Bookmark and Share

วัดพระธาตุลำปางหลวง

Detail

Zoom ++ Click

วันกลับเสาร์ที่ 3 มกราคม รถแน่นเอาการ ออกจากเชียงใหม่ 11:00 มาถึงลำปางเอาบ่ายโมงนิดๆ ระยะทาง 92
กิโลเมตร ใช้เวลาไป 2 ชั่วโมงกว่าๆ รถติดยาวทุกแยกที่มีไฟแดง และมีอุบัติหตุแทยทุกทางลาดชันลงเขา
ตัดสินใจแวะเที่ยววัดพระธาตุลำปางหลวง อยากมาตั้งนานแล้ว ถือโอกาสหลบรถ หลบคนเสียเลย
แต่ก็มีคนคิดแบบเดียวกับผมเยอะ คนเลยเยอะเอาการ หามุมถ่ายได้น้อย อยากมาใหม่ ช่วงวันธรรมดาที่คนน้อยๆ
มาเช้าตรู่ หรือเย็นๆก่อนอาทิตย์ดับแสง ชอบที่นี่มากๆครับ เดินอยู่เกือบ 3 ชั่วโมง ไม่เบื่อเลย
มันเก่าได้ใจ เหมือนมีพลังสะกด ไว้จะมาใหม่อีกนะครับ

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-01-13 10:55:46] mail not show 192.168.1.222

1


Comment : 1

Zoom ++ Click

วัดพระธาตุลำปางหลวง ตั้งอยู่ในเขตตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
อยู่ห่างจากตัวเมืองลำปางไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ ๑๘ กิโลเมตร ตัววัดตั้งอยู่บนเนินสูง
มีการจัดวางผัง และส่วนประกอบของวัดสมบูรณ์แบบที่สุด มีสิ่งก่อสร้าง และสถาปัตยกรรมต่าง ๆ
บริเวณพุทธาวาสประกอบด้วย องค์พระธาตุลำปางหลวง เป็นประธาน มีบันไดนาคนำขึ้นไปสู่ซุ้มประตูโขง
ถัดซุ้มประตูโขงขึ้นไปเป็น วิหารหลวง บริเวณทิศเหนือขององค์พระธาตุมีวิหารบริวารตั้งอยู่คือ
วิหารน้ำแต้ม และ วิหารต้นแก้ว ด้านตะวันตกขององค์พระธาตุประกอบด้วย วิหารละโว้ และ หอพระพุทธบาท
ด้านใต้มี วิหารพระพุทธ และ อุโบสถ ทั้งหมดนี้จะแวดล้อมด้วยแนวกำแพงแก้วทั้งสี่ด้าน
นอกกำแพงแก้วด้านใต้มีประตูที่จะนำไปสู่เขตสังฆาวาส ซึ่งประกอบด้วยอาคาร หอพระไตรปิฎก กุฏิประดิษฐาน
พระแก้วดอนเต้า อาคารพิพิธภัณฑ์และกุฏิสงฆ์

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-01-13 10:56:15] mail not show 192.168.1.222

Comment : 2

Zoom ++ Click

ประวัติ
ตามตำนานกล่าวว่า ในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระเถระสามองค์ได้เสด็จจาริกไปตามบ้านเมืองต่าง ๆ
จนถึงบ้านลัมภะการีวัน (บ้านลำปางหลวง) พระพุทธเจ้าได้ประทับเหนือดอยม่อนน้อย มีชาวลัวะคนหนึ่งชื่อ
ลัวะอ้ายกอน เกิดความเลื่อมใส ได้นำน้ำผึ้งบรรจุกระบอกไม้ป้างมะพร้าว และมะตูมมาถวายพระพุทธเจ้า
พระพุทธองค์ได้ฉันน้ำผึ้งแล้วทิ้งกระบอกไม้ป้างไปทางทิศเหนือ แล้วทรงพยากรณ์ว่า
สถานที่แห่งนี้ต่อไปจะมีชื่อว่า ลัมพกัปปะนคร แล้วได้ทรงลูบพระเศียรได้พระเกศามาหนึ่งเส้น
มอบให้แก่ลัวะอ้ายกอนผู้นั้น ลัวะอ้ายกอนได้นำพระเกศานั้น บรรจุในผอบทองคำ
และใส่ลงในอุโมงค์พร้อมกับถวายแก้วแหวนเงินทองเป็นเครื่องบูชา แล้วแต่งยนต์ผัด(ยนต์หมุน) รักษาไว้
และถมดินให้เรียบเสมอกัน แล้วก่อเป็นพระเจดีย์สูงเจ็ดศอกเหนืออุโมงค์นั้น
ในสมัยต่อมาก็ได้มีกษัตริย์เจ้าผู้ครองนครลำปางอีกหลายพระองค์ มาก่อสร้างและบูรณะซ่อมแซม
จนกระทั่งเป็นวัดที่มีความงามอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-01-13 10:56:55] mail not show 192.168.1.222

Comment : 3

Zoom ++ Click

ในทางประวัติศาสตร์นครลำปาง วัดพระธาตุลำปางหลวงมีประวัติว่า เมื่อปี พ.ศ. ๒๒๗๕
นครลำปางว่างจากผู้ครองนคร และเกิดความวุ่นวายขึ้น
สมัยนั้นพม่าเรืองอำนาจได้แผ่อิทธิพลปกครองอาณาจักรล้านนาไว้ได้ทั้งหมด พม่าได้ยึดครองนครเชียงใหม่
ลำพูน โดยแต่งตั้งเจ้าผู้ครองนครอยู่ภายใต้การปกครองของกษัตริย์พม่า
ท้าวมหายศเจ้าผู้ครองนครลำพูนได้ยกกำลังมายึดนครลำปาง โดยได้มาตั้งค่ายอยู่ภายในวัดพระธาตุลำปางหลวง
ครั้งนั้น หนานทิพย์ช้าง ชาวบ้านปงยางคก (ปัจจุบันอยู่อำเภอเกาะคา) วีรบุรุษของชาวลำปาง
ได้รวบรวมพลทำการต่อสู้ทัพเจ้ามหายศ โดยลอบเข้ามาในวัด และใช้ปืนยิงท้าวมหายศตาย
แล้วตีทัพลำพูนแตกพ่ายไป ปัจจุบันยังปรากฏรอยลูกปืนอยู่บนรั้วทองเหลืองที่ล้อมองค์พระธาตุเจดีย์
ต่อมาหนานทิพย์ช้างได้รับสถาปนาขึ้นเป็น พระยาสุลวะลือไชยสงคราม เจ้าผู้ครองนครลำปาง และเป็นต้นตระกูล ณ
ลำปาง เชื้อเจ็ดตน ณ เชียงใหม่ ณ ลำพูน ณ น่าน

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-01-13 10:57:34] mail not show 192.168.1.222

Comment : 4

Zoom ++ Click

ศิลปกรรม
วัดพระธาตุลำปางหลวง เป็นโบราณสถานสำคัญ ที่ตั้งอยู่ในบริเวณซากเมืองโบราณลัมพกัปปะนคร
ตามประวัติพระนางจามเทวีเคยเสด็จมานมัสการ และทำการบูรณะซ่อมแซมอยู่เสมอ
นับว่าเป็นวัดสำคัญคู่บ้านคู่เมืองมาแต่โบราณกาล มีความสวยงาม และมีความยอดเยี่ยมทั้งสถาปัตยกรรม
ประติมากรรม และจิตรกรรม เป็นที่ประดิษฐาน พระแก้วมรกต ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวลำปาง
และชาวพุทธทั่วไป

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-01-13 10:58:57] mail not show 192.168.1.222

Comment : 5

Zoom ++ Click

ประตูโขง
ประตูโขง เป็นฝีมือช่างหลวงโบราณที่สวยงามก่ออิฐถือปูนทำเป็นซุ้มยอดแหลมเป็นชั้น ๆ มีสี่ทิศ
ประดับตกแต่งด้วยลวดลายปูนปั้น รูปดอกไม้ และสัตว์ในหิมพานต์
ประตูโขงแห่งนี้ใช้เป็นสัญลักษณ์เมืองลำปางในตราจังหวัดลำปาง

บันได
บันไดทางขึ้นด้านหน้าออกแบบเป็นรูปมกรคายพญานาคทั้งสองข้างบันได
เชิงบันไดมีรูปสิงห์ปูนปั้นขนาดใหญ่สองตัว สร้างในสมัยเจ้าหอคำดวงทิพย์ เจ้าผู้ครองนครลำปาง เมื่อประมาณ
ปี พ.ศ. ๒๓๓๑

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-01-13 10:59:46] mail not show 192.168.1.222

Comment : 6

Zoom ++ Click

มณฑปพระเจ้าล้านทอง
วิหารหลวง เป็นวิหารประธานของวัด ตั้งอยู่บนแนวเดียวกับประตูโขง และองค์พระธาตุเจดีย์
เป็นวิหารจั่วรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ทรงวิหารโล่งตามแบบล้านนายุคแรก หลังคาจั่วซ้อนกันเป็นชั้น ๆ
ภายในวิหารบรรจุมณฑปพระเจ้าล้านทอง ด้านในของแนวคอสอง มีภาพเขียนสีโบราณเรื่องชาดก

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-01-13 11:00:04] mail not show 192.168.1.222

Comment : 7

Zoom ++ Click

อีกสักมุมครับ

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-01-13 11:01:07] mail not show 192.168.1.222

Comment : 8

Zoom ++ Click

เจดีย์
องค์พระธาตุเจดีย์ เป็นเจดีย์ทรงล้านนา ก่ออิฐถือปูน ประกอบด้วยฐานสี่เหลี่ยมย่อมุมด้วยบัวมาลัยสามชั้น
เป็นเจดีย์ขนาดใหญ่หุ้มด้วยแผ่นทองเหลือง ฉลุลายหรือที่เรียกว่าทองจังโก
ตามตำนานกล่าวว่าเป็นบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-01-13 11:01:49] mail not show 192.168.1.222

Comment : 9

Zoom ++ Click

วิหารน้ำแต้ม
วิหารน้ำแต้ม เป็นวิหารบริวารตั้งอยู่ทางทิศเหนือขององค์พระธาตุเจดีย์
เป็นวิหารเครื่องไม้สี่เหลี่ยมผืนผ้า รูปร่างและสัดส่วนงดงาม ภายในคอสองมีภาพเขียนสีโบราณที่เก่าแก่
เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำริด ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๕ นิ้ว

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-01-13 11:03:03] mail not show 192.168.1.222

Comment : 10

Zoom ++ Click

หอพระพุทธ
หอพระพุทธ เป็นสถาปัตยกรรมก่ออิฐทรงสี่เหลี่ยม ฐานเจดีย์สร้างครอบรอยพระพุทธบาทไว้
สร้างขึ้นสมัยเจ้าหาญแต่ท้อง เมื่อปี พ.ศ. ๑๙๙๒

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-01-13 11:03:48] mail not show 192.168.1.222

Comment : 11

Zoom ++ Click

วิหารพระพุทธ
วิหารพระพุทธ สร้างขึ้นคู่กับวิหารน้ำแต้ม สันนิษฐานว่าเดิมคงเป็นวิหารโล่ง ได้มีการบูรณะซ่อมแซมภายหลัง
ภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๐ นิ้ว เป็นพระพุทธรูปที่มีลักษณะ
และส่วนสัดที่งดงามมาก

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-01-13 11:04:14] mail not show 192.168.1.222

Comment : 12

Zoom ++ Click

มารยาทในการเยี่ยมชม
วัดพระธาตุลำปางหลวง นับเป็นโบราณสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ
และยังเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ควรค่าแก่การเคารพ ในการท่องเที่ยววัดพระธาตุลำปางนั้น
จึงจำเป็นที่นักท่องเที่ยวควรจะต้องแต่งการให้สุภาพ
เช่นนักท่องเที่ยวหญิงไม่ควรใส่กระโปรงหรือกางเกงที่สั้นจนเกินไป

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-01-13 11:05:52] mail not show 192.168.1.222

Comment : 13

Zoom ++ Click

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-01-13 11:06:55] mail not show 192.168.1.222

Comment : 14

Zoom ++ Click

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-01-13 11:09:36] mail not show 192.168.1.222

Comment : 15

Zoom ++ Click

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-01-13 11:10:06] mail not show 192.168.1.222

Comment : 16

Zoom ++ Click

ซุ้มพระบาท สร้างครอบพระพุทธบาทไว้ ฐานก่อขึ้นเป็นชั้นคล้ายฐานเจดีย์ สร้างเมื่อ พ.ศ. 1992
ภายในมองเห็นแสงหักเหปรากฏเป็นเงาพระธาตุและพระวิหารในด้านมุมกลับ แต่มีข้อห้ามไม่ให้ผู้หญิงขึ้น

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-01-13 11:11:01] mail not show 192.168.1.222

Comment : 17

Zoom ++ Click

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-01-13 11:12:34] mail not show 192.168.1.222

Comment : 18

Zoom ++ Click

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-01-13 11:13:09] mail not show 192.168.1.222

Comment : 19

Zoom ++ Click

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-01-13 11:13:47] mail not show 192.168.1.222

Comment : 20

Zoom ++ Click

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-01-13 11:14:27] mail not show 192.168.1.222

Comment : 21

Zoom ++ Click

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-01-13 11:16:48] mail not show 192.168.1.222

Comment : 22

Zoom ++ Click

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-01-13 11:17:10] mail not show 192.168.1.222

Comment : 23

Zoom ++ Click

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-01-13 11:17:44] mail not show 192.168.1.222

Comment : 24

Zoom ++ Click

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-01-13 11:18:22] mail not show 192.168.1.222

Comment : 25

Zoom ++ Click

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-01-13 11:19:55] mail not show 192.168.1.222

Comment : 26

Zoom ++ Click

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-01-13 11:22:34] mail not show 192.168.1.222

Comment : 27

Zoom ++ Click

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-01-13 11:22:55] mail not show 192.168.1.222

Comment : 28

Zoom ++ Click

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-01-13 11:23:23] mail not show 192.168.1.222

Comment : 29

Zoom ++ Click

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-01-13 11:25:53] mail not show 192.168.1.222

Comment : 30

Zoom ++ Click

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-01-13 11:26:14] mail not show 192.168.1.222

Comment : 31

Zoom ++ Click

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-01-13 11:27:56] mail not show 192.168.1.222

Comment : 32

Zoom ++ Click

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-01-13 11:29:29] mail not show 192.168.1.222

Comment : 33

Zoom ++ Click

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-01-13 11:34:22] mail not show 192.168.1.222

Comment : 34

Zoom ++ Click

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-01-13 11:34:55] mail not show 192.168.1.222

Comment : 35

Zoom ++ Click

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-01-13 11:35:57] mail not show 192.168.1.222

Comment : 36

Zoom ++ Click

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-01-13 11:37:03] mail not show 192.168.1.222

Comment : 37

Zoom ++ Click

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-01-13 11:43:53] mail not show 192.168.1.222

Comment : 38

Zoom ++ Click

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-01-13 11:46:09] mail not show 192.168.1.222

Comment : 39

Zoom ++ Click

พักเหนื่อย..................

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-01-13 11:46:35] mail not show 192.168.1.222

Comment : 40

Zoom ++ Click

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-01-13 11:47:36] mail not show 192.168.1.222

Comment : 41

Zoom ++ Click

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-01-13 11:48:08] mail not show 192.168.1.222

Comment : 42

Zoom ++ Click

ลาละครับ
ขอบคุณชมไทยสำหรับพื้นที่ครับ

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-01-13 11:49:06] mail not show 192.168.1.222

Comment : 43

แฟนพันธ์แท้มาติดตามชมอีกแล้วครับ ภาพงามงานมีคุณภาพ ทุกรายละเอียดของภาพใส่ใจมากๆ เลยครับ

เรื่องราวที่มาที่ไปก็มีประโยชน์มากมายเลยครับ

ขอบคุณที่มาแบ่งปันงานดีๆ เช่นกันครับ

m_740ef53.jpg ake_chomthai [2009-01-14 07:08:14] 158.108.66.250

Comment : 44

มุมสวย ข้อมูลแน่นเหมือนเคยครับ

m_pich888.jpg pich888 [2009-01-15 00:19:28] mail not show 202.183.248.166

Comment : 45

ขอบคุณทุกท่านนะครับ

m_40f4fca.jpg oakeybear [2009-01-15 08:43:48] mail not show 192.168.1.222

Comment : 46

ไปวัดบ่อยจังนะเทพโอ้ค

ว่าแต่เข้าได้ด้วยเหรอ ไม่ร้อนเหรอฮับ อิอิ อ่ะล้อเล่นๆๆๆ

ภาพสีสดเหมือนเคย

เอาไว้ให้นิ้มโตก่อนนะ แล้วจะไปวัดรอย(อีกกี่ชาติเนี่ย)

m_JaoNimm_Nymph.jpg JaoNimm_Nymph [2009-03-16 11:42:58] mail not show 61.91.252.149

Comment : 47

ไปมาแล้ว สวยมาก ยิ่งได้พี่โอ๊คถ่ายทอดออกมา ยิ่งสวยไปใหญ่เลย

ขอบคุณที่มีภาพดีๆ มาแบ่งปันกันครับ

m_0e9ab90.jpg KARN [2009-03-16 12:31:28] 203.107.158.172

Comment : 48

คุณโอคอย่าลืมทำโปสการ์ดมาขายในงานนะ5555แล้วเจอกันค่ะ

Post by : ณุ้ย ไอดิน [2009-03-16 13:12:55] 118.172.108.240

1

Bookmark and Share

Reply

 Board v.0.12 beta :: Powered by : PacketLove.com | รับทำ SEO | electric cigarette | เว็บไซต์สำเร็จรูป | เว็บสำเร็จรูป | นั่งสมาธิ| สติปัฏฐาน dentist bangkok | implant bangkok | veneer bangkok | implant thailand | dentist sukhumvit | dental sukhumvit | fast braces bangkok | tooth whitening bangkok | Huahin Resort | Pool Villa Huahin |

© 2543-2562-THAILAND, All rights reserved.