Bookmark and Share

แม่ฮ่องสอน เมืองสามหมอก

Detail

Zoom ++ Click

ช่วงนี้มีเวลาคัดรูปเสร็จ ก็เอามาลงกันบ่อยๆ อย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับ
ยังคงอยู่ในเมืองแม่ฮ่องสอนอยู่ครับ
ชุดนี้เล่าเรื่องชีวิตยามค่ำที่ถนนคนเดินเมืองแม่ฮ่องสอนเป็นหลักครับ
เริ่มกันด้วยภาพนี้ที่ภูโคลน บ้านปางหมู ทางขึ้นปางอุ๋งนะครับ

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-01-21 13:26:37] mail not show 192.168.1.222

1


Comment : 1

Zoom ++ Click

คำขวัญประจำจังหวัด
"หมอกสามฤดู กองมูเสียดฟ้า ป่าเขียวขจี ผู้คนดี ประเพณีงาม ลือนามถิ่นบัวตอง"
ต้นไม้ประจำจังหวัด จั่น (กระพี้จั่น)
ดอกไม้ประจำจังหวัด บัวตอง (พอหมื่อนี่)
พื้นที่ 12,681.259 ตร.กม.(อันดับที่
ประชากร 254,804 คน (พ.ศ. 2550)(อันดับที่ 70)
ความหนาแน่น 20.09 คน/ตร.กม.(อันดับที่ 76)
ประชากรในจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีความหลากหลาย ทั้งคนเมือง ชาวไต (ชาวไทยใหญ่) จีนฮ่อ พม่า
และชาวเขาเผ่าต่าง ๆ ราวร้อยละ 60 ของประชากรทั้งหมด ได้แก่ ม้ง (แม้ว) ลีซู (ลีซอ) ล่าหู่ (มูเซอร์)
ลัวะ และปกฺกะญอ (กะเหรี่ยง) เป็นต้น โดยต่างรักษาวัฒนธรรมของตนเอาไว้ได้เป็นอย่างดี
ขณะเดียวกันก็อยู่ร่วมกับเพื่อนบ้านที่มีวัฒนธรรมต่างกันได้โดยไม่เคยปรากฏ
ความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมแต่อย่างใด

ด้วยความหลากหลายของเชื้อชาติดังกล่าวนี้ ประชากรในแม่ฮ่องสอนจึงมีการใช้ภาษาที่หลากหลายด้วย

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-01-21 13:29:05] mail not show 192.168.1.222

Comment : 2

Zoom ++ Click

ตัดมาเที่ยวชมชีวิตยามค่ำคืนที่ถนนคนเดินในเมืองแม่ฮ่องสอนกันเลยนะครับ
ผมขอแทรกประวัติเมืองแม่ฮ่องสอนที่ไปศึกษาเพิ่มเติมมา เผื่อท่านใดสนใจอ่านเพลินๆ ตามนะครับ
มีหลายอย่างที่อ่านแล้วก็ทำให้เพิ่งทราบเหมือนกันว่า 200 ปีที่ผ่านมา
มีอะไรเปลี่ยนแปลงกับเมืองนี้ไปบ้าง (ภาพและเรื่องอาจจะไม่เข้ากันเท่าไหร่
แต่ก็พอให้เรานึกภาพจินตนาการไปได้ว่า ผู้คนตามเรื่องราวนั้น
ปัจจุบันมีชีวิตความเป็ฯอยู่ดังในภาพถ่ายนี้ มันเปลี่ยนไปมากเพียงไร)

:: ประวัติเมืองแม่ฮ่องสอน ::
สันนิษฐานว่า เมืองแม่ฮ่องสอนเป็นเมืองที่มีคนอาศัยอยู่ก่อนแล้ว
ก่อนที่เจ้าแก้วเมืองมาจะเข้ามาตั้งบ้านเรือนขึ้นมาใหม่ แต่ไม่มีหลักฐานว่าเข้ามาอยู่เมื่อใดสมัยใด
และอพยพไปอยู่ที่ไหน ผู้คนที่อยู่อาศัยก่อนนั้นมีหลักฐานและเชื่อกันว่าเป็นชนเผ่าลั๊วะ หรือละว้า
หลักฐานที่ปรากฏอยู่คือหลุมฝังศพ ซากบ้านร้างซึ่งพบกันแถวบริเวณที่เป็นหอประชุมเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
ปัจจุบันคือตลาดโต้รุ่ง และที่โรงเรียนปริยัติธรรม ข้างวัดจองกลางและวัดจองคำ
กลุ่มคนที่อยู่อาศัยก่อนนั้นน่าจะถูกไข้ป่าหรือเกิดการรบกัน
มีการตายและพวกที่เหลืออพยพไปอยู่ที่ปลอดภัยกว่า

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-01-21 13:31:40] mail not show 192.168.1.222

Comment : 3

Zoom ++ Click

สมัยก่อนกรุงรัตนโกสินทร์ เมืองแม่ฮ่องสอนเดิมเป็นชุมชนบ้านป่า ไม่มีผู้ใดปกครอง
มีชาวไทยใหญ่บางส่วนจากชายแดนประเทศสหภาพพม่าที่อพยพเข้ามาทำมาหากิน ทำไร่ทำสวนเป็นบางฤดูกาล
ความสำคัญสมัยนั้นเป็นเพียงทางผ่านของกองทัพพม่า
ที่เดินทัพไปยังกรุงศรีอยุธยาหรือหัวเมืองฝ่ายเหนือของไทย

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-01-21 13:32:16] mail not show 192.168.1.222

Comment : 4

Zoom ++ Click

ตำนานเมืองแม่ฮ่องสอนกล่าวว่า ในปี พ.ศ. 2374 ซึ่งตรงกับรัชสมัยของสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
(รัชกาลที่ 3) แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทางแคว้นล้านนาไทย เมืองพิงค์นคร หรือเมืองเชียงใหม่
มีพระยาเชียงใหม่มหาวงศ์ ซึ่งต่อมาได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าเป็น พระเจ้ามโหตรประเทศราชาธิบดี
ได้ทราบว่าทางตะวันตกของเมืองเชียงใหม่ ซึ่งก็คือดินแดนที่เป็นหัวเมืองแม่ฮ่องสอนในปัจจุบัน
มีภูมิประเทศเป็นภูเขาสูง ป่าทึบและเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่านานาชนิด โดยเฉพาะช้างป่าที่ชุกชุมมาก
จึงมีบัญชาให้เจ้าแก้วเมืองมา ผู้เป็นญาติเป็นแม่กองนำไพร่พล นำช้างต่อหมอควาญ
ออกไปสำรวจความเป็นไปของเหตุการณ์ชายแดนด้านตะวันตก พร้อมให้จับช้างป่านำมาฝึกสอนใช้งานต่อไป

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-01-21 13:34:05] mail not show 192.168.1.222

Comment : 5

Zoom ++ Click

เจ้าแก้วเมืองมา ก็ได้รวบรวมไพร่พลช้างต่อและหมอควาญช้างออกเดินทางจากเมืองเชียงใหม่
มุ่งสู่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือลัดเลาะตามลำห้วย มุ่งสู่ภูเขาสูงสลับซับซ้อน
ใช้เวลาเดินทางไม่นานนักก็เข้าสู่หมู่บ้านเวียงปายหรืออำเภอปายในปัจจุบัน
ที่นี่เจ้าแก้วเมืองมาและคณะพักอยู่ช่วงเวลาหนึ่ง ก็เดินทางต่อ
คราวนี้มุ่งสู่ทิศใต้ลัดเลาะตามลำน้ำปายขึ้นสู่ภูเขาสูงอีกครั้งหนึ่ง

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-01-21 13:34:19] mail not show 192.168.1.222

Comment : 6

Zoom ++ Click

การเดินทางช่วงนี้ใช้เวลามากกว่าเดิมก็ลงสู่แม่น้ำปายอีกครั้ง เมื่อถึงแม่น้ำปายก็พบมีชุมชนเล็ก ๆ
มีผู้คนอาศัยอยู่ไม่มากนัก เป็นคนไตหรือไทยใหญ่ บริเวณหมู่บ้านติดแม่น้ำปาย มีป่าที่ราบว่างเปล่ามากมาย
เห็นว่าทำเลที่ตั้งของหมู่บ้านนี้ดีมาก
สามารถขยายให้เป็นหมู่บ้านที่ใหญ่โตได้ในภายหน้าและที่อยู่ใกล้บ้านยังมีดินโป่งเป็นแห่ง ๆ
มีหมูป่าลงมากินดินโป่งชุกชุมมาก เหมาะสำหรับตั้งเป็นหมู่บ้านเป็นอย่างดี

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-01-21 13:34:39] mail not show 192.168.1.222

Comment : 7

Zoom ++ Click

เจ้าแก้วเมืองมาจึงได้รวบรวมผู้คนที่อยู่กระจัดกระจายให้มาอยู่รวมกัน ให้มีการคัดเลือกนายบ้านเรียกว่า
"เหง" ก็ได้ "นายพะก่าหม่อง" คนไทยใหญ่เป็นเหง
(กำนันปกครองหมู่บ้านและให้ชื่อหมู่บ้านว่า "บ้านโป่งหมู" ) ต่อมากลายเป็นบ้านปางหมู
ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เจ้าแก้วเมืองมาพร้อมกับพะก่าหม่องได้เดินทางต่อขึ้นไปทางทิศใต้ นำช้างที่คล้องไปจำนวนหนึ่ง
เดินทางมาถึงตัวเมืองแม่ฮ่องสอนปัจจุบัน เป็นที่เหมาะสมดี
ลำน้ำไหลผ่านจากทิศตะวันออกไปสู่ทิศตะวันตกลงสู่แม่น้ำปาย และยังมีลำธารไหลขนานทางทิศเหนืออีก
เห็นว่าเป็นทำเลดีเหมาะที่จะตั้งเป็นที่ฝึกสอนช้างและตั้งถิ่นฐานบ้านเรือน
จึงได้ตั้งคอกฝึกสอนช้างริมลำน้ำนั้น และกลายเป็นหมู่บ้านไทยใหญ่อีกแห่งหนึ่ง
แต่มีผู้คนอาศัยอยู่น้อยกว่าบ้านโป่งหมู หลังจากที่เจ้าแก้วเมืองมาคล้องช้างได้มากพอควร
ฝึกสอนอยู่จนเห็นว่าควรเดินทางกลับได้ จึงได้ตั้งให้ "แสนโกม" บุตรเขยของพะก่าหม่อง เป็น
"ก้าง" (ผู้ใหญ่บ้าน) ปกครองดูแลและตั้งชื่อหมู่บ้านนี้ว่า
"บ้านแม่ร่องสอน" ต่อมาคำว่า "แม่ร่องสอน" ได้เพี้ยนมาเป็น
"แม่ฮ่องสอน" ส่วนลำธารอีกแห่งหนึ่งทางทิศเหนือเรียกว่า "ลำน้ำปุ๊"
เนื่องจากพบว่ามีน้ำผุดขึ้นมาจากดิน

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-01-21 13:35:07] mail not show 192.168.1.222

Comment : 8

Zoom ++ Click

บ้านแม่ร่องสอนเจริญรุ่งเรืองเป็นลำดับมา มีชนชาวไทยใหญ่อพยพเข้ามาอยู่มากขึ้น
เนื่องจากระยะนั้นประมาณปี พ.ศ. 2399 ได้เกิดจลาจลทางหัวเมืองไตฝั่งตะวันตกของแม่น้ำสาละวิน
ทำให้ชาวไทยใหญ่ที่รักสงบอพยพมากขึ้น ถึงปี พ.ศ. 2409 เกิดการรบกันในหัวเมืองไทยใหญ่ ระหว่าง
เจ้าฟ้าเมืองนาย กับเจ้าฟ้าโกหล่านแห่งเมืองหมอกใหม่ เจ้าฟ้าโกหล่านสู้ไม่ได้
จึงได้อพยพครอบครัวมาอยู่กับแสนโกมที่บ้านแม่ร่องสอน พร้อมกับภรรยาชื่อ "นางเขียว"
บุตรชื่อ "ขุนโหลง" หลานชื่อ "ขุนแอ" และหลานสาว "เจ้านางนุ"
และเจ้านางเมี๊ยะ" มาอยู่ด้วย

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-01-21 13:35:27] mail not show 192.168.1.222

Comment : 9

Zoom ++ Click

ถึงปี พ.ศ. 2417 บ้านแม่ร่องสอนกลายเป็นชุมชนใหญ่
มีผู้คนเข้ามาอาศัยจนเห็นว่าจะจัดตั้งเป็นเมืองขึ้นได้แล้ว "เจ้าอินทวิชายานนท์"
เจ้าเมืองเชียงใหม่จึงได้ตั้งให้ "ชานกะเล"
ชาวไทยใหญ่เป็นเจ้าเมืองคนแรกมีบรรดาศักดิ์เป็น "พญาสิงหนาทราชา" ครองเมืองแม่ฮ่องสอนใน
พ.ศ. 2417 ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 5

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-01-21 13:35:52] mail not show 192.168.1.222

Comment : 10

Zoom ++ Click

ต่อมาปี พ.ศ. 2427 หลังจากทำนุบำรุงบ้านเมืองมาได้ 10 ปี พญาสิงหนาทก็ถึงแก่กรรม
ผู้ที่ครองเมืองแม่ฮ่องสอนต่อมาคือ "เจ้านางเมี๊ยะ" ครองเมืองแม่ฮ่องสอนอยู่ 7 ปี
ได้นำความเจริญมาสู่เมืองแม่ฮ่องสอนเป็นอันมาก และถึงแก่กรรมเมื่อปี พ.ศ. 2434

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-01-21 13:36:21] mail not show 192.168.1.222

Comment : 11

Zoom ++ Click

เจ้าเมืองแม่ฮ่องสอนคนต่อมาคือ "ปู่ขุนโท้ะ" ซึ่งได้รับบรรดาศักดิ์เป็น
"พญาพิทักษ์สยามเขต" ครองเมืองแม่ฮ่องสอนระหว่างปี พ.ศ. 2434-2448 ก็ถึงแก่กรรม

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-01-21 13:36:58] mail not show 192.168.1.222

Comment : 12

Zoom ++ Click

เจ้าเมืองแม่ฮ่องสอนคนต่อมาคือ "ขุนหลู่" บุตรของปู่ขุนโท้ะ
ได้ปกครองแทนและได้รับบรรดาศักดิ์เป็น "พญาพิศาลฮ่องสอนบุรี"
ครองเมืองแม่ฮ่องสอนระหว่างปี พ.ศ. 2448-2484 ต่อมาเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้ว
จึงไม่ได้มีการแต่งตั้งอีก

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-01-21 13:37:15] mail not show 192.168.1.222

Comment : 13

Zoom ++ Click

ใน พ.ศ. 2433 สมัยรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระยาศรีสหเทพปลัดทูลฉลอง
กระทรวงมหาดไทยขึ้นมาตรวจราชการ ในหัวเมืองมณฑลตะวันตกเฉียงเหนือ ได้ปรึกษากับพระยาริศราชกิจ
ข้าหลวงใหญ่เจ้าผู้ครองนครเมืองในมณฑลตะวันตกเฉียงเหนือ จัดระเบียบการปกครองใหม่ คือรวมเมืองแม่ฮ่องสอน
เมืองขุนยวม เมืองยวม (แม่สะเรียง) และเมืองปาย เข้าเป็นหน่วยปกครองเดียวกันเรียกว่า
"บริเวณเชียงใหม่ตะวันตก" ตั้งที่ว่าการแขวง (เทียบเท่าเมือง) ที่เมืองขุนยวม
โดยตั้งให้นายโหมดเป็นนายแขวง (แจ้งความเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 11 กรกฎาคม ร.ศ. 119)

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-01-21 13:37:32] mail not show 192.168.1.222

Comment : 14

Zoom ++ Click

ใน พ.ศ. 2446 ย้ายที่ว่าการจากเมืองขุนยวมไปตั้งที่เมืองยวม (แม่สะเรียง)
และเปลี่ยนชื่อจากบริเวณเชียงใหม่ตะวันตกเป็นบริเวณพายัพเหนือ ในปี พ.ศ. 2453 โปรดเกล้าฯ
ให้รวมเมืองแม่ฮ่องสอน เมืองยวม และเมืองปาย ตั้งเป็นเมืองจัตวาขึ้นกับมณฑลพายัพ
และย้ายที่ว่าการเมืองมาตั้งที่เมืองแม่ฮ่องสอนพร้อมกับโปรดเกล้าฯ ให้พระยาศรสุรราช (เปลื้อง)
เป็นเจ้าเมือง (ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน) เป็นคนแรก พ.ศ. 2476
เลิกการปกครองที่เป็นมณฑลและตั้งเป็น "จังหวัดแม่ฮ่องสอน"
บริหารราชการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาจนกระทั่งทุกวันนี้

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-01-21 13:38:06] mail not show 192.168.1.222

Comment : 15

Zoom ++ Click

อ่านประวัติกันนิดหน่อยแล้ว กลับมาโหมดเล่าภาพกันต่อไปละกันนะครับ วันนั้นอากาศเย็นพอควร
แต่น้องหมาตัวนี้ก็หลับสบายเชียว

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-01-21 13:39:38] mail not show 192.168.1.222

Comment : 16

Zoom ++ Click

ผ้าพันคอ สินค้ายอดฮิต หาเจอได้ทุกที่ เจเจยังมีขายเลย ซื้อครั้งแรก 4 ปีที่แล้วที่ดอยอิน
ซื้อกับกะเหรี่ยงด้วย ดีใจแทบแย่ กลับกรุงเทพฯ มาเจอวางขายที่เจเจ ได้แต่ยืนขำตัวเอง

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-01-21 13:41:07] mail not show 192.168.1.222

Comment : 17

Zoom ++ Click

ใครไปใครมาก็ต้องหยุดฟังเสียงเพลงสำเนียงคำเมืองอันไพเราะ

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-01-21 13:41:58] mail not show 192.168.1.222

Comment : 18

Zoom ++ Click

มีทุกอย่างที่คุณต้องการจริงๆ นึกว่าสะพานพุทธฯ

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-01-21 13:42:30] mail not show 192.168.1.222

Comment : 19

Zoom ++ Click

อีกหนึ่งสินค้าที่ยอดนิยม

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-01-21 13:43:07] mail not show 192.168.1.222

Comment : 20

Zoom ++ Click

แอบไปดูเขาปล่อยโคมลอยกันที่วัดจองคำดีกว่า
ผมสังเกตได้อย่างหนึ่ง
ว่าคนที่จะปล่อยกันเป็นครอบครัว มีการอธิฐานกัน ปล่อยพร้อมๆกัน
กลับมากรุงเทพฯ วันก่อนไปทานข้าวริมทะเลแถวๆบางปูกับที่บ้าน พบความต่างในการปล่อยโคมลอย
คนเมืองกรุงฯ ปล่อยไม่เป็น ไม่รู้จักรอให้มันร้อนก่อนปล่อย ที่สำคัญปล่อยเพื่อความสนุก ไม่รู้ความหมาย
และความสำคัญใดๆ

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-01-21 13:45:07] mail not show 192.168.1.222

Comment : 21

Zoom ++ Click

อีกหนึ่งวิธีที่ผมค้นพบว่าการจุดด้วยการวางโคมลอยไว้กับพื้นแบบนี้ แล้วรอให้มันร้อนจนค่อยๆลอยขึ้นมาเอง
เป็ฯวิธีที่ดี และรวดเร็วที่สุด คืนนั้นผมยืนถ่ายอยู่ร่วมเกือบ 2 ชั่วโมง ดูการปล่อยไปร่วมเกือบ 100 โคม
วิธีนี้น่าจะดีที่สุดแล้วครับ

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-01-21 13:48:31] mail not show 192.168.1.222

Comment : 22

Zoom ++ Click

พอมันร้อนและเริ่มลอย ก็เริ่มอธิฐานร่วมกันละครับ ครอบครัวนี้มากัน 3 คน ช่วยกันปล่อย น่ารักดีครับ

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-01-21 13:49:22] mail not show 192.168.1.222

Comment : 23

Zoom ++ Click

หนุ่มสาวบางคู่ก็ไหว้พระ อธิฐานกันไป

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-01-21 13:49:58] mail not show 192.168.1.222

Comment : 24

Zoom ++ Click

สินค้าหลากหลาย กิจกรรมหลากหลาย ใช้เวลาอยู่นาน จริงๆผมมาเดินที่นี่ทั้ง 2 คืน
ทั้งคืนที่นอนริมน้ำปายที่ปางหมู และคืนที่นอนที่ปางอุ๋ง ชีวินถนนคนเดินที่นี่ก็มีสีสันดีนะครับ
ไม่ต่างกับปาย คนน้อยกว่า ได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่ง ก่อนกลับคืนนี้
ไม่พลาดเก็บของกินไปานต่อที่ห้องพักครับ

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-01-21 13:51:57] mail not show 192.168.1.222

Comment : 25

Zoom ++ Click

บรรยากาศยามเช้าที่พักคืนแรกในแม่ฮ่องสอนที่แม่น้ำคอตเทจ บ้านหลังน้อยริมน้ำปาย ราคา 500
บาทครับเตียงคู่นอนได้ 2 คน มีเครื่องทำน้ำอุ่น ทีวีไม่มี ซึ่งไม่จำเป็นอยู่แล้ว พัดลม แอร์ ไม่ต้องการ
เพราะจะแข็งอยู่แล้ว (คืนนั้น 16 องศาได้ครับ)

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-01-21 13:54:47] mail not show 192.168.1.222

Comment : 26

Zoom ++ Click

ระเบียงหน้าบ้านมีเกาอี้พร้อมโต๊ะเล็กๆ ให้นั่งสนทนากันได้

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-01-21 13:55:31] mail not show 192.168.1.222

Comment : 27

Zoom ++ Click

บรรยากาศริมน้ำปายที่ติดกับรีสอร์ทครับ

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-01-21 13:56:08] mail not show 192.168.1.222

Comment : 28

Zoom ++ Click

เช้าๆแบบนี้ น้ำค้างยังแรงอยู่ หาถ่ายมาโครไปเรื่อย แต่ขี้เกียจไปเอาขาตั้งกล้อง
เลยต้องขออภัยในความคมของรูปนะครับ ใช้มือถ่ายมันยากเอาการ

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-01-21 13:57:24] mail not show 192.168.1.222

Comment : 29

Zoom ++ Click

อยากได้เงาสะท้อนในหยอดน้ำ ถ่ายมากยากๆ ขนาดใช้ขาตั้งกล้องยังปวดตา
นี่ไม่ใช้ขาตั้งได้ปวดแขนมาอีก.........ต่อไปจะไม่ขี้เกียจแล้วครับ

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-01-21 13:58:28] mail not show 192.168.1.222

Comment : 30

Zoom ++ Click

อีกสักภาพ

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-01-21 13:58:53] mail not show 192.168.1.222

Comment : 31

Zoom ++ Click

เก็บตกเชทกลางคืนอีกนิดนะครับ คืนที่ 2 ผมเดินหาร้านขายหนังสือไปเรื่อยๆ
คุณตำรวจแนะนำให้เดินตรงไปตามเส้นโน้น แล้วเลี้ยวขวาก็จะเจอ ผมไม่รู้ว่าถนนชื่ออะไร ยังไง
ได้แต่เดินตามที่แกชี้นิ้วบอกไป ตั้งใจจะไปซื้อหนังสือ แต่มาสะดุดร้านอาหาร และเครื่องดื่มฮิปๆ
แวะเข้าไปสั่งเครื่องดื่ม และถ่ายรูปกับร้าน นี่ละครับ ที่ทำให้ผมเจอคุณตั้ม
คนพื้นเมืองเจ้าของร้านและผู้ช่วยช่างภาพ National Geographic Thailand

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-01-21 14:28:55] mail not show 192.168.1.222

Comment : 32

Zoom ++ Click

ร้านแห่งนี้ คุณตั้มเล่าให้ฟังว่า ถูกเนรมิตใหม่ ด้วยข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณ
ทำให้ต้องมองหาวัสดุรอบกายที่มีอยู่ นำมาออกแบบ สร้างให้มันเข้ากัน
จนในที่สุดได้ออกมาเป็นร้านที่มีสไตล์สุดเก๋อย่างที่เห็น นี่ละครับวิกฤตที่สร้างโอกาส

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-01-21 14:32:37] mail not show 192.168.1.222

Comment : 33

Zoom ++ Click

ตอนนี้คุณตั้มกำลังเก็บรวบรวมงานภาพที่อำเภอปางมะผ้า ซึ่งคุณตั้มเล่าว่าส่วนตัวรู้จักกับ คุณจอห์น สปีส์
นักสำรวจถ้ำตัวยงแห่งแม่ฮ่องสอน ซึ่งคุณจอห์นเองก็ถือว่าเป็นช่างภาพที่มีฝีมือมากคนหนึ่ง
หลายภาพถูกถ่ายไว้เมื่อ 30 กว่าปีมาแล้ว ในขณะที่ธรรมชาติยังสมบูรณ์มากๆ และการสำรวจถ้ำและงานถ่ายภาพ
ก็ยังคงมีอยู่ให้ได้ค้นหาและสร้างสรรค์กันอย่างมากมาย พื้นที่ที่ยังไม่ถูกสำรวจ
วัฒนธรรมที่ยังไม่ถูกถ่ายทอด วิถีชีวิตที่ยังไม่ได้ต้นหา ยังรอให้คุณตั้มทำงานดีๆ
ออกมาตีพิมพ์ให้เราได้อ่านกันในอนาคตนี้
คืนนั้นเราพูดคุยกันเรื่องการถ่ายภาพอยู่สามชั่วโมงกว่า ได้ดูผลงานคุณตั้มจากกองซีดีภาพถ่ายอันมากมาย
ทั้งหมดเป็นงานที่ถูกใช้ตีพิมพ์ลง NG ประเทศไทยทั้งสิ้น ทำให้ผมได้เรียนรู้คุณค่าของภาพถ่ายมากขึ้น
มีมุมมองที่ชัดเจนขึ้นในงานอดิเรกของผมนี้
มีนาคมนี้คุณตั้มยังชวนผมไปบันทึกภาพประเพณีงานบุญใหญ่ของชาวไทยใหญ่ที่รวมชาวเผ่าภูเขาทั้ง 9
เผ่าในแม่ฮ่องสอน คงต้องรีบเคลียร์งาน และลางานกันแล้วละครับ

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-01-21 14:41:55] mail not show 192.168.1.222

Comment : 34

Zoom ++ Click

ไหนๆก็พูดถึงปางมะผ้าแล้ว ขอแถมภาพถ่ายจุดชมวิวปางมะผ้าอีกสักนิดนะครับ

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-01-21 14:43:37] mail not show 192.168.1.222

Comment : 35

Zoom ++ Click

ไม่น่าดูหนัง Happy Birthday เลยครับ เห็นอนันดาเขาปีนขึ้นไปรอถ่ายรูปบนเขา เลยปีนไปกับเขาบ้าง
ทั้งๆที่เป็ฯโรคกลัวความสูง แค่นี้ผมก็เสียวแล้ว = ='

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-01-21 14:45:41] mail not show 192.168.1.222

Comment : 36

Zoom ++ Click

ลงมาข้างล่างดีกว่า

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-01-21 14:46:59] mail not show 192.168.1.222

Comment : 37

Zoom ++ Click

ถ่ายมุมนี้ไปดูไม่สูงเท่าไหร่เลย แต่ปีนจริงมันเสียวนะ

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-01-21 14:48:38] mail not show 192.168.1.222

Comment : 38

Zoom ++ Click

มาจุดชมวิวนี้หลายครั้ง ไม่เคยสังเกตุเลยว่า วิวเขาข้างหน้าเรานี้ มีบ้านเรือนชาวเขาซ่อนตัวอยู่มากมาย

ขอบคุณชมไทยสำหรับพื้นที่ครับ

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-01-21 15:07:05] mail not show 192.168.1.222

Comment : 39

ภาพสวยๆ และเรื่องราวการเดินทาง แต่ละกระทู้ไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยครับ อัดแน่นไปด้วยสาระ
และความสวยงามจริง ๆ

m_740ef53.jpg ake_chomthai [2009-01-21 15:51:02] 158.108.231.164

Comment : 40

สวยจิง ๆ พี่ ดูกระทู้พี่ นี่เพลินมาก ๆ เลยคับ
ชอบค็อต ๆ เลยอ่ะพี่...

m_nA_.jpg nA_ [2009-01-22 11:30:11] 203.107.217.194

Comment : 41

เห็นถึงความตั้งใจในการโพสกระทู้จริงๆครับ หาข้อมูลมาเสริมเพียบ น่าอ่านมากครับ แล้วมาโพสอีกนะครับ

Post by : พิชญ์ [2009-01-25 21:35:50] 202.183.248.166

Comment : 42

ตลาดมีชีวิตมากๆครับ ข้อมูลก็ได้ความรู้มากมายครับ
ชอบทุกภาพเลย
ขอบคุณครับ

m_0e9ab90.jpg KARN [2009-01-25 22:49:52] 124.121.142.251

Comment : 43

บอกได้คำเดียวจริงๆค่ะ " สวย"

Post by : Nam [2009-01-27 16:16:52] mail not show 58.147.55.86

Comment : 44

อัลบั้มนี้ ไม่รู้จะเจาะจงภาพใหนเป็นพิเศษ…

บอกได้คำเดียวว่า ถ่ายทอดวิถีชีวิตธรรมดาๆ ของชาวบ้าน ให้ออกมาเป็นความพิเศษได้อย่างลงตัวจริงๆ ค่ะ

อย่างภาพเปิดกระทู้... ตากผ้า (ยังถ่ายทอดฟีลลิ่งให้คนดูมีอารมณ์ร่วมด้วย)

และยังมีภาพโน้น.. ภาพนู้น.. ภาพนี้.. ภาพนั้น...

โอว์.. งาม

m_LoiLaLong.jpg LoiLaLong [2009-02-01 11:42:23] mail not show 114.29.248.39

Comment : 45

ทำให้อยากไปแม่ฮ่องสอนซะงั้น
ภาพสวยมากเลยค่ะ

m_8ee4b4e.jpg Super Cherry [2009-02-01 21:07:57] mail not show 125.25.227.254

Comment : 46

รูปหยดน้ำ ทั้ง 3ภาพ ชอบมากๆๆๆ

เทพจิงๆครับ

m_Baitong_333.jpg Baitong_333 [2009-02-02 19:44:19] mail not show 114.128.103.173

Comment : 47

ขอบคุณทุกท่านสำหรับคำติชมนะครับ

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-02-02 21:03:53] mail not show 202.149.24.161

1

Bookmark and Share

Reply

 Board v.0.12 beta :: Powered by : PacketLove.com | รับทำ SEO | electric cigarette | เว็บไซต์สำเร็จรูป | เว็บสำเร็จรูป | นั่งสมาธิ| สติปัฏฐาน dentist bangkok | implant bangkok | veneer bangkok | implant thailand | dentist sukhumvit | dental sukhumvit | fast braces bangkok | tooth whitening bangkok | Huahin Resort | Pool Villa Huahin |

© 2543-2562-THAILAND, All rights reserved.