara [2009-03-21 19:41:39] mail not show 114.128.51.127

Comment : 18

Zoom ++ Click


m_0c8db15.jpg i-yara [2009-03-21 19:42:08] mail not show 114.128.51.127

Comment : 19

Zoom ++ Click

บ้านเรือนไทย
สถานที่ทอผ้าไหมงาม หนึ่งพันสี่ร้อยสิบหกตะกอ
หมู่ที่ 1 บ้านท่าสว่าง ตำบลท่าสว่าง อ. เมือง จ. สุรินทร์

เป็นหมู่บ้านที่ขึ้นชื่อในการทอผ้าไหมของเมืองสุรินทร์เลยค่ะ...

ทำให้นึกถึง...ละครเรื่อง...เพลงผ้า ฟ้าล้อมดาว...

m_0c8db15.jpg i-yara [2009-03-21 19:47:42] mail not show 114.128.51.127

Comment : 20

Zoom ++ Click


เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันค่ะ...

ผ้าไหมหนึ่งไม้...ต้องใช้คนช่วยกัน ถึง 4 คน...

m_0c8db15.jpg i-yara [2009-03-21 19:50:07] mail not show 114.128.51.127

Comment : 21

Zoom ++ Click


3 คน อยู่ข้างบน อีกคน อยู่ข้างล่าง...
ตะกอ ก็คือ ไม้ที่พาดขวางเส้นไหมไว้...เรียงกันเป็นตับ...
(ไม่ได้ความรู้ในเรื่องการทอผ้าไหมมามากนะคะ...เพราะเข้ามาชมแบบไม่ได้ศึการายละเอียดแบบเจาะลึก...)

m_0c8db15.jpg i-yara [2009-03-21 19:52:25] mail not show 114.128.51.127

Comment : 22

Zoom ++ Click


ผลิตภัณฑ์ผืนงาม...

m_0c8db15.jpg i-yara [2009-03-21 19:53:18] mail not show 114.128.51.127

Comment : 23

Zoom ++ Click


ปราสาทเมืองต่ำ บุรีรัมย์...

m_0c8db15.jpg i-yara [2009-03-21 19:54:14] mail not show 114.128.51.127

Comment : 24

Zoom ++ Click


พลับพลา

m_0c8db15.jpg i-yara [2009-03-21 20:14:40] mail not show 114.128.51.127

Comment : 25

Zoom ++ Click


ทางดำเนิน

เป็นทางเดินที่ต่อลงมาจากชาลารูปกากบาททอดไปยังสะพานนาค ปูพื้นด้วยศิลาแลง ขอบเป็นหินทราย
สองข้างทางมีเสาหินทรายยอดคล้ายดอกบัวตูม จำนวน ๗๐ ต้น เรียกว่า "เสานางเรียง"

m_0c8db15.jpg i-yara [2009-03-21 20:15:43] mail not show 114.128.51.127

Comment : 26

Zoom ++ Click


สะพานนาคราชชั้นที่ ๑

เป็นจุดเชื่อมทางดำเนินกับบรรไดทางขึ้นปราสาทและทางลงสู่สระน้ำปากปล่องภูเขาไฟ ก่อด้วยหินทราย
ผังเป็นรูปกากบาท ราวสะพานทำเป็นลำตัวของพญานาค ๕ เศียรหันหน้าออกแผ่ผังพานทั้ง ๔ ทิศ
พญานาคมีรัศมีเป็นแผ่นสลักลายในแนวนอน อันเป็นลักษณะศิลปกรรม แบบนครวัด อายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๗
กลางสะพานสลักลายเส้นเป็นรูปดอกบัวบาน ๘ กลีบ
อาจหมายถึงทิศทั้งแปดแห่งจักรวาลและเทพประจำทิศทั้งแปดในศาสนาฮินดู
หรือเป็นยันต์สำหรับบวงสรวงสะพานนาคราช
มีความหมายเชิงสัญลักษณ์เปรียบเสมือนสะพานเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับสวรรค์

m_0c8db15.jpg i-yara [2009-03-21 20:29:45] mail not show 114.128.51.127

Comment : 27

Zoom ++ Click


พญานาคแผ่พังพาน...กับสลักลายด้านหลัง...

m_0c8db15.jpg i-yara [2009-03-21 20:32:30] mail not show 114.128.51.127

Comment : 28

Zoom ++ Click


บันไดขึ้นปราสาท

เป็นทางเดินขึ้นไปยังลานบนยอดเขาทำเป็นบันไดหินทราย มี ๕ ชั้น
ระหว่างบันไดแต่ละชั้นมีชานพักทั้งสองข้างมีฐานอิฐทรายรูปกรวยเจาะรูปตรงกลางติดตั้งอยู่ทุกชั้น...

m_0c8db15.jpg i-yara [2009-03-21 20:36:20] mail not show 114.128.51.127

Comment : 29

Zoom ++ Click

ที่บันไดชั้น ๕ เมื่อมองย้อนกลับไปจากต้นทางที่มา...

ไกลนะเนี่ย อิ่ๆ...ทั้งแดด...ทั้งร้อน
เพื่อนร่วมทางของไอยรา...บ่นอุบ...ว่า...ร้อนนนนน...เหนื่อยยยยยย...แดดก็แดด...
แต่ไอยราสนุกกับการได้เก็บภาพ...ไม่มีบ่น...(ทั้งๆ ที่ จริงๆ ก็ร้อนเหมือนกัน...๕๕๕๕๕+...)

m_0c8db15.jpg i-yara [2009-03-21 20:45:46] mail not show 114.128.51.127

Comment : 30

Zoom ++ Click


ลานด้านหน้าปราสาท

จากชานบันไดชั้นที่ ๕ เป็นลานโล่งกว้างอยู่ด้านหน้าระเบียงคต
ลานดังกล่าวตั้งอยู่บนฐานซึ่งเกิดจากการถมปรับระดับพื้นที่ภูเขาเพื่อประโยชน์ใช้สอย
ลักษณะเป็นยกพื้นเตี้ยๆ รูปกากบาทก่อด้วยศิลา
และผังรูปกากบาทนี้ทำให้เกิดช่องทางเดินและช่องสี่เหลี่ยมคล้ายสระเล็กๆ ๔ ช่อง...

m_0c8db15.jpg i-yara [2009-03-21 20:59:36] mail not show 114.128.51.127

Comment : 31

Zoom ++ Click


สะพานนาคราช ชั้นที่ ๒

สะพานนาคราชช่วงนี้มีผังและรูปแบบเหมือนกับสะพานนาคราชชั้นที่ ๑ แต่มีขนาดย่อมกว่า
ตรงกลางสะพานมีภาพสลักรูปดอกบัว ๘ กลีบเช่นเดียวกัน...

m_0c8db15.jpg i-yara [2009-03-21 21:04:05] mail not show 114.128.51.127

Comment : 32

Zoom ++ Click


ลานปราสาทและระเบียงชั้นนอก

ก่อนเข้าสู่ชั้นในสุดของปราสาทพนมรุ้ง มีระเบียงชั้นนอกล้อมอยู่อีกชั้นหนึ่ง
ปัจจุบันมองเห็นเป็นทางเดินโล่งยกพื้นเตี้ยๆ พื้นปูด้วยศิลาแลง
สันนิษฐานว่าเดิมคงจะเป็ระเบียงโถงหลังคาเครื่องไม้มุงกระเบื้อง
เพราะพบแนวเสาและเศษกระเบื้องดินเผาจำนวนมาก...

m_0c8db15.jpg i-yara [2009-03-21 21:09:42] mail not show 114.128.51.127

Comment : 33

Zoom ++ Click


m_0c8db15.jpg i-yara [2009-03-21 21:15:18] mail not show 114.128.51.127

Comment : 34

Zoom ++ Click


m_0c8db15.jpg i-yara [2009-03-21 21:16:11] mail not show 114.128.51.127

Comment : 35

Zoom ++ Click


m_0c8db15.jpg i-yara [2009-03-21 21:17:18] mail not show 114.128.51.127

Comment : 36

Zoom ++ Click


m_0c8db15.jpg i-yara [2009-03-21 21:18:04] mail not show 114.128.51.127

Comment : 37

Zoom ++ Click


m_0c8db15.jpg i-yara [2009-03-21 21:18:53] mail not show 114.128.51.127

Comment : 38

Zoom ++ Click


m_0c8db15.jpg i-yara [2009-03-21 21:19:48] mail not show 114.128.51.127

Comment : 39

Zoom ++ Click

ซุ้มประตูและระเบียงชั้นใน

ก่อนถึงตัวประสาทประธาน
มีระเบียงคดล้อมเป็นกำแพงชั้นในก่อเป็นห้องยาวต่อเนื่องกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแต่ไม่สามารถเดินทะลุ
ถึงกันได้ เพราะมีผนังกั้นเป็นช่วงๆ กึ่งกลางระเบียงคด มีซุ้มประตูหรือโคปุระทั้ง ๔ ด้าน
ผนังด้านนอกมีหน้าต่างหลอกทั้ง ๔ ด้าน หน้าบันของระเบียงคดด้านทิศตะวันออกเป็นรูปฤาษี
สันนิษฐานว่าหมายถึงพระศิวะในปางผู้รักษาโรคภัยไข้เจ็บ
และอาจหมายความรวมถึงนเรนทราทิตย์ผู้สร้างปราสาทพนทรุ้งแห่งนี้ด้วย...

m_0c8db15.jpg i-yara [2009-03-21 21:35:07] mail not show 114.128.51.127

Comment : 40

Zoom ++ Click


m_0c8db15.jpg i-yara [2009-03-21 21:37:20] mail not show 114.128.51.127

Comment : 41

Zoom ++ Click

สะพานนาคราชชั้นที่ ๓

สะพานนาคราชชั้นนี้เชื่อมระหว่างซุ้มประตูกลางระเบียงคดชั้นในกับมณฑปปราสาทประธาน
มีลักษณะเหมือนกับสะพานนาคราชชั้นที่ ๑ และ ๒ แต่เล็กกว่า...

(สงสัย...ตรงนี้มั้ง ที่เป็นที่ถ่ายทำละครเรื่อง สุสานภูเตศวร...)


m_0c8db15.jpg i-yara [2009-03-21 21:41:33] mail not show 114.128.51.127

Comment : 42

ขยันเที่ยวจริง แม่คุณเอ๊ย

ชอบคห 19. ประตูสวย

m_Good time.jpg Good time [2009-03-21 22:05:33] 125.27.88.36

Comment : 43

Zoom ++ Click


ปราสาทประธาน

ตั้งอยู่เป็นศูนย์กลางศาสนสถาน สร้างด้วยศิลาทรายสีชมพู มีผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อมุม
มีมุขยื่นออกมา ๓ ด้าน ทางด้านทิศตะวันออกมีห้องรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเรียกว่า มณฑป
มัฉนวนเชื่อมระหว่างปราสาทประธานกับมณฑป
ปราสาทประธานนี้เชื่อว่าสร้างโดยนเรนทราทิตย์อายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๗ ภายในเรือนธาตุมีห้อง
"ครรภคฤหะ" เป็นที่ประดิษฐานรูปเคารพที่สำคัญที่สุดเชื่อว่าน่าจะเป็นศิวลึงค์
ซึ่งแทนองค์พระศิวะ
ปัจจุบันเหลืออยู่เพียงท่อโสมสูตร คือ ร่องน้ำมนต์ที่ใช้รับน้ำสรงจากการสักการะศิวลึงค์
ปราสาทประธานตกแต่งลวดลายจำหลักประดับตามส่วนต่างๆ ส่วนใหญ่เป็นภาพเล่าเรื่องเทพเจ้าในศาสนาฮินดู
เช่น หน้าบันภาพศิวนาฎราช (ทรงฟ้อนรำ) ทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ ภาพในวรรณคดีอินเดียเรื่อง
รามายณะ(รามเกียรติ์) มหาภารตะ ภาพเทพประจำทิศ ภาพเล่าเรื่องชีวประวัติของนเรนทราทิตย์ ภาพพิธีกรรม
ภาพชีวิตประจำวันของฤาษี เป็นต้น...

ภาพนี้ ข้อมูลยาวหน่อยนะคะ...ขี้เกียจอ่านล๊ะยังเนี่ย เพราะมาทริปนี้
ได้ข้อมูลมาด้วยพอควร...อิ่ๆๆ...

m_0c8db15.jpg i-yara [2009-03-22 00:05:19] mail not show 114.128.51.127

Comment : 44

Zoom ++ Click


ภายในปราสาทประธาน...เขากั้นไว้ ไม่ให้เข้าไปน่ะค่ะ...

m_0c8db15.jpg i-yara [2009-03-22 00:09:24] mail not show 114.128.51.127

Comment : 45

Zoom ++ Click


m_0c8db15.jpg i-yara [2009-03-22 00:12:00] mail not show 114.128.51.127

Comment : 46

Zoom ++ Click


m_0c8db15.jpg i-yara [2009-03-22 00:13:08] mail not show 114.128.51.127

Comment : 47

Zoom ++ Click


ย่อมุม...สลักลวดลาย

(สงสัยจัง ว่าคนโบราณ เขาสร้าง...สลัก...ได้ยังงัย...??!!...)

m_0c8db15.jpg i-yara [2009-03-22 00:14:39] mail not show 114.128.51.127

Comment : 48

Zoom ++ Click


หน้าต่าง(หลอก)...เสาหินกั้น เขาเรียกว่าอะไรน๊า...ใครรู้...เพิ่มเติมข้อมูลได้เลยนะคะ...

m_0c8db15.jpg i-yara [2009-03-22 00:19:23] mail not show 114.128.51.127

Comment : 49

Zoom ++ Click


ปราสาทประธาน...อีกรูป

m_0c8db15.jpg i-yara [2009-03-22 00:20:44] mail not show 114.128.51.127

Comment : 50

Zoom ++ Click

ปราสาทอิฐ ๒ หลัง

ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของปราสาทประธาน มีฐานอาคารก่อด้วยอิฐอยู่ ๒ หลัง
ปราสาทอิฐทั้งสองหลังนี้ สันนิษฐานว่า น่าจะมีอายุอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๕
นับเป็นสถาปัตยกรรมที่มีอายุเก่าที่สุดบนเขาพนมรุ้ง...

แต่ตอนนี้...เหลือแต่กองอิฐซากปรัก...ค่ะ สองกองที่เห็นในภาพ

m_0c8db15.jpg i-yara [2009-03-22 00:34:38] mail not show 114.128.51.127

1 [ 2 ]

Bookmark and Share

Reply

 Board v.0.12 beta :: Powered by : PacketLove.com | รับทำ SEO | electric cigarette | เว็บไซต์สำเร็จรูป | เว็บสำเร็จรูป | นั่งสมาธิ| สติปัฏฐาน dentist bangkok | implant bangkok | veneer bangkok | implant thailand | dentist sukhumvit | dental sukhumvit | fast braces bangkok | tooth whitening bangkok | Huahin Resort | Pool Villa Huahin |

© 2543-2562-THAILAND, All rights reserved.