Bookmark and Share

ประเพณีตานก๋วยสลาก

Detailประเพณีตานก๋วยสลาก
เป็นประเพณีที่มีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลได้มีการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงรุ่นคุณปู่-ย่า/ตา-ยาย/พ่อ-แม่
และลูกหลานในปัจจุบัน เรื่องมีอยู่ว่ามีนางยักษิณีตนหนึ่งมักจะเบียดเบียน ผู้คนอยู่เสมอ

ครั้นได้ฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว
นางก็บังเกิดความเลื่อมใสศรัทธานิสัยใจคอที่โหดร้ายก็กลับเป็นผู้เอื้ออารีแก่คนทั่วไปจนผู้คนต่างพากันซา


บซึ้งในมิตรไมตรีของนางยักษิณีตนนั้น ถึงกับนำสิ่งของมาแบ่งปันให้
แต่เนื่องจากสิ่งของที่ได้รับมีจำนวนมาก นางยักษิณีจึงนำสิ่งของเหล่านั้นมาทำเป็นสลากภัต
แล้วให้พระสงฆ์/สามเณร จับสลากด้วยหลักอุปโลกนกรรม คือสิ่งของที่ถวาย
มีทั้งของของมีราคามากและมีราคาน้อยแตกต่างกันไปตามแต่โชคของผู้ได้รับการถวายแบบจับสลากของนางยักษิณีจึง


นับเป็นครั้งแรกของประเพณีทำบุญสลากภัตในพุทธศาสนา


[ตานก๋วยสลาก/ตานสลาก/ กิ๋นข้าวสลาก/กิ๋นก๋วยสลากหรือกิ๋นสลาก]
ล้วนแล้วแต่เป็นภาษาของชาวถิ่นล้านนาที่มักมีการเรียกขานแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น
แต่ความหมายนั้นเหมือนกันโดยหลักการอาจจะแตกต่างกันไปบ้าง
ในเรื่องของรายละเอียดถ้าเป็นภาษาไทยกลางเรียกว่า "สลากภัต" ประเพณี
"ตานก๋วยสลาก" หรือ "สลากภัต"
ของชาวล้านนานิยมปฏิบัติกันตั้งแต่เดือน ๑๒
เหนือถึงเดือนยี่เหนือหรือตั้งแต่เดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมของทุกปี
สาเหตุที่ถือปฏิบัติกันเช่นนี้ก็เพราะว่า เป็นช่วงที่ชาวบ้านได้ทำนากันเสร็จแล้ว หยุดพักผ่อน
พระสงฆ์ก็จำพรรษาอยู่วัดไม่ได้ไปไหนและบวกกับในช่วงเวลานี้ก็มีผลไม้สุก เช่น ลำไย มะไฟ สมโอ
เป็นต้นเมื่อต้นข้าวในนาเริ่มเขียวขจีชาวนาที่มีฐานะไม่ค่อยดีการดำรงชีวิตก็เริ่มขัดสนเมื่อข้าวในยุ้งก็
หมดก่อนฤดูกาลเก็บเกี่ยวจะมาถึง

ดังนั้นการตานก๋วยสลากในช่วงนี้จึงเท่ากับว่าได้สงเคราะห์คนยากคนจนเป็นสังฆทานได้กุศลแรง

ก่อนจะถึงวันตานก๋วยสลาก 1 วันเขาเรียก "วันดา" หรือ
"วันสุกดิบ"วันนี้จะเป็นวันที่ชาวบ้านได้จัดเตรียมข้าวของ
ไม่ว่าจะเป็นของกินหรือของใช้ต่างๆ
สำหรับที่จะนำมาจัดดาใส่ก๋วยสลากและวันนี้มักจะมีญาติสนิทมิตรสหายที่อยู่ต่างบ้านมาร่วมจัดดาสลากด้วย
ซึ่งถือเป็นประเพณีที่จะได้ทำบุญร่วมกันผู้ชายจะเป็นคนสานก๋วยสลาก(ตะกร้า)สำหรับที่จะบรรจุใส่ของกินของใ
ช้ต่างๆก๋วยจะกรุด้วยใบตองหรือตองจี๋กุ๊กเมื่อรวบปากก๋วยมัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ก็จะมีไม้ไผ่เหลาเป็นก้านเล็กๆ สำหรับเสียบสตางค์/กล่องไม้ขีดไฟ/บุหรี่
เพื่อทำเป็นยอดก๋วยสลากจะมากน้อยบ้างตามแก่กำลังศรัทธาและฐานะก๋วยสลากจะมีอยู่ ๒ ลักษณะ๑. ก๋วยน้อย
เป็นก๋วยสลากสำหรับที่จะถวายทานไปให้กับผู้ที่ล่วงลับ
ซึ่งไม่เพียงแต่ญาติน้องเท่านั้นอาจจะเป็นเพื่อนสนิท
มิตรสหายก็ได้ หรือแม้แต่สัตว์เลี้ยงที่เราเคยรักและมีคุณต่อเราเมื่อครั้งยังมีชีวิตเช่น ช้าง ม้า วัว
ควายและสุนัข เป็นต้น
หรือถ้าไม่รู้ว่าจะถวายทานไปให้ใครก็ถวายทานเอาไว้ภายหน้า

๒. ก๋วยใหญ่
เป็นก๋วยที่จัดทำขึ้นใหญ่เป็นพิเศษซึ่งจะบรรจุข้าวของได้มากขึ้น
ถวายเป็นมหากุศลสำหรับคนที่มีกำลังศรัทธา
และฐานะดี เป็นปัจจัยนับว่าได้กุศลแรง

สลากที่มักจัดทำขึ้นเป็นพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือ " สลากโชค"
มักจะเป็นสลากของผู้ที่มีฐานะดีระดับเศรษฐี (บางคน)
ที่ต้องการทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้กับบิดามารดาหรือญาติผู้ใหญ่ที่ได้ล่วงลับอันเป็นการแสดงออกถึงความกตั


ญญูรู้คุณคน" สลากโชค"
มักทำเป็นต้นสลากที่สูงใหญ่สำหรับที่จะนำเอาวัตถุสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆผูกมัดติดกับต้นสลากเช่นผ้าห่ม
ที่นอน หมอน หม้อนึ่ง ไหข้าว หม้อแกง ถ้วย ชาม ช้อน ร่ม เครื่องนุ่งห่ม อาหาร แห้งต่างๆ
และเงินที่เป็นธนบัตรชนิดต่างๆ
ต้นสลากจะมีการประดับตกแต่งให้สวยงามกว่าสลากธรรมดา

ก่อนที่จะนำเอาก๋วยสลากไปรวมกันที่วัด ต้องเขียนเส้นสลากเสียก่อน
ตัวอย่างเช่น"ศรัทธาหมายมีนายอดุมทรัพย์ นางสำรวย
ถวายตานไปหาพ่ออุ้ยทองแม่อุ้ยคำผู้ล่วงลับขอหื้อไปรอด ไปเถิงจิ่มเต่อ" เป็นต้น

ในสมัยก่อนนั้นจะนำเอาใบลานมาทำเป็นเส้นสลาก
แต่ปัจจุบันจะเขียนลงบนแผ่นกระดาษเมื่อนำเอาก๋วยสลากไปรวมกัน
ไว้ที่วัดแล้วเส้นสลากก็จะถูกนำไปกองรวมกันไว้ในวิหารหน้าพระประธานเมื่อเสร็จพิธีกรรมทางศาสนาแล้วเส้นสล
ากจะถูกนำมา
แบ่งสันปันส่วนกันไปในหมู่ของพระสงฆ์ที่ได้นิมนต์มาจากวัดต่างๆ รูปละ ๕ เส้น ๑๐ เส้นบ้างแล้วแต่กรณี

ส่วนหนึ่งจะถูกแบ่งให้วัดที่เป็นเจ้าภาพก่อนจะถึงเวลาเพล
พระสงฆ์ก็จะนำเอาเส้นสลากไปอ่านโดยเริ่มจากเจ้าอาวาสก่อนจะมีการเรียกชื่อหาเจ้าของสลากนั้นๆ
ว่านั่งอยู่ที่ใดเมื่อพบแล้วจะมีการให้ศีล
ให้พรมีการหยาดน้ำอุทิศ ส่วนบุญกุศลไปให้กับผู้ที่ล่วงลับเป็นเสร็จพิธี


: ที่มา http://www.med.cmu.ac.th/secret/admin/web/custom5_8.html
คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

m_chaochao.jpg chaochao [2008-09-30 15:02:28] mail not show 203.146.150.138

1


Comment : 1

????????????????......????????????????????????????????????? 555555++

??. ?????????..???????????

m_mygaur.jpg mygaur [2008-09-30 15:09:35] mail not show 124.157.231.10

Comment : 2

?????????????????????????????????....??????????????????????????
??????????...???????..????????????????????????????????..?????..????????????????????????????...??????
??????..????????...?????????????????????

m_chaochao.jpg chaochao [2008-09-30 15:11:17] mail not show 203.146.150.138

Comment : 3

Zoom ++ Click

????????????

m_chaochao.jpg chaochao [2008-09-30 15:11:41] mail not show 203.146.150.138

Comment : 4

Zoom ++ Click

?????????????????

m_chaochao.jpg chaochao [2008-09-30 15:12:01] mail not show 203.146.150.138

Comment : 5

Zoom ++ Click

?????????????????????????

m_chaochao.jpg chaochao [2008-09-30 15:12:37] mail not show 203.146.150.138

Comment : 6

Zoom ++ Click

????..???????

m_chaochao.jpg chaochao [2008-09-30 15:12:52] mail not show 203.146.150.138

Comment : 7

Zoom ++ Click

???????????????

m_chaochao.jpg chaochao [2008-09-30 15:13:09] mail not show 203.146.150.138

Comment : 8

Zoom ++ Click

????????????????????????????????????

m_chaochao.jpg chaochao [2008-09-30 15:13:36] mail not show 203.146.150.138

Comment : 9

Zoom ++ Click

????????

m_chaochao.jpg chaochao [2008-09-30 15:13:57] mail not show 203.146.150.138

Comment : 10

Zoom ++ Click

m_chaochao.jpg chaochao [2008-09-30 15:14:17] mail not show 203.146.150.138

Comment : 11

Zoom ++ Click

m_chaochao.jpg chaochao [2008-09-30 15:14:31] mail not show 203.146.150.138

Comment : 12

Zoom ++ Click

?????????

m_chaochao.jpg chaochao [2008-09-30 15:15:02] mail not show 203.146.150.138

Comment : 13

Zoom ++ Click

????????????????????????????????????....
??????????????????????????....????????????????????

m_chaochao.jpg chaochao [2008-09-30 15:16:13] mail not show 203.146.150.138

Comment : 14

Zoom ++ Click

?????????

m_chaochao.jpg chaochao [2008-09-30 15:16:35] mail not show 203.146.150.138

Comment : 15

Zoom ++ Click

????????????..????????????..??????????????????????..??????

m_chaochao.jpg chaochao [2008-09-30 15:18:11] mail not show 203.146.150.138

Comment : 16

Zoom ++ Click

?????????????????????

m_chaochao.jpg chaochao [2008-09-30 15:18:41] mail not show 203.146.150.138

Comment : 17

Zoom ++ Click

???..????????????..????????..???????????????????

m_chaochao.jpg chaochao [2008-09-30 15:19:38] mail not show 203.146.150.138

Comment : 18

Zoom ++ Click

m_chaochao.jpg chaochao [2008-09-30 15:21:55] mail not show 203.146.150.138

Comment : 19

Zoom ++ Click

????????????????????...??????????????..??????? ???

m_chaochao.jpg chaochao [2008-09-30 15:28:57] mail not show 203.146.150.138

Comment : 20

Zoom ++ Click

m_chaochao.jpg chaochao [2008-09-30 15:29:10] mail not show 203.146.150.138

Comment : 21

Zoom ++ Click

???????
??????????....??????????????????

m_chaochao.jpg chaochao [2008-09-30 15:29:46] mail not show 203.146.150.138

Comment : 22

Zoom ++ Click

????????????????..?????????
????????????????

m_chaochao.jpg chaochao [2008-09-30 15:30:42] mail not show 203.146.150.138

Comment : 23

Zoom ++ Click

???????????????????????????????????????

m_chaochao.jpg chaochao [2008-09-30 15:31:24] mail not show 203.146.150.138

Comment : 24

Zoom ++ Click

??????????????

m_chaochao.jpg chaochao [2008-09-30 15:32:39] mail not show 203.146.150.138

Comment : 25

Zoom ++ Click

????????????????????

m_chaochao.jpg chaochao [2008-09-30 15:33:03] mail not show 203.146.150.138

Comment : 26

Zoom ++ Click

??????????????????..??????

???????????

m_chaochao.jpg chaochao [2008-09-30 15:33:31] mail not show 203.146.150.138

Comment : 27

??????????????????? ????????????

????????????????????????????????

m_ake_no.1.jpg ake_no.1 [2008-09-30 16:00:07] 158.108.66.243

Comment : 28

??????????????????

m_3467a80.jpg abijung [2008-09-30 16:17:23] mail not show 202.90.119.221

Comment : 29

????????????????????

m_nuchtato.jpg nuchtato [2008-09-30 18:53:58] mail not show 58.9.253.66

Comment : 30

??????? ????????? ???????
??? ?????????????????????

m_8ee4b4e.jpg Super Cherry [2008-10-07 10:50:27] mail not show 124.121.16.139

Comment : 31

??????..?????????????

m_chaochao.jpg chaochao [2008-10-07 12:32:04] 203.146.150.138

Comment : 32

???? ??????? ???????

Post by : ????? [2008-10-07 19:54:58] 202.183.248.166

Comment : 33

????????????? ???. ?????? 12 ?.?. ????????????????
?????? 26 ?.?. ???????????????????

m_thotae.jpg thotae [2008-10-08 13:18:32] mail not show 124.157.232.55

Comment : 34

???????????? ???
??????????????????


Post by : ?? [2008-10-09 16:51:18] mail not show 172.16.11.108

1

Bookmark and Share

Reply

 Board v.0.12 beta :: Powered by : PacketLove.com | รับทำ SEO | electric cigarette | เว็บไซต์สำเร็จรูป | เว็บสำเร็จรูป | นั่งสมาธิ| สติปัฏฐาน © 2543-2551-THAILAND, All rights reserved.